Przypisywanie, zmienianie lub usuwanie numeru telefonu w programie Skype dla firm

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po skonfigurowaniu nawiązywania połączeń z planów w usłudze Office 365, numery telefonów są przypisywane do użytkowników. Numer telefonu, które można przypisać zostaną wyświetlone w polu Telefon służbowy to w swoich klientów Skype dla firm i nie mogą być zmieniane przez użytkownika.

Numer telefonu do pracy jest wyszarzone się.

Ważne : Jeśli chce Zmień mój numer telefonu dla programu Skype dla firm i numeru telefonu w aplikacji Skype dla firm nie można zmienić lub jest wyszarzony, oznacza to, administrator ustawił go dla nich i nie mogą być zmieniane przez ich.

Przypisywanie numeru

Podczas konfigurowania użytkowników mogą nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych, należy najpierw za pomocą programu Skype dla firm Centrum administracyjnym i przypisać numer telefonu, w ale możesz zmienić lub usunąć numer telefonu, jeśli musisz.

Chcesz się dowiedzieć, jak uzyskać nawiązywania połączeń z planów w usłudze Office 365 i ile one kosztują? Zobacz programu Skype dla firm dodatku licencjonowania.

Uwaga : Jeden sposób, aby sprawdzić, czy użytkownik ma przypisana licencja znajduje się w programie Skype dla firm Centrum administracyjne > głosowych > użytkowników systemu komunikacji głosowej i wybierz użytkownika. Jeśli przypisano licencję, będzie wymieniony w obszarze przypisana licencja. Za pomocą Centrum administracyjnego usługi Office 365, jeśli zbyt.

Przypisywanie numeru telefonu do użytkownika

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365 > Administrator > Skype dla firm.

 3. W lewym okienku nawigacji, głosu > użytkowników systemu komunikacji głosowej.

  WAŻNE: Aby zobaczyć opcję Połączenia głosowe w nawigacji po lewej stronie w centrum administracyjnym programu Skype dla firm, musisz najpierw zakupić co najmniej jedną licencję Enterprise E5, jedną licencję dodatkową System telefoniczny lub jedną licencję dodatkową Konferencje głosowe.

 4. Na stronie Użytkownicy funkcji głosowych znajdź i wybierz co najmniej jednego użytkownika, do którego chcesz przypisać numer telefonu.

 5. W okienku Akcja kliknij pozycję Przypisz numer.

 6. Na stronie przypisać numer na liście Wybierz numer, aby przypisać zaznacz numer telefonu dla użytkownika.

  Porada : Jeśli nie widzisz wszystkie numery telefonów, na liście, musisz najpierw przejść je uzyskać numery telefonów lub jeśli używasz programu Skype dla firm Centrum administracyjne > głosowych > numery telefonów strony > kliknij przycisk Dodaj, a następnie nowe numery użytkownika.

 7. Aby przypisać lub zmienić adres alarmowych skojarzony w obszarze Wybierz sprawdzana poprawność alarmowych lokalizacji, wybierz lokalizację z listy albo jeśli masz wiele miejscach określonych umieść nazwę miasta w polu Wyszukiwanie według miasta i kliknij pozycję wyszukiwania .

 8. Po pobraniu, numer telefonu i alarmowych lokalizacji, kliknij przycisk Zapisz.

  Uwagi : 

  • Ze względu na opóźnienia między usługą Office 365 i Skype dla firm Online niekiedy może potrwać do 24 godzin dla użytkownika są włączone. Jeśli po upływie 24 godzin, numer telefonu nie jest przypisana poprawnie, zapoznaj się z Zadzwoń. Tutaj znajdziesz pomoc!

Zmienianie numeru

Aby zmienić numer telefonu użytkownika

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365 > Administrator > Skype dla firm.

 3. W lewej części obszaru nawigacji przejdź do pozycji Połączenia głosowe > Użytkownicy funkcji głosowych.

 4. Na stronie Użytkownicy funkcji głosowych znajdź i wybierz co najmniej jednego użytkownika, którego numer telefonu chcesz zmienić.

 5. W okienku Akcja w obszarze przypisany numer kliknij przycisk Zmień numer.

 6. Na stronie przypisać numer kliknij przycisk Zmień numer.

 7. Na stronie przypisać numer w obszarze Wybierz numer, aby przypisać wybierz pozycję Nowy numer telefonu za pomocą listy.

 8. Aby zmienić skojarzone awaryjnego adresu, kliknij przycisk Zmień lokalizacji i w obszarze Zmień adres alarmowych albo wybierz lokalizację z listy lub jeśli masz wiele miejscach określonych umieść nazwę miasta w polu Wyszukiwanie według miasta i Kliknij przycisk Wyszukaj.

 9. Kliknij pozycję Zapisz.

Usuwanie numeru

Aby usunąć numer telefonu użytkownika

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365 > Administrator >Skype dla firm.

 3. W lewym okienku nawigacji przejdź do głosowych > Użytkownicy funkcji głosowych.

 4. Na stronie Użytkownicy funkcji głosowych znajdź i wybierz co najmniej jednego użytkownika, którego numer telefonu chcesz usunąć.

 5. W okienku Akcja w obszarze Przypisany numer kliknij pozycję Usuń.

 6. Na stronie Czy usunąć wybrany przypisany numer kliknij pozycję Tak.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Regulamin programu Połączenia z numerami alarmowymi

Regulamin użytkowania usług PSTN w usłudze Skype dla firm Online

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×