Przypisywanie zasad przechowywania do wiadomości e-mail

Zasady przechowywania są częścią technologii zarządzania rekordami wiadomości (MRM) dostępnej w przypadku kont programu Microsoft Exchange Server 2010. Technologia MRM ułatwia przechowywanie wiadomości potrzebnych do zachowania zgodności z zasadami organizacji, przepisami rządowymi i wymaganiami prawnymi. Pozwala też łatwo usuwać zawartość, która utraciła znaczenie prawne lub biznesowe.

Uwaga:  Z tą funkcją są związane wymagania licencyjne programów Microsoft Outlook i Exchange Server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania dotyczące licencji związane z archiwum osobistym i zasadami przechowywania.

W tym artykule

Zasady przechowywania — informacje

Przypisywanie zasad przechowywania do folderu poczty e-mail

Przypisywanie zasad przechowywania do wiadomości e-mail

Uzyskiwanie dodatkowych opcjonalnych zasad przechowywania

Usuwanie zasad przechowywania

Zasady przechowywania — informacje

Organizacje mogą tworzyć domyślne zasady przechowywania dla wszystkich elementów poczty w skrzynce pocztowej programu Exchange Server, określone zasady dla folderów domyślnych (takich jak Skrzynka odbiorcza, Wersje robocze, Elementy wysłane, Elementy usunięte i Wiadomości-śmieci) albo tworzyć zasady przechowywania, które użytkownicy mogą stosować do folderów lub pojedynczych elementów. Wszystkie te opcje lub ich kombinacje może konfigurować administrator programu Exchange Server.

Ważne:  Jeśli masz pytania dotyczące zasad przechowywania w Twojej organizacji, zapoznaj się z wytycznymi organizacji lub skontaktuj się z działem prawnym.

Zasady przechowywania łatwiej jest przypisywać dla poszczególnych folderów niż osobno dla każdej wiadomości. Jednak nawet wtedy, gdy zasady przechowywania są przypisane do folderu, można wybrać jedną lub więcej wiadomości i przypisać inne zasady tylko do nich. Zasady przypisane do wiadomości mają pierwszeństwo przed wszelkimi dziedziczonymi zasadami folderu.

Początek strony

Przypisywanie zasad przechowywania do folderu poczty e-mail

 1. W okienku nawigacji kliknij odpowiedni folder poczty.

 2. Na karcie Folder w grupie Właściwości kliknij pozycję Zasady.

Polecenie Zasady na wstążce

Na wstążce brakuje polecenia Zasady.

Jeśli na wstążce brakuje polecenia Zasady, oznacza to, że administrator programu Exchange Server nie włączył zasad przechowywania dla Twojego konta albo że nie używasz licencji programu Outlook wymaganej dla tej funkcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania dotyczące licencji związane z archiwum osobistym i zasadami przechowywania.

 1. Na karcie Zasady na liście Zasady folderu kliknij odpowiednią pozycję, zależnie od wytycznych Twojej organizacji.

Początek strony

Przypisywanie zasad przechowywania do wiadomości e-mail

 1. Na liście wiadomości kliknij wiadomość.

Porada:  Aby zaznaczyć więcej niż jedną wiadomość, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania poszczególnych wiadomości.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Tagi kliknij pozycję Przypisz zasady.

Polecenie Przypisz zasady na wstążce

Na wstążce brakuje polecenia Przypisz zasady.

Jeśli na wstążce brakuje polecenia Przypisz zasady, oznacza to, że administrator programu Exchange Server nie włączył zasad przechowywania i archiwizowania dla Twojego konta albo że nie używasz licencji programu Outlook wymaganej dla tej funkcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania dotyczące licencji związane z archiwum osobistym i zasadami przechowywania.

 1. W obszarze Zasady przechowywania kliknij odpowiednią pozycję, zależnie od wytycznych Twojej organizacji.

Zasady przechowywania dla wiadomości pojawią się w nagłówku okienka odczytu poniżej nazw adresatów i będą zawierały datę wygaśnięcia. Jeśli żadne zasady przechowywania nie są stosowane, poniżej nazw adresatów wiadomości nie pojawią się żadne informacje.

Początek strony

Uzyskiwanie dodatkowych opcjonalnych zasad przechowywania

Użytkownicy programu Outlook nie mogą tworzyć nowych zasad przechowywania. Musi je tworzyć administrator programu Exchange Server. Twoja organizacja może jednak udostępniać dodatkowe opcjonalne zasady przechowywania, które nie są domyślnie wyświetlane. Jeśli są dostępne dodatkowe zasady przechowywania, wykonaj poniższe czynności, aby dodać je do dostępnych opcji wyświetlanych podczas stosowania zasad.

 1. Na liście wiadomości kliknij wiadomość.

Porada:  Aby zaznaczyć więcej niż jedną wiadomość, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania poszczególnych wiadomości.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Tagi kliknij pozycję Przypisz zasady.

Polecenie Przypisz zasady na wstążce

 1. W obszarze Zasady przechowywania kliknij pozycję Więcej zasad przechowywania.

 2. W oknie dialogowym Zasady przechowywania kliknij pozycję Dodaj lub usuń zasady przechowywania.

W oknie przeglądarki sieci Web zostanie otwarta aplikacja Microsoft Outlook Web App (OWA).

 1. W aplikacji OWA wprowadź swoje poświadczenia, aby się zalogować.

W aplikacji OWA zostanie otwarte okno Opcje i sekcja Zasady przechowywania.

 1. Na liście kliknij odpowiednie zasady, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Opcjonalne zasady zostaną dodane do listy zasad dostępnych podczas określania zasad przechowywania dla folderu lub elementu.

Początek strony

Usuwanie zasad przechowywania

Gdy usuniesz zasady przechowywania z wiadomości e-mail, będą do niej stosowane zasady dotyczące folderu, o ile zostały przypisane.

 1. Na liście wiadomości kliknij wiadomość.

Porada:  Aby zaznaczyć więcej niż jedną wiadomość, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania poszczególnych wiadomości.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Tagi kliknij pozycję Przypisz zasady.

Polecenie Przypisz zasady na wstążce

 1. W obszarze Zasady przechowywania kliknij pozycję Użyj zasad folderu.

Zasady przechowywania dla wiadomości pojawią się w nagłówku okienka odczytu poniżej nazw adresatów i będą zawierały datę wygaśnięcia. Jeśli żadne zasady przechowywania nie są stosowane, poniżej nazw adresatów wiadomości nie pojawią się żadne informacje.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×