Przypisywanie uprawnień programu Exchange na potrzeby migrowania skrzynek pocztowych do usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas przeprowadzania migracji lokalnych skrzynek pocztowych programu Exchange do usługi Office 365 wymagane są określone uprawnienia do uzyskiwania dostępu i, w niektórych przypadkach, modyfikowania tych skrzynek pocztowych. Konto użytkownika służące do łączenia się z lokalną organizacją programu Exchange podczas migracji potrzebuje tych uprawnień. Konto użytkownika, określane administratorem migracji, jest używane do tworzenia punktu końcowego migracji dla organizacji lokalnej.

Administrator migracji musi mieć niezbędne uprawnienia administracyjne w lokalnej organizacji programu Exchange, aby pomyślnie utworzyć punkt końcowy migracji. Te same uprawnienia administracyjne są wymagane, jeśli administrator migracji chce utworzyć partię migracji, gdy Twoja organizacja nie ma żadnych punktów końcowych migracji. Na poniższej liście wymieniono uprawnienia administracyjne wymagane dla konta administratora migracji w celu migrowania skrzynek pocztowych do usługi Office 365 przy użyciu różnych typów migracji:

 • Migracja etapowa programu Exchange   

  W przypadku migracji etapowej konto administratora migracji musi spełniać następujące wymagania:

  • być członkiem grupy Administratorzy domeny w usłudze Usługi domenowe Active Directory (AD DS) w organizacji lokalnej;

   lub

  • otrzymać uprawnienie FullAccess do wszystkich lokalnych skrzynek pocztowych ORAZ uprawnienie WriteProperty w celu modyfikowania właściwości TargetAddress na lokalnym koncie użytkownika;

   lub

  • otrzymać uprawnienie Receive As w bazie danych lokalnych skrzynek pocztowych, zawierającej skrzynki pocztowe użytkowników, ORAZ uprawnienie WriteProperty w celu modyfikowania właściwości TargetAddress dla lokalnego konta użytkownika.

 • Migracja jednorazowa programu Exchange   

  W przypadku migracji jednorazowej konto administratora migracji musi spełniać następujące wymagania:

  • być członkiem grupy Administratorzy domeny w usłudze Usługi domenowe Active Directory (AD DS) w organizacji lokalnej;

   lub

  • otrzymać uprawnienie FullAccess do wszystkich lokalnych skrzynek pocztowych;

   lub

  • otrzymać uprawnienie Receive As w bazie danych lokalnych skrzynek pocztowych, zawierającej skrzynki pocztowe użytkowników.

 • Migracja protokołu IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4)   

  W przypadku migracji protokołu IMAP4 plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) dla partii migracji musi zawierać:

  • nazwę użytkownika i hasło każdej skrzynki pocztowej, którą chcesz poddać migracji;

   lub

  • nazwę użytkownika i hasło dla konta w Twoim systemie obsługi wiadomości protokołu IMAP4, który ma niezbędne uprawnienia administracyjne do uzyskiwania dostępu do wszystkich skrzynek pocztowych użytkowników. Aby dowiedzieć się, czy serwer protokołu IMAP4 obsługuje tę metodę, oraz jak ją włączyć, zobacz dokumentację serwera IMAP4.

Możesz użyć powłoki zarządzania programu Exchange w Twojej organizacji lokalnej, aby szybko przypisywać uprawnienia wymagane do migrowania skrzynek pocztowych do usługi Office 365.

Uwaga: Ponieważ Exchange Server 2003 nie obsługuje Exchange powłoki zarządzania usługi, musisz umożliwia przypisywanie uprawnienie FullAccess i Exchange Server menedżera, aby przypisać uprawnienie Receive As Active Directory użytkowników i komputerów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz jak przypisać konto usługi dostęp do wszystkich skrzynek pocztowych w usłudze Exchange Server 2003.

Aby uzyskać informacje o migrowaniu skrzynek pocztowych do usługi Office 365 przy użyciu różnych typów migracji, zobacz Sposoby migrowania wielu kont e-mail do usługi Office 365.

Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem?

 • Szacowany czas wykonywania każdej procedury: 2 minuty.

 • Musisz mieć uprawnienia, przed wykonaniem tej procedury lub procedury. Aby sprawdzić, jakie uprawnienia potrzebujesz, zobacz "Uprawnienia i delegowanie" wpis w sekcji "Adresata inicjowania obsługi administracyjnej uprawnień" w temacie Uprawnienia adresata .

Co chcesz zrobić?

Przypisywanie uprawnienia FullAccess

W poniższych przykładach pokazano różne sposoby używania polecenia cmdlet Add-MailboxPermission programu Exchange PowerShell w celu przypisywania uprawnienia FullAccess do konta administratora migracji dla skrzynek pocztowych w organizacji lokalnej.

Przykład 1   
Uprawnienie FullAccess do skrzynki pocztowej użytkownika Terry Adams i jest przypisywane do konta administratora migracji (na przykład migadmin).

Add-MailboxPermission -Identity "Terry Adams" -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Przykład 2   
Uprawnienie FullAccess dla wszystkich członków grupy dystrybucyjnej MigrationBatch1 jest przypisywane do konta administratora migracji.

Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Przykład 3   
Uprawnienie FullAccess dla wszystkich skrzynek pocztowych, które mają wartość MigBatch2 dla atrybutu CustomAttribute10, jest przypisywane do administratora migracji.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Przykład 4   
Uprawnienie FullAccess do wszystkich skrzynek pocztowych użytkowników w organizacji lokalnej jest przypisywane do konta administratora migracji.

Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Aby uzyskać szczegółowe informacje o składni i parametrach, zobacz następujące tematy:

Skąd wiadomo, że pomyślnie przypisano uprawnienie?

Uruchom jedno z następujących poleceń, aby sprawdzić, czy pomyślnie przypisano uprawnienie FullAccess do konta administratora migracji w każdym przykładzie.

Get-MailboxPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-MailboxPermission -User migadmin

Przypisywanie uprawnienia Receive As

W poniższych przykładach pokazano, jak używać polecenia cmdlet Add-ADPermission programu Exchange PowerShell do przypisywania uprawnienia Receive As do konta administratora migracji dla bazy „Mailbox Database 1900992314”.

Add-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin -ExtendedRights receive-as

Aby uzyskać szczegółowe informacje o składni i informacje o parametrach zobacz Dodawanie ADPermission.

Skąd wiadomo, że pomyślnie przypisano uprawnienie?

Sprawdź, czy pomyślnie przypisano uprawnienie ReceiveAs do konta administratora migracji w przykładzie. Uruchom następujące polecenie.

Get-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin

Przypisywanie uprawnienia WriteProperty

W poniższych przykładach pokazano różne sposoby używania polecenia cmdlet Add-ADPermission programu Exchange PowerShell do przypisywania do konta administratora migracji uprawnienia WriteProperty w celu modyfikowania właściwości TargetAddress dla lokalnych kont użytkowników. Ta funkcja jest wymagana do wykonania migracji etapowej programu Exchange, jeśli administrator migracji nie jest członkiem grupy Administratorzy domeny.

Przykład 1   
Uprawnienie WriteProperty do modyfikowania właściwości TargetAddress dla konta użytkownika Rainer Witte jest przypisywane do konta administratora migracji (na przykład migadmin).

Add-ADPermission -Identity "Rainer Witte" -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Przykład 2   
Uprawnienie WriteProperty do modyfikowania właściwości TargetAddress dla wszystkich członków grupy dystrybucyjnej StagedBatch1 jest przypisywane do konta administratora migracji.

Get-DistributionGroupMember StagedBatch1 | Add-ADPermission User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress 

Przykład 3   
Uprawnienie WriteProperty do modyfikowania właściwości TargetAddress dla wszystkich kont użytkowników o wartości StagedMigration dla parametru CustomAttribute15 jest przypisywane do konta administratora migracji.

Get-User -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Przykład 4   
Uprawnienie WriteProperty do modyfikowania właściwości TargetAddress dla skrzynek pocztowych użytkowników w organizacji lokalnej jest przypisywane do konta administratora migracji.

Get-User –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Aby uzyskać szczegółowe informacje o składni i parametrach, zobacz następujące tematy:

Skąd wiadomo, że pomyślnie przypisano uprawnienie?

Sprawdź, czy pomyślnie przypisano uprawnienie WriteProperty do konta administratora. Uruchom jedno z następujących poleceń, aby potwierdzić, że nadano uprawnienie do modyfikowania właściwości TargetAddress przy użyciu polecenia w każdym przykładzie.

Get-ADPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-ADPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-ADPermission -User migadmin
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×