Przypisywanie skrótu klawiaturowego do formantu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli do formantu w szablonie formularza zostanie przypisany skrót klawiaturowy, użytkownicy wypełniający formularze oparte na tym szablonie formularza będą mogli błyskawicznie przechodzić do tego formantu, naciskając przypisany skrót klawiaturowy. Używanie klawiatury do pracy z formantem często jest szybsze niż używanie myszy. Ponadto skróty mogą być pomocne dla osób, którym niepełnosprawność uniemożliwia korzystanie z myszy.

Uwaga : Ta opcja jest dostępna tylko dla następujących formantów: pole tekstowe, pole tekstu sformatowanego, pole listy rozwijanej, pole listy, pole kombi, wybór daty, pole wyboru, przycisk opcji, obraz, załącznik pliku, przycisk i obraz odręczny.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę, dla którego chcesz ustawić skrót klawiaturowy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości kontrolki.

  2. Kliknij kartę Zaawansowane.

  3. W polu Klawisz dostępu wpisz znak. Klawisz dostępu to skrót klawiaturowy, w którym jako część skrótu jest używany klawisz ALT. Jeśli na przykład wpiszesz znak N, skrót klawiaturowy dla tego formantu będzie miał postać ALT+N.

    Uwaga : Pewne skróty klawiaturowe są już używane w programie Microsoft Office InfoPath i w innych programach pakietu Microsoft Office. Chociaż można ponownie przypisać istniejące skróty klawiaturowe do formantów w formularzu, może to powodować pomyłki użytkowników przyzwyczajonych do skrótów pakietu Office.

  4. Aby użytkownicy wiedzieli, że istnieje skrót klawiaturowy, należy przed formantem w szablonie formularza wpisać etykietę, która będzie zawierać skrót. Można na przykład wpisać tekst Nazwisko (ALT+N) w etykiecie pola tekstowego, w którym użytkownicy mają wpisywać swoje nazwisko. Dzięki temu użytkownicy będą wiedzieli, że istnieje skrót klawiaturowy skojarzony z polem tekstowym.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×