Przypisywanie makra do przycisku

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przycisk (formant formularza) służy do uruchamiania makra wykonującego określoną akcję, gdy użytkownik kliknie przycisk. Na przykład można użyć przycisku aby zautomatyzować drukowania arkusza, filtrowania danych lub obliczeń liczby.

Po można utworzyć makromożna przypisać go do przycisku, którego kliknięcie powoduje uruchomienie makra. Można przypisać makro do przycisku na pasku narzędzi Szybki dostęp lub do przycisku w grupie osobiste na Wstążce.

Przycisk makra mają być dostępne w innych skoroszytach, należy przypisać do makra, który został utworzony w skoroszyt osobisty.

Dodawanie przycisku makra do paska narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Pasek narzędzi Szybki dostęp.

 2. Na liście Wybierz polecenia z kliknij przycisk makra.

  Polecenia paska narzędzi Szybki dostęp
 3. Wybierz makro, do którego chcesz przypisać przycisk.

  Nazwa makra, rozpoczynająca się od nazwy skoroszytu osobistego (PERSONAL.XLSB), będzie dostępna w innych skoroszytach.

 4. Kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść makro na listę przycisków paska narzędzi Szybki dostęp.

 5. Aby zamienić niezbyt zrozumiałą ikonę makra, kliknij pozycję Modyfikuj.

 6. W obszarze Symbol wybierz ikonę przycisku dla makra.

  Okno dialogowe przyciski Modyfikuj
 7. Aby użyć przyjaźniejszej nazwy przycisku, w polu Nazwa wyświetlana, wprowadź odpowiednią nazwę.

  W nazwie przycisku można umieszczać spacje.

 8. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Nowy przycisk pojawi się na pasku narzędzi Szybki dostęp — kliknij go, aby uruchomić makro.

Porada : Po zapisaniu skoroszytu, przyciski przypisane do makr w skoroszycie osobistym będą dostępne w każdym otwieranym skoroszycie.

Dodawanie przycisku makra do własnej grupy na wstążce

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki.

 2. W obszarze Dostosuj Wstążkę na liście Karty głównezaznacz pole wyboru Deweloper, jeśli nie zostało jeszcze zaznaczone.

  Okno dialogowe Dostosowywanie Wstążki
 3. Wybierz kartę, na której chcesz dodać własną grupę.

  Na przykład wybierz kartę Narzędzia główne, aby dodać grupę do karty Narzędzia główne.

 4. Wybierz pozycję Nowa grupa.

  Spowoduje to dodanie grupy Nowa grupa (Niestandardowa) do wybranej karty.

 5. Aby użyć lepszej nazwy dla nowej grupy, kliknij pozycję Zmień nazwę, wpisz odpowiednią nazwę w polu Nazwa wyświetlana, a następnie kliknij przycisk OK.

  W nazwie można umieścić spacje. Na przykład możesz wpisać nazwę Moje makra.

 6. Aby dodać makro do grupy, na liście Wybierz polecenia z kliknij przycisk makra.

 7. Wybierz makro, które chcesz dodać do nowej grupy, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Makro zostanie dodane do grupy Moje makra.

  Nazwa makra, rozpoczynająca się od nazwy skoroszytu osobistego (PERSONAL.XLSB), będzie dostępna w innych skoroszytach.

 8. Aby użyć przyjaźniejszej nazwy, kliknij pozycję Zmień nazwę, a następnie wpisz odpowiednią nazwę w polu Nazwa wyświetlana.

  W nazwie można umieścić spacje.

 9. W obszarze Symbol wybierz ikonę przycisku dla makra.

 10. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Nowa grupa pojawi się na wybranej karcie, na której możesz kliknąć przycisk, aby uruchomić makro.

Porada : Po zapisaniu skoroszytu, przyciski przypisane do makr w skoroszycie osobistym będą dostępne w każdym otwieranym skoroszycie.

Excel 2016 dla komputerów Mac

 1. Na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk.

  Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna

  1. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

  2. W obszarze Tworzenie kliknij pozycję Widok.

  3. W obszarze Na Wstążce pokazywanie wybierz kartę Deweloper.

 2. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz w lewym górnym rogu na wyświetlanie przycisku.

 3. Aby zmienić rozmiar przycisku, przeciągnij uchwyty zmiany rozmiaru.

 4. CONTROL + kliknij lub kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk, a następnie kliknij Przypisywanie makra.

 5. W oknie dialogowym Przypisz makro kliknij nazwę makra, które chcesz przypisać do przycisku, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Aby określić właściwości kontrolki przycisku sterowania + kliknij lub kliknij prawym przyciskiem, a następnie kliknij polecenie Formatuj formant.

 7. Aby przetestować przycisku, kliknij go. Należy uruchomić makro.

Excel 2011 dla komputerów Mac

 1. Na karcie Deweloper w grupie Kontrolki formularzy kliknij przycisk.

  Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna

  1. Po prawej stronie wstążki kliknij przycisk Menu podręczne Akcja , a następnie kliknij pozycję Preferencje Wstążki.

  2. W obszarze Dostosowywanie zaznacz pole wyboru Deweloper.

 2. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz w lewym górnym rogu na wyświetlanie przycisku.

 3. Aby utworzyć przycisk, przeciągnij w arkuszu.

 4. W oknie dialogowym Przypisz makro kliknij nazwę makra, które chcesz przypisać do przycisku, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby określić właściwości kontrolki dla przycisku, przytrzymaj naciśnięty klawisz CONTROL i kliknij przycisk, a następnie kliknij polecenie Formatuj formant.

 6. Aby przetestować przycisku, kliknij go. Należy uruchomić makro.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×