Przypisywanie hiperłącza do przycisku paska narzędzi lub polecenia menu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można zmienić rozmieszczenie i zmienić przyciski, menu i poleceń menu przy użyciu myszy lub można użyć okna dialogowego Ponowne rozmieszczanie poleceń, które jest dostępne za pomocą klawiatury. Zadania, które można wykonać przy użyciu klawiatury są oznaczone jako (dostępne z klawiatury).

Po przypisaniu hiperlink do paska narzędzi przycisk lub menu polecenia hiperłącze zastępuje polecenie aktualnie przypisane do tego polecenia przycisku lub menu. Nie można przypisać hiperłącza do przycisku, który jest wyświetlany na liście lub w menu po kliknięciu.

Przypisywanie hiperłącza do paska narzędzi przycisk lub polecenie menu

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dostosuj.

 2. Upewnij się, że pasek narzędzi, który chcesz zmienić, jest widoczny.

  Jak?

  1. W oknie dialogowym Dostosowywanie kliknij kartę Paski narzędzi.

  2. Zaznacz pole wyboru obok paska narzędzi, który chcesz wyświetlić.

 3. Mając otwarte okno dialogowe Dostosowywanie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby przypisać hiperłącze do przycisku na pasku narzędzi

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk paska narzędzi.

  2. menu skrótów polecenie Przypisz hiperłącze, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Przypisywanie hiperłącza do polecenia menu

  1. Kliknij menu.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie menu.

  3. menu skrótów polecenie Przypisz hiperłącze, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 4. W obszarze Połącz z kliknij źródło, z którym chcesz się połączyć.

 5. Wybierz odpowiednie opcje.

 6. W oknie dialogowym Dostosowywanie kliknij przycisk Zamknij.

Przypisywanie hiperłącza do paska narzędzi przycisk lub polecenie menu (dostępne z klawiatury)

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dostosuj.

 2. Upewnij się, że pasek narzędzi, który chcesz zmienić, jest widoczny.

  Jak?

  1. W oknie dialogowym Dostosowywanie kliknij kartę Paski narzędzi.

  2. Zaznacz pole wyboru obok paska narzędzi, który chcesz wyświetlić.

 3. W oknie dialogowym Dostosowywanie kliknij kartę Polecenia.

 4. Kliknij przycisk Rozmieść ponownie polecenia.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby przypisać hiperłącze do przycisku na pasku narzędzi

  1. W oknie dialogowym Ponowne rozmieszczanie poleceń kliknij przycisk Pasek narzędzi.

  2. Na liście Pasek narzędzi kliknij pasek narzędzi zawierający przycisk, do którego chcesz przypisać hiperłącze.

  3. Na liście Formanty kliknij przycisk.

  4. Kliknij opcję Modyfikuj zaznaczenie.

  5. Wskaż polecenie Przypisz hiperłącze w menu skrótów, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Przypisywanie hiperłącza do polecenia menu

  1. Jeśli polecenie menu, które chcesz zmienić, znajduje się na pasku menu, kliknij opcję Pasek menu, a następnie na liście Pasek menu kliknij żądane menu.

   Jeśli polecenie menu, które chcesz zmienić, znajduje się na pasku narzędzi, kliknij opcję Pasek narzędzi, a następnie na liście Pasek narzędzi kliknij żądane menu. Na przykład kliknij pozycję Rysowanie|Autokształty, aby zmienić polecenie w menu Autokształty na pasku narzędzi Formatowanie.

  2. Na liście Formanty kliknij polecenie menu, do którego chcesz przypisać hiperłącze.

  3. Kliknij opcję Modyfikuj zaznaczenie.

  4. Wskaż polecenie Przypisz hiperłącze w menu skrótów, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 6. W obszarze Połącz z kliknij źródło, z którym chcesz się połączyć.

 7. Wybierz odpowiednie opcje.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×