Przypisywanie akcji do obrazu lub obiektu OLE

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli masz obraz lub obiekt osadzony w prezentacji, można ustawić akcję do niego. Przykład działania ustawienia mogą zawierać: przechodzenie do następnego slajdu, przejście do poprzedniego slajdu, przejdź do ostatniego slajdu pokazu i przejdź do strony sieci Web lub inną prezentację programu Microsoft Office PowerPoint lub pliku.

Dodawanie obrazu i przypisywanie do niego akcji

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obraz. Jeśli chcesz dodać grafikę SmartArt, kliknij pozycję SmartArt.

 2. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu znajdź obraz, który chcesz dodać, i kliknij przycisk Wstaw.

  Uwaga :  W przypadku grafiki SmartArt można przypisać akcje wyłącznie do tekstu wewnątrz kształtów, a nie do poszczególnych kształtów w grafice SmartArt.

 3. Kliknij dodany obraz, a następnie na karcie Wstawianie w grupie Linki kliknij pozycję Akcja.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby określić zachowanie obrazu po jego kliknięciu w widoku Pokaz slajdów, kliknij kartę Kliknięcie myszą.

  • Aby określić zachowanie obrazu po umieszczeniu na nim wskaźnika myszy w widoku Pokaz slajdów, kliknij kartę Wskazanie myszą.

 5. Aby określić akcję, która ma być wykonywana po kliknięciu myszą lub umieszczeniu wskaźnika na obrazie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby nie przypisywać żadnej akcji do kształtu, kliknij opcję Brak.

  • Aby utworzyć hiperłącze, kliknij opcję Hiperłącze do, a następnie wybierz miejsce docelowe (na przykład następny slajd, poprzedni slajd, ostatni slajd lub inną prezentację programu PowerPoint), do którego ma prowadzić akcja hiperłącza.

  • Aby utworzyć łącze do pliku utworzonego za pomocą innego programu, takiego jak Microsoft Office Word lub Microsoft Office Excel, na liście Hiperłącze do kliknij pozycję Inny plik.

  • Aby uruchomić program, kliknij opcję Uruchom program, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie zlokalizuj program, który chcesz uruchomić.

  • Aby uruchomić makro, kliknij opcję Uruchom makro, a następnie wybierz makro, które chcesz uruchomić.

  • Jeśli obraz lub obiekt clipart ma wykonywać inną akcję, kliknij opcję Akcja obiektu, a następnie wybierz akcję, która ma być wykonywana.

   Uwaga : Ustawienia Akcja obiektu są dostępne tylko wtedy, gdy prezentacja zawiera obiekt OLE (Object Linking and Embedding).

  • Aby odtworzyć dźwięk, zaznacz pole wyboru Odtwórz dźwięk, a następnie wybierz dźwięk, który chcesz odtworzyć.

Przypisywanie akcji do obiektu OLE

Aby skonfigurować obiekt OLE w celu uruchamiania podczas prezentacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Na slajdzie zaznacz ikonę lub łącze do obiektu OLE, który chcesz otworzyć. Aby uzyskać informacje dotyczące osadzania obiektów na slajdzie, zobacz łącze lub osadzanie slajdu programu PowerPoint.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie łącza kliknij przycisk Akcja.
  Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Akcja

 3. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Jeśli program ma być uruchamiany przez kliknięcie osadzonej ikony lub osadzonego łącza, kliknij kartę Kliknięcie myszą.

  • Jeśli program ma być uruchamiany przez umieszczenie wskaźnika myszy na osadzonej ikonie lub osadzonym łączu, kliknij kartę Wskazanie myszą.

 4. Na jednej z kart wybierz pozycję Akcja obiektu, a następnie na liście kliknij ma nastąpić. Na przykład aby wyświetlić arkusz programu Excel, kliknij przycisk Otwórz, ale jeśli chcesz zmienić lub pracy nad arkuszem podczas prezentacji, kliknij przycisk Edytuj.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×