Przypisywanie akcji do obrazu lub obiektu OLE

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli masz obraz lub obiekt osadzony w prezentacji, można ustawić akcję do niego. Przykład działania ustawienia mogą zawierać: przechodzenie do następnego slajdu, przejście do poprzedniego slajdu, przejdź do ostatniego slajdu pokazu i przejdź do strony sieci Web lub inną prezentację programu Microsoft Office PowerPoint lub pliku.

Dodawanie obrazu i przypisywanie do niego akcji

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obraz. Jeśli chcesz dodać grafikę SmartArt, kliknij pozycję SmartArt.

 2. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu znajdź obraz, który chcesz dodać, i kliknij przycisk Wstaw.

  Uwaga:  W przypadku grafiki SmartArt można przypisać akcje wyłącznie do tekstu wewnątrz kształtów, a nie do poszczególnych kształtów w grafice SmartArt.

 3. Kliknij dodany obraz, a następnie na karcie Wstawianie w grupie Linki kliknij pozycję Akcja.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby określić zachowanie obrazu po jego kliknięciu w widoku Pokaz slajdów, kliknij kartę Kliknięcie myszą.

  • Aby określić zachowanie obrazu po umieszczeniu na nim wskaźnika myszy w widoku Pokaz slajdów, kliknij kartę Wskazanie myszą.

 5. Aby określić akcję, która ma być wykonywana po kliknięciu myszą lub umieszczeniu wskaźnika na obrazie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby nie przypisywać żadnej akcji do kształtu, kliknij opcję Brak.

  • Aby utworzyć hiperłącze, kliknij opcję Hiperłącze do, a następnie wybierz miejsce docelowe (na przykład następny slajd, poprzedni slajd, ostatni slajd lub inną prezentację programu PowerPoint), do którego ma prowadzić akcja hiperłącza.

  • Aby utworzyć łącze do pliku utworzonego za pomocą innego programu, takiego jak Microsoft Office Word lub Microsoft Office Excel, na liście Hiperłącze do kliknij pozycję Inny plik.

  • Aby uruchomić program, kliknij opcję Uruchom program, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie zlokalizuj program, który chcesz uruchomić.

  • Aby uruchomić makro, kliknij opcję Uruchom makro, a następnie wybierz makro, które chcesz uruchomić.

  • Jeśli obraz lub obiekt clipart ma wykonywać inną akcję, kliknij opcję Akcja obiektu, a następnie wybierz akcję, która ma być wykonywana.

   Uwaga: Ustawienia Akcja obiektu są dostępne tylko wtedy, gdy prezentacja zawiera obiekt OLE (Object Linking and Embedding).

  • Aby odtworzyć dźwięk, zaznacz pole wyboru Odtwórz dźwięk, a następnie wybierz dźwięk, który chcesz odtworzyć.

Przypisywanie akcji do obiektu OLE

Aby skonfigurować obiekt OLE w celu uruchamiania podczas prezentacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Na slajdzie zaznacz ikonę lub łącze do obiektu OLE, który chcesz otworzyć. Aby uzyskać informacje dotyczące osadzania obiektów na slajdzie, zobacz łącze lub osadzanie slajdu programu PowerPoint.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie łącza kliknij przycisk Akcja.
  Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Akcja

 3. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Jeśli program ma być uruchamiany przez kliknięcie osadzonej ikony lub osadzonego łącza, kliknij kartę Kliknięcie myszą.

  • Jeśli program ma być uruchamiany przez umieszczenie wskaźnika myszy na osadzonej ikonie lub osadzonym łączu, kliknij kartę Wskazanie myszą.

 4. Na jednej z kart wybierz pozycję Akcja obiektu, a następnie na liście kliknij ma nastąpić. Na przykład aby wyświetlić arkusz programu Excel, kliknij przycisk Otwórz, ale jeśli chcesz zmienić lub pracy nad arkuszem podczas prezentacji, kliknij przycisk Edytuj.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×