Przykłady typowych formuł

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Poniższych przykładowych formuł można używać w kolumnach obliczeniowych listy lub biblioteki. Przykłady, w których nie występują odwołania do kolumn, można wykorzystać przy określaniu domyślnej wartości kolumny.

W tym artykule

Formuł warunkowych

Formuły daty i godziny

Formuły matematyczne

Formuły tekstowe

Formuły warunkowe

Poniższych formuł można używać do testowania warunku instrukcji oraz zwracania wartości Tak lub Nie, do testowania wartości alternatywnej, takiej jak OK lub Nie OK, albo do zwracania pustego miejsca lub znaku łącznika reprezentującego wartość null.

Sprawdzanie, czy liczba jest większa lub mniejsza niż inny numer

Aby wykonać to porównanie, należy użyć funkcji JEŻELI.

Kolumna1

Kolumna2

Formuła

Opis (możliwy wynik)

15000

9000

=[Kolumna1]>[Kolumna2]

Czy wartość Kolumna1 jest większa niż wartość Kolumna2? (Tak)

15000

9000

=JEŻELI([Kolumna1]<=[Kolumna2], "OK", "Nie OK")

Czy wartość Kolumna1 jest mniejsza niż lub równa wartości Kolumna2? (Nie OK)

Zwracanie wartości logicznej po porównaniu zawartości kolumny

W przypadku wyniku, który jest wartością logiczną (Tak lub Nie), należy użyć funkcji ORAZ, LUB i NIE.

Kolumna1

Kolumna2

Kolumna3

Formuła

Opis (możliwy wynik)

15

9

8

=ORAZ([Kolumna1]>[Kolumna2], [Kolumna1]<[Kolumna3])

Czy 15 jest większe niż 9 i mniejsze niż 8? (Nie)

15

9

8

=LUB([Kolumna1]>[Kolumna2], [Kolumna1]<[Kolumna3])

Czy 15 jest większe niż 9 lub mniejsze niż 8? (Tak)

15

9

8

=NIE([Kolumna1]+[Kolumna2]=24)

Czy 15 plus 9 nie jest równe 24? (Nie)

Aby uzyskać wynik, który jest innym obliczeniem, lub inną dowolną wartość różną od Tak lub Nie, należy użyć funkcji JEŻELI, ORAZ i LUB.

Kolumna1

Kolumna2

Kolumna3

Formuła

Opis (możliwy wynik)

15

9

8

=JEŻELI([Kolumna1]=15, "OK", "Nie OK")

Jeżeli wartość w kolumnie Kolumna1 równa się 15, zwróć komunikat „OK” (OK)

15

9

8

=JEŻELI(ORAZ([Kolumna1]>[Kolumna2], [Kolumna1]<[Kolumna3]), "OK", "Nie OK")

Jeżeli 15 jest większe niż 9 i mniejsze niż 8, zwróć komunikat „OK” (Nie OK)

15

9

8

=JEŻELI(LUB([Kolumna1]>[Kolumna2], [Kolumna1]<[Kolumna3]), "OK", "Nie OK")

Jeżeli 15 jest większe niż 9 lub mniejsze niż 8, zwróć komunikat „OK” (OK)

Wyświetlanie zer jako spacji lub kresek

Aby zostało wyświetlone zero, należy wykonać proste obliczenie. Aby zostały wyświetlone puste miejsce lub znak łącznika, należy użyć funkcji JEŻELI.

C olumn1

Kolumna2

Formuła

Opis (możliwy wynik)

10

10

=[Kolumna1]-[Kolumna2]

Druga liczba zostaje odjęta od pierwszej (0)

15

9

=JEŻELI([Kolumna1]-[Kolumna2],"-",[Kolumna1]-[Kolumna2])

Zwraca kreskę, gdy wartość jest równa zero (-)

Ukrywanie wartości błędów w kolumnach

Aby wyświetlić znak łącznika, #N/D lub Brak zamiast błędnej wartości, należy użyć funkcji CZY.BŁĄD.

Kolumna1

Kolumna2

Formuła

Opis (możliwy wynik)

10

0

=[Kolumna1]/[Kolumna2]

Powoduje błąd (#DZIEL/0)

10

0

=JEŻELI(CZY.BŁĄD([Kolumna1]/[Kolumna2]),"Brak",[Kolumna1]/[Kolumna2])

Jeżeli wynikiem funkcji jest błąd, funkcja zwraca Brak

10

0

=JEŻELI(CZY.BŁĄD([Kolumna1]/[Kolumna2]),"-",[Kolumna1]/[Kolumna2])

Jeżeli wynikiem funkcji jest błąd, funkcja zwraca znak łącznika

Początek strony

Formuły daty i godziny

Poniższych formuł można używać do wykonywania obliczeń na datach i godzinach, takich jak dodawanie liczby dni, miesięcy lub lat do daty, obliczanie różnicy między dwiema datami i konwertowanie godziny na wartość dziesiętną.

Dodawanie dat

Aby dodać liczbę dni do daty, należy użyć operatora dodawania (+).

Uwaga: Przy manipulowaniu datami zwracanym typem obliczanej kolumny musi być Data i godzina.

Kolumna1

Kolumna2

Formuła

Opis (wynik)

2007-06-09

3

=[Kolumna1]+[Kolumna2]

Dodaje 3 dni do daty 2007-06-09 (2007-06-12)

2008-12-10

54

=[Kolumna1]+[Kolumna2]

Dodaje 54 dni do daty 2008-12-10 (2009-02-02)

Aby dodać liczbę miesięcy do daty, należy użyć funkcji DATA, ROK, MIESIĄC i DZIEŃ.

Kolumna1

Kolumna2

Formuła

Opis (wynik)

2007-06-09

3

=DATA(ROK([Kolumna1]),MIESIĄC([Kolumna1])+[Kolumna2],DZIEŃ([Kolumna1]))

Dodaje 3 miesiące do daty 2007-06-09 (2007-09-09)

2008-12-10

25

=DATA(ROK([Kolumna1]),MIESIĄC([Kolumna1])+[Kolumna2],DZIEŃ([Kolumna1]))

Dodaje 25 miesięcy do daty 2008-12-10 (2011-01-10)

Aby dodać liczbę lat do daty, należy użyć funkcji DATA, ROK, MIESIĄC i DZIEŃ.

Kolumna1

Kolumna2

Formuła

Opis (wynik)

2007-06-09

3

=DATA(ROK([Kolumna1])+[Kolumna2],MIESIĄC([Kolumna1]),DZIEŃ([Kolumna1]))

Dodaje 3 lata do daty 2007-06-09 (2010-06-09)

2008-12-10

25

=DATA(ROK([Kolumna1])+[Kolumna2],MIESIĄC([Kolumna1]),DZIEŃ([Kolumna1]))

Dodaje 25 lat do daty 2008-12-10 (2033-12-10)

Aby dodać kombinację dni, miesięcy i lat do daty, należy użyć funkcji DATA, ROK, MIESIĄC i DZIEŃ.

Kolumna1

Formuła

Opis (wynik)

2007-06-09

=DATA(ROK([Kolumna1])+3,MIESIĄC([Kolumna1])+1,DZIEŃ([Kolumna1])+5)

Dodaje 3 lata, 1 miesiąc i 5 dni do daty 2007-06-09 (2010-07-14)

2008-12-10

=DATA(ROK([Kolumna1])+1,MIESIĄC([Kolumna1])+7,DZIEŃ([Kolumna1])+5)

Dodaje 1 rok, 7 miesięcy i 5 dni do daty 2008-12-10 (2010-07-15)

Obliczanie różnicy między dwiema datami

Aby wykonać to obliczenie, należy użyć funkcji DATA.RÓŻNICA.

Kolumna1

Kolumna2

Formuła

Opis (wynik)

01-sty-1995

15-cze-1999

=DATA.RÓŻNICA([Kolumna1], [Kolumna2],"d")

Zwraca liczbę dni między dwiema datami (1626)

01-sty-1995

15-cze-1999

=DATA.RÓŻNICA([Kolumna1], [Kolumna2],"rm")

Zwraca liczbę miesięcy między datami, bez uwzględnienia roku (5)

01-sty-1995

15-cze-1999

=DATA.RÓŻNICA([Kolumna1], [Kolumna2],"rd")

Zwraca liczbę dni między datami, bez uwzględnienia roku (165)

Obliczanie różnicy między dwiema wartościami czasu

Aby wyświetlić wynik w standardowym formacie (godziny:minuty:sekundy), należy użyć operatora odejmowania (-) i funkcji TEKST. Aby ta metoda była skuteczna, liczba godzin nie może przekraczać 24, a liczba minut i sekund nie może przekraczać 60.

Kolumna1

Kolumna2

Formuła

Opis (wynik)

2007-06-09 10:35

2007-06-09 15:30

=TEKST([Kolumna2]-[Kolumna1],"g")

Liczba godzin między dwoma wskazaniami czasu (4)

2007-06-09 10:35

2007-06-09 15:30

=TEKST([Kolumna2]-[Kolumna1],"g:mm")

Liczba godzin i minut między dwoma wskazaniami czasu (4:55)

2007-06-09 10:35

2007-06-09 15:30

=TEKST([Kolumna2]-[Kolumna1],"g:mm:ss")

Liczba godzin, minut i sekund między dwoma wskazaniami czasu (4:55:00)

Aby wyświetlić cały wynik na podstawie jednostki czasu, należy użyć funkcji ZAOKR.DO.CAŁK lub funkcji GODZINA, MINUTA i SEKUNDA.

Kolumna1

Kolumna2

Formuła

Opis (wynik)

2007-06-09 10:35

2007-06-10 15:30

=ZAOKR.DO.CAŁK(([Kolumna2]-[Kolumna1])*24)

Suma godzin między dwoma wskazaniami czasu (28)

2007-06-09 10:35

2007-06-10 15:30

=ZAOKR.DO.CAŁK(([Kolumna2]-[Kolumna1])*1440)

Suma minut między dwoma wskazaniami czasu (1735)

2007-06-09 10:35

2007-06-10 15:30

=ZAOKR.DO.CAŁK(([Kolumna2]-[Kolumna1])*86400)

Suma sekund między dwoma wskazaniami czasu (104100)

2007-06-09 10:35

2007-06-10 15:30

=GODZINA([Kolumna2]-[Kolumna1])

Liczba godzin między dwoma wskazaniami czasu, gdy różnica nie przekracza 24 (4)

2007-06-09 10:35

2007-06-10 15:30

=MINUTA([Kolumna2]-[Kolumna1])

Liczba minut między dwoma wskazaniami czasu, gdy różnica nie przekracza 60 (55)

2007-06-09 10:35

2007-06-10 15:30

=SEKUNDA([Kolumna2]-[Kolumna1])

Liczba sekund między dwoma wskazaniami czasu, gdy różnica nie przekracza 60 (0)

Konwertowanie wartości czasu

Aby przekonwertować godziny ze standardowego formatu czasu na liczbę dziesiętną, należy użyć funkcji ZAOKR.DO.CAŁK.

Kolumna1

Formuła

Opis (wynik)

10:35

=([Kolumna1]-ZAOKR.DO.CAŁK([Kolumna1]))*24

Liczba godzin, jakie upłynęły od północy (10,583333)

12:15

=([Kolumna1]-ZAOKR.DO.CAŁK([Kolumna1]))*24

Liczba godzin od 00:00 (12,25)

Aby przekonwertować godziny z formatu dziesiętnego na standardowy (godziny:minuty:sekundy), należy użyć operatora dzielenia i funkcji TEKST.

Kolumna1

Formuła

Opis (wynik)

23:58

=TEKST(Kolumna1/24, "gg:mm:ss")

Liczba godzin, minut i sekund od godziny 0:00 (00:59:55)

2:06

=TEKST(Kolumna1/24, "g:mm")

Liczba godzin i minut od godziny 0:00 (0:05)

Wstawianie daty juliański

Określenie „data juliańska” odnosi się do daty w formacie będącym kombinacją bieżącego roku oraz liczby dni, które upłynęły od początku roku. Na przykład dzień 1 stycznia 2007 roku jest reprezentowany przez liczbę 2007001, a dzień 31 grudnia 2007 roku — przez liczbę 2007365. Ten format nie jest oparty na kalendarzu juliańskim.

Aby przekonwertować datę na datę juliańską, należy użyć funkcji TEKST i DATA.WARTOŚĆ.

Kolumna1

Formuła

Opis (wynik)

2007-06-23

=TEKST([Kolumna1],"rr")&TEKST(([Kolumna1]-DATA.WARTOŚĆ("1/1/"& TEKST([Kolumna1],"rr"))+1),"000")

Data w formacie juliańskim z rokiem wyrażonym za pomocą dwóch cyfr (07174)

6/23/2007

=TEKST([Kolumna1],"rrrr")&TEKST(([Kolumna1]-DATA.WARTOŚĆ("1/1/"&TEKST([Kolumna1],"rr"))+1),"000")

Data w formacie juliańskim z rokiem wyrażonym za pomocą czterech cyfr (2007174)

Aby przekonwertować datę na datę juliańską używaną w astronomii, należy użyć stałej 2415018,50. Ta formuła działa tylko w przypadku dat po 3/1/1901 oraz gdy jest używany system datowania 1900.

Kolumna1

Formuła

Opis (wynik)

2007-06-23

=[Kolumna1]+2415018,50

Data w formacie juliańskim używana w astronomii (2454274,50)

Wyświetlanie dat jako dni tygodnia

Aby przekonwertować daty na tekst nazwy dnia tygodnia, należy użyć funkcji TEKST i DZIEŃ.TYG.

Kolumna1

Formuła

Opis (możliwy wynik)

19-lut-2007

=TEKST(DZIEŃ.TYG([Kolumna1]), "dddd")

Obliczenie dnia tygodnia daty i zwrócenie pełnej nazwy dnia (poniedziałek)

3-sty-2008

=TEKST(DZIEŃ.TYG([Kolumna1]), "ddd")

Obliczenie dnia tygodnia daty i zwrócenie skróconej nazwy dnia (czw)

Początek strony

Formuły matematyczne

Poniższych formuł można używać do wykonywania różnych obliczeń matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb, obliczanie średniej lub mediany liczb, zaokrąglanie liczb i zliczanie wartości.

Dodawanie liczb

Aby dodać liczby w co najmniej dwóch kolumnach w wierszu, należy użyć operatora dodawania (+) lub funkcji SUMA.

Kolumna1

Kolumna2

Kolumna3

Formuła

Opis (wynik)

6

5

4

=[Kolumna1]+[Kolumna2]+[Kolumna3]

Dodaje wartości pierwszych trzech kolumn (15)

6

5

4

=SUMA([Kolumna1],[Kolumna2],[Kolumna3])

Dodaje wartości pierwszych trzech kolumn (15)

6

5

4

=SUMA(JEŻELI([Kolumna1]>[Kolumna2], [Kolumna1]-[Kolumna2], 10), [Kolumna3])

Jeżeli wartość Kolumna1 jest większa niż wartość Kolumna2, dodaje różnicę i wartość Kolumna3; w przeciwnym wypadku zostanie dodana wartość 10 i wartość Kolumna3 (5)

Odejmowanie liczb

Aby odjąć liczby w co najmniej dwóch kolumnach w wierszu, należy użyć operatora odejmowania (-) lub funkcji SUMA z liczbami ujemnymi.

Kolumna1

Kolumna2

Kolumna3

Formuła

Opis (wynik)

15000

9000

-8000

=[Kolumna1]-[Kolumna2]

Odejmuje liczbę 9000 od liczby 15000 (6000)

15000

9000

-8000

=SUMA([Kolumna1],[Kolumna2],[Kolumna3])

Dodaje liczby w pierwszych trzech kolumnach, w tym wartości ujemne (16000)

Obliczanie różnicy procentowej między dwiema liczbami

Należy użyć operatorów odejmowania (-) i dzielenia (/) oraz funkcji MODUŁ.LICZBY.

Kolumna1

Kolumna2

Formuła

Opis (wynik)

2342

2500

=([Kolumna2]-[Kolumna1])/MODUŁ.LICZBY([Kolumna1])

Zmiana procentowa (6,75% lub 0,06746)

Mnożenie liczb

Aby pomnożyć liczby w co najmniej dwóch kolumnach w wierszu, należy użyć operatora mnożenia (*) lub funkcji ILOCZYN.

Kolumna1

Kolumna2

Formuła

Opis (wynik)

5

2

=[Kolumna1]*[Kolumna2]

Mnoży liczby w pierwszych dwóch kolumnach (10)

5

2

=ILOCZYN([Kolumna1], [Kolumna2])

Mnoży liczby w pierwszych dwóch kolumnach (10)

5

2

=ILOCZYN([Kolumna1],[Kolumna2],2)

Mnoży liczby w pierwszych dwóch kolumnach i liczbę 2 (20)

Dzielenie liczb

Aby podzielić kolumny w dwóch lub więcej kolumnach w wierszu, należy użyć operatora dzielenia (/).

Kolumna1

Kolumna2

Formuła

Opis (wynik)

15000

12

=[Kolumna1]/[Kolumna2]

Dzieli liczbę 15 000 przez liczbę 12. (1250)

15000

12

=([Kolumna1]+10000)/[Kolumna2]

Dodaje 15000 i 10000, a następnie dzieli sumę przez 12 (2083)

Obliczanie średniej wartości liczb

Aby obliczyć średnią liczb z co najmniej dwóch kolumn w wierszu, użyj funkcji AVERAGE.

Kolumna1

Kolumna2

Kolumna3

Formuła

Opis (wynik)

6

5

4

=ŚREDNIA([Kolumna1], [Kolumna2],[Kolumna3])

Średnia liczb w pierwszych trzech kolumnach (5)

6

5

4

=ŚREDNIA(JEŻELI([Kolumna1]>[Kolumna2], [Kolumna1]-[Kolumna2], 10), [Kolumna3])

Jeżeli wartość Kolumna1 jest większa niż wartość Kolumna2, oblicza średnią różnicy i wartości Kolumna3; w przeciwnym wypadku oblicza średnią wartości 10 i wartości Kolumna3 (2,5)

Obliczanie medianę liczb.

Mediana jest wartością w środku uporządkowanego ciągu liczb. Za pomocą funkcji MEDIAN oblicz medianę zbioru liczb.

A

B

C

D

E

f.

Formuła

Opis (wynik)

10

7

9

27

0

4

=MEDIANA(A; B; C; D; E; F)

Mediana liczb w pierwszych 6 kolumnach (8)

Obliczanie najmniejszej lub największej liczby w zakresie

Aby obliczyć najmniejszą lub największą liczbę w co najmniej dwóch kolumnach w wierszu, należy użyć funkcji MIN i MAX.

Kolumna1

Kolumna2

Kolumna3

Formuła

Opis (wynik)

10

7

9

=MIN([Kolumna1], [Kolumna2], [Kolumna3])

Najmniejsza liczba (7)

10

7

9

=MAX([Kolumna1], [Kolumna2], [Kolumna3])

Największa liczba (10)

Zliczanie wartości

Aby obliczyć wartości numeryczne, należy użyć funkcji ILE.LICZB.

Kolumna1

Kolumna2

Kolumna3

Formuła

Opis (wynik)

Jabłoń

2007-12-12

=ILE.LICZB([Kolumna1], [Kolumna2], [Kolumna3])

Oblicza liczbę kolumn zawierających wartości numeryczne, z pominięciem wartości dat i godzin, wartości tekstowych i wartości zerowych (0)

12 zł

#DZIEL/0!

1.01

=ILE.LICZB([Kolumna1], [Kolumna2], [Kolumna3])

Oblicza liczbę kolumn zawierających wartości numeryczne, ale z pominięciem wartości błędnych i logicznych (2)

Zwiększanie lub zmniejszanie liczby o wartość procentową

W celu wykonania tego obliczenia należy użyć operatora procentowego (%).

Kolumna1

Kolumna2

Formuła

Opis (wynik)

23

3%

=[Kolumna1]*(1+5%)

Zwiększa liczbę w kolumnie Kolumna1 o 5% (24,15)

23

3%

=[Kolumna1]*(1+[Kolumna2])

Zwiększa liczbę w kolumnie Kolumna1 o wartość procentową w kolumnie Kolumna2: 3% (23,69)

23

3%

=[Kolumna1]*(1-[Kolumna2])

Zmniejsza liczbę w kolumnie Kolumna1 o wartość procentową w kolumnie Kolumna2: 3% (22,31)

Podnoszenie liczby do potęgi

W celu wykonania tego obliczenia należy użyć operatora potęgowania (^) lub funkcji POTĘGA.

Kolumna1

Kolumna2

Formuła

Opis (wynik)

5

2

=[Kolumna1]^[Kolumna2]

Oblicza wartość 5 podniesioną do potęgi drugiej (25)

5

3

=POTĘGA([Kolumna1], [Kolumna2])

Oblicza wartość 5 podniesioną do potęgi trzeciej (125)

Zaokrąglanie liczby

Aby zaokrąglić liczbę w górę, należy użyć funkcji ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.DO.NPARZ lub ZAOKR.DO.PARZ.

Kolumna1

Formuła

Opis (wynik)

20,3

=ZAOKR.GÓRA([Kolumna1],0)

Zaokrągla liczbę 20,3 w górę do najbliższej liczby całkowitej (21)

-5,9

=ZAOKR.GÓRA([Kolumna1],0)

Zaokrągla liczbę -5,9 w górę do najbliższej liczby całkowitej (-5)

12,5493

=ZAOKR.GÓRA([Kolumna1],2)

Zaokrągla liczbę 12,5493 w górę do najbliższej setnej, dwa miejsca po przecinku (12,55)

20,3

=ZAOKR.DO.PARZ([Kolumna1])

Zaokrągla liczbę 20,3 w górę do najbliższej liczby parzystej (22)

20,3

=ZAOKR.DO.NPARZ([Kolumna1])

Zaokrągla liczbę 20,3 w górę do najbliższej liczby nieparzystej (21)

Aby zaokrąglić liczbę w dół, należy użyć funkcji ZAOKR.DÓŁ.

Kolumna1

Formuła

Opis (wynik)

20,3

=ZAOKR.DÓŁ([Kolumna1],0)

Zaokrągla liczbę 20,3 w dół do najbliższej liczby całkowitej (20)

-5,9

=ZAOKR.DÓŁ([Kolumna1],0)

Zaokrągla liczbę -5,9 w dół do najbliższej liczby całkowitej (-6)

12,5493

=ZAOKR.DÓŁ([Kolumna1],2)

Zaokrągla liczbę 12,5493 w dół do najbliższej setnej, dwa miejsca po przecinku (12,54)

Aby zaokrąglić liczbę do najbliższej liczby lub ułamka, należy użyć funkcji ZAOKR.

Kolumna1

Formuła

Opis (wynik)

20,3

=ZAOKR([Kolumna1],0)

Zaokrągla liczbę 20,3 w dół, ponieważ część po przecinku jest mniejsza niż 0,5 (20)

5,9

=ZAOKR([Kolumna1],0)

Zaokrągla liczbę 5,9 w górę, ponieważ część po przecinku jest większa niż 0,5 (6)

-5,9

=ZAOKR([Kolumna1],0)

Zaokrągla liczbę -5,9 w dół, ponieważ część po przecinku jest mniejsza niż -0,5 (-6)

1,25

=ZAOKR([Kolumna1], 1)

Zaokrąglenie liczby do najbliższej dziesiętnej (jedno miejsce po przecinku). Ponieważ część, która ma zostać zaokrąglona, wynosi 0,05 lub więcej, liczba jest zaokrąglana w górę (wynik: 1,3)

30,452

=ZAOKR([Kolumna1], 2)

Zaokrąglenie liczby do najbliższej setnej (dwa miejsca po przecinku). Ponieważ część, która ma zostać zaokrąglona, wynosi 0,002 i jest mniejsza od 0,005, liczba jest zaokrąglana w dół (wynik: 30,45)

Aby zaokrąglić liczbę do cyfry znaczącej większej niż 0, należy użyć funkcji ZAOKR, ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.DÓŁ, ZAOKR.DO.CAŁK i DŁ.

Kolumna1

Formuła

Opis (wynik)

5492820

=ZAOKR([Kolumna1],3-DŁ(ZAOKR.DO.CAŁK([Kolumna1])))

Zaokrągla liczbę do 3 cyfr znaczących (5490000)

22230

=ZAOKR.DÓŁ([Kolumna1],3-DŁ(ZAOKR.DO.CAŁK([Kolumna1])))

Zaokrągla dolną liczbę w dół do 3 cyfr znaczących (22200)

5492820

=ZAOKR.GÓRA([Kolumna1], 5-DŁ(ZAOKR.DO.CAŁK([Kolumna1])))

Zaokrągla górną liczbę w górę do 5 cyfr znaczących (5492900)

Początek strony

Formuły tekstowe

Poniższych formuł można używać do wykonywania operacji na tekście, na przykład łączenia wartości z wielu kolumn, porównywania zawartości kolumn, usuwania znaków lub spacji i powtarzania znaków.

Zmienianie wielkości liter w tekście

Do zmieniania wielkości liter służą funkcje LITERY.WIELKIE, LITERY.MAŁE lub Z.WIELKIEJ.LITERY.

Kolumna1

Formuła

Opis (wynik)

greta Szypuła

=LITERY.WIELKIE([Kolumna1])

Zmienia litery na wielkie (GRETA SZYPUŁA)

greta Szypuła

=LITERY.MAŁE([Kolumna1])

Zmienia litery na małe (greta szypuła)

greta Szypuła

=Z.WIELKIEJ.LITERY([Kolumna1])

Zmienia litery zgodnie z zasadami obowiązującymi w nazwach własnych (Greta Szypuła)

Łączenie imion i nazwisk

Aby połączyć imiona i nazwiska, należy użyć operatora & lub funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY.

Kolumna1

Kolumna2

Formuła

Opis (wynik)

Artur

Rybka

=[Kolumna1]&[Kolumna2]

Łączy dwa ciągi (ArturRybka)

Artur

Rybka

=[Kolumna1]&" "&[Kolumna2]

Łączy dwa ciągi, oddzielając je spacją (Artur Rybka)

Artur

Rybka

=[Kolumna2]&", "&[Kolumna1]

Łączy dwa ciągi, oddzielając je przecinkiem i spacją (Rybka, Artur)

Artur

Rybka

=ZŁĄCZ.TEKSTY([Kolumna2], ",", [Kolumna1])

Łączy dwa ciągi, oddzielając je przecinkiem (Rybka,Artur)

Łączenie tekstu i liczb z różnych kolumn

Aby połączyć tekst i liczby, należy użyć funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY, operatora & lub funkcji TEKST i operatora &.

Kolumna1

Kolumna2

Formuła

Opis (wynik)

Korzun

28

=[Kolumna1]&" sprzedał(a) "&[Kolumna2]&" sztuk."

Łączy powyższą zawartość w wyrażenie (Korzun sprzedał(a) 28 sztuk.)

Ptak-Małysiak

40%

=[Kolumna1]&" sprzedał(a) "&TEKST([Kolumna2],"0%")&" całej sprzedaży."

Łączy powyższą zawartość w wyrażenie (Ptak-Małysiak sprzedał(a) 40% całej sprzedaży.)

Uwaga: Funkcja TEKST dołącza wartość sformatowaną z kolumny Kolumna2 zamiast wartości podstawowej, którą było 0,4.

Korzun

28

=ZŁĄCZ.TEKSTY([Kolumna1]," sprzedał(a) ",[Kolumna2]," sztuk.")

Łączy powyższą zawartość w wyrażenie (Korzun sprzedał(a) 28 sztuk.)

Łączenie tekstu z daty lub godziny

Aby połączyć tekst z datą lub wartością czasu, należy użyć funkcji TEKST i operatora &.

Kolumna1

Kolumna2

Formuła

Opis (wynik)

Data wystawienia faktury

5-cze-2007

="Data raportu: "&TEKST([Kolumna2], "d-mmm-rrrr")

Łączy tekst z datą (Data raportu: 5-cze-2007)

Data wystawienia faktury

5-cze-2007

=[Kolumna1]&" "&TEKST([Kolumna2], "mmm-dd-rrrr")

Łączy tekst i datę z różnych kolumn w jednej kolumnie (Data wystawienia faktury 05-cze-2007)

Porównywanie zawartości kolumn

Aby porównać kolumnę z inna kolumną lub listą wartości, należy użyć funkcji PORÓWNAJ i LUB.

Kolumna1

Kolumna2

Formuła

Opis (możliwy wynik)

BD122

BD123

=PORÓWNAJ([Kolumna1],[Kolumna2])

Porównuje zawartość pierwszych dwóch kolumn (Nie)

BD122

BD123

=PORÓWNAJ([Kolumna1], "BD122")

Porównuje zawartość kolumny Kolumna1 i ciągu „BD122” (Tak)

Sprawdź, czy wartość w kolumnie lub jej część pasuje do określonego tekstu

Aby sprawdzić, czy wartość w kolumnie lub jej część zawiera określony tekst, należy użyć funkcji JEŻELI, ZNAJDŹ, SZUKAJ.TEKST i CZY.LICZBA.

Kolumna1

Formuła

Opis (możliwy wynik)

Szypuła

=JEŻELI([Kolumna1]="Szypuła", "OK", "Nie OK")

Sprawdza, czy w kolumnie Kolumna1 znajduje się tekst Szypuła (OK)

Szypuła

=JEŻELI(CZY.LICZBA(ZNAJDŹ("s",[Kolumna1])), "OK", "Nie OK")

Sprawdza, czy w kolumnie Kolumna1 znajduje się litera s (OK)

BD123

=CZY.LICZBA(ZNAJDŹ("BD",[Kolumna1]))

Sprawdza, czy w kolumnie Kolumna1 znajduje się ciąg „BD” (Tak)

Zliczanie niepustych kolumn

Do liczenia niepustych kolumn służy funkcja ILE.NIEPUSTYCH.

Kolumna1

Kolumna2

Kolumna3

Formuła

Opis (wynik)

Sprzedaż

19

=ILE.NIEPUSTYCH([Kolumna1], [Kolumna2])

Określa liczbę niepustych kolumn (2)

Sprzedaż

19

=ILE.NIEPUSTYCH([Kolumna1], [Kolumna2], [Kolumna3])

Określa liczbę niepustych kolumn (2)

Usuwanie znaków z tekstu

Do usuwania znaków z tekstu służą funkcje DŁ, LEWY i PRAWY.

Kolumna1

Formuła

Opis (wynik)

Witamina A

=LEWY([Kolumna1],DŁ([Kolumna1])-2)

Zwraca 8 (10-2) znaków z początkiem od lewej (Witamina)

Witamina B1

=PRAWY([Kolumna1], DŁ([Kolumna1])-9)

Zwraca 2 (11-9) znaki z początkiem od prawej (B1)

Usuwanie spacji na początku i końcu kolumny

Aby usunąć spacje z kolumny, należy użyć funkcji USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY.

Kolumna1

Formuła

Opis (wynik)

 Witajcie, kochani!

=USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY([Kolumna1])

Usuwa spacje na początku i na końcu (Witajcie, kochani!)

Powtarzanie znaku w kolumnie

Aby zastosować powtórzenie znaku w kolumnie, należy użyć funkcji POWT.

Formuła

Opis (wynik)

=POWT(".",3)

Użycie kropki 3 razy (...)

=POWT("-";10)

Użycie znaku łącznika 10 razy (----------)

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×