Przykłady typów wykresów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kolumna

Wykres kolumnowy przedstawia zmianę danych w czasie lub porównuje ze sobą różne elementy. Kategorie są tu zorganizowane poziomo, a wartości pionowo, dzięki czemu użytkownik może z łatwością obserwować zmiany zachodzące w czasie.

Wykres kolumnowy

Skumulowane wykresy kolumnowe pokazują zależności zachodzące między poszczególnymi elementami i całością.

Perspektywiczny wykres kolumnowy 3-W

Perspektywiczny wykres kolumnowy 3-W porównuje punkty danych wyświetlane wzdłuż dwóch osi. Widoczny tu wykres 3-W porównuje wyniki sprzedaży z czterech kwartałów uzyskane w Europie z wynikami uzyskanymi przez dwa inne oddziały.

Stożkowy, walcowy i ostrosłupowy

Znaczniki danych stożkowe, cylindryczne i ostrosłupowe mogą wprowadzać znaczące efekty do kolumnowych i słupkowych wykresów 3-W.

Wykres słupkowy 3-d ze znacznikami danych Wykres walcowy

Wykres kolumnowy 3-d ze znaczników danych ostrosłupowy

Pasek

Wykres słupkowy porównuje indywidualne elementy. Kategorie są zorganizowane pionowo, a wartości poziomo, aby skoncentrować się na porównywanych wartościach i nie zwracać większej uwagi na czas.

Wykres słupkowy

Skumulowane wykresy słupkowe pokazują zależności zachodzące między poszczególnymi elementami i całością.

Skumulowany wykres słupkowy

Wiersz

Wykres liniowy służy do pokazywania trendów danych w równych interwałach.

Linia połączenia

Obszar

Wykres warstwowy służy do wyrażenia przebiegu zmiany w czasie. Za pomocą wyświetlania sumy wykreślonych wartości, na wykresie warstwowym pokazana jest także zależność między poszczególnymi częściami i całością.

Wykres warstwowy

W powyższym przykładzie wykres warstwowy wyraża wzrost sprzedaży w stanie Waszyngton i ilustruje wkład każdego stanu w całkowitą wartość sprzedaży.

Wykresy XY (punktowe)

Wykres xy (punktowy) przedstawia zależności występujące między wartościami numerycznymi w kilku seriach danych lub przedstawia dwie grupy liczb jako pojedynczą serię współrzędnych xy. Ten wykres przedstawia niejednolite interwały (grupy) danych i jest powszechnie wykorzystywany w przypadku danych naukowych.

Podczas porządkowania danych należy umieszczać wartości x w pojedynczym wierszu lub kolumnie, a następnie wprowadzać odpowiadające im wartości y do przyległych wierszy lub kolumn.

dane, aby być na wykresie

Wykres punktowy (xy)

Bąbelkowy

Wykres bąbelkowy jest rodzajem wykresu xy (punktowego). Rozmiar znacznika danych reprezentuje wartość trzeciej zmiennej.

Aby uporządkować dane, należy umieścić wartości x w jednym wierszu lub kolumnie oraz wprowadzić odpowiadające im wartości y i rozmiar bąbelków do przyległych wierszy lub kolumn.

Dane do przedstawienia na wykresie

Wykres bąbelkowy

Wykres w tym przykładzie pokazuje, że przedsiębiorstwo A ma najwięcej produktów i największy udział w rynku, ale nie największą sprzedaż.

Kołowy

Wykres kołowy służy do pokazywania proporcjonalnego rozmiaru elementów tworzących serię danych w odniesieniu do sumy elementów. Wykres taki pokazuje zawsze tylko jedną serię danych i jest używany, gdy trzeba zwrócić uwagę na jeden istotny element.

Wykres kołowy

Aby niewielkie wycinki były lepiej widoczne, można zgrupować je razem na wykresie kołowym jako pojedynczy element, a następnie rozbić taki element na poszczególne części i wyświetlić je na mniejszym wykresie kołowym lub na wykresie słupkowym, towarzyszącym głównemu wykresowi.

Wykres kołowy zawierający mniejszy wykres kołowy

Pierścieniowy

Tak jak wykres kołowy, wykres pierścieniowy przedstawia zależności zachodzące między poszczególnymi częściami i całością, z tym że wykres taki może zawierać kilka serii danych. Każdy z pierścieni wykresu pierścieniowego reprezentuje serię danych.

Wykres pierścieniowy

Giełdowy

Wykres Maks-Min-Zamknięcie jest często używany do prezentowania notowań giełdowych. Wykres taki może być też użyty przy prowadzeniu badań naukowych, na przykład do pokazywania zmian temperatury. Aby utworzyć ten oraz inne wykresy giełdowe, należy odpowiednio uporządkować dane.

Wykres giełdowy

Wykres giełdowy przedstawiający liczbę akcji zawiera dwie osi wartości: jedna z osi jest przeznaczona dla kolumn reprezentujących liczbę akcji, a druga oś jest przeznaczona dla cen giełdowych. Wielkości można wprowadzać do wykresu Maks-min-Zamknięcie lub wykresu Otwarcie-Maks-Min-Zamknięcie.

Wykres giełdowy z dwiema osiami wartości

Powierzchnia

Wykres powierzchniowy jest przydatny wówczas, gdy konieczne jest wyszukiwanie optymalnych kombinacji między dwoma zestawami danych. Tak jak na mapie topograficznej, tak i na wykresie powierzchniowym kolory i desenie reprezentują obszary znajdujące się w tym zakresie wartości.

Wykres powierzchniowy

Wykres przedstawia różne kombinacje temperatury i czasu, uzyskane podczas tego samego testu mierzącego wytrzymałość produktu na rozciąganie.

Wykres radarowy

Na wykresie radarowym każda kategoria ma swoją własną oś wartości, rozchodzącą się z centralnego punktu. Linie łączą wszystkie wartości w tych samych seriach.

Wykres radarowy

Wykres radarowy porównuje zagregowane wartości kilku serii danych. Na tym wykresie seria danych, która zajmuje największy obszar (Gatunek A), reprezentuje produkt, który zawiera najwięcej witamin.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×