Przykładowa Przegląd stron wzorcowych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Co to są strony wzorcowe?

Pobierz strony wzorcowej dla próbki

Jak używać przykładowych stron wzorcowych

Dostosowywanie

Zgodność i pomocy technicznej

Co to są strony wzorcowe?

Strony wzorcowe są funkcja ASP.NET 2.0; działają tak samo w systemie Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Server 2007, jak w programie ASP.NET 2.0. Korzystanie ze stron wzorcowych, można utworzyć szablon pojedynczej strony i skorzystać z tego szablonu jako podstawy dla wielu stron, zamiast tworzyć każdej nowej strony od podstaw.

Firma Microsoft udostępniła pakiet zestawów cztery przykładowe strony wzorcowej utworzone przy użyciu nowych arkuszy CSS i narzędzi w programie Office SharePoint Designer 2007 do edytowania strony wzorcowej. Poniższe przykładowe strony wzorcowe:

 • Umożliwia stosowanie wstępnie zdefiniowanych stylów i układu do witryn programu SharePoint

 • Praca z 40 nowych aplikacji szablonów dla Windows SharePoint Services 3.0

 • Zapewniają punkt wyjścia do szczegółowego dostosowania wyglądu i działania witryny programu SharePoint

 • Są dostępne do pobrania bez dodatkowych opłat

Początek strony

Pobierz strony wzorcowej dla próbki

Strony wzorcowe próbki zapewniają różnych stylów błyskawiczne gotowa do zastosowania do witryny programu SharePoint. Pobieranie zawiera cztery strony wzorcowej zestawy; Każdy zestaw zawiera wyróżniający wygląd i działanie i są dostępne w pięciu odmiany kolorów: niebieski, pomarańczowy, czerwony, fioletowy, zielony.

Bezpłatna 60-dniowa wersja próbna pakietu Office 2007

Są cztery style strony wzorcowej przykładowe:

 • Przejrzystość

Przejrzystość

 • Horyzont

Horyzont

 • Odwrotna kolejność

Odwrotna kolejność

 • Blok

Blok

Początek strony

Jak używać przykładowych stron wzorcowych

Strony wzorcowe są stosowane ręcznie po utworzeniu witryny; można zastosować stronę wzorcową do witryny programu SharePoint za pomocą osobnych edytora zgodnego z programem SharePoint, takich jak Microsoft Office SharePoint Designer 2007 lub za pośrednictwem interfejsu sieci Web instalacji programu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Można też wyświetlić istniejących stron wzorcowych i przekaż nowe zestawy z poziomu Administracja witryny programu SharePoint.

Za pomocą programu Office SharePoint Designer 2007, użytkownicy mogą:

 • Dodawanie plików do witryny sieci Web, a następnie ustaw stronę wzorcową jako domyślne dla witryny sieci Web

 • Modyfikowanie definicji witryny, aby używać stron wzorcowych

 • Tworzenie strony zawartości na podstawie strony wzorcowej

W przypadku instalacji pakietu Office SharePoint Server 2007 użytkownicy mogą:

 • Dodawanie plików do witryny sieci Web, a następnie ustaw stronę wzorcową jako domyślne dla witryny sieci Web

 • Modyfikowanie definicji witryny, aby używać stron wzorcowych

 • Tworzenie strony zawartości na podstawie strony wzorcowej

Więcej informacji na temat używania stron wzorcowych:

Początek strony

Dostosowywanie

Strony wzorcowe próbki są w pełni funkcjonalny i użyteczne z gotowych do, można je również niestandardowych dostosowanych lub tworzona do własnych potrzeb danej organizacji. Jest to jeden z głównym cele tych przykładowych stron wzorcowych, aby zobaczyć przykład całej witryny projektu i funkcje kontroli podczas stosowania stron wzorcowych do witryn programu SharePoint.

Więcej informacji na temat dostosowywania strony wzorcowej:

Początek strony

Zgodność i pomocy technicznej

Zgodność z szablonów aplikacji    Strony wzorcowe próbki zaprojektowano w celu zachowania zgodności z aplikacji szablonów dla Windows SharePoint Services 3.0. W przypadku użycia w nowym polu, strony wzorcowe próbki będzie działać z witryn programu SharePoint utworzone na podstawie szablonów aplikacji.

Dowiedz się więcej o aplikacji szablonów dla Windows SharePoint Services 3.0

Zgodność z innych witryn programu SharePoint    Gdy niektóre funkcje i funkcjonalność stron wzorcowych próbki mogą być wyświetlane, gdy są stosowane do każdej innej witryny programu SharePoint, na przykład w domyślnej witryny zespołu lub obszaru roboczego, nie wszystkie funkcje witryny może działać prawidłowo. Dostosowywanie stron wzorcowych przykładowe zaleca się używanie ich z innych witryn programu SharePoint.

Zgodność z motywów witryny programu SharePoint    Strony wzorcowe próbki są w pełni zgodne z motywu witryny programu SharePoint "Wartość domyślna". Ta osoba nie może uczynić poprawnie po inne motywy są stosowane.

Pomoc techniczna    Przykład czterech stron wzorcowych nie są obsługiwane przez firmę Microsoft. Są one przeznaczone, aby zobaczyć przykład co można zrobić z obsługą strony wzorcowej w programie Office SharePoint Designer 2007 i stosowania szablonów dla Windows SharePoint Services 3.0.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×