Przygotuj pokaz slajdów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

To okno dialogowe służy do określenia odtwarzania pokazu slajdów w PowerPoint.

Jeśli chcesz skonfigurować prezentacji jest uruchamiany bez nadzoru, przełącz się do tego artykułu Tworzenie prezentacji automatycznej.

Typ pokazu

Użyj opcji w sekcji Typ, aby określić sposób wyświetlania prezentacji odbiorcom.

 • Do przeprowadzania prezentacji przed live odbiorców, kliknij pozycję prezentowany przez prelegenta (pełny ekran).

 • Aby umożliwić swoim odbiorcom wyświetlić prezentację na dysk CD lub dysk, na komputerze lub w Internecie, kliknij pozycję Przeglądany indywidualnie (okno).

  Aby umożliwić odbiorców do przewijania prezentacji automatycznej nienadzorowanego komputera, zaznacz pole wyboru Pokaż pasek przewijania.

 • Do przeprowadzania prezentacji automatycznej uruchamianej na kiosk kliknij pozycję przeglądany jako kiosk (pełny ekran).

Pokaz slajdów

Aby określić slajdy, które są dostępne w prezentacji lub utworzyć pokaz niestandardowy za pomocą opcji w sekcji Wyświetlanie slajdów.

 • Aby wyświetlić wszystkie slajdy w prezentacji, kliknij pozycję Wszystkie.

 • Aby wyświetlić konkretnej grupy slajdów w prezentacji, wprowadź pierwszy numer slajdu, który ma być widoczne w polu od i wprowadź ostatniej numer slajdu, który ma być widoczne w polu.

 • Aby rozpocząć niestandardowe prezentacji, który pochodzi z innej prezentacji programu PowerPoint, kliknij pozycję Pokaz niestandardowy, a następnie kliknij prezentację, którą chcesz wyświetlić jako pokaz niestandardowy.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania prezentacji z poziomu PowerPoint zobacz Tworzenie i prezentowanie pokaz niestandardowy.

Pokaż opcje

Opcje w sekcji Pokaż opcje umożliwiają określenie sposobu wyświetlania plików dźwiękowych, narracji lub animacji w prezentacji.

 • Aby odtwarzanie pliku dźwiękowego lub animacji powtarzane, zaznacz pole wyboru pętli ciągłej do "Esc".

 • Aby wyświetlić prezentację bez odtwarzanie narracji osadzony, zaznacz pole wyboru Pokaż bez narracji.

 • Aby wyświetlić prezentację bez odtwarzania animacji osadzony, zaznacz pole wyboru Pokaż bez animacji.

 • Domyślnie PowerPoint przyspiesza rysowania grafiki w prezentacji. Jednak czasami ta funkcja powoduje problemy z wyświetlaniem na starszych komputerach. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz pozycję Wyłącz sprzętowe przyspieszanie grafiki.

 • Podczas wyświetlania prezentacji przed live odbiorców, można pisać na slajdach. Aby określić kolor pisma odręcznego na liście Kolor pióra, wybierz kolor pisma odręcznego.

  Na liście Kolor pióra jest dostępna tylko po zaznaczeniu prezentowany przez prelegenta (pełny ekran) (w sekcji Typ ).

 • Wybierz Kolor wskaźnika laserowego z listy rozwijanej. Podczas prezentacji, możesz naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij i przeciągnij przycisk lewy przycisk myszy, aby wskazywały zawartości na slajdzie, że chcesz wyróżnić przy użyciu wskaźnika. Zobacz artykuł Zmienianie wskaźnika myszy we wskaźnik laserowy, Aby uzyskać więcej informacji.

Przełączanie slajdów

Użyj opcji w sekcji Przełączanie slajdów, aby określić, jak przenieść z jednego slajdu.

 • Aby podczas prezentacji ręcznie przechodzić do każdego slajdu, kliknij pozycję Ręcznie.

 • Aby użyć chronometrażu slajdów, aby przejść do każdego slajdu automatycznie podczas prezentacji, kliknij Korzystanie z chronometrażem prezentacji.

  Porada:    Chronometraż slajdów umożliwia ustawianie tempie dla swojego Prezentacja automatyczna.

Wiele monitorów

Jeśli masz wiele monitorów, widok prezentera to wygodny sposób prelegenta prywatnie sprawdzić swoje notatki i Podgląd następnego slajdu — podczas odbiorców widoczny jest tylko bieżący slajd na monitorze głównym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z wielu monitorów w widoku prezentera zobacz Wyświetlanie notatek prelegenta prywatnie podczas przedstawiania prezentacji na dwóch monitorach.

Typ pokazu

Użyj opcji w sekcji Typ, aby określić sposób wyświetlania prezentacji odbiorcom.

 • Do przeprowadzania prezentacji przed live odbiorców, kliknij pozycję prezentowany przez prelegenta (pełny ekran).

 • Aby umożliwić swoim odbiorcom wyświetlić prezentację na dysk CD lub dysk, na komputerze lub w Internecie, kliknij pozycję Przeglądany indywidualnie (okno).

  Aby umożliwić odbiorców do przewijania prezentacji automatycznej nienadzorowanego komputera, zaznacz pole wyboru Pokaż pasek przewijania.

 • Do przeprowadzania prezentacji automatycznej uruchamianej na kiosk kliknij pozycję przeglądany jako kiosk (pełny ekran).

Pokaz slajdów

Aby określić slajdy, które są dostępne w prezentacji lub utworzyć pokaz niestandardowy za pomocą opcji w sekcji Wyświetlanie slajdów.

 • Aby wyświetlić wszystkie slajdy w prezentacji, kliknij pozycję Wszystkie.

 • Aby wyświetlić konkretnej grupy slajdów w prezentacji, wprowadź pierwszy numer slajdu, który ma być widoczne w polu od i wprowadź ostatniej numer slajdu, który ma być widoczne w polu.

 • Aby rozpocząć niestandardowe prezentacji, który pochodzi z innej prezentacji programu PowerPoint, kliknij pozycję Pokaz niestandardowy, a następnie kliknij prezentację, którą chcesz wyświetlić jako pokaz niestandardowy.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania prezentacji z poziomu PowerPoint zobacz Tworzenie i prezentowanie pokaz niestandardowy.

Pokaż opcje

Opcje w sekcji Pokaż opcje umożliwiają określenie sposobu wyświetlania plików dźwiękowych, narracji lub animacji w prezentacji.

 • Aby odtwarzanie pliku dźwiękowego lub animacji powtarzane, zaznacz pole wyboru pętli ciągłej do "Esc".

 • Aby wyświetlić prezentację bez odtwarzanie narracji osadzony, zaznacz pole wyboru Pokaż bez narracji.

 • Aby wyświetlić prezentację bez odtwarzania animacji osadzony, zaznacz pole wyboru Pokaż bez animacji.

 • Domyślnie PowerPoint przyspiesza rysowania grafiki w prezentacji. Jednak czasami ta funkcja powoduje problemy z wyświetlaniem na starszych komputerach. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz pozycję Wyłącz sprzętowe przyspieszanie grafiki.

 • Podczas wyświetlania prezentacji przed live odbiorców, można pisać na slajdach. Aby określić kolor pisma odręcznego na liście Kolor pióra, wybierz kolor pisma odręcznego.

  Na liście Kolor pióra jest dostępna tylko po zaznaczeniu prezentowany przez prelegenta (pełny ekran) (w sekcji Typ ).

 • Wybierz Kolor wskaźnika laserowego z listy rozwijanej. Podczas prezentacji, możesz naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij i przeciągnij przycisk lewy przycisk myszy, aby wskazywały zawartości na slajdzie, że chcesz wyróżnić przy użyciu wskaźnika. Zobacz artykuł Zmienianie wskaźnika myszy we wskaźnik laserowy, Aby uzyskać więcej informacji.

Przełączanie slajdów

Użyj opcji w sekcji Przełączanie slajdów, aby określić, jak przenieść z jednego slajdu.

 • Aby podczas prezentacji ręcznie przechodzić do każdego slajdu, kliknij pozycję Ręcznie.

 • Aby użyć chronometrażu slajdów, aby przejść do każdego slajdu automatycznie podczas prezentacji, kliknij Korzystanie z chronometrażem prezentacji.

  Porada:    Chronometraż slajdów umożliwia ustawianie tempie dla swojego Prezentacja automatyczna.

Wiele monitorów

Jeśli masz wiele monitorów, widok prezentera to wygodny sposób prelegenta prywatnie sprawdzić swoje notatki i Podgląd następnego slajdu — podczas odbiorców widoczny jest tylko bieżący slajd na monitorze głównym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z wielu monitorów w widoku prezentera zobacz Wyświetlanie notatek prelegenta prywatnie podczas przedstawiania prezentacji na dwóch monitorach.

Typ pokazu

Użyj opcji w sekcji Typ, aby określić sposób wyświetlania prezentacji odbiorcom.

 • Do przeprowadzania prezentacji przed live odbiorców, kliknij pozycję prezentowany przez prelegenta (pełny ekran).

 • Aby umożliwić swoim odbiorcom wyświetlić prezentację na dysk CD lub dysk, na komputerze lub w Internecie, kliknij pozycję Przeglądany indywidualnie (okno).

  Aby umożliwić odbiorców do przewijania prezentacji automatycznej nienadzorowanego komputera, zaznacz pole wyboru Pokaż pasek przewijania.

 • Do przeprowadzania prezentacji automatycznej uruchamianej na kiosk kliknij pozycję przeglądany jako kiosk (pełny ekran).

Pokaz slajdów

Aby określić slajdy, które są dostępne w prezentacji lub utworzyć pokaz niestandardowy za pomocą opcji w sekcji Wyświetlanie slajdów.

 • Aby wyświetlić wszystkie slajdy w prezentacji, kliknij pozycję Wszystkie.

 • Aby wyświetlić konkretnej grupy slajdów w prezentacji, wprowadź pierwszy numer slajdu, który ma być widoczne w polu od i wprowadź ostatniej numer slajdu, który ma być widoczne w polu.

 • Aby rozpocząć niestandardowe prezentacji, który pochodzi z innej prezentacji programu PowerPoint, kliknij pozycję Pokaz niestandardowy, a następnie kliknij prezentację, którą chcesz wyświetlić jako pokaz niestandardowy.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania prezentacji z poziomu PowerPoint zobacz Tworzenie i prezentowanie pokaz niestandardowy.

Pokaż opcje

Opcje w sekcji Pokaż opcje umożliwiają określenie sposobu wyświetlania plików dźwiękowych, narracji lub animacji w prezentacji.

 • Aby odtwarzanie pliku dźwiękowego lub animacji powtarzane, zaznacz pole wyboru pętli ciągłej do "Esc".

 • Aby wyświetlić prezentację bez odtwarzanie narracji osadzony, zaznacz pole wyboru Pokaż bez narracji.

 • Aby wyświetlić prezentację bez odtwarzania animacji osadzony, zaznacz pole wyboru Pokaż bez animacji.

 • Podczas wyświetlania prezentacji przed live odbiorców, można pisać na slajdach. Aby określić kolor pisma odręcznego na liście Kolor pióra, wybierz kolor pisma odręcznego.

  Na liście Kolor pióra jest dostępna tylko po zaznaczeniu prezentowany przez prelegenta (pełny ekran) (w sekcji Typ ).

Przełączanie slajdów

Użyj opcji w sekcji Przełączanie slajdów, aby określić, jak przenieść z jednego slajdu.

 • Aby podczas prezentacji ręcznie przechodzić do każdego slajdu, kliknij pozycję Ręcznie.

 • Aby użyć chronometrażu slajdów, aby przejść do każdego slajdu automatycznie podczas prezentacji, kliknij Korzystanie z chronometrażem prezentacji.

  Porada:    Chronometraż slajdów umożliwia ustawianie tempie dla swojego Prezentacja automatyczna.

Wiele monitorów

Jeśli masz wiele monitorów, widok prezentera to wygodny sposób prelegenta prywatnie sprawdzić swoje notatki i Podgląd następnego slajdu — podczas odbiorców widoczny jest tylko bieżący slajd na monitorze głównym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z wielu monitorów w widoku prezentera zobacz Wyświetlanie notatek prelegenta prywatnie podczas przedstawiania prezentacji na dwóch monitorach.

Wydajność

Za pomocą opcji w sekcji Wydajność Określ poziom wizualna prezentacji.

 • Aby przyspieszyć rysowania grafiki w prezentacji, wybierz opcję Użyj sprzętowego przyspieszania grafiki.

 • Na liście Rozdzielczość pokazu slajdów kliknij rozdzielczość liczby pikseli na cal, który ma lub. Im więcej pikseli, wyraźniejszego obraz, ale spadek wydajności komputera. Na przykład na ekranie 640 x 480 pikseli jest w stanie wyświetlania 640 odrębnych kropki na każdej linii 480 lub około 300 000 pikseli. Rozdzielczość najszybciej wydajności, ale zapewnia najniższej jakości. Z drugiej strony, na ekranie pikseli 1280 x 1024 zawiera obrazy najlepszą jakość obrazu, ale przy użyciu spadek wydajności.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×