Przygotowywanie arkusza do wydruku

Twój arkusz prezentuje się prawidłowo na ekranie: czy można więc uznać, że jest przygotowany do drukowania? Niekoniecznie. Można zaoszczędzić czas i papier, dostosowując format i układ strony arkusza lub podejmując przed rozpoczęciem drukowania arkusza działania umożliwiające uniknięcie typowych problemów związanych z drukowaniem.

W tym artykule

Ułatwianie czytania lub przeglądania arkusza

Precyzyjne dostosowywanie układu drukowanych stron

Usuwanie nieodpowiednich podziałów stron

Wyświetlanie podglądu arkusza przed drukowaniem

Drukowanie całego arkusza lub jego części

Ułatwianie czytania lub przeglądania arkusza

Aby wszystkie dane zostały poprawnie wydrukowane, należy upewnić się, że są widoczne na ekranie. Jeśli na przykład tekst lub liczby są zbyt szerokie, aby zmieścić się w kolumnie, drukowany tekst zostanie obcięty, a drukowane liczby będą wyświetlane jako znaki krzyżyka (##). Aby zapobiec drukowaniu obciętego tekstu i znaków krzyżyka zamiast tekstu, można zwiększyć szerokość kolumny w celu dopasowania jej do danych. Innym sposobem jest zwiększenie wysokości wiersza przez zawijanie tekstu w celu dopasowania go do szerokości kolumny — dzięki temu tekst będzie widoczny na ekranie i na wydruku.

Lista sformatowana do wyświetlania na ekranie

1  Zmiana rozmiaru kolumny

2  Zmiana rozmiaru wiersza

Aby zwiększyć czytelność danych i sprawić, że ich przeglądanie będzie łatwiejsze, można zastosować inne formatowanie, które ułatwi skierowanie uwagi na istotne informacje. Należy jednak pamiętać, że niektóre typy formatowania (na przykład kolorowy tekst lub cieniowanie komórek), które wyglądają dobrze na ekranie, mogą nie dać oczekiwanych rezultatów po wydrukowaniu na drukarce czarno-białej. W przypadku użycia kolorowego tekstu lub cieniowania komórek należy zastosować kolory, które zapewniają dobry kontrast dla drukowania na drukarce czarno-białej.

Ponadto arkusz można drukować z wyświetlanymi liniami siatki, aby dane, wiersze i kolumny były lepiej wyróżnione.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Początek strony

Precyzyjne dostosowywanie układu drukowanych stron

Przed wydrukowaniem arkusza zawierającego wiele danych lub wykresów można szybko dostosować arkusz w nowym widoku Układ strony w celu uzyskania wydruku o profesjonalnej jakości. W tym widoku można wyświetlić dane w postaci stron wydruku. Można łatwo dodawać lub zmieniać nagłówki i stopki stron, ukrywać lub wyświetlać nagłówki wierszy i kolumn, zmieniać orientację drukowanych stron, zmieniać układ i format danych, mierzyć szerokość i wysokość danych za pomocą linijek oraz ustawiać marginesy wydruku.

Dodawanie przydatnych informacji w nagłówkach lub stopkach

Konieczne może być dodanie nagłówka i stopki z przydatnymi informacjami na temat drukowanego arkusza, takimi jak tytuł arkusza, logo, informacje o pliku lub numer strony. Nagłówki i stopki określone przez użytkownika są automatycznie umieszczane na każdej drukowanej stronie. Nie można drukować nagłówków czy stopek tylko na pierwszej stronie, ale można drukować różne nagłówki i stopki na pierwszej stronie, a także na stronach parzystych i nieparzystych.

Arkusz z nagłówkiem i stopką

1  Nagłówek

2  Stopka

Drukowanie nagłówków lub etykiet wierszy i kolumn na każdej stronie

Jeśli arkusz zawiera więcej niż jedną stronę, na każdej stronie można wydrukować nagłówki lub etykiety (zwane również tytułami wydruku) wierszy i kolumn, aby zapewnić prawidłowe etykiety danych.

Arkusz z tytułami wydruku

1  Etykiety kolumn

Zmienianie orientacji strony w arkuszu

Można dostosować szerokość kolumny i zawijać tekst, aby zmieścić więcej kolumn na drukowanej stronie. Jeśli jednak arkusz zawiera znacznie więcej kolumn, niż można rozmieścić poziomo na stronie w domyślnej orientacji pionowej, można wydrukować dane w większej liczbie kolumn (ale mniejszej liczbie wierszy) przy użyciu orientacji poziomej.

Dopasowywanie położenia, rozmiaru i marginesów arkusza

Aby uzyskać lepszy układ, można wyśrodkować arkusz poziomo lub pionowo na drukowanej stronie. Korzystając z linijki poziomej i linijki pionowej w widoku Układ strony programu Microsoft Office Excel 2007, można wykonywać precyzyjne pomiary komórek, zakresów, obiektów i marginesów stron. Linijki ułatwiają pozycjonowanie obiektów oraz wyświetlanie lub edytowanie marginesów strony bezpośrednio w arkuszu.

Można dostosować szerokość marginesów lub kolumn, aby zmieścić większą liczbę kolumn na drukowanej stronie. Jeśli nie można rozmieścić danych poziomo na jednej stronie, można dostosować pionowe podziały stron.

Jeśli dane są tylko nieznacznie większe niż drukowana strona, można skalować arkusz w celu dopasowania. Skalowanie powoduje zmniejszenie poziomego i pionowego rozmiaru drukowanych danych procentowo lub zgodnie z liczbą stron określoną przez użytkownika.

Jeśli niektóre kolumny zawierają dane, których nie trzeba drukować, można tymczasowo ukryć te kolumny. Ukryte dane nie są drukowane.

Można także zmienić położenie i wymiary wykresów za pomocą widoku Układ strony, aby uzyskać ich odpowiedni wygląd na drukowanych stronach.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Początek strony

Usuwanie nieodpowiednich podziałów stron

Zbyt duża szerokość lub długość arkusza może utrudniać pomieszczenie go na jednej stronie. Czasem też konieczne bywa umieszczenie określonych danych razem na tej samej stronie. Aby szybko dostosować pionowe i poziome podziały stron, można użyć widoku Podgląd podziału stron. W tym widoku ręcznie wstawione podziały stron są wyświetlane jako linie ciągłe. Linie przerywane przedstawiają podziały stron wstawione automatycznie przez program Office Excel 2007.

Podgląd podziału stron

1  Automatyczne podziały stron

2  Ręczne podziały stron

Widok Podglądu podziału stron jest szczególnie przydatny do śledzenia wpływu wprowadzanych zmian, takich jak zmiany formatowania i zmiany w orientacji strony, na automatyczne podziały stron. Zmiana wysokości wiersza lub szerokości kolumny może na przykład spowodować przesunięcie automatycznych podziałów stron. Użytkownik może też wprowadzać zmiany w podziałach stron, które są zależne od ustawień marginesów bieżącego sterownika drukarki.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie, usuwanie lub przenoszenie podziałów stron.

Początek strony

Wyświetlanie podglądu arkusza przed drukowaniem

Korzystając z podglądu stron arkusza w widoku Podgląd wydruku, można zobaczyć, jak dane zostaną wydrukowane. W tym widoku można ostatecznie dostosować strony przed drukowaniem.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie podglądu stron arkusza przed drukowaniem.

Początek strony

Drukowanie całego arkusza lub jego części

Można już rozpocząć drukowanie danych. Po kliknięciu polecenia Drukuj (przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office ) można dokładnie określić, co ma zostać wydrukowane. Można wydrukować wszystkie arkusze w skoroszycie, wydrukować jeden lub kilka wybranych arkuszy albo wydrukować tylko wybraną część arkusza.

Planując częste drukowanie określonego fragmentu arkusza, można go zdefiniować jako obszar wydruku (karta Układ strony, grupa Ustawienia strony). W ten sposób za każdym razem podczas drukowania arkusza program Excel będzie drukował tylko dane określone w obszarze wydruku.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Drukowanie arkusza lub skoroszytu.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×