Przygotowywanie arkusza do drukowania

Jeśli arkusz ma odpowiedni wygląd na ekranie, nie zawsze oznacza to, że jest gotowy do wydrukowania. Aby zaoszczędzić czas i papier, przed wydrukowaniem arkusza można dostosować jego format i układ strony lub podjąć działania w celu uniknięcia typowych problemów z drukowaniem.

W tym artykule

Zwiększanie czytelności arkusza

Dostosowywanie układu drukowanych stron

Poprawianie nieprawidłowych podziałów stron

Wyświetlanie podglądu arkusza przed drukowaniem

Drukowanie całości lub części arkusza

Zwiększanie czytelności arkusza

Aby wszystkie dane zostały poprawnie wydrukowane, należy upewnić się, że są widoczne na ekranie. Jeśli na przykład tekst lub liczby są zbyt szerokie, aby zmieścić się w kolumnie, drukowany tekst zostanie obcięty, a drukowane liczby będą wyświetlane jako znaki numeru (##). Aby uniknąć drukowania obciętego tekstu i znaków numeru zamiast liczb, można zwiększyć szerokość kolumny w celu dopasowania jej do danych lub zwiększyć wysokość wiersza przez zawijanie tekstu w celu dopasowania go do szerokości kolumny — dzięki temu tekst będzie widoczny na ekranie i na wydruku.

Lista sformatowana do wyświetlania na ekranie

Obraz objaśnienia  Zmiana rozmiaru kolumny

Obraz objaśnienia  Zmiana rozmiaru wiersza

Aby zwiększyć czytelność danych i ułatwić ich przeglądanie, można zastosować inne formatowanie, które ułatwi wyróżnienie istotnych informacji. Należy jednak pamiętać, że niektóre typy formatowania (na przykład kolorowy tekst lub cieniowanie komórek), które wyglądają dobrze na ekranie, mogą nie dać oczekiwanych rezultatów po wydrukowaniu na drukarce czarno-białej. W przypadku użycia kolorowego tekstu lub cieniowania komórek należy zastosować kolory, które zapewniają dobry kontrast w przypadku drukowania na drukarce czarno-białej.

Ponadto arkusz można drukować z wyświetlanymi liniami siatki, aby dane, wiersze i kolumny były lepiej wyróżnione.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Początek strony

Dostosowywanie układu drukowanych stron

Przed wydrukowaniem arkusza zawierającego wiele danych lub wykresów można szybko dostosować arkusz w nowym widoku Układ strony w celu uzyskania wydruku o profesjonalnej jakości. W tym widoku można wyświetlić dane w postaci stron wydruku. Można łatwo dodawać lub zmieniać nagłówki i stopki stron, ukrywać lub wyświetlać nagłówki wierszy i kolumn, zmieniać orientację drukowanych stron, zmieniać układ i format danych, mierzyć szerokość i wysokość danych za pomocą linijek oraz ustawiać marginesy wydruku.

Dodawanie przydatnych informacji w nagłówkach i stopkach

Użytkownik może dodać nagłówki i stopki zawierające przydatne informacje o drukowanym arkuszu, takie jak tytuł arkusza, logo, informacje o pliku lub numer strony. Nagłówki i stopki, które zostały określone, pojawią się automatycznie na każdej drukowanej stronie. Nagłówków i stopek nie można drukować tylko na pierwszej stronie, ale można drukować różne nagłówki i stopki na pierwszej stronie, a także na stronach parzystych i nieparzystych.

Arkusz z nagłówkiem i stopką

Obraz objaśnienia  Nagłówek

Obraz objaśnienia  Stopka

Drukowanie nagłówków lub etykiet wierszy i kolumn na każdej stronie

Jeśli arkusz zawiera więcej niż jedną stronę, na każdej stronie można wydrukować nagłówki lub etykiety (nazywane też tytułami wydruku) wierszy i kolumn, aby zagwarantować, że dane będą prawidłowo oznaczone.

Arkusz z tytułami wydruku

Obraz objaśnienia  Etykiety kolumn

Zmienianie orientacji strony arkusza

Użytkownik może dopasować szerokość kolumny i zawinąć tekst, aby zmieścić większą liczbę kolumn na drukowanej stronie. Jeśli jednak arkusz zawiera zbyt wiele kolumn, aby umieścić je w poziomie po zastosowaniu domyślnej orientacji pionowej, można drukować dane, używając orientacji poziomej, aby zmieścić dodatkowe kolumny (ale jednocześnie mniejszą liczbę wierszy).

Dostosowywanie położenia, dopasowania i marginesów arkusza

Aby uzyskać lepszy układ, można wyśrodkować arkusz w poziomie lub w pionie na drukowanej stronie. W widoku Układ strony program Microsoft Office Excel 2007 udostępnia linijkę poziomą i linijkę pionową, które umożliwiają precyzyjne pomiary komórek, zakresów, obiektów i marginesów stron. Linijki ułatwiają określanie położenia obiektów oraz wyświetlanie lub edytowanie marginesów stron bezpośrednio w arkuszu.

Aby zmieścić kilka dodatkowych kolumn na drukowanej stronie, można dopasować szerokość marginesów lub kolumn. Jeśli dane są zbyt szerokie i nie mieszczą się na jednej stronie, można dopasować pionowe podziały stron.

Jeśli danych jest nieco za dużo, aby zmieściły się na drukowanej stronie, można w celu ich dopasowania skalować arkusz. Skalowanie powoduje zmniejszenie rozmiaru w poziomie i w pionie drukowanych danych o określony procent lub o określoną liczbę stron.

Jeśli niektóre kolumny zawierają dane, których nie trzeba drukować, można tymczasowo ukryć te kolumny. Ukryte dane nie będą drukowane.

Za pomocą widoku Układ strony można określić położenie i rozmiar wykresów, aby precyzyjnie umieścić je na wydruku.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Początek strony

Poprawianie nieprawidłowych podziałów stron

Dane arkusza mogą być zbyt szerokie lub zbyt długie, aby zmieścić się na jednej stronie. Może też być wymagane umieszczenie określonych danych razem na tej samej stronie. Za pomocą widoku Podgląd podziału stron można szybko dopasować poziome i pionowe podział strony. W tym widoku podziały stron, które zostały wstawione ręcznie, są wyświetlane jako linie ciągłe. Linie kreskowane wskazują miejsca, w których program Office Excel 2007 będzie dzielić strony automatycznie.

Widok Podgląd podziału stron

Obraz objaśnienia  Automatyczne podziały stron

Obraz objaśnienia  Ręczne podziały stron

Widok Podgląd podziału stron jest szczególnie przydatny do uzyskiwania informacji o tym, jak inne zmiany (na przykład zmiany formatowania i zmiany orientacji strony) wpływają na automatyczne podziały stron. Na przykład wprowadzenie zmian wysokości wierszy i szerokości kolumn może wpłynąć na położenie automatycznych podziałów stron. Można też wprowadzać zmiany podziałów stron, na które mają wpływ ustawienia marginesów obecnie używanego sterownika drukarki.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie, usuwanie lub przenoszenie podziałów stron.

Początek strony

Wyświetlanie podglądu arkusza przed drukowaniem

Dokładny podgląd danych po wydrukowaniu można uzyskać, przeglądając strony arkusza w widoku Podgląd wydruku. W tym widoku można wprowadzać ostateczne poprawki stron przed drukowaniem.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie podglądu arkusza przed drukowaniem.

Początek strony

Drukowanie całości lub części arkusza

Po wykonaniu opisanych czynności można przystąpić do drukowania danych. Po kliknięciu polecenia Drukuj (przycisk Microsoft OfficeObraz przycisku pakietu Office) można dokładnie określić zakres wydruku. Można wydrukować wszystkie arkusze w skoroszycie, jeden lub więcej zaznaczonych arkuszy albo tylko zaznaczoną część arkusza.

Jeśli określona część arkusza będzie często drukowana w przyszłości, można ją zdefiniować jako obszar wydruku (karta Układ strony, grupa Ustawienia strony). Dzięki temu podczas każdego drukowania arkusza program Excel będzie drukować tylko te dane, które są określone w obszarze wydruku.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Drukowanie arkusza lub skoroszytu.

Początek strony

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język