Przydzielanie zadania do innego zasobu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli są aktualnie przypisane do zadanie, które mają być przydzielane do innego członka zespołu, możesz Przydziel ponownie to zadanie w Microsoft Office Project Web Access. Ponowne przydzielanie zadania nie trzeba zatwierdzony przez menedżera projektu, zanim będzie można dodać do członka zespołu grafik i o stanie zadań.

Uwaga: W zależności od ustawień organizacji ponowne przydzielenie zadania może nie być dostępne dla projektu w programie Office Project Web Access. Jeśli konieczne jest ponowne przydzielenie zadania, ale na stronie Moja praca nie widać żadnych opcji, które by to umożliwiały, należy skontaktować się z menedżerem projektu.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moja praca kliknij opcję Centrum zadań.

 2. Wskaż zadanie, które chcesz przydzielić ponownie, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Przydziel ponownie zadanie.

  Porada: Aby przydzielić ponownie wiele zadań, zaznacz pole wyboru obok każdego zadania, które chcesz przydzielić ponownie, a następnie kliknij przycisk Przydziel ponownie pracę.

 3. W siatce Wybieranie nowych zasobów kliknij opcję Wybierz zasób w kolumnie Przydziel do, a następnie wybierz zasób z listy. Ta lista zawiera wszystkie zasoby przydzielone obecnie do projektu.

  Uwaga: Jeśli użytkownik jest liderem zespołu, może przydzielić zadanie do całego zespołu zasobów, dzieląc pracę po równo. Jeśli użytkownik nie jest liderem zespołu, zadania mogą być przydzielane tylko do jednego zasobu. Jeśli konieczne jest ponowne przydzielenie zadania do wielu zasobów, a użytkownik nie jest liderem zespołu, należy skontaktować się z menedżerem projektu.

 4. W polu Rozpoczęcie wpisz datę rozpoczęcia dla ponownego przydzielania lub wybierz datę rozpoczęcia przy użyciu kalendarza.

 5. Jeśli chcesz dodać komentarze dotyczące ponownego przydzielania i wysłać je do menedżera projektu, wprowadź ich treść w polu Komentarze.

 6. Kliknij przycisk Prześlij, aby dodać ponowne przydzielanie do stanu zadań.

 7. Na stronie Centrum zadań zaznacz w lewej kolumnie pole wyboru dotyczące zadania, które przydzielasz ponownie.

 8. Kliknij przycisk Prześlij zaznaczone, aby przesłać ponowne przydzielenie do menedżera projektu. Ponowne przydzielenie nie wymaga zatwierdzenia przez menedżera projektu, zanim nie będzie można dodać go do grafiku członka zespołu i stanu zadania.

  Uwaga: Gdy zadanie zostanie całkowicie przydzielone do innego zasobu, a ponowne przydzielenie zostanie zatwierdzone, cała pozostała praca związana z tym zadaniem zostanie przydzielona do nowego zasobu. Jeśli przed ponownym przydzieleniem zostały zgłoszone rzeczywiste wartości dotyczące zadania, oryginalny zasób pozostanie przydzielony do zadania z datą zakończenia odpowiadającą dacie rozpoczęcia przydziału nowego zasobu. Jeśli rzeczywiste wartości dotyczące zadania nie zostały zgłoszone, całe zadanie zostanie przydzielone do nowego zasobu, a oryginalny przydział zadania zostanie usunięty.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych czynności w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×