Przyczyn niedostępności przycisków na wstążce programu SharePoint

Przyczyn niedostępności przycisków na wstążce programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Na wstążce SharePoint ułatwia znajdowanie poleceń, które trzeba wykonać czynności, ale czasami przyciski na Wstążce są wyszarzone, lub niedostępne.

Wstążka z przyciskami wyłączone

Gdy poprosić o pomoc na dowolnym wyłączone przycisk zostanie wyświetlony w tym temacie. Firma Microsoft wypróbowania dotyczyć najbardziej typowych problemów, ale nie mogą uwzględniać wszystkich powodów, przycisk jest wyłączone.

Uwagi: 

 • Jeśli masz konkretnego problemu, które nie są ujęte w tym miejscu Podaj szczegółowy opis na końcu tego artykułu w sekcji opinii.

 • Firma Microsoft Przejrzyj i zaktualizuj tematy oparte na swoje komentarze.

Aktualizacja 3 maja 2017 dzięki opinii klientów.

Problemów powodowanych przez brak uprawnień

Jeśli nie masz odpowiednich uprawnień, niektóre przyciski pojawią się wyłączone i niektóre przyciski nie będą współdziałać z określonych funkcji. Jeśli podejrzewasz, że są potrzebne uprawnienia, aby włączyć przyciski, zobacz sekcję pod, aby uzyskać informacje dotyczące wyszukiwania osób, które należy skontaktować się z odmową dostępu. Aby uzyskać więcej informacji o uprawnieniach zobacz Opis uprawnień w programie SharePoint.

Uwagi: 

 • Jeśli użytkownik końcowy problemów na konkretnej strony lub witryny, takie jak jak uzyskać uprawnienia i dlaczego zostały utracone uprawnienia organizacji należy porozmawiać z administratorem witryny, Menedżer lub pracownika działu informatycznego we własnym zakresie. Jeśli nie masz pewności kto porozmawiać z, poproś menedżera, recepcjonistki lub współpracownika.

 • Jeśli jesteś w publicznej witrynie sieci Web, skontaktuj się z właścicielem witryny sieci Web, aby uzyskać więcej informacji. Poszukaj "Kontakt", "O mnie", lub na stronie "Webmastera" lub łącze. Jeśli nie ma kontaktu, wprowadź nazwę domeny do rejestru whois w Internecie, takich jak https://whois.icann.org/. Zostaną wyświetlone jako właściciel witryny, a powinien podać Ci kontaktu administratora witryny.

Uprawnienia są przypisywane przez administratora. Podczas próby uzyskania dostępu do określonej strony lub funkcji i wyświetlany komunikat o błędzie Odmowa dostępu, poszukaj łącza prośba o udostępnienie folderu w oknie dialogowym. Kliknij przycisk i wypełnij zaproszenie. Poniżej przedstawiono typowe okno odmowa dostępu za pomocą łącza żądania dostępu:

Okno dialogowe odmowa dostępu usługi SPO.

Jeśli nie widzisz łącza żądanie dostępu, następnie tej funkcji może być wyłączony. Jeśli tak, skontaktuj się z biurka administratora lub pomoc, aby zażądać dostępu.

Jeśli masz uprawnienia administratora, zobacz Opis poziomów uprawnień.

Funkcje wycofane lub wycofanych

Każda nowa wersja SharePoint są funkcje wycofana, przestarzałe lub wycofane. W niektórych przypadkach podczas przejścia przycisk lub łącze jest w lewo w interfejsie i po prostu wyłączony. Zaznacz te listy dla funkcji, które nie są dostępne.

Funkcje nie całkowitym skonfigurowaniu przez administratora witryny

Niektóre funkcje, takie jak Połącz z programem Outlook lub Połącz z pakietem Office wymagają zainstalowania na komputerze lub serwer. Przyciski zostaną wyświetlone, ale trzeba wykonać dodatkowe czynności. Jeśli korzystasz z SharePoint serwera, czy program Outlook lub pakietu Office, skonfigurować na komputerze i serwer poczty może wymagać przed przycisków są włączone. Skontaktuj się z Menedżera, administrator witryny lub pracownika działu informatycznego w celu uzyskania pomocy. Jeśli jesteś administratorem, wyszukiwania pomocy, aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania funkcji, która jest wyświetlana wyłączone.

Otwórz w Eksploratorze jest wyszarzona.

Otwórz w Eksploratorze jest bardzo przydatna funkcja, ale w niektórych sytuacjach nie działa. Poniżej przedstawiono niektóre problemy i rozwiązania.

Dodatkowe Rozwiązywanie problemów i wymagania dotyczące Otwórz w Eksploratorze, zobacz Kopiowanie lub przenoszenie plików biblioteki za pomocą polecenia Otwórz w Eksploratorze.

Przycisk Otwórz w Eksploratorze zazwyczaj jest wyłączone dla przeglądarki, która nie obsługuje formantów ActiveX lub nieobsługiwany System operacyjny.

Otwórz w Eksploratorze opcji nie jest włączona.

W SharePoint Online lub OneDrive dla FirmOtwórz w Eksploratorze nosi nazwę widoku w Eksploratorze plików i znajduje się w obszarze przycisk na pasku narzędzi.

Otwórz w Eksploratorze używa formantów ActiveX , które są obsługiwane tylko w Internet Explorer 11. Jeśli używasz przeglądarki Chrome, FireFox lub domyślną przeglądarką Microsoft EdgeWindows 10, Otwórz w Eksploratorze nie jest obsługiwane i jest wyszarzona.

Aby rozwiązać ten problem, należy uruchomić Internet Explorer 11. To także dostarczane z Windows 10, ale nie jest domyślnie. Można także zaktualizować do Internet Explorer 11 z wcześniejszymi wersjami programu Windows.

Rozpoczynanie Internet Explorer 11 w Windows 10

 1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start w systemie Windows 10 .

 2. Wpisz Internet Explorer, a następnie wybierz pozycję Internet Explorer.

Aby zachować SharePoint Online otwierania Microsoft Edge po otwarciu strony w przyszłości, należy zmienić domyślną przeglądarką na Internet Explorer 11.

Aby zmienić domyślną przeglądarkę

 1. W systemie Windows 10 kliknij przycisk Start Przycisk Start w systemie Windows 10 , wpisz Programy domyślne, a następnie kliknij pozycję Programy domyślne.

  Programy domyślne w systemie Windows
 2. W obszarze Przeglądarka sieci Web kliknij pozycję Microsoft Edge, a następnie kliknij pozycję Internet Explorer w oknie dialogowym Wybieranie aplikacji.

  Wybór przeglądarki Edge lub Internet Explorer w obszarze Programy domyślne
 3. Zamknij okno dialogowe Wybieranie aplikacji domyślnych.

Oto inne rzeczy, które może pójść źle.

Przyciski działają tylko podczas prowadzenia coś

Niektóre karty, grupy i polecenia na Wstążce są dostępne w zależności od wykonywanej w SharePoint. Najbardziej typowy problem jest potrzebna, aby wybrać element, zanim niektórych przyciski są włączone.

W zależności od zadania musisz wybierz jeden lub więcej elementów w bibliotece lub listy, aby włączyć przyciski określonego pliku i listy.

 • Wyświetlanie i edytowanie właściwości, sprawdź w lub, udostępnianie i Pobierz przyciski Kopia nie są dostępne na liście lub w bibliotece. Należy wybrać element lub dokument, zanim będą one dostępne. Jeśli wybierzesz więcej niż jeden element, niektóre z nich będzie wyszarzona ponownie.

  Wstążka z przyciskami Edytuj wyszarzone

  Przed wybraniem elementu

  Edytowanie części wstążki z wybrany element

  Po wybraniu elementu

 • Zaznaczone grupy dokumentów i edytowanie i wyświetlanie przycisków są wyszarzone. Te elementy pracować tylko jedno zaznaczenie. Możesz jednak wykonać innych poleceń, takich jak Wyewidencjonuj.

  Edytowanie części wstążki z dwoma elementami wybrana z listy

Więcej zasobów

Poniżej przedstawiono niektóre listy i biblioteki pokrewne łącza, które mogą pomóc.

Podczas edytowania strony, takie jak dodawanie składników Web Part lub inna zawartość, Zapisz, Zapisz jako i Zmienianie nazwy strony przycisków na karcie Strona są wyłączone, jeśli jeszcze nie kliknięto pozycję Edytuj najpierw.

Aby włączyć i Zapisz lub zmienianie nazwy strony, kliknij opcję Edytuj. Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz, Zapisz jako lub Zmień nazwę.

Pokazywanie wstążki strony wyłączone przyciski

Alert, łączenie i szybkie edytowanie

Poniżej przedstawiono kilka elementów mogących powodować tych przycisków, aby zostanie wyłączona.

Upewnij się, że Office 365 z określonym zainstalowane aplikacje, a są najnowsze wersje.

Wstążka z wyłączonym przycisk Połącz z programu outlook z nim wyróżnione

Te funkcje muszą być włączone przez administratora witryny, Menedżer lub właściciela.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień funkcji zobacz Konfigurowanie ustawień aplikacji sieci Web ogólne.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących źródeł alertów i funkcji RSS zobacz Tworzenie alertu lub subskrybowanie źródła danych RSS

Jeśli jesteś na stronie z kilkoma składnikami Web Part, spróbuj kliknąć bibliotekę lub listę, którą chcesz edytować, a następnie spróbuj ponownie przycisk Szybkiej edycji.

To może się zdarzyć, jeśli widok nie jest domyślny. Poniżej przedstawiono niektóre możliwe poprawki.

 • Użyj lub utworzyć widok, który używa stylu widoku domyślnego listy. Wybierz BIBLIOTEKĘ lub listę, a następnie kliknij pozycję Modyfikuj widok. W sekcji Styl na stronie Edytowanie widoku wybierz domyślny, a następnie przycisk OK. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie, zmienianie lub usuwanie widoku listy lub biblioteki.

  Uwaga: Ta metoda wpływa na sposób wyświetlania widoku na stronie

 • Korzystanie z Widoku arkusza danych w sekcji Widok bieżący na karcie Biblioteka lub Lista na Wstążce. W Widoku arkusza danych umożliwia edytowanie elementów listy w tekście.

Problemów powodowanych przez brak uprawnień

Jeśli nie masz odpowiednich uprawnień, niektóre przyciski pojawią się wyłączony lub nie jest widoczny, a niektóre przyciski nie będą współdziałać z określonych funkcji.

Uwagi: 

 • Jeśli użytkownik końcowy problemów na konkretnej strony lub witryny, takie jak jak uzyskać uprawnienia i dlaczego zostały utracone uprawnienia organizacji należy porozmawiać z administratorem witryny, Menedżer lub pracownika działu informatycznego we własnym zakresie. Jeśli nie masz pewności kto porozmawiać z, poproś menedżera, recepcjonistki lub współpracownika.

 • Jeśli jesteś w publicznej witrynie sieci Web, skontaktuj się z właścicielem witryny sieci Web, aby uzyskać więcej informacji. Poszukaj "Kontakt", "O mnie", lub na stronie "Webmastera" lub łącze. Jeśli nie ma kontaktu, wprowadź nazwę domeny do rejestru whois w Internecie, takich jak https://whois.icann.org/. Zostaną wyświetlone jako właściciel witryny, a powinien podać Ci kontaktu administratora witryny.

Uprawnienia są przypisywane przez administratora. Podczas próby uzyskania dostępu do określonej strony lub funkcji i wyświetlany komunikat o błędzie Odmowa dostępu, poszukaj łącza prośba o udostępnienie folderu w oknie dialogowym. Kliknij przycisk i wypełnij zaproszenie. Poniżej przedstawiono typowe okno odmowa dostępu za pomocą łącza żądania dostępu:

Okno dialogowe odmowa dostępu usługi SPO.

Jeśli nie widzisz łącza żądanie dostępu, następnie tej funkcji może być wyłączony. Jeśli tak, skontaktuj się z biurka administratora lub pomoc, aby zażądać dostępu.

Jeśli masz uprawnienia administratora, zobacz Opis poziomów uprawnień.

Dlaczego niektóre przyciski są włączone, po prostu nie są widoczne

Może być w obszarze prawo odpowiednich uprawnień, ale niektóre przyciski nie wydaje się, że są wyświetlane. Poniżej przedstawiono kilka powodów, dla których przyciski nie są wyświetlane:

Niektóre sekcje wstążki skompresować w dół do jednego przycisku z listy w dół. Aby wyświetlić inne opcje, które należy kliknąć strzałkę obok przycisku i rozwijanie listy w dół. Zobacz elementów wstążki opisanych w artykułach Pomocy nie jest widoczny , aby uzyskać więcej informacji.

Grupa Zarządzanie na wstążce

Na dostosowanych witryn SharePoint administrator można wybrać opcję Nie zezwalaj na polecenia. Aby uzyskać więcej informacji, poproś administratora witryny, Menedżer lub właściciel.

Dlaczego nie widzę wstążki w ogóle?

Istnieje kilka sytuacji, w której nie będą wyświetlane na wstążce SharePoint na wszystkich.

Jeśli tak, możesz zazwyczaj je ponownie wstążki po kliknięciu przycisku powrócić do klasycznego programu SharePoint w dolnej części paska Szybkie uruchamianie po lewej stronie ekranu. Aby zakończyć klasycznego programu SharePoint, zamknij wszystkie okna przeglądarki, a następnie zaloguj się do Office 365. Jeśli nie widzisz opcji Klasyczny SharePoint, skontaktuj się z administratorem lub działu informatycznego zgodnie z ich mógł je wyłączyć.

Pasek Szybkie uruchamianie po lewej stronie ekranu z powrót do widoku klasycznego wyróżnione.

W przypadku wersji lokalnego SharePoint w organizacji lub firmie może być przystosowanych witryny, która nie uwzględnione na Wstążce. Jeśli witryna jest wysoce dostosowana, musisz skontaktuj się z Menedżera, administrator witryny lub pracownika działu informatycznego.

Nie ma odpowiedzi na moje pytanie!

Czasem odpowiedzi związanych z zawartością lub firm, które znajdują się witryny. Ten artykuł dotyczy poprawiania czy sposób SharePoint się działa niekoniecznie o zawartości. Oto niektóre dodatkowe czynności:

 • Jeśli użytkownik końcowy problemów na konkretnej strony lub witryny, takie jak jak uzyskać uprawnienia i dlaczego zostały utracone uprawnienia organizacji należy porozmawiać z administratorem witryny, Menedżer lub pracownika działu informatycznego we własnym zakresie. Jeśli nie masz pewności kto porozmawiać z, poproś menedżera, recepcjonistki lub współpracownika.

 • Jeśli jesteś w witrynie sieci Web, skontaktuj się z właścicielem witryny sieci Web, aby uzyskać więcej informacji. Poszukaj "Kontakt", "O mnie", lub na stronie "Webmastera" lub łącze. Jeśli nie ma kontaktu, wprowadź nazwę domeny do rejestru whois w Internecie, takich jak https://whois.icann.org/. Zostaną wyświetlone jako właściciel witryny, a powinien podać Ci kontaktu administratora witryny.

Zostaw komentarz

Ten artykuł jest przydatne? Jeśli tak, napisz nam u dołu tej strony. Jeśli nie została pomocne, powiadom nas zapoznanie się z błędne lub Brak. Należy tak dokładny, jak to możliwe, takich jak wersji SharePoint, systemu operacyjnego i przeglądarki, którego używasz. Firma Microsoft będzie używać swoją opinię dokładnie czynności, rozwiązać problemy i zaktualizowane w tym artykule.

Zobacz też

Nie widzę elementów wstążki opisanych w artykułach Pomocy

Jakiej wersji pakietu Office jest używana?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×