Przyciski konspektu nie działają

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Objawy

Nie można przenieść zadanie możesz wybrać po kliknięciu przycisków konspekt (na przykład Zmniejsz wcięcie Obraz przycisku lub Zwiększanie wcięcia Obraz przycisku ).

Przyczyna

Jeśli nie można zmniejszyć ani zwiększyć wcięć zadań:

 • Jest zmniejszane wcięcie zadania pierwszego poziomu.

 • Jest przenoszone zadanie w ramach projektu skonsolidowanego.

 • Jest zwiększane lub zmniejszane wcięcie przydziałów, a nie zadań.

 • Praca odbywa się w widoku, w którym nie są używane przyciski konspektu.

 • Sposób posortowania zadań może nie zachowywać struktury konspektu.

 • Zadania mogą być pogrupowane.

Rozwiązanie

Utwórz konspekt pracy przyciski tylko podczas wyświetlania wykresu Gantta, Arkusz zadań lub Obciążenie zadaniami jest aktywny widok. Upewnij się również, że zadania sumaryczne są wyświetlane, klikając Opcje w menu Narzędzia, klikając kartę Widok i w sekcji Opcje kontur zaznaczając pole wyboru Pokaż zadania sumaryczne.

Jeśli zadania sumaryczne są wyświetlane, ale nadal nie można użyć przycisków konspektu:

 • Zadania mogą być posortowane bez zachowania struktury konspektu. Jeśli zadania są tak posortowane, należy zmienić ustawienia projektu w sposób umożliwiający zachowanie struktury konspektu i włączenie przycisków konspektu. W menu Projekt należy wskazać polecenie Sortuj, kliknąć polecenie Sortuj według, a następnie zaznaczyć pole wyboru Zachowaj strukturę konspektu.

 • Prawdopodobnie wybrano kryterium w Grupuj według pola Obraz przycisku . Tworzenie konspektu nie jest dostępna dla zadania pogrupowane. Pokaż podzadania Obraz przycisku i Ukryj podzadania Obraz przycisku przyciski rozwijanie i zwijanie zgrupowanych zadania, a nie strukturę konspektu zadań sumarycznych i podzadań. Aby usunąć grupowanie, kliknij pozycję Bez grupowania w polu Grupuj według .

Jeśli żadna z wymienionych sytuacji nie występuje, funkcja konspektu może być niedostępna, ponieważ:

 • Nie można zmniejszyć wcięcia zadań będących na pierwszym poziomie konspektu. Można natomiast zwiększyć wcięcie zadań, które mają być zawarte jako podzadania w zadaniu sumarycznym pierwszego poziomu.

 • W przypadku pracy z projektami skonsolidowanymi nie można zmniejszyć wcięcia zadania poza poziom podzadania zadania sumarycznego.

 • W widokach Obciążenie zasobów i Obciążenie zadaniami przydziały zadań i zasobów są wyświetlane z wcięciami podobnymi do wcięć stosowanych w przypadku podzadań. Chociaż przydziały mogą być pokazywane lub ukrywane razem z podzadaniami, nie można zwiększać ani zmniejszać ich wcięcia.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×