Przycinanie obrazu w programie Publisher

Czasami może być potrzebne dopasowanie obrazu do określonego miejsca w biuletynie lub broszurze bez zniekształcania tego obrazu czy zmiany jego wyglądu. Możesz przyciąć obraz ręcznie lub zaoszczędzić czas, korzystając z nowych narzędzi do przycinania.

 1. Kliknij obraz i kliknij pozycję Narzędzia obrazów — Formatowanie > Przytnij.

  Przycinanie — narzędzie

 2. Ustaw uchwyt przycinania nad krawędzią lub narożnikiem.

  Uchwyty przycinania

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przyciąć jedną stronę, przeciągnij uchwyt środkowy po tej stronie.

  • Aby przyciąć jednakowo z dwóch stron jednocześnie, przeciągnij uchwyt środkowy, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl.

  • Aby przyciąć jednakowo wszystkie cztery strony obrazu jednocześnie, przeciągnij uchwyt środkowy, przytrzymując naciśnięte klawisze Ctrl+Shift. 

  Uwagi: 

  • Zwolnij przycisk myszy, aby zobaczyć przycięty obraz.

  • Kliknij narzędzie Przycinanie, aby zobaczyć tylko przycięty obraz. Aby wyświetlić ponownie cały obraz, jeszcze raz kliknij narzędzie Przycinanie. Na obrazie pojawi się wyraźnie część przycięta, a reszta obrazu będzie przezroczysta.

Narzędzia Dopasuj, Wypełnij, Przesuń i Obróć

Dopasuj

Jeśli obraz jest większy lub mniejszy niż ramka obrazu, możesz zmienić jego rozmiar, aby dopasować go bez zmiany wyglądu.

 • Kliknij obraz i kliknij pozycję Narzędzia obrazów — Formatowanie > Dopasuj.

  Dopasuj — narzędzie przycinania

  Rozmiar obrazu zostanie zmieniony tak, aby był dopasowany do ramki obrazu.

  Przykład przycinania przy użycia narzędzia Dopasuj

Uwaga: Aby zachować charakter obrazu, niektóre jego części zewnętrzne mogą zostać przycięte.

Wypełnij

Narzędzie Wypełnij umożliwia wypełnienie obszaru obrazu bez zmieniania jego wyglądu.

 • Kliknij obraz i kliknij pozycję Narzędzia obrazów — Formatowanie > Wypełnij.

  Wypełnij — narzędzie przycinania

  Rozmiar obrazu zostanie zmieniony tak, aby obszar obrazu został wypełniony.

  Przykład przycinania przy użycia narzędzia Wypełnij

Uwaga: Aby zachować charakter obrazu, niektóre jego części zewnętrzne mogą zostać przycięte.

Przesuń

Podczas używania narzędzia przycinania możesz także wyśrodkować obraz.

 1. Kliknij obraz i kliknij pozycję Narzędzia obrazów — Formatowanie > Przytnij.

  Przycinanie — narzędzie

 2. Przesuń wskaźnik myszy na obraz, tak aby przyjął kształt wskaźnika przenoszenia.

 3. Kliknij i przeciągnij obraz w odpowiednie miejsce.

  Przesuń — narzędzie przycinania

Uwaga: Aby kontynuować przycinanie, kliknij uchwyty przycinania w celu przeniesienia na nie fokusu.

Obróć

Podczas używania narzędzia przycinania możesz także obrócić obraz.

 1. Kliknij obraz i kliknij pozycję Narzędzia obrazów — Formatowanie > Przytnij.

  Przycinanie — narzędzie

 2. Wskaż zielony uchwyt obracania i przeciągnij myszą w kierunku, w którym chcesz obrócić obiekt.

  Przykład przycinania przy użyciu narzędzia Obróć

Uwaga: Aby obracać obraz w przyrostach 15-stopniowych, podczas przeciągania uchwytu przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×