Przycinanie obrazu

Za pomocą narzędzi do przycinania pakietu Office możesz przycinać i usuwać niechciane fragmenty obrazów. Aby usunąć tło obrazu, zobacz Usuwanie tła obrazu. Oprócz standardowego przycinania obrazów możesz również przycinać obrazy do określonych kształtów, a także wypełnienia wewnątrz kształtów w pakiecie Office dla komputerów Mac i Office 2010 lub nowszej wersji.

Uwaga: Narzędzia do przycinania są niedostępne w przypadku kształtów, ale w pakiecie Office 2010 lub jego nowszej wersji możesz zmienić rozmiar kształtu i za pomocą narzędzia Edytuj punkty osiągnąć efekt podobny do przycinania lub dostosować kształt. Zobacz Przycinanie w celu dopasowania kształtu lub wypełnienia kształtu poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

 1. Zaznacz w pliku obraz, który chcesz przyciąć.

 2. W obszarze Narzędzia obrazów kliknij kartę Formatowanie i w grupie Rozmiar kliknij opcję Przytnij.

  Przycisk Przytnij na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

  Uwaga: Jeśli karty Narzędzia obrazów i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że zaznaczono obraz (a nie kształt). Może być konieczne dwukrotne kliknięcie obrazu w celu jego zaznaczenia i otwarcia karty Formatowanie.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przyciąć jedną stronę, przeciągnij środkowy uchwyt przycinania z tej strony do środka.

  • Aby przyciąć dwie przylegające strony jednocześnie, przeciągnij narożny uchwyt przycinania do środka.

  • Aby jednocześnie przyciąć obraz równo z dwóch stron, przeciągnij środkowy uchwyt przycinania po dowolnej stronie do środka, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

  • Aby jednocześnie tak samo przyciąć obraz ze wszystkich czterech stron, przeciągnij narożny uchwyt przycinania do środka, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

 4. Aby ustawić pozycję przycięcia, przesuń obszar przycinania (przeciągając krawędzie prostokąta przycinania) lub obraz.

 5. Na koniec naciśnij klawisz ESC.

  Uwaga: Aby rozszerzyć obraz lub dodać margines wokół obrazu, przeciągnij uchwyty przycinania w kierunku od środka na zewnątrz.

Uwaga: Po przycięciu obrazu jego usunięte części pozostają w pliku obrazu. Aby trwale usunąć przycięte części i zmniejszyć rozmiar obrazu, zobacz Usuwanie przyciętych części obrazu.

Szybkim sposobem zmiany kształtu obrazu jest jego przycięcie do określonego kształtu. Podczas przycinania do określonego kształtu obraz jest automatycznie obcinany tak, aby wypełnił geometrię kształtu, przy czym zostają zachowane proporcje obrazu.

 1. Zaznacz obrazy, które chcesz przyciąć do określonego kształtu.

  W przypadku przycinania wielu obrazów należy je przyciąć do tego samego kształtu. Aby przyciąć obrazy do różnych kształtów, należy je przycinać pojedynczo.

 2. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar kliknij strzałkę obok pozycji Przytnij.

  Przycisk Przytnij na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

  Uwaga:  Jeśli karty Narzędzia obrazów i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że zaznaczono obraz (a nie kształt). Może być konieczne dwukrotne kliknięcie obrazu w celu jego zaznaczenia i otwarcia karty Formatowanie.

 3. Kliknij pozycję Przytnij do kształtu, a następnie kliknij kształt, do którego chcesz przyciąć obrazy.

Porada: Aby uzyskać ten sam obraz w różnych kształtach, należy utworzyć kopie obrazu, a następnie przyciąć każdą z osobna do odpowiedniego kształtu.

Obraz można przyciąć do rozmiarów standardowego zdjęcia lub współczynnika proporcji, aby go łatwo dopasować do standardowej ramki obrazu. Jest to także dobry sposób na sprawdzenie proporcji obrazu podczas jego przycinania.

 1. Zaznacz obraz, który chcesz przyciąć do standardowego współczynnika proporcji.

 2. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar kliknij strzałkę obok pozycji Przytnij.

  Przycisk Przytnij na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

  Uwaga:  Jeśli karty Narzędzia obrazów i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że zaznaczono obraz (a nie kształt). Może być konieczne dwukrotne kliknięcie obrazu w celu jego zaznaczenia i otwarcia karty Formatowanie.

 3. Wskaż pozycję Współczynnik proporcji, a następnie kliknij odpowiedni współczynnik.

 4. Na koniec naciśnij klawisz ESC.

Możesz dodać obraz jako wypełnienie kształtu, a następnie edytować lub przyciąć ten kształt.

Dodawanie obrazu do określonego kształtu

 1. Dodaj kształt do dokumentu (zobacz Dodawanie kształtów, aby zapoznać się z instrukcjami), a następnie kliknij kształt, aby go zaznaczyć.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Wypełnienie kształtu > Obraz i wybierz odpowiedni obraz.

  Dodawanie obrazu jako wypełnienia kształtu

Uwaga: Jeśli karty Narzędzia do rysowania i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że zaznaczono obraz. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie obrazu w celu jego zaznaczenia i otwarcia karty Formatowanie.

Zmiana rozmiaru kształtu

Aby zmienić wymiary kształtu przy zachowaniu jego podstawowego formatowania, zaznacz kształt i przeciągaj dowolny z uchwytów zmiany rozmiaru do momentu nadania kształtowi odpowiedniego rozmiaru i wymiarów.

Wybieranie sposobu, w jaki obraz mieści się w kształcie

Jeśli obraz jest pochylony, obcięty lub nie wypełnia kształtu tak, jak chcesz, użyj poleceń Dopasuj i Wypełnij, aby go dostosować. Aby usunąć (lub „przyciąć”) część obrazu, ale jednocześnie wypełnić cały kształt, użyj polecenia Wypełnij. Jeśli wewnątrz kształtu ma się zmieścić cały obraz, wybierz pozycję Dopasuj. Zostanie wtedy zachowany oryginalny współczynnik proporcji obrazu, ale wewnątrz kształtu może pojawić się puste miejsce.

 1. Kliknij obraz, który chcesz umieścić w kształcie.

 2. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar kliknij strzałkę obok pozycji Przytnij.

  Przycisk Przytnij na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

  Uwaga:  Jeśli karty Narzędzia obrazów i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że zaznaczono obraz. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie obrazu w celu jego zaznaczenia i otwarcia karty Formatowanie.

 3. Kliknij opcję Wypełnij lub Dopasuj.

  • Opcja Wypełnij dopasowuje rozmiar obrazu do wysokości lub szerokości kształtu w zależności od tego, który z tych wymiarów jest większy. Kształt wypełniany jest obrazem, a elementy, które znajdują się poza kształtem, są usuwane.

   Obraz po zastosowaniu opcji przycięcia w celu wypełnienia kształtu

  • Opcja Dopasuj ustawia rozmiar obrazu tak, aby jego wysokość i szerokość były dopasowane do granic kształtu. Możliwie największy obszar obrazu jest umieszczany w kształcie. Niektóre fragmenty kształtu mogą pozostać puste.

   Zastosowanie opcji przycięcia w celu dopasowania do kształtu

   Możesz przeciągnąć obraz, aby określić, jak duży jego obszar ma się mieścić w kształcie.

 4. Na koniec naciśnij klawisz ESC.

Używanie funkcji edycji punktów lub przycinanie kształtu

Chociaż narzędzia do przycinania są niedostępne dla kształtów, można użyć narzędzia Edytuj punkty, aby ręcznie edytować kształt:

 1. Zaznacz kształt, który chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie kliknij przycisk Edytuj kształt Obraz przycisku Edytuj kształt , a następnie kliknij pozycję Edytuj punkty.

  Uwaga: Jeśli karty Narzędzia do rysowania i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że zaznaczono obraz. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie obrazu w celu jego zaznaczenia i otwarcia karty Formatowanie.

 3. Przeciągnij punkty wierzchołków (czarne kropki), aby uzyskać odpowiedni kształt. Naciskając klawisz Ctrl podczas klikania konturów kształtu, możesz dodawać lub usuwać punkty.

Nawet po przycięciu części obrazu te części pozostają w pliku obrazu. Możesz zmniejszyć rozmiar pliku, usuwając z niego przycięte części obrazu. Uniemożliwi to również innym użytkownikom wyświetlanie usuniętych części.

Ważne:  Jeśli usuniesz przycięte części obrazu, a potem zmienisz zdanie, możesz przywrócić usunięte części, klikając przycisk Cofnij Obraz przycisku . Jednak po zapisaniu pliku nie można już cofnąć takich zmian. Plik należy zapisać dopiero po upewnieniu się, że zostały wprowadzone wszystkie potrzebne przycięcia i zmiany.

 1. Zaznacz jeden lub kilka obrazów, z których chcesz usunąć przycięte obszary.

 2. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Dopasowywanie kliknij przycisk Kompresuj obrazy.

  Przycisk Kompresuj obrazy na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

  Uwagi: 

  • Jeśli karty Narzędzia obrazów i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że zaznaczono obraz. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie obrazu w celu jego zaznaczenia i otwarcia karty Formatowanie. Ponadto, jeśli rozmiar ekranu jest zmniejszony, może być wyświetlana tylko ikona Kompresuj obrazy.

  • Ikona Kompresuj obrazy bez etykiety

 3. W obszarze Opcje kompresji zaznacz pole wyboru Usuń przycięte części obrazu.

  W celu usunięcia przycięć tylko z zaznaczonych obrazów, a nie ze wszystkich obrazów w pliku, zaznacz pole wyboru Zastosuj tylko do tego obrazu.

Porada: Aby uzyskać więcej informacji na temat zmniejszania rozmiaru obrazów i ich kompresowania, zobacz Zmniejszanie rozmiaru pliku obrazu.

Przycinanie obrazu

 1. Zaznacz w pliku obraz, który chcesz przyciąć.

 2. W obszarze Narzędzia obrazów kliknij kartę Formatowanie i w grupie Rozmiar kliknij opcję Przytnij.

  Przycisk Przytnij na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

  Uwaga: Jeśli karty Narzędzia obrazów i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że zaznaczono obraz (a nie kształt). Może być konieczne dwukrotne kliknięcie obrazu w celu jego zaznaczenia i otwarcia karty Formatowanie.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przyciąć jedną stronę, przeciągnij środkowy uchwyt przycinania z tej strony do środka.

  • Aby przyciąć dwie przylegające strony jednocześnie, przeciągnij narożny uchwyt przycinania do środka.

   Uwaga: Aby rozszerzyć obraz lub dodać margines wokół obrazu, przeciągnij uchwyty przycinania w kierunku od środka na zewnątrz.

Przycinanie obrazu

 1. W pliku programu Word, PowerPoint, lub OneNote kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, który chcesz przyciąć, a następnie kliknij polecenie Przytnij.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przyciąć jedną stronę, przeciągnij środkowy uchwyt przycinania z tej strony do środka.

  • Aby przyciąć dwie przylegające strony jednocześnie, przeciągnij narożny uchwyt przycinania do środka.

  • Aby jednocześnie przyciąć obraz równo z dwóch stron, przeciągnij środkowy uchwyt przycinania po dowolnej stronie do środka, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

  • Aby jednocześnie tak samo przyciąć obraz ze wszystkich czterech stron, przeciągnij narożny uchwyt przycinania do środka, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

   Porada: W aplikacji Word Online możesz przyciąć jeden piksel naraz: Zaznacz obraz i na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów kliknij menu Przytnij, a następnie kliknij polecenie Więcej opcji przycinania. Określ liczbę pikseli do usunięcia od górnej, dolnej, lewej lub prawej krawędzi obrazu.

 3. Po zakończeniu kliknij poza obrazem.

 4. Jeśli zmienisz zdanie, naciśnij klawisze Ctrl+Z, aby cofnąć przycinanie.

Uwaga: Po przycięciu obrazu jego usunięte części pozostają w pliku obrazu. Aby trwale usunąć przycięte części i zmniejszyć rozmiar obrazu, otwórz plik w aplikacji klasycznej i zobacz Usuwanie przyciętych części obrazu.

Zobacz też

Przycinanie obrazów w pakiecie Office dla komputerów Mac

Wstawianie obrazów

Dodawanie rysunku do dokumentu programu Word

Zmniejszanie rozmiaru pliku obrazu

Zmienianie rozmiaru obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt

Obracanie pola tekstowego, kształtu, obiektu WordArt lub obrazu

Przenoszenie obrazów przy użyciu opcji układu w programie Word

Zawijanie tekstu wokół obrazów w programie Word

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×