Przycinanie obrazów

Istnieją dwa sposoby modyfikowania wymiarów obrazu — zmienianie rozmiaru i przycinanie. Za pomocą zmieniania rozmiaru można dostosowywać wymiary obrazu, rozciągając go lub zmniejszając, podczas gdy przycinanie pozwala zmniejszać rozmiar obrazu przez usuwanie pionowych bądź poziomych krawędzi. Przycinanie jest często używane do ukrywania lub odcinania fragmentów obrazu w celu uwydatnienia pewnych jego części bądź usunięcia części niepotrzebnych.

Dostępna w programie Microsoft Publisher 2010 funkcja przycinania jest bardziej zaawansowana i zawiera funkcje, takie jak:

 • Przytnij

 • Dopasuj

 • Wypełnij

 • Przesuń

 • Obróć

W tym artykule

Przytnij

Dopasuj

Wypełnij

Przesuń

Obróć

Przytnij

Po zaznaczeniu obrazu w programie Publisher 2010 na wstążce zostaje udostępniona nowa karta Narzędzia obrazów. Narzędzie Przytnij znajduje się w grupie Rozmiar na prawym końcu tej nowej karty.

Aby przyciąć obraz, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz obraz, który chcesz przyciąć.

 2. Wskaż kartę Narzędzia obrazów, która została wyświetlona na wstążce.

 3. Kliknij przycisk Przytnij.

 4. Umieść uchwyt przycinania nad krawędzią lub narożnikiem.
  Obraz z uchwytami przycinania
  Uchwyty przycinania — wskazany jest uchwyt krawędzi

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przyciąć jedną stronę, przeciągnij uchwyt środkowy po tej stronie.

  • Aby przyciąć jednakowo z dwóch stron jednocześnie, przeciągnij uchwyt środkowy, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL.

  • Aby przyciąć ze wszystkich czterech stron jednocześnie przy zachowaniu proporcji obrazu, przeciągnij uchwyt narożny, przytrzymując wciśnięte klawisze CTRL+SHIFT.

   Uwaga : 
   Po zwolnieniu przycisku myszy obraz zostanie przycięty.
   Gdy zostanie usunięte zaznaczenie narzędzia przycinania, będzie widoczna tylko część obrazu pozostała po przycięciu. Jednak ponowne zaznaczenie obrazu i kliknięcie narzędzia przycinania powoduje pokazanie całego obrazu wraz z przyciętą częścią wyświetloną z rozmyciem i przezroczystością.

Dopasuj

Jeśli obraz jest większy lub mniejszy niż obszar obrazu, program Publisher 2010 pozwala na szybkie zmienianie rozmiaru obrazu tak, aby był on dopasowany z zachowaniem oryginalnego współczynnika proporcji.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Wskaż kartę Narzędzia obrazów, która została wyświetlona na wstążce.

 3. W grupie Przycinanie kliknij przycisk Dopasuj.

 4. Rozmiar obrazu zostanie zmieniony tak, aby był dopasowany do obszaru obrazu.

  Uwaga :  Może to spowodować uwydatnienie, ponieważ obraz zachowuje swój współczynnik proporcji. .

Wypełnij

Aby szybko wypełnić obszar obrazu z zachowaniem oryginalnego współczynnika proporcji, można użyć narzędzia Wypełnij.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Wskaż kartę Narzędzia obrazów, która została wyświetlona na wstążce.

 3. W grupie Przycinanie kliknij przycisk Wypełnij.

 4. Rozmiar obrazu zostanie zmieniony tak, aby obszar obrazu został wypełniony.

  Uwaga :  Ponieważ podczas wypełniania obszaru obrazu współczynnik proporcji obrazu zostaje zachowany, wszystkie części obrazu, które znajdą się poza obszarem obrazu, zostaną przycięte.

Przesuń

Podczas używania narzędzia przycinania można przesuwać obraz wewnątrz przyciętego obszaru obrazu, aby mieć pewność, że obraz jest wyśrodkowany w odpowiedni sposób.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Wskaż kartę Narzędzia obrazów, która została wyświetlona na wstążce.

 3. Kliknij przycisk Przytnij.

 4. Umieść wskaźnik myszy na obiekcie, aby przyjął kształt wskaźnika przenoszenia.

 5. Kliknij i przeciągnij obraz do wybranej pozycji wewnątrz uchwytów przycinania.

  Uwaga : Po wykonaniu tej czynności na pierwszym planie zostanie wyświetlony obraz — a nie ramka przycinania. W celu powrócenia do przycinania kliknij ponownie uchwyty przycinania, aby je zaznaczyć.

Obróć

Podczas używania narzędzia przycinania można także obracać obraz.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Wskaż kartę Narzędzia obrazów, która została wyświetlona na wstążce.

 3. Kliknij przycisk Przytnij.

 4. Wskaż zielony uchwyt obracania.

 5. Przeciągnij myszą w kierunku, w którym chcesz obrócić obiekt.

  Uwaga :  Aby obracać obiekt skokowo o 15 stopni, przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT podczas przeciągania uchwytu.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×