Przychodząca poczta e-mail — wprowadzenie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcji obsługi poczty e-mail można zintegrować witryn. Ta nowa funkcja umożliwia zespołom dołączanie wiadomości e-mail w ramach list i bibliotek, bez konieczności otwierania witryny i przekazywanie zawartości, która została wysłana w wiadomości e-mail. Jest to możliwe, ponieważ większości typów list i bibliotek można przypisać unikatowy adres e-mail. Członkowie witryny mogą dodawać adresy e-mail z tych list w polu do lub DW swoich aplikacji klienta poczty e-mail, gdy wysyłają wiadomości e-mail lub wysyłają wiadomości e-mail do listy dystrybucyjnej, która zawiera adresy e-mail tych list, a także wiadomości e-mail adresy inni członkowie witryny.

Administrator farmy można włączyć obsługę poczty e-mail w administracji centralnej na poziomie farmy. Po włączeniu przychodzącej poczty e-mail w administracji centralnej można włączyć i skonfigurować obsługę poczty e-mail dla następujących typów list i bibliotek w witrynach: dokumentów bibliotek, biblioteki obrazów, biblioteki formularzy, listy anonsów, list kalendarzy blogi i tablice dyskusyjne. Każda osoba mająca uprawnienia do tworzenia listy wybierz pozycję Adres e-mail dla listy podczas tworzenia listy w witrynie obsługujących pocztę e-mail. Należy zauważyć, że nie można dodawać zawartości do list w witryn obszaru roboczego spotkania przez wysłanie wiadomości e-mail.

W tym artykule

Praktyczne przykłady przychodzących wiadomości e-mail

Nowy Przewodnik tworzenia witryny

Informacje o programy obsługi poczty e-mail

Zagadnienia dotyczące zabezpieczeń

Rozsyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem innego serwera

Przychodzące wiadomości e-mail — praktyczne przykłady

Członkom zespołu umożliwia komunikowanie się i skuteczniejszego przychodzących wiadomości e-mail. Oto kilka przykładów używania przez zespoły przychodzących wiadomości e-mail z witryną usprawnianie i poprawy komunikacji:

Archiwizowanie wiadomości e-mail zespołu    Po dołączeniu nowego zespołu, członek witryny otwiera witrynę i przegląda ostatnie dyskusje zawierające zarówno bezpośrednie wiadomości od członków i zawartość, która została wysłana do tablicy dyskusyjnej przez klienta poczty e-mail. Członek witryny może również identyfikowanie najważniejszych problemów i zadań dla zespołu i postępuj zgodnie łącza pokrewne dyskusji, aby zapoznać się ze wszystkimi istotnymi kwestiami.

Gdy członek witryny odpowiedzi na wiadomość e-mail zawiera adres e-mail listy do odpowiedzi, odpowiedź jest archiwizowane na tablicy dyskusyjnej i skojarzone z oryginalną wiadomość e-mail, która została archiwizowane. Dzięki temu członkowie witryny przeglądający zarchiwizowane informacje w witrynie, aby skojarzyć informacji, która jest powiązana z określonego wątku wiadomości e-mail.

Tworzenie wspólnoty     Właściciel witryny tworzy nową listę dystrybucyjną dla wszystkich pracowników firmy korzystających z rowerów. Użytkownik przechodzi do strony głównej witryny i klika łącze wspólnoty. Następnie wykonuje kilka czynności w prostym kreatorze, który żąda podania nazwy listy dystrybucyjnej, opisu witryny wspólnoty programu SharePoint oraz listy początkowych członków wspólnoty. Następnie użytkownik zostaje odesłany do witryny nowej wspólnoty.

Tworzenie centrali wymiany informacji     Członek witryny przechodzi do sekcji społeczności witryny głównej portalu firmy i korzysta z funkcji wyszukiwania, aby zadać pytanie. Wynik wyszukiwania pojawia się w mniej niż jedna sekunda dla społeczności Szypuła roweru. Członek witryny klika łącze zawarte w odpowiedzi i do strony głównej witryny społeczności, jest przyjmowana. Lista często zadawanych pytań zawiera listę sklepy rowerowe. Ponieważ sklepy rowerowe wymienione są pobliżu, członek witryny wysyła wiadomość e-mail do społeczności użytkowników o sklepy rowerowe lokalny. Członkowie społeczności odpowiada informacji na temat sklep dobre roweru, który znajduje się w sieci lokalnej.

Poszukiwanie lub oferowanie pomocy technicznej     Członek witryny przechodzi do witryny głównej, znajduje katalog zawierający informacje o pomocy technicznej i klika łącze, aby utworzyć nową wiadomość e-mail. Po wysłaniu wiadomości członek witryny otrzymuje numer śledzenia, który może być używany do monitorowania stanu zgłoszenia żądania pomocy technicznej. Członek witryny staje się automatycznie subskrybentem żądania pomocy technicznej i może w dowolnym momencie otrzymać alert z informacjami o zmianie stanu żądania. Członek witryny otrzymuje szybko odpowiedź, ponieważ jego żądanie jest automatycznie przekazywane do właściwego personelu na podstawie informacji podanych w formularzu. Należy zauważyć, że do pełnego wdrożenia tego scenariusza niezbędny jest niestandardowy kod. Program Windows SharePoint Services 3.0 nie przydziela automatycznie numerów śledzenia ani nie przekazuje wiadomości na podstawie informacji podanych w formularzu.

Początek strony

Tworzenie nowej witryny — omówienie

We wszystkich nowych podwitrynach, tworzonych w ramach zbioru witryn z włączoną obsługą poczty e-mail, obsługa poczty e-mail jest włączana automatycznie. Jeśli podczas tworzenia witryny wybrano opcję używania istniejącej grupy, lista dystrybucyjna dla witryny nadrzędnej (jeśli jest dostępna) będzie powiązana z nową witryną.

Uwaga: Listy dystrybucyjne są dostępne, pod warunkiem że w administracji centralnej włączono usługę zarządzania katalogami programu SharePoint.

Jeśli podczas tworzenia witryny zamiast używania istniejącej grupy wybrano opcję utworzenia nowej grupy, w programie Windows SharePoint Services 3.0 są wykonywane następujące czynności:

  • Jeśli w administracji centralnej włączono usługę zarządzania katalogami programu SharePoint, użytkownik może utworzyć listę dystrybucyjną poczty e-mail i podać adres e-mail dla nowo utworzonej listy.

  • Wszyscy członkowie witryny, którzy zostali dodani do nowej grupy, są dołączani do grupy o nazwie „Członkowie” w witrynie zespołu. Jeśli w administracji centralnej włączono usługę zarządzania katalogami programu SharePoint, członkowie witryny są automatycznie dodawani do listy dystrybucyjnej, która jest synchronizowana z grupą „Członkowie”, dzięki czemu zmiany wprowadzone w jednym miejscu są automatycznie uwzględniane w drugim.

  • Jeśli w administracji centralnej włączono usługę zarządzania katalogami programu SharePoint, automatycznie zostanie włączona obsługa poczty e-mail dla tablicy dyskusyjnej oraz kalendarza witryny zespołu i automatycznie zostaną im przypisane adresy e-mail. Te adresy e-mail zostaną automatycznie dodane do listy dystrybucyjnej zespołu.

    Uwaga: Domyślnie adresy e-mail dla obu tych list będą miały następującą postać: GroupAddress.discussions i GroupAddress.calendar.

Jeśli użytkownik dołączy adresy e-mail tablicy dyskusyjnej i kalendarza do listy dystrybucyjnej, wszystkie wiadomości e-mail i zaproszenia na spotkanie wysłane do listy dystrybucyjnej będą archiwizowane w witrynie zespołu.

Początek strony

Programy obsługi poczty e-mail — informacje

Windows SharePoint Services 3.0 używane programy obsługi poczty e-mail do kierowania przychodzących wiadomości e-mail z niemal każdego klienta poczty e-mail do listy w witrynie programu SharePoint. Każda lista obsługujących pocztę e-mail jest skojarzony z unikatowy adres e-mail, a każdy program obsługi poczty e-mail jest skojarzony z określonym typem listy.

Windows SharePoint Services 3.0 zawiera obsługi wbudowanych poczty e-mail dla następujących typów list: tablice dyskusyjne, anonsy, kalendarze, biblioteki dokumentów, biblioteki obrazów, biblioteki formularzy i wpisów w blogu. Po włączeniu obsługi poczty e-mail dla jednego z tych typów list domyślnie są używane programy obsługi poczty e-mail dostarczony przez Windows SharePoint Services 3.0. Programy obsługi poczty e-mail analizuje przychodzące wiadomości e-mail, prowadzenie mapowanie pól wiadomości i, w zależności od ustawienia konfiguracji, archiwizowanie wiadomości i załączników w listy, który jest skojarzony z adresem e-mail, do którego zostały wysłane wiadomości.

Następujące pola podlegają mapowaniu z wiadomości e-mail na listę: Nadawca wiadomości e-mail, Wiadomość e-mail — Do, Wiadomość e-mail — DW, Wiadomość e-mail — Temat, Treść wiadomości i załączniki.

Uwaga: Jeśli użytkownikowi nie odpowiada mapowanie pól wykonywane przez wbudowany program obsługi poczty e-mail, można użyć niestandardowego programu zamiast programów domyślnych. W tym celu deweloper musi napisać niestandardowy program obsługi poczty e-mail, a administrator serwera musi go rozmieścić jako program obsługi zdarzeń.

Podczas włączania i konfigurowania obsługi poczty e-mail dla listy właściciel witryny ma do wyboru kilka opcji. Może na przykład określić, czy oryginalne wiadomości e-mail będą archiwizowane w pliku eml, czy mają być archiwizowane załączniki oraz czy zaproszenia na spotkanie będą archiwizowane na konfigurowanej liście. Dostępność opcji zależy od typu listy.

Początek strony

Zagadnienia zabezpieczeń

Podczas konfigurowania zabezpieczeń poczty e-mail dla określonej listy lub biblioteki użytkownik może zezwolić na archiwizowanie wiadomości e-mail na liście tylko użytkownikom, którzy mogą dokonywać zapisu na liście, albo wszystkim użytkownikom. Archiwizowanie wiadomości e-mail pochodzących od wszystkich nadawców umożliwia każdemu (w tym użytkownikom nieuwierzytelnionym) dokonywanie zapisu na liście lub w bibliotece. Ponieważ jest to potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa, należy dokładnie rozważyć użycie tej opcji.

Początek strony

Rozsyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem innego serwera

Chociaż adres serwera przychodzących wiadomości e-mail jest konfigurowany w administracji centralnej, warto jednak wiedzieć, czy przychodząca wiadomość e-mail jest rozsyłana za pośrednictwem innego serwera poczty e-mail, czy też bezpośrednio przesyłana do serwera z uruchomionym programem Windows SharePoint Services 3.0. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z głównym administratorem.

Rozsyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem innego serwera e-mail, takiego jak Microsoft Exchange Server, ma następujące podstawowe zalety:

Uwierzytelnianie użytkownika    Usługa Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) nie można uwierzytelnić użytkownika, który wysyła wiadomości e-mail do witryny, ale można programu Exchange Server. Administrator serwera umożliwia administracji centralnej Określ, czy mają być wiadomości e-mail tylko od uwierzytelnionych użytkowników tylko wtedy, gdy wiadomości e-mail są wysyłane za pośrednictwem serwera Exchange.

Filtrowanie wiadomości-śmieci    Niektóre serwery poczty e-mail, takich jak serwer Exchange Podaj filtry spamu, aby wyeliminować spamu przed przekazaniem jej do miejsca docelowego, w tym przypadku serwera z programem Windows SharePoint Services 3.0. Innym sposobem na ograniczenie spamu jest zezwolenie tylko członkowie witryny zespołu na archiwizowanie wiadomości e-mail na listach, na których zostały im udzielone uprawnienia do zapisu.

Ochrona przed wirusami    Niektóre serwery zapewniają ochronę przed wirusami dla wiadomości e-mail wysyłane za pośrednictwem je.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×