Przewodniki Szybki start dla aplikacji Outlook w sieci Web

Za pomocą aplikacji Outlook Online można:

 • zorganizować pocztę e-mail tak, aby skupić się na najważniejszych wiadomościach;

 • zarządzać swoim kalendarzem w celu łatwego planowania spotkań i terminów;

 • udostępniać pliki z chmury, aby zapewnić adresatom stały dostęp do najnowszych wersji;

 • być na bieżąco i pracować w dowolnym miejscu.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Logowanie do aplikacji Outlook

 1. Zaloguj się na stronie office.com/signin.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Office 365 Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 , a następnie wybierz pozycję Poczta.

Poczta

Udostępnienie pliku w wiadomości

 1. Wybierz pozycję Nowy > Wiadomości e-mail.

 2. Wybierz pozycję Dołączanie obrazu lub pliku .

 3. Wybierz plik do udostępnienia, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 4. Jeśli plik znajduje się na dysku C:

  Wybierz pozycję Przekaż i dołącz jako plik usługi OneDrive, aby przekazać go do usługi OneDrive i wysłać link.

  Jeśli plik znajduje się w usłudze OneDrive:

  Wybierz pozycję Dołącz jako plik usługi OneDrive, aby wysłać link.

Dołączanie plików do wiadomości e-mail i zdarzeń kalendarza w usłudze Outlook.com lub aplikacji Outlook w sieci Web

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Załącznik z wyświetloną opcją Przekaż i dołącz jako plik usługi OneDrive.

Przyciąganie uwagi za pomocą @wzmianek

 1. W treści wiadomości e-mail lub zaproszenia w kalendarzu wprowadź symbol @ i kilka pierwszych liter imienia lub nazwiska kontaktu.

 2. Wybierz z listy kontakt, który chcesz wzmiankować.

  Domyślnie uwzględniane jest imię i nazwisko kontaktu. Część wzmianki można usunąć, na przykład wszystko z wyjątkiem imienia danej osoby.

 3. Wzmiankowany kontakt zostanie dodany do wiersza Do wiadomości e-mail lub zaproszenia na spotkanie.

Uwaga: @wzmianki są dostępne tylko dla adresatów używających programu Exchange Server 2016 albo usługi Exchange Online lub Outlook.com.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe nowej wiadomości e-mail programu Outlook ze @wzmianką w tekście wiadomości.

Rozpocznij od aplikacji Outlook Online w przeglądarce. Jeśli potrzebujesz dodatkowych funkcji programu Outlook, otwórz wersję klasyczną programu Outlook i wyświetl Przewodnik Szybki Start programu Outlook 2016. Jeśli jesteś użytkownikiem komputera Mac, zobacz Outlook 2016 dla komputerów Mac — Pomoc.

Wyświetlanie wiadomości według konwersacji lub wiadomości

 • Wybierz pozycję Filtr > Pokaż jako > Konwersacje, aby wyświetlić powiązane wiadomości jako jedną konwersację lub wątek.

 • Wybierz pozycję Filtr > Pokaż jako > Wiadomości, aby wyświetlić powiązane wiadomości osobno.

Zrzut ekranu przedstawiający skrzynkę odbiorczą z wybraną pozycją Filtr > Pokaż jako > Konwersacje.

Sortowanie i wyświetlanie wiadomości za pomocą filtrów

Podczas filtrowania elementów w programie Outlook wybierzesz poszczególne elementy do wyświetlania, ale nie stosujesz do nich żadnych akcji, takich jak przenoszenie ich do innego folderu czy przesyłanie ich dalej. Do automatyzowania akcji wykonywanych dla wiadomości przychodzących służą reguły programu Outlook.

Aby użyć filtru w programie Outlook:

 1. Wybierz pozycję Filtr, a następnie określ kryteria filtrowania, kryteria funkcji Sortuj według oraz to, czy wiadomości mają być wyświetlane w widoku konwersacji, czy w widoku wiadomości.

Zrzut ekranu przedstawiający skrzynkę odbiorczą z wybraną pozycją Filtr > Sortuj według > Od.

Tworzenie reguły w celu filtrowania przychodzących wiadomości e-mail

W programie Outlook jest używany model Warunki/Czynność na potrzeby przetwarzania i wykonywania czynności dotyczących przychodzących wiadomości e-mail.

 1. Tworzenie reguły:

  • Aby utworzyć regułę opartą na określonej wiadomości e-mail, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Utwórz regułę.

  • Aby utworzyć nową regułę lub edytować istniejącą, wybierz pozycję Przycisk Ustawienia > Poczta > Automatyczne przetwarzanie > Skrzynka odbiorcza i reguły oczyszczania, a następnie wybierz pozycję + w oknie Reguły skrzynki odbiorczej.

 2. Nadaj regule nazwę.

 3. Określ, jakie czynności ma wykonywać reguła, a następnie wybierz przycisk OK.

Zrzut ekranu przedstawiający wiadomość e-mail z wybraną pozycją Więcej poleceń > Utwórz regułę.

Wysyłanie odpowiedzi automatycznej

 1. Wybierz pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia > Odpowiedzi automatyczne.

 2. Wybierz pozycję Wysyłaj odpowiedzi automatyczne.

 3. Wprowadź czas rozpoczęcia i czas zakończenia wysyłania odpowiedzi, a następnie wpisz tekst odpowiedzi.

  Możesz określić, czy chcesz automatycznie zablokować czas w kalendarzu i odrzucać wszelkie spotkania zaplanowane podczas Twojej nieobecności.

 4. Wybierz przycisk OK.

Zrzut ekranu Pomoc z wybraną opcją Autoodpowiedzi.

Tworzenie podpisu

 1. Wybierz pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia > Poczta > Układ > Podpis wiadomości e-mail.

 2. Utwórz podpis.

  Zastosuj formatowanie lub dodaj link i grafiki przy użyciu przycisków u góry okna wiadomości.

 3. Wybierz pozycję Automatycznie dodawaj mój podpis do wysyłanych wiadomości.

 4. Wybierz przycisk Zapisz.

Zrzut ekranu przedstawiający ekran podpisu.

Nadawanie priorytetu najważniejszym wiadomościom za pomocą Priorytetowej skrzynki odbiorczej

Priorytetowa skrzynka odbiorcza dzieli skrzynkę odbiorczą na dwie karty — Priorytetowe i Inne. Najważniejsze wiadomości e-mail znajdują się na karcie Priorytetowe. Pozostałe zaś są ukryte, ale nadal łatwo dostępne, na karcie Inne.

 • Aby włączyć Priorytetową skrzynkę odbiorczą, wybierz pozycję Przycisk Ustawienia > Ustawienia wyświetlania > Priorytetowa skrzynka odbiorcza.

 • Aby zmienić sposób zorganizowania wiadomości, w skrzynce odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe lub Inne, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

  W przypadku przenoszenia wiadomości z folderu Priorytetowe do folderu Inne wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz pozycję Przenieś do folderu Inne, jeśli chcesz przenieść tylko zaznaczoną wiadomość.

  • Wybierz pozycję Zawsze przenoś do folderu Inne, jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę Inne.

  W przypadku przenoszenia wiadomości z folderu Inne do folderu Priorytetowe wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz pozycję Przenieś do folderu Priorytetowe, jeśli chcesz przenieść tylko zaznaczoną wiadomość.

  • Wybierz pozycję Zawsze przenoś do folderu Priorytetowe, jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę Priorytetowe.

Zrzut ekranu skrzynki odbiorczej z wybraną pozycją Filtr > Pokaż priorytetową skrzynkę odbiorczą.

Archiwizowanie wiadomości

Archiwum umożliwia oczyszczenie skrzynki odbiorczej z wiadomości, na które już odpowiedziano lub odpowiednio zareagowano, ale które nie powinny zostać usunięte ani przeniesione do określonego folderu.

 • Wybierz co najmniej jedną wiadomość w skrzynce odbiorczej, a następnie wybierz pozycję Archiwum na pasku narzędzi.

  Zarchiwizowane elementy są łatwe do znalezienia za pomocą pola wyszukiwania lub przez przejście do folderu Archiwum i są nadal dostępne na telefonie lub innych urządzeniach za pomocą folderu Archiwum.

Zrzut ekranu przedstawiający skrzynkę odbiorczą z wybraną pozycją Archiwum w menu wyświetlanym po kliknięciu wiadomości prawym przyciskiem myszy.
Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×