Przewodnik po usługach programu Access w programie SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Usługi programu Access nie są już zalecane w przypadku nowych aplikacji sieci Web ani baz danych sieci Web.

 • W programie SharePoint Server ta funkcja będzie obsługiwana zgodnie z zasadami cyklu świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft.

 • Ta funkcja zostanie wycofana z usług Office 365 i SharePoint Online. Od czerwca 2017 r. przestaniemy tworzyć w usługach Office 365 i SharePoint Online nowe aplikacje sieci Web i bazy danych sieci Web oparte na programie Access, a do kwietnia 2018 r. zamkniemy wszelkie pozostałe aplikacje i bazy danych sieci Web.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przewodnik po aktualizowaniu usług programu Access w programie SharePoint.

Ta decyzja nie ma wpływu na bazy danych programu Access w wersji klasycznej (accdb). Bazy danych programu w wersji klasycznej korzystają z wydajnych funkcji, które przesądziły o popularności programu Access w zakresie tworzenia rozwiązań biznesowych. Będziemy nadal inwestować w bazy danych programu Access w wersji klasycznej, rozwijając funkcje łączności danych, zarządzania bazami danych i inne.

Opcja korzystania z usługi PowerApps

Jako alternatywę dla aplikacji i baz danych sieci Web programu Access rozważ tworzenie rozwiązań biznesowych bez użycia kodu dla sieci Web i urządzeń przenośnych za pomocą usługi Microsoft PowerApps. Usługa PowerApps to stosunkowo nowy produkt, ale firma Microsoft dokonuje w jej zakresie znacznych inwestycji, aby uczynić ją głównym narzędziem do tworzenia rozwiązań biznesowych. Nowe funkcje są dodawane regularnie do tej usługi.

Więcej informacji o odtwarzaniu istniejącej aplikacji sieci Web programu Access za pomocą usługi PowerApp można znaleźć w oficjalnym dokumencie Wprowadzenie do usługi Microsoft PowerApps dla deweloperów aplikacji sieci Web programu Access.

Uwaga: Usługa PowerApps nie jest jeszcze dostępna w usłudze Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet ani w usłudze Office 365 Germany.

Sposoby migrowania danych aplikacji sieci Web programu Access

Prawdopodobnie zechcesz zachować dane ze swojej aplikacji sieci Web programu Access. Oto kilka sposobów przeprowadzania migracji danych z aplikacji sieci Web programu Access do innego źródła danych.

Listy programu SharePoint    Dane można wyeksportować do list programu SharePoint. Zalecamy użycie polecenia Eksportowanie do list programu SharePoint dostępnego w przeglądarce aplikacji sieci Web programu Access. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Eksportowanie tabel aplikacji sieci Web programu Access do programu SharePoint.

Bazy danych programu Access w wersji klasycznej    Dane można wyeksportować do bazy danych programu Access w wersji klasycznej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Eksportowanie tabel aplikacji sieci Web programu Access do bazy danych programu Access w wersji klasycznej.

Program Microsoft SQL Server    Dane można przenieść do programu SQL Server:

 1. Wyeksportuj dane do bazy danych programu Access w wersji klasycznej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Eksportowanie tabel aplikacji sieci Web programu Access do bazy danych programu Access w wersji klasycznej.

 2. Przeprowadź migrację danych z bazy danych programu Access w wersji klasycznej do programu Microsoft SQL Server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz SQL Server Migration Assistant (SSMA), wersja 7.3.

 3. Po zaimportowaniu danych do programu SQL Server można również utworzyć połączenie z bazą danych programu SQL Server lub importować z niej z poziomu bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych.

Zamiast tego można też przeprowadzić migrację danych za pomocą narzędzia SQL Azure Migration Wizard bezpośrednio z wewnętrznej bazy danych aplikacji sieci Web programu Access (bazy danych platformy SQL Azure) do bazy danych programu SQL Server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Migracja bazy danych programu SQL Server do usługi Azure SQL Database i Asystent migracji bazy danych.

Lokalny program SharePoint Server z usługami programu Access    Jeśli organizacja korzysta ze środowiska lokalnego z programem SharePoint 2016, usługami programu Access i programem SQL Server 2016, możesz przenieść aplikację sieci Web programu Access z usługi Office 365 lub SharePoint Online do środowiska lokalnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przenoszenie aplikacji sieci Web programu Access z usługi Office 365 lub SharePoint Online do lokalnego programu SharePoint Server.

Wyłączanie aplikacji programu Access w środowisku programu SharePoint w ramach usługi Office 365

Jeśli jesteś administratorem, możesz zapobiec tworzeniu nowych aplikacji sieci Web programu Access w danym środowisku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie i wyłączanie aplikacji programu Access w danej organizacji.

Skanowanie dzierżawy w poszukiwaniu aplikacji i baz danych sieci Web programu Access

Jeśli jesteś administratorem, możesz za pomocą nowego narzędzia skanować w poszukiwaniu aplikacji i baz danych sieci Web programu Access wdrożonych w danej dzierżawie. Narzędzie do skanowania tworzy listę zasobów umożliwiającą zaplanowanie migracji aplikacji i baz danych sieci Web programu Access.

W poniższej lokalizacji można pobrać to narzędzie oraz uzyskać informacje na temat jego używania: SharePoint Access App scanner (Skaner aplikacji programu Access dla programu SharePoint).

Otwieranie pakietu aplikacji programu Access do pracy z zawartością

Plik zip jest jednym pliku, który zawiera wiele plików lub folderów i umożliwia łatwe archiwizowanie lub ich transportu. Plik skompresowany (zip) jest pakietu aplikacji programu Access, ale typ pliku App. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kompresowanie i dekompresowanie plików (pliki zip) i Tworzenie pakietu aplikacji programu Access.

 1. Upewnij się, plik pakietu aplikacji programu Access znajduje się na komputerze lokalnym lub folder sieciowy. Jeśli pakietu aplikacji programu Access jest przechowywany w folderze programu SharePoint, wybierz plik, wybierz pozycję Pobierz, a następnie należy umieścić plik lokalnie lub folder sieciowy.

 2. Ze względów skopiuj plik pakietu aplikacji programu Access z App < nazwa_pliku > do < nazwa_pliku1 >. aplikacji.

 3. Zmień typ pliku kopiowanego pliku z App < nazwa_pliku1 > na < nazwa_pliku1 > zip. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, wybierz przycisk Tak.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy kopiowanego pliku zip < nazwa_pliku1 >, a następnie wybierz pozycję Wyodrębnij wszystkie.

 5. W oknie dialogowym Foldery wyodrębnić skompresowane (Zipped) wybierz pozycję Wyodrębnij. Domyślny folder wyodrębniania można zmienić, wybierając pozycję Przeglądaj.

  W wyniku zawartości pakietu aplikacji programu Access są przechowywane w folderze ekstrahowaniem jako zestaw pojedynczych plików.

 6. Aby wdrożyć danych aplikacji sieci web programu Access do programu SQL Server, należy użyć pliku appdb.dacpac. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z DACPAC zobacz aplikacji warstwy danych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×