Przewodnik po publikowaniu skoroszytu programu Excel jako „jednej wersji prawdy”

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Tworzenie skoroszytu programu Excel zawierającego „jedną wersję prawdy” wymaga współpracy administratora witryny programu SharePoint, autora skoroszytu i różnych użytkowników końcowych. W poniższym artykule opisano podstawowe fazy publikowania zabezpieczonego skoroszytu zawierającego „jedną wersję prawdy”, podano role poszczególnych osób oraz wskazano źródła pomocnych informacji dotyczących szczegółów implementacji.

W tym artykule

Co to jest "jednej wersji prawdy"?

Krok 1: przygotowanie

Krok 2: Tworzenie bibliotek dokumentów w witrynie programu SharePoint

Krok 3: Definiowanie zaufanych zasobów dla usług programu Excel

Krok 4: Ustawianie uprawnień

Krok 5: Tworzenie pliku połączenia danych pakietu Office

Krok 6: Tworzenie biblioteki połączeń danych dostępne w programie Office Excel 2007

Krok 7: Tworzenie i publikowanie skoroszytu programu Office Excel 2007

Krok 8: Wyświetlanie "jednej wersji prawdy"

Co to jest „jedna wersja prawdy”?

Typowym wymaganiem podczas publikowania skoroszytu programu Microsoft Office Excel 2007 połączonego z zewnętrznym źródłem danych na serwerze Usługi programu Excel jest zapewnienie spójności wyświetlanego zbioru wartości i wyświetlanych wyników formuły oraz zastosowanie w skoroszycie zabezpieczonych i aktualnych informacji o połączeniu. Ten proces jest czasem nazywany uzyskiwaniem „jednej wersji prawdy”.

Jeśli na przykład użytkownik wykonuje co kwartał uzgodnienie danych budżetowych pochodzących z różnych działów w celu uzyskania podsumowania budżetu całej firmy, musi upewnić się, że wszystkie osoby pracują z wiarygodnymi i spójnymi danymi. Pozwoli to zagwarantować sprawny przebieg procesu i ograniczyć do minimum zakłócenia i przestoje wynikające z niezgodności wartości w skoroszytach, a także umożliwi maksymalne skrócenie czasu obliczania formuł i uzyskiwania wyników.

Początek strony

Krok 1. Przygotowanie

W celu uzyskania najlepszych wyników administratorzy witryn, autorzy skoroszytów i użytkownicy końcowi powinni współpracować ze sobą podczas prowadzenia wymienionych niżej przygotowań.

Zbieranie danych     Identyfikowanie i zbieranie informacji dotyczących:

 • połączeń z zewnętrznymi źródłami danych i informacji o połączeniach, takich jak nazwy serwera, bazy danych i modułów, a także kwerendy i poświadczenia;

 • skoroszytów programu Office Excel 2007 do opublikowania;

 • odpowiednich użytkowników, uprawnień, ról i identyfikatorów komputerów klienckich.

Instalowanie oprogramowania    Instalowanie wymaganego oprogramowania dla następujących użytkowników:

 • Administrator witryny wymaga pełnej instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007, która zawiera usług programu Excel.

 • W przypadku autora skoroszytu jest wymagany program Office Excel 2007.

 • W przypadku użytkowników końcowych jest wymagany dostęp do witryn programu SharePoint i opcjonalnie do programu Office Excel 2007 w celu otwierania opublikowanych skoroszytów na komputerach klienckich tych użytkowników.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Podręcznik planowania dla programu Office SharePoint Server 2007 w witrynie Technet w sieci Web oraz następujące tematy:

 • Planowanie kontroli dostępu do arkuszy kalkulacyjnych

 • Planowanie uwierzytelniania danych zewnętrznych

 • Planowanie zarządzania połączeniem danych

 • Planowanie raportów programu Excel względem modułów OLAP

 • Planowanie raportów programu Excel względem relacyjnych baz danych

 • Planowanie prezentacji danych usług programu Excel

 • Planowanie składników Web Part programu Excel Web Access

 • Planowanie integracji z danymi zewnętrznymi

Początek strony

Krok 2. Tworzenie bibliotek dokumentów w witrynie programu SharePoint

Za pomocą programu Office SharePoint Server 2007 lub Windows SharePoint Services 3.0 administrator witryny tworzy biblioteki dokumentów w celu przechowywania skoroszytów programu Office Excel 2007 i plików połączenia danych pakietu Office (odc).

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Pomoc programu Windows SharePoint Services 3.0 oraz następujące tematy:

 • Wprowadzenie do bibliotek

 • Tworzenie biblioteki

Początek strony

Krok 3. Definiowanie zaufanych zasobów dla usług Excel Services

Za pomocą programu Office SharePoint Server 2007 i aplikacji sieci Web administracji centralnej administrator witryny tworzy zaufaną lokalizację pliku, zaufanego dostawcę danych, listę bibliotek połączeń danych (DCL) i zaufaną bibliotekę połączeń danych, a także definiuje zaufaną lokalizację, co pozwala na używanie połączeń tylko z danymi zewnętrznymi.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Planowanie poziomów zaufania” znajdującą się w artykule „Planowanie bezpieczeństwa usług programu Excel” w Przewodniku planowania dla programu Office SharePoint Server 2007 w witrynie Technet w sieci Web.

Początek strony

Krok 4. Ustawianie uprawnień

Za pomocą programu Office SharePoint Server 2007 administrator witryny ustawia uprawnienia w bibliotece połączeń danych i definiuje poziom uprawnień Wyświetlanie tylko elementów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

 • artykuł „Planowanie bezpieczeństwa usług programu Excel” w Przewodniku planowania dla programu Office SharePoint Server 2007 w witrynie Technet w sieci Web;

 • następujące tematy Pomocy administracji centralnej:

  • Wybieranie grup zabezpieczeń do użycia

  • Definiowanie niestandardowych poziomów uprawnień

  • Określanie poziomów i grup uprawnień do użycia

  • Planowanie zabezpieczeń witryny

 • następujące tematy Pomocy programu Windows SharePoint Services 3.0:

  • Kontrolowanie dostępu do witryn i ich zawartości — informacje

  • Zarządzanie grupami i użytkownikami programu SharePoint — informacje

  • Funkcje zabezpieczeń programu Windows SharePoint Services (wersja 3) — informacje

  • Zarządzanie poziomami uprawnień

  • Zarządzanie uprawnieniami dla listy, biblioteki, folderu, dokumentu lub elementu listy

  • Zarządzanie grupami programu SharePoint

  • Poziomy uprawnień i uprawnienia

Początek strony

Krok 5. Tworzenie pliku połączenia danych pakietu Office

Za pomocą programu Excel autor skoroszytu tworzy plik połączenia danych pakietu Office, definiuje odpowiednie ustawienia uwierzytelniania, upewnia się, że plik połączenia danych pakietu Office jest zawsze używany przy uzyskiwaniu dostępu do danych, oraz zapisuje plik połączenia w bibliotece połączeń danych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Pomoc programu Office Excel 2007 oraz następujące tematy:

 • Tworzenie i edytowanie połączeń z danymi w skoroszycie oraz zarządzanie nimi

 • Tworzenie połączenia z danymi zewnętrznymi (importowanie)

 • Właściwości połączenia

Początek strony

Krok 6. Udostępnianie biblioteki połączeń danych w programie Office Excel 2007

Za pomocą programu Office SharePoint Server 2007 administrator witryny udostępnia jedną lub więcej bibliotek połączeń danych w programie Excel, definiując listę bibliotek połączeń danych, które będą używane na komputerach klienckich, a następnie kojarząc komputer kliencki z komputerem serwera za pośrednictwem witryny typu Moja witryna użytkownika lub przez ustawienie klucza rejestracji na komputerze użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat „Planowanie zarządzania połączeniami danych” w sekcji „Planowanie analizy biznesowej” Przewodnika planowania dla programu Office SharePoint Server 2007 w witrynie Technet w sieci Web.

Początek strony

Krok 7. Tworzenie i publikowanie skoroszytu programu Office Excel 2007

Przy użyciu Office Excel 2007, autor skoroszytu tworzy skoroszyt, który używa plik ODC, zapisuje skoroszyt w usługach programu Excel, a następnie opcjonalnie zaznacza określone arkusze lub nazwane elementy, takie jak wykresów lub raportów w formie tabeli przestawnej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc programu Office Excel 2007 i następujące tematy:

 • Różnice między używaniem skoroszytu w programie Excel i w usługach programu Excel

 • Publikowanie skoroszytu w usługach programu Excel

 • Definiowanie parametrów skoroszytu do używania w programie Office Excel Web Access

 • Edytowanie skoroszytu w usługach programu Excel lub usuwanie go z nich

Początek strony

Krok 8. Wyświetlanie „jednej wersji prawdy”

Używanie Office SharePoint Server 2007, użytkownicy końcowi wyświetlić skoroszytu w usługach programu Excel, współdziałać z i opcjonalnie Otwórz skoroszyt na swoich komputerach do dalszej analizy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę główną Pomoc i instrukcje programu Office SharePoint Server 2007.

Porada : Można również kliknij przycisk Pomoc na pasku narzędzi programu Excel Web Access zawiera omówienie dotyczące wszystkich tematów Pomocy usług programu Excel.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×