Przewodnik po przy użyciu programu SharePoint Server 2007

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jesteś nowym użytkownikiem Microsoft Office SharePoint Server 2007 ? Czy korzystasz z witryny programu SharePoint do przechowywania dokumentów, ale teraz chcesz się więcej o obszarach roboczych, blogi i witryny typu wiki? Czy chcesz wyświetlić elementy i udostępnianie danych biznesowych wydajniej przy użyciu raportów, pulpitów nawigacyjnych i kluczowych wskaźników wydajności (KPI)?

Informacje na temat możliwości ogólne Office SharePoint Server 2007 i jak wykonywanie typowych zadań jako współautora do witryny programu SharePoint za pomocą ten przewodnik jako punktu początkowego. Można również znaleźć łącza do zadań właściciel witryny, takich jak ustawianie uprawnień i wykonując kilka podstawowych dostosowywania.

Funkcje programu SharePoint Server 2007

Możliwości Office SharePoint Server 2007 jest ograniczony w sześć obszarów. Niniejszy przewodnik po krótko wprowadza każdej z tych funkcji, a następnie łączy do powiązanych artykułów, gdzie możesz dowiedzieć się więcej.

Uwaga: Aby uzyskać informacje o instalowaniu programu SharePoint Server zobacz Office SharePoint Server TechCenter. Aby uzyskać informacji na temat tworzenia aplikacji sieci Web programu SharePoint zobacz Programu SharePoint Server 2007 — Deweloper Portal.

W tym artykule

Współpraca za pomocą

Portali i personalizacja

Wyszukiwanie

Zarządzanie zawartością w przedsiębiorstwie

Proces biznesowy i formularzy

Funkcje analizy biznesowej

Współpraca

W witrynie programu SharePoint umożliwia udostępnianie informacji i zwiększyć wydajność wykonywania pracy. W witrynie programu SharePoint oferuje obszarów roboczych i narzędzi, których zespół służy do śledzenia projektów, koordynowanie harmonogramów, wspólnie tworzenie i edytowanie dokumentów. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu używania witryny zespołu kliknij poniższe łącza.

Zwiększyć wydajność zespołu za pomocą witryny programu SharePoint

Witryny służy do przechowywania informacji procedury dla jednego działu lub krótkoterminowy informacje dotyczące specjalnego projektu obejmującego kilka działów. Przy użyciu obszaru roboczego wspólnej, takiej jak witryna zespołu, zespołu może stać się bardziej efektywne i zwiększyć produktywność.

Skuteczniejsze zarządzanie projektami

Witryny umożliwia zarządzanie projektami i koordynowanie zadań i terminów innym członkom zespołu. Szablon listy zadań projektu zawiera widoku Wykres Gantta, w której są wyświetlane relacje zadania i stan projektu. Zespół można koordynowanie pracy z kalendarzy udostępnionych, alerty i powiadomień. W przypadku nawiązywania połączenia kalendarza w witrynie programu SharePoint do kalendarza w Microsoft Office Outlook 2007, gdzie można przeglądać i aktualizować ją, podobnie jak w Twoim kalendarzu osobistym.

Tworzenie, przeglądanie i publikowanie dokumentów

Grupy osób można utworzyć, przeglądanie i edytowanie dokumentów wspólnie w witrynie programu SharePoint. Biblioteki dokumentów służy do przechowywania i zarządzanie ważne dokumenty lub koordynowanie opracowywania określonych dokumentów za pomocą witryny obszaru roboczego dokumentu. Biblioteki slajdów to doskonałe miejsce udostępnianie i ponowne używanie slajdów Microsoft Office PowerPoint 2007 w centralnej lokalizacji. Można tworzyć w bibliotekach dokumentów w trybie offline w Office Outlook 2007, aby umożliwić użytkownikom wyświetlanie i edytowanie dokumentów, gdy nie są połączeni z siecią.

Przechwytywanie i dzielenie się wiedzą społeczności

W witrynie zespołu służy do przechwytywania i udostępniania wiedzy ankiety lub ważnych informacji. Członkom zespołu można tworzyć i przechwytywanie społeczności wiedzy lub dokument wewnętrzne procesy w witrynie typu wiki. Ankiet i dyskusji umożliwia zbieranie informacji lub ich okno dialogowe, a następnie Udostępnij ustalenia w blogu. Członkowie zespołu mogą być alertów i Really Simple Syndication (RSS) śledzenie aktualizacji witryny.

Początek strony

Portali i personalizacja

Witryny portalu umożliwia wspólną pracę i uzyskać dostęp do osoby, informacje i aplikacji biznesowych, które są potrzebne do pracy. Office SharePoint Server 2007 zawiera funkcje, których organizacje mogą używać do personalizowania witryny portalu dla osób lub grup użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji o portalach społecznościowych i personalizacja w witrynach programu SharePoint kliknij poniższe łącza.

Początek strony

Wyszukiwanie

Za pomocą wyszukiwania w witrynie programu SharePoint w celu znalezienia informacji, pliki witryn sieci Web i osób. Aby uzyskać więcej informacji na temat za pomocą funkcji wyszukiwania kliknij poniższe łącza.

Początek strony

Zarządzanie zawartością w przedsiębiorstwie

Office SharePoint Server 2007 udostępnia zaawansowane funkcje przedsiębiorstwa zawartości zarządzania zawartością w przedsiębiorstwie do tworzenia, zarządzania i przechowywanie zawartości w całej organizacji. Przepływy pracy umożliwia ułatwia zarządzanie procesem tworzenia, przeglądania, publikowanie i nawet zarządzania zawartością, której tworzy organizacji.

Zarządzanie dokumentami

Funkcji zarządzania dokumentami może ułatwić konsolidowanie zawartości z wielu lokalizacji do Centrum dokumentów, które jest centralnie zarządzane repozytorium zawierającą spójne Kategoryzacja.

Zarządzanie rekordami

Funkcje zarządzania rekordami zintegrowane może ułatwić przechowywanie i ochrona rekordy biznesowe w stanie końcowym.

Zarządzanie zawartością sieci Web

Funkcje zarządzania zawartością sieci Web umożliwić użytkownikom publikowanie zawartości sieci Web za pomocą tworzenia narzędzie i proces wbudowanych zatwierdzania zawartości prostych w użyciu.

Początek strony

Procesy biznesowe i formularze

Office SharePoint Server 2007 udostępnia wiele funkcji, które ułatwiają integrowania i usprawnianie procesów biznesowych. Można tworzyć formularze oparte na przeglądarce i Zbierz dane od organizacji, które nie używają Microsoft Office InfoPath 2007. Przepływy pracy można usprawnić koszt koordynowanie typowymi procesami biznesowymi, takich jak zatwierdzanie projektu lub dokumentu recenzowanie, zarządzanie i śledząc zadania związane z tych procesów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących procesów biznesowych i formularzy kliknij poniższe łącza.

Początek strony

Analiza biznesowa

Funkcje analizy biznesowej jest procesem agregowania, przechowywania, analizowanie i raportowanie danych biznesowych do obsługi decyzji biznesowych informacje. Office SharePoint Server 2007 udostępnia narzędzia, które mogą pomóc wyodrębnianie danych z różnych źródeł i przedstawić dane w sposób ułatwienia analiz i podejmowanie decyzji. Aby uzyskać więcej informacji na temat analizy biznesowej w programie SharePoint Server kliknij poniższe łącza.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×