Przewodnik dotykowy programu Excel dla telefonu iPhone

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W przypadku nowych użytkowników urządzeń dotykowych poznanie kilku gestów pomoże w pełni wykorzystać funkcje dotykowe.

Poruszanie się w ramach pliku

Aby przewinąć...

Dotknij ekranu i przesuń palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Przewijanie w górę lub w dół

Aby szybko przewinąć dużych arkuszy poziomo lub pionowo, chwyć uchwyt przewijania Uchwyt przewijania .

Aby powiększyć...

Oddal od siebie dwa palce.

Powiększenie

Aby pomniejszyć...

Zbliż dwa palce.

Pomniejszenie

Zaznaczanie

Aby zaznaczyć komórkę...

Naciśnij komórkę.

Zaznaczanie komórki

Aby zaznaczyć wiele komórek...

Naciśnij uchwyt zaznaczenia, a następnie go przeciągnij.

Zaznaczanie wielu komórek

Aby umieścić kursor...

Naciśnij na pasku formuły.

Umieszczanie kursora w obrębie tekstu

Aby dodać lub edytować zawartość komórki...

Naciśnij dwukrotnie komórkę lub naciśnij na pasku formuły.

Dodawanie lub edytowanie zawartości komórki

Aby otworzyć menu Edycja komórki...

Naciśnij komórkę.

Otwieranie menu edycji komórki

Aby zaznaczyć wszystkie komórki zawierające dane...

Przesuń uchwyt zaznaczenia w dół lub w prawo.

Gesty przesunięcia

Praca z kolumnami i wierszami

Aby zaznaczyć lub edytować kolumnę albo wiersz...

Naciśnij nagłówek kolumny lub wiersza.

Zaznaczanie i edytowanie kolumny

aby przenieść co najmniej jedną komórkę albo kolumnę lub wiersz...

Naciśnij i przytrzymaj zaznaczoną kolumnę lub wiersz albo grupę komórek. Pojawi się animacja kropkowanych linii, gdy element będzie gotowy do przeniesienia. Przeciągnij i upuść zaznaczone dane w odpowiednie miejsce.

Przenoszenie kolumny

Aby zmienić rozmiar kolumny lub wiersza...

Naciśnij i przeciągnij nagłówek kolumny lub wiersza.

Zmienianie rozmiaru kolumny

Aby automatycznie dopasować szerokość kolumny lub wysokość wiersza do zawartości...

Naciśnij dwukrotnie nagłówek kolumny lub wiersza.

Autodopasowanie kolumny

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×