Przewodnik dotyczący tworzenia witryn programu SharePoint i zarządzania nimi

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Office SharePoint Server 2007 udostępnia strukturę do tworzenia i zarządzania witrynami sieci Web, które umożliwiają udostępnianie informacji i uprościć współpracy w organizacji. Na przykład osoby w dużym przedsiębiorstwie służy witryny do udostępniania dokumentów biznesowych, harmonogramów i procesów w zespołach, między grupami lub w całej organizacji. Jeśli używasz Office SharePoint Server 2007 do udostępniania i zarządzać informacjami, najpierw, które będzie wykonywać jest tworzenie witryny. Po utworzeniu witryny, przekonasz się, że możesz go dostosować w celu niemal dowolnego.

Użyj tego artykułu jako przewodnik ułatwiające planowanie, tworzenie, dostosowywanie i zarządzanie witrynami w Office SharePoint Server 2007. Poniżej znajdują się łącza do artykułów w witrynie Office Online, a także artykułów, pokazy i blogi na popularnych witryn sieci Web, które obejmują witryny sieci Web bardziej szczegółowo.

Przed rozpoczęciem

Przed utworzeniem witryny, warto zapoznać się z Office SharePoint Server 2007 i jego funkcje związane z witryny. Informacje o tych informacji ułatwia wybrać właściwy rodzaj witryny podczas tworzenia jedną dla zespołu lub projektu. Należy pamiętać, że niekoniecznie nie trzeba wiedzieć, to przed możesz faktycznie tworzyć witryny, ale upewnij się, że szablon witryny, najlepiej pasującego przeznaczenia witryny — to pozwalają zaoszczędzić pracy dostosowywania później.

Wprowadzenie do Office SharePoint Server 2007 i witryn

Cel

Opis

Wprowadzenie do programu Microsoft Office SharePoint Server 2007

Przed utworzeniem witryny przegląd głównych stosowania produktu, w tym współpracy, personalizacji, wyszukiwania i analizy biznesowej. Również informacje wysokiego poziomu różnice między Office SharePoint Server 2007 i Windows SharePoint Services 3.0.

Omówienie pakietu Microsoft Office SharePoint Server 2007

Ogólny obraz Office SharePoint Server 2007 i zobacz, jak działa jako platformy dla współpracy i udostępniania, zarządzanie zawartością w przedsiębiorstwie i wyszukiwanie w przedsiębiorstwie.

Planowanie struktury witryn i zbiorów witryn

Planowanie nowej witryny lub zbioru witryn przez określenie zadań i celów dla witryny, kto będzie korzystać z witryny, potrzebujesz tych użytkowników poziom dostępu, zawartość witryny i Nawigacja.

Jakiego rodzaju witryny programu SharePoint należy utworzyć?

Za pomocą tego blogu przez Sapieżyńska Jose ułatwiające wybór najlepsze szablonu witryny do własnych potrzeb. Ten wpis w tym artykule omówiono różne typy witryn, łącznie z witryn, witryn typu wiki, pobierania i witryny publikowania, witryny blogów.

Tworzenie witryn

Po utworzeniu nowej witryny w Office SharePoint Server 2007 możesz wybrać nazwę, adres, opis, szablon witryny i ustawienia związane z nawigacji i uprawnienia. Te opcje bardziej szczegółowo wyjaśniono, z poniższych łączy.

Tworzenie witryny

Cel

Opis

Tworzenie witryny

Dowiedz się, jak tworzyć witryny w Office SharePoint Server 2007. W artykule wyjaśniono, różnica między tworzenie witryny najwyższego poziomu i tworzenie podwitryny w istniejącej witrynie. Dowiesz się, co to znaczy nawigacji witryny, uprawnień i funkcje udostępnionego.

Domyślne szablony witryn

Ułatwiające wybór szablonu witryny prawym podczas tworzenia witryny, przeczytaj ten artykuł, aby poznać dostępne szablony i ich opisy. Office SharePoint Server 2007 zawiera szablony witryn, które zawierają funkcje innej witryny, na przykład, list, bibliotek i składników Web Part.

Zarządzanie poziomami uprawnień

Podczas tworzenia nowej witryny, możesz wybrać opcję dziedziczyć uprawnienia z witryny nadrzędnej lub utworzyć uprawnienia unikatowe dla tej witryny. Dowiedz się, zalety obie metody, w tym artykule (na końcu). Należy pamiętać, że mogą zmienić to ustawienie po utworzeniu witryny.

Uwaga: Uprawnienia i dostęp do witryny opisano bardziej szczegółowo w dalszej części ten przewodnik po rozpoczęciu dostosowywania witryny.

Konfigurowanie elementów nawigacji

Podczas tworzenia nowej witryny, możesz wybrać, czy do wyświetlenia witryny w nawigacji witryny nadrzędnej. Jeśli nie masz tę opcję, podczas tworzenia witryny, przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak to zrobić na stronie Ustawienia nawigacji witryny. Podobnie jak uprawnienia, możesz zmienić to ustawienie po utworzeniu witryny.

Uwaga: Opcje nawigacji opisano bardziej szczegółowo w dalszej części ten przewodnik po rozpoczęciu dostosowywania witryny.

Informacje o dziedziczeniu nawigacji

Podczas tworzenia nowej witryny, możesz także określić, czy dziedziczyć górny pasek łączy i ewentualnie łącza do stron nadrzędnych z witryny nadrzędnej lub utworzyć unikatowy górny pasek łączy i łącza do stron nadrzędnych dla tej witryny. Dowiedz się, zalety obie metody, w tym artykule. Ponownie mogą zmienić to ustawienie po utworzeniu witryny.

Uwaga: Opcje nawigacji opisano bardziej szczegółowo w dalszej części ten przewodnik po rozpoczęciu dostosowywania witryny.

Witryn w katalogu witryn

Wybór ostatniej po utworzeniu witryny czy do wyświetlania listy nowej witryny w katalogu witryn, a jeśli tak, który podział. Ponownie mogą zmienić to ustawienie po utworzeniu witryny.

Dostosowywanie witryn

Po utworzeniu witryny rozpocznie się rzeczywistej pracy. Należy wziąć pod uwagę wygląd i działanie witryny, jak również struktury i architektury witryny. Wygląd i działanie zawiera opcje, takie jak kolory witryny i motywu. bibliotek, list i składników Web Part na stronie; Nawigacja; uprawnienia i. Architektura i struktura zawiera opcje, takie jak typy zawartości witryny, kolumny witryny i ogólnego metadane używane przez witrynę.

Dostosuj wygląd i działanie

Cel

Opis

Wprowadzenie do dostosowywania witryn i stron

Informacje o różnych sposobów dostosowywania witryny, w tym ustawienia całej witryny, takie jak zabezpieczeń i navigaton oraz poszczególnych funkcji, takich jak listy i składniki Web Part.

Podgląd Szablony witryny Office SharePoint Server

Zobacz ten blogu podgląd każdego szablonu witryny, aby dowiedzieć się, jakie funkcje są dostępne w witrynie. To jest świetnym miejsce poznania, co należy zrobić dodane, usunięte i dostosowania w witrynie.

Zmienianie kolorów lub motywu witryny

Jedną z pierwszej rzeczy, które można zmienić w witrynie jest kolorów lub motywu. Witryny zawierają zestaw motywów, które umożliwia szybkie zmienianie wyglądu i działania witryny (bez zmieniania układu lub zawartości witryny).

Przewodnik dotyczący tworzenia i dostosowywania strony składników Web Part dla witryny programu SharePoint

Większość funkcji można dodać i dostosować w witrynie są dostępne w postaci składnika Web Part. Przeczytaj ten przewodnik i poznawanie zaawansowanych zaznaczenia tematów, pokazy i blogi na składników Web Part w Office SharePoint Server 2007.

Przewodnik dotyczący tworzenia i konfigurowanie biblioteki programu SharePoint

Biblioteki są zaawansowanych innej części witryny. Biblioteki wyświetlanie listy plików i kluczowe informacje o każdym pliku dla członków zespołu do współpracy i udostępniania informacji biznesowych. Przeczytaj ten przewodnik i odnajdowanie sformatowanego zaznaczenia tematów, pokazy i blogów w bibliotekach w Office SharePoint Server 2007

Wprowadzenie do list

Podobne do biblioteki, listy są zaawansowane umożliwia zarządzanie informacje biznesowe. Listy są zbiorów informacji współużytkowanych z członkami zespołu. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej na temat list, w tym typy list i sposoby pracy z listami w Office SharePoint Server 2007.

Dostosowywanie architektura i struktura

Cel

Opis

Praca ze strukturą i zawartością witryny

Aby dostosować zawartości i struktury witryn i zbiorów witryn, użyj strony zawartość i struktura witryny. Zmienianie struktury witryny, zarządzanie zawartością dla list i elementów list i w związku z tym, zmienić wygląd tych elementów w nawigacji witryny sieci Web. Dowiedz się, jak za pomocą strony zawartość i struktura witryny, kopiowanie elementów przenoszenia elementów, wyświetlanie zasoby pokrewne i nie tylko w tym artykule.

Wprowadzenie do zarządzanych metadanych w programie SharePoint Server 2010

Metadane są dane dotyczące danych i jeśli bezpośrednio w witrynie, można lepiej zorganizować zawartość, a użytkownicy będą łatwo znaleźć zawartość. Za pomocą typów zawartości i kolumn witryny w witrynie jest jednym ze sposobów metadanych należy skojarzyć danych. W tym artykule pozostawała w tym blogu, aby dowiedzieć się, jak ważne metadanych w witrynie.

Ustawienia typu zawartości i kolumn witryny

Duża część zarządzania metadanych, które możesz wykonać w witrynie obejmuje konfigurowania typów zawartości i kolumn witryny. Stosowany razem, typy zawartości i kolumn witryny ułatwiają organizowanie zawartości oraz zapewnienia spójne używanie metadanych całej witryny (lub witryn). Informacje na temat zarówno w tym artykule w witrynie MSDN.

Wprowadzenie do typów zawartości

Typ zawartości jest zbiorem ustawień, które możesz zastosować do określonej kategorii zawartości w witrynie. Typy zawartości służy do organizowania, zarządzanie i obsługę zawartości w spójny sposób całej witryny lub zbioru witryn. Dowiedz się więcej informacji na temat typów zawartości, jak działają na poziomie witryny i sposób działania na listach i w bibliotekach.

Wprowadzenie do kolumny

Kolumny witryny jest przypisana do wielu list w witrynach jeden lub więcej definicji kolumny do ponownego użycia. Za pomocą kolumn witryny w celu zapewnienia spójności metadanych całej witryny i listy. Podobnie do typów zawartości witryny, są zdefiniowane na poziomie witryny, niezależnie od rzeczywistego list lub typów zawartości. Więcej informacji o kolumnach w tym artykule w witrynie MSDN.

Zarządzanie witrynami

Zarządzanie witryną to obszar, którego można zazwyczaj skojarzyć z działem INFORMATYCZNYM (technologia informacji) w Twojej firmie. Zarządzanie witryną zawiera zadaniami, takimi jak wykonywania i przywracania kopii zapasowych, konfigurowanie poczty e-mail w witrynie i implementowania szablonów witryn. W Office SharePoint Server 2007 wiele z tych zadań mogą być wykonywane przez Ciebie właściciela witryny.

Zarządzanie witryną

Cel

Opis

Zarządzanie witrynami i zbiorami witryn

Może być używane zarządzania jednej witryny wiele witryn i zbiorów witryn, które zawierają wiele witryn. Aby kontrolować zarządzanie witryną, należy określić odpowiednią liczbę witryn, podwitryn i zbiorów witryn. Trzeba również zarządzać hierarchii witryn, monitorowanie użycia witryny, Zarządzanie nieużywanymi witrynami i nie tylko. Przeczytaj ten artykuł, aby sugestie dotyczące zarządzania witryn i zbiorów witryn.

Praca z ustawieniami witryny

Zarządzanie i dostosowywanie witryny, poświęconej większość czasu na stronie Ustawienia witryny w Office SharePoint Server 2007. Na tej stronie możesz zarządzać uprawnieniami, stron z układem, ustawienia administracyjne i inne.

Tworzenie zasad zarządzania informacjami

Zasady zarządzania informacjami pozwalają kontrolować, kto może uzyskać dostęp do informacji organizacyjnych, co on może robić oraz jak długo, aby zachować je. Aby zastosować zasady, możesz skojarzyć funkcji zasad lub od szablonu zasad z witryny, typów zawartości lub biblioteki dokumentów. Dowiedz się, jak w tym artykule.

Konfigurowanie ustawień inspekcji dla zbioru witryn

Inspekcja może służyć do śledzenia korzystania z zawartości w witrynie i kto go używać. W razie potrzeby można podjąć Historia działań podjętych przez określonego użytkownika, a można pobrać historii działań podjętych w zakresie określonej daty. Może to być przydatne w przypadku zgodności z przepisami i wymagań zarządzania rekordami. Dowiedz się więcej na temat ustawień inspekcji w tym artykule.

Wprowadzenie do funkcji analiz biznesowych

Aby zapewnić danych strategic lub operacyjne są uznawane organizacji, mogą korzystać z funkcji analiz biznesowych w Office SharePoint Server 2007. Łącze witryny do aplikacji biznesowych, takich jak SAP, Siebel i Microsoft SQL Server 2005, a następnie Opublikuj raporty, list i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) z tych danych.

Przeczytaj ten przewodnik i dowiaduje się sformatowanego zaznaczenia tematów, pokazy i blogi odnoszących się do analizy biznesowej.

Informacje o stronie układu ustawienia i szablonów witryn

W przypadku wymuszenia spójny wygląd i działanie w witrynie, określając układ witryny szablon i strona ma być używany dla dowolnego podwitryny i strony sieci Web utworzone na podstawie witryny. Można na przykład wymagać, że wszelkie nowa podwitryna utworzona na podstawie witryny korzystanie z szablonu Witryna zespołu. Można także wymagać, nowych stron utworzonych w witrynie korzystania z układu strony Strona artykułu z tylko treść. Dowiedz się, jak zarządzać szablonów witryn i układów stron w tym temacie.

Wyświetlanie, przywracanie lub usuwanie elementów z Kosza

Office SharePoint Server 2007 zawiera Kosza zawierającego siatki bezpieczeństwa podczas usuwania dokumentów, elementów list, list, folderów i plików. Usunięcie jednego z tych elementów, znajduje się w Koszu. Dowiedz się, jak wyświetlić elementy, usuwanie elementów i przywracanie elementów z Kosza.

Usuwanie witryn i zbiorów witryn

Bardzo ostatnio wyświetlanego można zrobić z witryną jest, usuń go. Należy pamiętać, że usunięcie witryny najwyższego poziomu spowoduje usunięcie wszystkich podwitryn i nie można odzyskać te podwitryn, jeśli nie masz kopii zapasowej ich. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak usunąć witrynę w Office SharePoint Server 2007.

Więcej informacji

Wiele sposobów, w których można użyć witryny Office SharePoint Server 2007 — zbyt dużo, aby uwzględnić w ten przewodnik. Można znaleźć po utworzeniu witryny, możesz zrobić niemal każdego elementu z nim przy użyciu bibliotek, list, składniki Web Part, układy stron, ustawienia witryny i więcej. Skorzystaj z łączy poniżej, aby zobaczyć dodatkowe dokumentacja w witrynie Office Online i TechNet.

Dokumentacja dotycząca pakietu Office w trybie Online i TechNet

Zasób

Opis

Witryna TechCenter programu SharePoint Server

Artykuły dla administratora witryny o Office SharePoint Server 2007 w witrynie TechNet.

Windows SharePoint Services TechCenter

Artykuły dla administratora witryny o Windows SharePoint Services 3.0 w witrynie TechNet.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×