Przewodnik dotyczący tworzenia i konfigurowanie biblioteki programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Biblioteka jest miejsca w witrynie miejsce, w którym członkowie zespołu mogą pracować razem, tworzenie, aktualizowanie, plików i zarządzanie nimi. Najlepszym sposobem na konfigurowanie biblioteki zależy od używania biblioteki i ile osób będzie używany go.

Wystarczy kilka czynności, aby skonfigurować bibliotekę podstawowe zarządzanie niektórych dokumentów zespołu. Jeśli Twoja organizacja ma zdefiniowany proces opracowywania swoje dokumenty lub wiele osób pracuje nad tym samym dokumentem, warto rozważyć poznawanie bardziej zaawansowanych funkcji zarządzania dokumentami, takie jak typy zawartości i przepływy pracy.

Ten przewodnik jest przeznaczony dla poszczególnych osób, które są tworzone i konfigurowanie bibliotek w witrynie Microsoft Office SharePoint Server 2007, ale osób, które nie są specjalistom IT. Jeśli jesteś informatykiem TechNet może lepiej nie spełnia określonych wymagań.

Pojęcia i planowanie

Jeśli Twoja organizacja pracuje nad dużej liczby dokumentów, należy opracować strategię organizowanie i zarządzanie dokumentami, zanim użytkownicy mieli możliwość dodawania zawartości. Na przykład aby ograniczyć liczbę dokumentów, które są wyświetlane w tym samym czasie można użyć kolumn i widoków.

Biblioteki można także klucza część procesu zarządzania dokument, korzystając z narzędzi na udostępnianie spójności i kontrolowanie przepływu pracy opracowywania zawartości oraz zarządzanie dużych ilości zawartości.

Poznaj bibliotek

Organizacji może istnieć kilka bibliotek w witrynie programu SharePoint, na przykład jeden lub więcej bibliotek dokumentów zespołu, bibliotekę dla stron sieci Web, biblioteki slajdów do prezentacji i bibliotekę obrazów Fotografie i inne obrazy.

Koncepcja

Opis

Wprowadzenie do bibliotek

Przeczytaj o korzyści, typów i funkcje bibliotek.

Organizowanie plików w bibliotece

Dowiedz się, strategie dotyczące organizowania plików w bibliotekach przed utworzeniem bibliotek.

Przewodnik po szkolenie biblioteki dokumentów programu SharePoint

Wyświetl Przewodnik po pięciu różnych kursów w bibliotekach dokumentów.

Planowanie sposobu organizowania plików i zarządzanie nimi

Biblioteki programu SharePoint jest kilka funkcji ułatwiających zespołu zarządzać i organizować swoje dokumenty. Niektóre planowaniu można skonfigurować strukturę, która odpowiada najlepszy dla Twojej organizacji.

Sposób organizowania plików w bibliotece zależy od potrzeb grupy oraz od preferencji dotyczących przechowywania i wyszukiwania informacji. Widoki i foldery może ułatwić Twojemu zespołu Zorganizuj swoją pracę.

Wyewidencjonowywanie to narzędzie umożliwia członkom zespołu działa wyłącznie z plikami i uniknąć konfliktów z pliku. Zespół warto używać przechowywanie wersji, w której jest tworzona historia wersji plików. Przechowywanie wersji ma więcej miejsca na serwerze, ale umożliwia zespołem, aby przywrócić poprzednie wersje plików, gdy ich przez pomyłkę.

Na przykład organizacja może używać wyewidencjonowania dokumentów i przechowywanie wersji ułatwiające zarządzanie jak osób pracuje nad plikami. Do pracy wyłącznie w pliku, osoby wyewidencjonowuje go tak, aby nikt przypadkowe zastąpienie zmian. Przechowywanie wersji zespołu można śledzić Historia wersji i można przywrócić poprzednią wersję, jeśli ktoś jest błąd.

Koncepcja

Opis

Jak działa przechowywanie wersji na liście lub w bibliotece

Informacje na temat przechowywania wersji, który umożliwia śledzenie historii wersji i wyświetlanie i przywracanie poprzednich wersji dokumentu.

Organizowanie plików w bibliotece

Poznaj różne sposoby organizowania plików w bibliotece. Warto Planowanie struktury biblioteki, aby utworzyć i skonfigurować go.

Przewodnik dotyczący udzielania użytkownikom dostępu do witryn i ich zawartości

Zobacz Omówienie zarządzanie dostępem do witryn i ich zawartości, w tym czy dziedziczenie uprawnień w podwitrynach, czy zastosować uprawnienia unikatowe.

Oceny, czy używać zarządzania dokumentami zaawansowane

Gdy nie jest konieczne dowolnego rodzaju systemu zarządzania oficjalny dokument w miejscu, zawartość jest często utworzonej i zapisanej w sposób niezarządzanej i zdecentralizowane w udziałach plików rozproszone i poszczególnych dysków twardych. Utrudnia dla pracowników można znajdować, udostępniania i współpracy na zawartości. Również utrudnia organizacjom firm przydatne informacje i dane w zawartości.

Office SharePoint Server 2007 obsługuje potrzeb zarządzania dokumentami w Twojej organizacji, dostarczając szeroki dokumentu możliwościach zarządzania, które umożliwiają wykonaj następujące czynności:

  • Przechowywanie, organizowanie i Znajdź dokumenty.

  • Upewnij się, spójność dokumentów.

  • Zarządzanie metadanymi dokumentów.

  • Ułatwia ochronę dokumentów przed nieautoryzowanym dostępem lub przy użyciu.

  • Zapewnienia obsługi dokumentów spójnych procesów biznesowych (przepływy pracy).

Koncepcja

Opis

Wprowadzenie do zarządzania dokumentami

Dowiedz się, różne sposoby, w której można zarządzania dokumentami do zarządzania zawartością i procesami w Twojej organizacji.

Wprowadzenie do przepływów pracy programu SharePoint

Przeczytaj o przepływów pracy i jak pomagają innym osobom w celu wdrożenia procesów biznesowych, takich jak współpracy i zarządzania zadaniami, nad dokumentami i elementów list.

Wprowadzenie do typów zawartości

Dowiedz się, jak zawartość typy organizacjom Włącz zarządzanie metadanymi, szablony i zachowań elementów i spójne dokumenty. Typy zawartości są definiowane na poziomie witryny i używane na listach i w bibliotekach.

Zarządzanie bibliotekami dużych

Biblioteki programu SharePoint są przeznaczone do obsługi dużej pojemności plików, maksymalnie 5 milionów sumy, jeśli w organizacji za pomocą folderów, ale istnieją pewne strategii, którego należy użyć, aby zwiększyć wydajność.

W przypadku scenariuszy typowego klienta, w których jest używany standard interfejsu użytkownika przeglądarki programu SharePoint Server 2007 zaleca jednej listy nie powinien mieć więcej niż 2000 elementów na liście kontener. W tym przypadku kontenera oznacza na poziomie głównym listy, a także wszystkie foldery na liście. Folder jest kontenera, ponieważ inne elementy listy są przechowywane w nim.

Na przykład firmy AdventureWorks korzysta z folderów dla różnych typów dokumentów, takich jak podręczniki lub listy cen w jego bibliotece. Aby zwiększyć wydajność i przeglądania użytkownika również można widoków i indeksowania. Następujące artykuły pomoże Ci zaplanować strategię dużymi listami i bibliotekami.

Koncepcja

Opis

Planowanie zawartości miejsca do magazynowania przedsiębiorstwa

Uzyskaj wskazówki dotyczące konfigurowania i zarządzanie bibliotekami z dużą liczbą plików.

Zarządzanie dużą liczbą plików przy użyciu witryny Centrum dokumentów

Przeczytaj o korzyści, typy i funkcje Centrum dokumentów.

Zarządzanie listami i bibliotekami zawierającymi wiele elementów

Dowiedz się, zaleceń wydajność, w tym jak zoptymalizować wydajności listy za pomocą ograniczenia liczby elementów, które są wyświetlane, a następnie wybierając najbardziej odpowiedniej metody pobierania zawartości.

Tworzenie i konfigurowanie biblioteki

Aby utworzyć bibliotekę, musisz być członkiem grupy Właściciele nazwa witryny lub określonego uprawnienia do projektowania witryny lub tworzenie list i bibliotek. Można stosować niektóre ustawienia, jak tworzyć biblioteki, a można zastosować dodatkowe ustawienia później w menu Ustawienia w bibliotece.

Tworzenie biblioteki

Zadanie

Opis

Tworzenie biblioteki

Dowiedz się, jak utworzyć bibliotekę tworzyć, zbieranie, aktualizowanie i zarządzanie plikami z członkami zespołu.

Tworzenie biblioteki formularzy

Dowiedz się, jak można utworzyć bibliotekę specjalnie dla formularzy, takich jak raporty z wydatków.

Konfigurowanie bibliotek

Zadanie

Opis

Dodawanie lub zmienianie przepływu pracy dla listy, biblioteki lub typu zawartości

Używanie domyślnych przepływów pracy i dostosowywanie konfigurowanie własnych zarządzania dokumentami i procesów biznesowych.

Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki

Umożliwić bibliotece śledzenie wersji w historii wersji i przywracanie poprzednich wersji.

Tworzenie lub zmienianie widoku

Tworzenie widoków, aby umożliwić użytkownikom wyświetlanie elementów, które są najbardziej istotne lub związane je.

Wymaganie wyewidencjonowania plików w bibliotece

Dowiedz się, jak jest wymagane wyewidencjonowywanie plików przed rozpoczęciem pracy nad nimi, jeśli chcesz skonfigurować to wymaganie przez wszystkich użytkowników. Wymaganie wyewidencjonowywania uniemożliwia wprowadzanie zmian w tym samym czasie, które mogą powodować konflikty dotyczące zmian i prowadzić do nieporozumień wielu osób.

Zmienianie typu zawartości dla listy lub biblioteki

Dowiedz się, jak skonfigurować typ zawartości i dodaj go do biblioteki.

Konfigurowanie szablonu biblioteki

Dowiedz się, jak dodać szablon do biblioteki, jeśli nie używasz typów zawartości.

Zapewnianie dostępu do bibliotek

Możesz dostosować listy lub biblioteki w witrynie, aby poszerzyć lub ograniczyć użytkowników, którzy mogą uzyskać dostęp do listy lub biblioteki, a co użytkownicy mogą robić zawartości listy lub biblioteki.

Domyślnie na liście lub w bibliotece dziedziczy uprawnienia witryny, którą ta funkcja jest włączona. Umieszczonym na liście lub w bibliotece witryny jest określane jako witryny nadrzędnej. Stosowanie zmian w uprawnieniach w witrynie nadrzędnej do wszystkich list, bibliotek i innej zawartości, które dziedziczą uprawnienia z typu nadrzędnego.

Można przerwać dziedziczenie uprawnień z nadrzędnej witryny programu SharePoint i tworzenie unikatowych uprawnień dla listy lub biblioteki. Na przykład można mieć unikatowe uprawnienia, aby uzyskać listę zawierającą rekordy pracowników lub produkt planowania dokument, który nie jest ostateczna. Można również poszerzyć lub ograniczyć dostęp do określonych folderów i elementów list, takich jak informacje o wynagrodzenia lub personelu.

Koncepcja

Opis

Dostosowywanie dostępu użytkownika do listy lub biblioteki

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu użytkownikowi dostępu do bibliotek w przepływie krok po kroku oraz informacje szczegółowe procedury poszczególnych dalsze dostosowywanie.

Dostosowywanie dostępu użytkownika do folderów, elementów list i plików biblioteki

Przeczytaj temat poszerzyć lub ograniczyć dostęp do określonych plików lub folderów, jeśli Twoja organizacja musi dostosować dostęp do określonej zawartości.

Przewodnik dotyczący udzielania użytkownikom dostępu do witryn i ich zawartości

Zobacz Omówienie zarządzanie dostępem do witryn i ich zawartości, w tym czy dziedziczenie uprawnień w podwitrynach, czy zastosować uprawnienia unikatowe.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×