Przewodnik administratora usługi Yammer

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Skorzystaj z tego Przewodnika administratora usługi Yammer, aby profesjonalnie administrować siecią.

Przewodnik administratora usługi Yammer

Konfigurowanie sieci usługi Yammer

Zarządzanie użytkownikami usługi Yammer

Monitorowanie danych usługi Yammer

Dodatkowe funkcje usługi Yammer

Często zadawane pytania dotyczące zabezpieczeń usługi Yammer

Lista kontrolna gotowości technicznej usługi Yammer

Profesjonalne administrowanie siecią

Witamy w Twojej sieci Yammer! Bardzo cieszymy się, że tu jesteś. Korzystanie z usługi Yammer zmieni sposób, w jaki Twoja firma funkcjonuje (jeśli już tego nie zmieniła!), a Ty, jako administrator, odegrasz bardzo ważną rolę w zapewnianiu swoim współpracownikom wygodnej obsługi systemu Yammer.

Obecnie czytasz prowadnicy do specjalnych uprawnienia administracyjne dostępne tylko dla klientów aktywowanego Yammer Enterprise (Yammer plany i cennik), takich jak samodzielnie. Jako administrator usługi Yammer teraz masz dostęp do rozbudowany zestaw narzędzi, specjalnie z myślą o możesz skonfigurować swoją sieć i zarządzać. Możesz włączyć i wyłączyć funkcje, integracja Yammer z innymi aplikacjami organizacji, dostarczanie i de‐provision użytkowników, monitorowanie aktywności i Eksportuj dane.

I ten przewodnik to dopiero początek — jak zadać pytania zachęcamy do dołączanie do Usługi Office 365 sieci i opublikować je w grupie pomocy społecznościową przedsiębiorstwa (Yammer).

Najwyższy czas na utworzenie własnej sieci.

Sieci wewnętrzne i zewnętrzne

Usługa Yammer działa nieprzerwanie, aby umożliwić użytkownikom komunikację i współpracę z osobami, do których muszą dotrzeć w możliwie najwygodniejszy i najefektywniejszy sposób. Dokonujemy tego m.in. przez oferowanie firmom, takim jak Twoja, korzystania z dwóch typów sieci: wewnętrznych i zewnętrznych.

Sieć wewnętrzna, znana także jako sieć macierzysta, to prywatna i bezpieczna przestrzeń pracy grupowej, gdzie współpracownicy mogą kontaktować się między sobą. Wyłącznie pracownicy posiadający zweryfikowane firmowe adresy e-mail mogą dołączyć do sieci macierzystej i uzyskać dostęp do jej treści oraz użytkowników. Użytkownicy z sieci macierzystej nie mogą przeglądać zawartości ani kontaktować się z użytkownikami z innej sieci macierzystej, chyba że są powiązani z obiema organizacjami. Wiadomości publikowane w ramach Twojej sieci macierzystej są własnością Twojej firmy i nie można ich udostępniać na zewnątrz bez pozwolenia. Administratorzy mogą zapraszać użytkowników zewnętrznych do sieci wewnętrznych jako gości w sposób opisany w dokumencie Zarządzanie użytkownikami usługi Yammer (przewodnik administratora usługi Yammer).

Sieć zewnętrzna to oddzielne rozszerzenie sieci macierzystej, które uwzględnia także zaproszonych użytkowników spoza Twojej organizacji. To prywatna i bezpieczna przestrzeń pracy zespołowej dla Twojej firmy do kontaktowania się z partnerami zewnętrznymi, takimi jak klienci, dostawcy czy inwestorzy. Sieci zewnętrzne umożliwiają przyjmowanie użytkowników z różnymi domenami e-mail, ale dostęp do nich wymaga zaproszenia. Więcej informacji o konfigurowaniu i używaniu sieci zewnętrznych można znaleźć w dokumencie Konfigurowanie sieci usługi Yammer (przewodnik administratora usługi Yammer).

Przechodzenie między sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi jest bardzo proste. Menu rozwijane dla sieci, dostępne na pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu startowego, umożliwia wybranie sieci, do której chcesz uzyskać dostęp.

Masz wiele jednostek biznesowych z różnymi domenami e-mail?

Domyślne ustawienie pozwala na dostęp do sieci Yammer wyłącznie pracownikom, których adresy e-mail są zgodne z domeną użytą w nazwie sieci. Jeśli firma ma jednostki biznesowe z różnymi domenami, usługa Yammer umożliwia dołączenie ich do skonsolidowanej sieci. Możesz również tworzyć sieci zewnętrzne dla każdej jednostki biznesowej lub pojedynczą sieć zewnętrzną dostępną dla wszystkich pracowników.

Aby rozważyć te opcje i scalić lub utworzyć sieci, zapoznaj się z artykułem Łączenie wielu sieci usługi Yammer .

Wymagania dotyczące systemu operacyjnego i przeglądarki

Wymagania systemowe Yammer są zgodne z działaniami Office 365.

Wymagania dotyczące przeglądarki

Zapoznaj się z listą obsługiwanych przeglądarek przedstawioną w artykule Wymagania systemowe usługi Office 365.

Ważne : Obsługa programu Internet Explorer 9 kończy się na 30 kwietnia 2015 r. Aby uzyskać więcej informacji zobacz usługi Yammer cyklu życia informacji pomocy technicznej dla programu Internet Explorer 8 i Internet Explorer 9.

Wymagania dotyczące urządzeń przenośnych i komputerów

  • iOS 9 lub nowszy

  • Android 4.4 lub nowszy

  • Windows 7 z dodatkiem SP1 lub nowszy

  • MAC OS 10.10 lub nowszy

  • Telefon z systemem Windows 10

Listy bezpiecznych adresatów zapory, serwera proxy, filtrowania i poczty e-mail

Zobacz artykuł Adresy URL i zakresy adresów IP usługi Office 365, aby uzyskać informacje o listach bezpiecznych adresatów adresów URL i IP dla usługi Yammer.

Aby zapewnić użytkownikowi końcowemu pełen komfort korzystania z usługi Yammer za pośrednictwem klienta poczty e-mail, zaleca się skonfigurowanie SPF i/lub DKIM w ramach systemu poczty e-mail. W przeciwnym razie użytkownicy mogą otrzymywać żądania weryfikacji każdej wiadomości wysyłanej do usługi Yammer pocztą e-mail.

Należy skontaktować się z administratorem poczty e-mail wewnętrznych, aby te zmiany Yammer nie pomocy Konfigurowanie systemów poczty. Używanie DKIM, aby sprawdzić poprawność wiadomości e-mail wysłanych z domeny w usłudze Office 365 i Konfigurowanie SPF w usłudze Office 365 ułatwia zapobieganie fałszowaniu , aby uzyskać instrukcje.

Uprawnienia dostępu administratora

Funkcje administracyjne usługi Yammer są łatwo dostępne. Na ekranie głównym zlokalizuj lewy pasek nawigacyjny i kliknij pozycję Administrator. Pojawi się menu rozwijane umożliwiające uzyskanie dostępu do ustawień sieciowych oraz ich dostosowanie.

Administratorzy grup

Jako administrator sieci płatnej, masz dostęp do uprawnień administratora w ramach wszystkich grup w swojej sieci, niezależnie od tego, czy do nich należysz. Pełną listę praw i ustawień dostępnych dla administratora grupy można znaleźć w sekcji Uprawnienia administratora grupy w tym przewodniku.

Administratorzy sieci i zatwierdzeni administratorzy

Usługa Yammer zapewnia dwa poziomy sieciowych uprawnień administracyjnych: administrator sieci i zatwierdzony administrator. Oba poziomy umożliwiają skonfigurowanie ustawień, których standardowi użytkownicy nie mogą zmienić. Zatwierdzony administrator to najwyższy poziom kontroli administracyjnej, jaki można przypisać użytkownikowi. Uwaga: administratorzy globalni usługi Office 365 mają automatycznie przypisane prawa zatwierdzonego administratora usługi Yammer. Jak przedstawiono w poniższej tabeli, zatwierdzeni administratorzy mogą wykonywać wszystkie operacje dostępne dla administratora sieci oraz inne. Administratorzy sieci otrzymują powiadomienie, jeśli nie mają odpowiednich uprawnień do wykonania danej akcji.

Zatwierdzeni administratorzy mogą udzielać uprawnień administratora sieci i zatwierdzonego administratora innym użytkownikom. Aby udzielić uprawnień administratora lub odwołać je, należy przejść do strony Administratorzy w ustawieniach sieci. Przejdź do pozycji Ustawienia > Administrator sieci, a następnie wybierz pozycję Administratorzy.

Poziomy uprawnień administratorów

Prawo

Administrator sieci

Zatwierdzony administrator

Konfigurowanie aplikacji, funkcji i ustawień sieci

X

X

Ustawianie projektu sieci, w tym logo i schematu kolorów

X

X

Tworzenie zasad używania i określanie wymogu ich zaakceptowania przez wszystkich użytkowników

X

X

Konfigurowanie ustawień domyślnych dla użytkowników, którzy zalogują się w przyszłości

X

X

Konfigurowanie pól profilu użytkownika

X

X

Zapraszanie innych osób, w tym gości zewnętrznych

X

X

Wyświetlanie wszystkich grup spoza listy

X

X

Usuwanie dowolnych wiadomości

X

X

Publikowanie ogłoszeń

X

X

Udzielanie i odwoływanie uprawnień administratora sieci

X

X

Usuwanie lub blokowanie dowolnego użytkownika

X

X

Zarządzanie aktywnością konta użytkownika

X

Zbiorcza aktualizacja użytkowników

X

Przeprowadzanie integracji (SharePoint, AD Sync itp.)

X

Monitorowane słów kluczowych

X

Ustawianie zasad przechowywania danych

X

Eksportowanie danych

X

Odczytywanie wiadomości z dowolnej grupy prywatnej

X

Konfigurowanie ustawień bezpieczeństwa

X

Monitorowanie zawartości prywatnej w usłudze Yammer

X

W niniejszym przewodniku wskazano uprawnienia dostępne tylko dla zatwierdzonych administratorów.

Następny artykuł: Konfigurowanie sieci usługi Yammer (przewodnik administratora usługi Yammer)

Tematy pokrewne

Centrum administracyjne usługi Yammer

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×