Przewodnik Szybki start dla usługi SharePoint Online

Przewodnik Szybki start dla usługi SharePoint Online

Przewodnik Szybki start dla usługi SharePoint Online

Dzięki usłudze SharePoint Online możesz:

 • przechowywać, organizować i udostępniać pliki oraz informacje, a także uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego urządzenia;

 • współpracować i komunikować się w trybie online ze współpracownikami i klientami;

 • być na bieżąco i pracować w dowolnym miejscu.

Uwaga : Obrazy w tym przewodniku Szybki start przedstawiają nowoczesne środowisko obsługi, chyba że zaznaczono inaczej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Której wersji programu SharePoint używam?

Zrzut ekranu przedstawiający stronę główną trybu nowoczesnego programu SharePoint.

Logowanie się do usługi Office 365

Aby używać usługi SharePoint Online, nie musisz instalować żadnego oprogramowania — łączysz się z nią za pomocą przeglądarki internetowej.

 1. Zaloguj się za pomocą konta służbowego lub szkolnego na stronie www.office.com/signin.

 2. Na stronie głównej usługi Office 365 lub w obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz kafelek SharePoint.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Gdzie można zalogować się do usługi Office 365.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko logowania usługi Office 365
Nawiązywanie bezpośredniego połączenia z witryną programu SharePoint organizacji
 1. Otwórz przeglądarkę internetową.

 2. Wpisz adres URL witryny programu SharePoint na pasku adresu. Wpisz na przykład https://contoso.sharepoint.com.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

Kafelki na stronie głównej usługi Office 365 z wyróżnionym programem SharePoint

Uzyskiwanie dostępu do usługi SharePoint Online na urządzeniu przenośnym

Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365, która obejmuje usługę SharePoint Online, możesz wyświetlać informacje w witrynach, współpracować z innymi użytkownikami, korzystać z dokumentów udostępnionych oraz utrzymywać kontakt ze środowiskiem pracy za pomocą urządzenia przenośnego.

Ikony telefonu i tabletu
Otwieranie dokumentu z poziomu biblioteki dokumentów
 1. Połącz się z witryną programu SharePoint.

 2. Otwórz bibliotekę dokumentów.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij plik, aby edytować dokument w aplikacjach Office Online.

  • Wybierz plik, a następnie wybierz pozycję Otwórz > Otwórz w <produkt>, jeśli masz na komputerze zainstalowaną aplikację klasyczną i chcesz jej użyć.

Zrzut ekranu przedstawiający menu Otwórz w bibliotece dokumentów nowego środowiska.

Równoczesna praca nad tym samym dokumentem z innymi osobami

Otwórz dokument do edycji w aplikacjach Office Online.

Informacja o liczbie osób, które edytują obecnie ten dokument, jest wyświetlana u góry dokumentu w aplikacjach Office Online.

Nazwiska autorów pracujących z plikiem
Przekazywanie plików do biblioteki dokumentów
 1. W bibliotece dokumentów upewnij się, że żadne pliki nie są zaznaczone.

 2. W menu Przekaż wybierz pozycję Pliki.

 3. W oknie dialogowym Otwórz przejdź do plików, które chcesz przekazać, i zaznacz je.

 4. Wybierz pozycję Otwórz.

Zrzut ekranu przedstawiający otwarte menu Przekaż w bibliotece dokumentów.
Wyszukiwanie
 1. Wpisz, czego szukasz, w polu wyszukiwanie Wyszukaj u góry po lewej stronie poniżej ikony Uruchamianie aplikacji.

 2. Filtruj wyniki według typu, na przykład Witryny, Osoby lub Pliki.

Pasek wyszukiwania w usłudze SharePoint Online
Udostępnianie dokumentu
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dokument, który chcesz udostępnić.

 2. Wybierz pozycję Udostępnij.

 3. Wpisz nazwy lub adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić dokument, w oknie Udostępnianie.

 4. Wybierz pozycję Może edytować, aby przypisać uprawnienia do odczytu/zapisu, lub pozycję Może wyświetlać, aby przypisać uprawnienia tylko do odczytu.

 5. Jeśli chcesz, dodaj osobistą notatkę. Następnie wybierz pozycję Udostępnij, aby wysłać określonym adresatom wiadomość e-mail z zaproszeniem do współużytkowania.

Zrzut ekranu przedstawiający menu skrótów dla dokumentu z aktywną opcją Udostępnij.
Tworzenie podstawowej listy lub biblioteki dokumentów
 1. Otwórz witrynę, do której chcesz dodać listę lub bibliotekę.

 2. Wybierz pozycję Nowe.

 3. Wybierz pozycję Lista lub Biblioteka dokumentów.

 4. W okienku Tworzenie wykonaj następujące czynności:

  • Wpisz nazwę listy lub biblioteki (oraz opis, jeśli chcesz).

  • Wybierz pozycję Utwórz.

Menu Nowy w usłudze SharePoint Online

Wybieranie spośród wszystkich dostępnych aplikacji
 1. Otwórz witrynę, do której chcesz dodać listę lub bibliotekę.

 2. Wybierz pozycję Nowe.

 3. Wybierz pozycję Aplikacja, aby wyświetlić stronę Twoje aplikacje.

 4. Wybierz aplikację, którą chcesz dodać do witryny.

 5. W wyświetlonym oknie wpisz nazwę aplikacji.

 6. Wybierz pozycję Utwórz.

Zrzut ekranu przedstawiający pierwszy ekran strony Twoje aplikacje.

Tworzenie witryny zespołu i grupy usługi Office 365
 1. Wybierz przycisk Utwórz witrynę na stronie głównej programu SharePoint.

 2. W kreatorze wykonaj następujące czynności:

  • Wprowadź tytuł witryny zespołu.

  • Wybierz pozycję Edytuj Obraz ikony ołówka do edycji przepływu. , a następnie zmień nazwę grupy wiadomości e-mail, jeśli chcesz.

  • Wybierz, czy grupa ma być publiczna, czy prywatna.

  • Wybierz klasyfikację witryny zespołu.

  • Wybierz pozycję Dalej.

 3. W następnym okienku wprowadź właścicieli i członków.

 4. Wybierz pozycję Zakończ.

Nowoczesna witryna zespołu usługi SharePoint Online jest inicjowana i gotowa do użycia w ciągu kilku sekund. Tworzona jest też grupa usługi Office 365.

Nowa witryna zespołu w programie SharePoint
Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×