Wprowadzenie do programu Outlook

Przewodnik Szybki start dla programu Outlook 2016

Przewodnik Szybki start dla programu Outlook 2016

Dzięki programowi Outlook na komputerze PC, komputerze Mac lub urządzeniu przenośnym możesz:

 • zorganizować pocztę e-mail tak, aby skupić się na najważniejszych wiadomościach;

 • zarządzać swoim kalendarzem w celu łatwego planowania spotkań i terminów;

 • udostępniać pliki z chmury, aby zapewnić adresatom stały dostęp do najnowszych wersji;

 • być na bieżąco i pracować w dowolnym miejscu.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Dodawanie konta e-mail

 1. Otwórz program Outlook. Jeśli program Outlook nie był jeszcze uruchamiany, zostanie wyświetlony ekran powitalny. W przeciwnym razie wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

 2. Wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz pozycję Połącz lub, jeśli ekran wygląda inaczej, wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź swoje hasło i wybierz pozycję OK.

 4. To wszystko! Wybierz pozycję Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook 2016.

Uwaga : Jeśli masz problem ze skonfigurowaniem poczty e-mail lub potrzebujesz procedury konfiguracji ręcznej, zobacz Rozwiązywanie problemów z konfiguracją poczty e-mail w programie Outlook.

Outlook — Zapraszamy!

Tworzenie i wysłanie wiadomości e-mail

 1. Aby zacząć tworzyć nową wiadomość, wybierz pozycję Nowa wiadomość e-mail.

 2. Wprowadź nazwę lub adres e-mail w polu Do…, DW lub UDW.

  Porada : Jeśli nie widzisz pola UDW, zobacz Pokazywanie, ukrywanie i wyświetlanie pola UDW.

 3. W polu Temat wpisz temat wiadomości e-mail.

 4. Umieść kursor w obszarze treści wiadomości e-mail, a następnie zacznij pisać.

 5. Po wpisaniu wiadomości wybierz pozycję Wyślij.

Tworzenie i wysłanie wiadomości e-mail

Przyciąganie uwagi za pomocą @wzmianek

 1. W treści wiadomości e-mail lub zaproszenia w kalendarzu wprowadź symbol @ i kilka pierwszych liter imienia lub nazwiska kontaktu.

 2. Gdy program Outlook przedstawi Ci jedną lub kilka sugestii, wybierz kontakt, który chcesz wzmiankować.

  Domyślnie uwzględniane jest imię i nazwisko kontaktu. Część wzmianki można usunąć, na przykład wszystko z wyjątkiem imienia danej osoby.

 3. Wzmiankowany kontakt zostanie dodany do wiersza Do wiadomości e-mail lub zaproszenia na spotkanie.

Funkcja @Wzmianka w programie Outlook

Priorytetowa skrzynka odbiorcza

Priorytetowa skrzynka odbiorcza pozwala skupić się na najważniejszych wiadomościach e-mail. Funkcja ta dzieli skrzynkę odbiorczą na dwie karty — Priorytetowe i Inne.

Jeśli wiadomości nie są organizowane w odpowiedni sposób, możesz je przenieść i określić, gdzie powinny być dostarczane wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy.

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe lub Inne, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

 2. W przypadku przenoszenia z folderu Priorytetowe do folderu Inne wybierz opcję Przenieś do folderu Inne, jeśli chcesz przenieść tylko zaznaczoną wiadomość. Wybierz pozycję Zawsze przenoś do folderu Inne, jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę Inne.

  W przypadku przenoszenia z folderu Inne do folderu Priorytetowe wybierz opcję Przenieś do folderu Priorytetowe, jeśli chcesz przenieść tylko zaznaczoną wiadomość. Wybierz pozycję Zawsze przenoś do folderu Priorytetowe, jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę Priorytetowe.

Priorytetowa skrzynka odbiorcza w programie Outlook

Planowanie terminu

 1. W obszarze Kalendarz wybierz pozycję Nowy termin.

 2. W polu Temat wpisz opis.

 3. W polu Lokalizacja wprowadź lokalizację.

 4. Wprowadź czas rozpoczęcia i czas zakończenia.

 5. Wybierz pozycję Zaproś uczestników, aby przekształcić termin w spotkanie.

 6. Wybierz pozycję Zapisz i zamknij, aby zakończyć, lub pozycję Wyślij w przypadku spotkania.

Planowanie terminu w programie Outlook

Korzystanie z asystenta planowania

Narzędzie Asystent planowania jest wyświetlane po utworzeniu spotkania i pomaga w znalezieniu najlepszej godziny na spotkanie na podstawie analizy dostępności adresatów i zasobów, takich jak pomieszczenia.

 • W nowym zaproszeniu na spotkanie wybierz pozycję Asystent planowania.  

 • Zacieniowany obszar otoczony pionowymi paskami wskazuje aktualny czas spotkania. Możesz przeciągnąć te paski, aby dostosować czas spotkania. 

 • Dostępność uczestników jest przedstawiona na siatce. Po prawej stronie zaproszenia na spotkanie w programie Outlook są widoczne sugerowane godziny spotkania oraz liczba konfliktów dostępności uczestników.

Narzędzie Asystent planowania

Dodawanie kontaktu

 1. Wybierz pozycję Kontakty.

 2. Wybierz pozycję Narzędzia główne > Nowy kontakt lub naciśnij klawisze Ctrl+N.

 3. Wprowadź nazwę i inne informacje, które mają zostać dołączone do kontaktu.

 4. Wybierz pozycję Zapisz i utwórz nowy, jeśli chcesz utworzyć kolejny kontakt, lub pozycję Zapisz i zamknij po zakończeniu.

Dodawanie kontaktu w programie Outlook

Udostępnianie pliku w celu współpracy nad załącznikami

 1. Utwórz wiadomość lub wybierz pozycję Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej dla istniejącej wiadomości.

 2. Wybierz pozycję Dołącz plik.

 3. Wybierz plik z listy ostatnio używanych plików.

 4. Jeśli plik jest oznaczony małą ikoną chmury, to znaczy, że jest zapisany online i zostanie udostępniony.

  W przypadku braku ikony chmury oznaczającej plik wybierz małą strzałkę i pozycję Przekaż do usługi OneDrive.

  Uwaga : Aby zmienić uprawnienia dla plików udostępnionych, zobacz Zarządzanie elementami dołączonymi do wiadomości e-mail.

Udostępnianie pliku jako załącznika

Sprawniejsze spotkania dzięki programom Skype i OneNote

Program Outlook ułatwia planowanie spotkań z innymi osobami, ale możesz też utworzyć spotkanie online i skonfigurować wspólne miejsce na notatki ze spotkania przed wysłaniem zaproszenia na spotkanie.

Po dodaniu uczestników do spotkania wybierz przycisk Spotkanie na Skypie na wstążce. Spotkanie online zostanie utworzone automatycznie, a do zaproszenia na spotkanie zostanie wstawiony link.

Aby zapewnić możliwość wspólnego sporządzania notatek, wybierz przycisk Notatki ze spotkania. Możesz utworzyć nowy notes programu OneNote lub wybrać istniejący notes. Link do notesu będzie widoczny w zaproszeniu na spotkanie.

Współpraca za pomocą programów Skype i OneNote

Pozostań w kontakcie, gdy podróżujesz

Wybierz swoje urządzenie przenośne, aby dowiedzieć się, jak zainstalować aplikacje pakietu Office:

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×