Wprowadzenie do programu Access

Przewodnik Szybki start dla programu Access 2016

Przewodnik Szybki start dla programu Access 2016

W programie Access możesz utworzyć bazę danych bez konieczności pisania kodu i nie będąc ekspertem w dziedzinie baz danych.

Dobrze zaprojektowane szablony ułatwiają szybkie tworzenie baz danych. Możesz łatwo znajdować dane za pomocą zapytań, błyskawicznie tworzyć formularze w celu łatwego wprowadzania danych oraz podsumowywać dane w raportach pogrupowanych i raportach podsumowania. Dziesiątki kreatorów ułatwiają rozpoczęcie pracy i zwiększenie wydajności.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Tworzenie bazy danych

 1. Otwórz program Access.

  Jeśli program Access jest już otwarty, wybierz pozycję Plik > Nowy.

 2. Wybierz pozycję Pusta baza danych lub szablon.

 3. Wprowadź nazwę bazy danych i wybierz lokalizację, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

  Jeśli będzie to konieczne, po otwarciu bazy danych wybierz pozycję Włącz zawartość na żółtym pasku komunikatów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie nowej bazy danych.

Szablony programu Access

Importowanie danych z programu Excel

 1. Otwórz skoroszyt programu Excel, upewnij się, że każda kolumna ma nagłówek i spójny typ danych, a następnie wybierz zakres danych.

 2. Wybierz pozycję Dane zewnętrzne > Excel.

 3. Wybierz pozycję Przeglądaj, aby znaleźć plik programu Excel, zaakceptuj wartości domyślne, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Wybierz pozycję Czy pierwszy wiersz danych zawiera nagłówki kolumn, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Wykonaj wymagane czynności na pozostałych ekranach kreatora, a następnie wybierz przycisk Zakończ.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie lub łączenie danych zawartych w skoroszycie programu Excel.

Importowanie danych z programu Excel

Dodawanie klucza podstawowego do tabeli

Utwórz klucz podstawowy, aby powiązać dane z różnych tabel.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę w okienku nawigacji, a następnie wybierz pozycję Widok projektu.

 2. Zaznacz pole lub pola, których chcesz użyć jako klucza podstawowego.

 3. Wybierz pozycję Projektowanie > Klucz podstawowy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie lub zmienianie klucza podstawowego.

Klucz podstawowy i klucz obcy pokazane między dwoma arkuszami danych programu Access

Grupa Narzędzia na karcie Projektowanie

Tworzenie zapytania wybierającego

Utwórz zapytanie, aby skupić się na wybranych danych.

 1. Wybierz pozycję Tworzenie > Kreator zapytań .

 2. Wybierz pozycję Proste zapytanie, a następnie przycisk OK.

 3. Wybierz tabelę zawierającą odpowiednie pole, dodaj wybrane pola z listy Dostępne pola do listy Wybrane pola, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 4. Wybierz, czy chcesz otworzyć zapytanie w Widoku arkusza danych, czy zmodyfikować je w Widoku projektu, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do zapytań lub Tworzenie prostego zapytania wybierającego.

W oknie dialogowym Kreator prostych zapytań zaznacz pola, których chcesz użyć.

Tworzenie formularza dzielonego

Formularz dzielony umożliwia wyświetlenie dwóch widoków danych w tym samym czasie — Widoku arkusza danych i Widoku formularza. Na przykład za pomocą widoku arkusza danych można szybko znaleźć dany rekord, a następnie za pomocą widoku formularza można ten rekord edytować.

 1. W okienku nawigacji zaznacz tabelę lub zapytanie zawierające odpowiednie dane.

 2. Wybierz pozycję Tworzenie > Więcej formularzy > Formularz dzielony.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie formularza dzielonego.

Formularz dzielony

Tworzenie raportu

 1. Wybierz pozycję Tworzenie > Kreator raportów.

 2. Wybierz tabelę lub zapytanie, na liście Dostępne pola kliknij dwukrotnie każde pole, które chcesz dodać do raportu, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 3. Kliknij dwukrotnie pole, według którego chcesz przeprowadzić grupowanie, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 4. Wykonaj wymagane czynności na pozostałych ekranach kreatora, a następnie wybierz przycisk Zakończ.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie podstawowych raportów lub Tworzenie prostego raportu.

Strona Kreatora raportów

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych

 1. Wybierz pozycję Plik > Zapisz jako.

 2. W obszarze Typy plików bazy danych wybierz pozycję Zapisz bazę danych jako.

 3. W obszarze Zaawansowane wybierz pozycję Wykonaj kopię zapasową bazy danych, a następnie wybierz przycisk Zapisz jako.

  Domyślna nazwa pliku zawiera nazwę źródłowej bazy danych oraz czas wykonania kopii zapasowej.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych programu Access

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej programu Access

 1. Wybierz pole Powiedz mi, co chcesz zrobić u góry ekranu.

 2. Wpisz, co chcesz zrobić.

  Na przykład wpisz formularz dzielony, aby sprawdzić, jak utworzyć formularz dzielony, lub szkolenie, aby wyświetlić materiały szkoleniowe dotyczące programu Access.

Uzyskiwanie pomocy w programie Access
Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×