Przewodnik Szybki start dla funkcji Wideo w usłudze Office 365

Wideo w usłudze Office 365 to intranetowy portal, w którym osoby z danej organizacji mogą publikować i wyświetlać klipy wideo.

Za pomocą portalu Wideo w usłudze Office 365 możesz:

 • przekazywać i udostępniać pliki wideo,

 • znajdować i oglądać klipy wideo udostępnione przez inne osoby w organizacji,

 • tworzyć kanały wideo i nimi zarządzać.

Portal Wideo w usłudze Office 365 z kilkoma przekazanymi klipami wideo

Aby używać portalu Wideo w usłudze Office 365, nie musisz instalować żadnego oprogramowania na komputerze czy urządzeniu. Łączysz się za pośrednictwem przeglądarki internetowej, na dowolnej platformie i dowolnym urządzeniu.

 1. Zaloguj się w usłudze Office 365 przy użyciu konta służbowego.

 2. Na stronie głównej usługi Office 365 wybierz kafelek Wideo bądź pozycję Wideo dostępną w obszarze Uruchamianie aplikacji Ikona Uruchamianie aplikacji w górnej części okna przeglądarki.

Jeśli potrzebujesz pomocy w logowaniu, zobacz Gdzie można zalogować się do usługi Office 365.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko aplikacji z aktywnym kafelkiem Wideo.

Obejrzyj klip wideo

 1. Zaloguj się do portalu Wideo w usłudze Office 365.

 2. Aby znaleźć konkretny kanał lub klip wideo:

  • Wybierz pozycję Kanały, a następnie konkretny kanał.

  • Wybierz pozycję Wyszukaj wyszukiwanie , a następnie wprowadź informacje o kanale lub klipie wideo w polu wyszukiwania.

 3. Wybierz miniaturę klipu wideo, który chcesz obejrzeć.

Uwaga : W celu odtwarzania klipów wideo w niektórych kombinacjach przeglądarek i urządzeń może być konieczne zainstalowanie programu Adobe Flash. Program Adobe Flash można zainstalować z tej strony.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę główną funkcji Wideo w usłudze Office 365.
Tworzenie kanału
 1. Wybierz pozycję Kanały.

 2. Wybierz przycisk + Nowy kanał.

 3. W okienku Uruchamianie nowego kanału:

  • Wpisz nazwę kanału w polu Nadaj nazwę.

  • Wybierz kolor, który ma być widoczny w nagłówku kanału i obok nazwy kanału w katalogu.

  • Wybierz pozycję Utwórz.

Uwaga : Aby utworzyć kanał, trzeba mieć uprawnienia administratora kanału. Domyślnie wszyscy w organizacji mają uprawnienia administratora kanału.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Uruchamianie nowego kanału.
Przekazywanie klipu wideo
 1. Wybierz pozycję Przekaż na pasku menu.

 2. Wybierz kanał, do którego chcesz przekazać klip wideo, w polu Wybierz kanał.

 3. Aby przekazać klip wideo:

  • Przeciągnij klip wideo z Eksploratora plików do obszaru Wybierz klipy wideo do przekazania lub przeciągnij tutaj pliki.

  • Kliknij obszar Wybierz klipy wideo do przekazania lub przeciągnij tutaj pliki, wybierz klip wideo w oknie dialogowym Wybierz plik do przekazania, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

 4. Podczas przekazywania klipu wideo wprowadź lub zmodyfikuj jego tytuł w polu Tytuł i wprowadź opcjonalny opis.

 5. Wybierz pozycję Przejdź do wideo, aby wyświetlić klip wideo po zakończeniu przekazywania.

Aby uzyskać informacje o typach plików, jakie można przekazać, zobacz Formaty wideo obsługiwane przez portal Wideo w usłudze Office 365.

Zrzut ekranu przedstawiający ekran Przekazywanie z wyświetlonym tytułem, opisem i postępem przekazywania klipu wideo.

Wybieranie obrazu miniatury dla klipu wideo

 1. Wybierz klip wideo i, jeśli chcesz, wstrzymaj odtwarzanie wideo.

 2. Wybierz pozycję Zarządzaj.

 3. Wybierz pozycję Miniatura.

 4. W okienku Wybierz miniaturę wybierz miniaturę, której chcesz użyć, lub opcję Przekaż obraz, jeśli chcesz użyć istniejącego pliku obrazu jako miniatury.

 5. Zamknij okienko Wybierz miniaturę.

Uwaga : Może upłynąć kilka minut, zanim nowa miniatura będzie wyświetlana użytkownikom portalu Wideo w usłudze Office 365.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Wybierz miniaturę.

Dodawanie napisów lub podpisów do klipu wideo

Transkrypcję części audio klipu wideo możesz wyświetlić pod klipem, łącząc z nim plik Web Video Text Track (vtt).

 1. Wyświetl stronę klipu wideo i, jeśli chcesz, wstrzymaj odtwarzanie wideo.

 2. Na pasku menu wybierz pozycję Zarządzaj, a następnie pozycję Napisy lub podpisy.

 3. W okienku Napisy lub podpisy wybierz pozycję Przekaż nowy plik.

 4. Wybierz język pliku VTT, który zamierzasz przekazać, a następnie wybierz pozycję Przekaż.

 5. Znajdź i zaznacz plik VTT, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

Uwaga : Obecnie korzystanie z napisów lub podpisów WebVTT, tak jak są one używane w portalu Wideo w usłudze Office 365, nie jest obsługiwane przez natywny odtwarzacz wideo systemu iOS. W efekcie napisy lub podpisy nie będą wyświetlane na urządzeniach z systemem iOS.

Zrzut ekranu przedstawiający menu podpisów kodowanych dla klipu wideo w funkcji Wideo w usłudze Office 365.

Kojarzenie osób z klipem wideo

 1. Wybierz klip wideo i, jeśli chcesz, wstrzymaj odtwarzanie wideo.

 2. Wybierz przycisk Skojarz osoby Przycisk Skojarz osoby w funkcji Wideo w usłudze Office 365 w sekcji Osoby powiązane z tym klipem wideo.

 3. W okienku Osoby powiązane z tym klipem wideo wpisz nazwę osoby, którą chcesz dodać, a następnie wybierz z listy nazwę tej osoby.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

Skojarz klip wideo z osobą w organizacji.

Polecanie klipu wideo

Jeśli masz uprawnienia do administrowania kanałem, możesz polecić maksymalnie pięć klipów wideo na stronie głównej kanału.

 1. Przejdź na stronę kanału, którą chcesz zmienić.

 2. Wybierz pozycję Ustawienia kanału.

 3. Wybierz pozycję Polecane w lewym okienku.

 4. Dla każdego klipu wideo, który chcesz polecić, wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz kafelek Polecane, którym chcesz zarządzać.

  • W nowo otwartym oknie wybierz klip wideo, który chcesz wyświetlić na kafelku Polecane, a następnie wybierz pozycję OK.

 5. Wybierz pozycję Zapisz.

 6. Wybierz pozycję Powrót do kanału Wstecz , aby wrócić na stronę główną kanału.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecanie klipów wideo i kanałów na stronie głównej portalu Wideo w usłudze Office 365 i Polecanie klipów wideo w kanale.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę główną kanału z pięcioma polecanymi klipami wideo.

Udostępnianie klipów wideo innym osobom

 • Osadzanie klipu wideo usługi Office 365 w witrynie — aby uzyskać więcej informacji, zobacz Osadzanie klipu wideo usługi Office 365 w witrynie.

 • Publikowanie w usłudze Yammer — jeśli Twoja organizacja korzysta z usługi Yammer, możesz opublikować w usłudze Yammer informację o oglądanym klipie wideo. Do wpisu zostanie automatycznie dołączony link do oglądanego klipu wideo. Aby uzyskać informacje o korzystaniu z usługi Yammer, zobacz Zapoznaj się z usługą Yammer.

 • Wysyłanie linku do klipu wideo w wiadomości e-mail — aby uzyskać link do klipu wideo, wybierz klip wideo w portalu Wideo w usłudze Office 365, a następnie skopiuj adres URL z paska adresu przeglądarki.

Osoby, które powiadomisz o klipie wideo, będą mogły go wyświetlić, jeśli mają uprawnienia do wyświetlania kanału, w którym ten klip się znajduje. Aby uzyskać informacje na temat uprawnień do kanału, zobacz sekcję Zmienianie uprawnień do kanału w artykule Tworzenie kanału i zarządzanie nim w portalu Wideo w usłudze Office 365.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje udostępniania na stronie wideo.
Usuwanie klipu wideo
 1. Wybierz klip wideo i, jeśli chcesz, wstrzymaj odtwarzanie wideo.

 2. Wybierz pozycję Usuń na pasku menu.

 3. Wybierz pozycję Usuń w oknie dialogowym Usuń klip wideo.

Uwaga : Usunięte klipy wideo zostają zachowane w koszu programu SharePoint przez 30 dni.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę wideo z aktywnym poleceniem Usuń.
Uzyskiwanie pomocy dotyczącej portalu Wideo w usłudze Office 365
 1. Wybierz ikonę ? w prawym górnym rogu strony portalu Wideo w usłudze Office 365.

 2. Wybierz pozycję Powiedz mi, co chcesz zrobić u góry okienka Pomoc.

 3. Wpisz zadanie lub funkcję, na temat których chcesz uzyskać pomoc, aby wyświetlić powiązane akcje i tematy Pomocy.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę pomocy funkcji Wideo w usłudze Office 365 z wyświetlonymi wynikami wyszukiwania dla „Przekaż”.

Pomoc i materiały szkoleniowe dotyczące portalu Wideo w usłudze Office 365

Pomoc i zasoby szkoleniowe dotyczące portalu Wideo w usłudze Office 365

Fotografia przedstawiająca trzy osoby pracujące na komputerach przenośnych.
Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×