Przesyłanie danych formularza w wiadomości e-mail

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Do szablonu formularza można dodawać pomocnicze połączenia danych do przesyłania, aby umożliwić użytkownikom wysyłanie danych formularza w wiadomości e-mail. Do określania adresów e-mail, do których zostanie wysłany formularz, wiersza tematu wiadomości e-mail i nazwy formularza można używać wartości statystycznych, wartości zależnych od danych w formularzu lub formuły. Można też określać, czy formularz ma być wyświetlany w treści wiadomości czy jako załącznik do wiadomości.

Jeśli szablon formularza zostanie skonfigurowany tak, aby dołączał formularz jako załącznik wiadomości e-mail, do wiadomości będzie można również dołączyć szablon formularza. Dołączając formularz i szablon formularza jako załączniki do wiadomości e-mail, można zagwarantować, że adresaci wiadomości e-mail będą mogli otworzyć formularz w programie Microsoft Office InfoPath, nawet jeśli nie będą mieć szablonu formularza zbuforowanego na swoim komputerze. Aby adresaci mogli otwierać załączniki, muszą mieć zainstalowany program InfoPath.

Kiedy użytkownicy przesyłają dane formularza w wiadomości e-mail, program InfoPath tworzy wiadomość e-mail zawierającą dane formularza i wysyła ją do adresatów poczty e-mail określonych podczas tworzenia połączenia danych. Jeśli osoby odbierające wypełnione formularze używają programu Microsoft Office Outlook 2007, mogą dodać do swojej Skrzynki odbiorczej folder, który będzie zawierał wszystkie odebrane formularze, i skonfigurować ten folder tak, aby wyświetlał dane z formularzy w kolumnach programu Outlook.

Po dodaniu połączenia danych do przesyłania można skonfigurować szablon formularza tak, aby umożliwić użytkownikom przesyłanie danych formularza. Dzięki temu w momencie otwarcia formularza przez użytkowników program InfoPath automatycznie doda przycisk Prześlij do paska narzędzi Standardowy i polecenie Prześlij do menu Plik. Można też dostosować opcje przesyłania szablonu formularza:

 • zmieniając tekst pojawiający się na przycisku Prześlij na pasku narzędzi Standardowy i na poleceniu Prześlij w menu Plik;

 • zmieniając skrót klawiaturowy dotyczący przycisku Prześlij na pasku narzędzi Standardowy i polecenia Prześlij w menu Plik;

 • tworząc niestandardowe komunikaty wyświetlane, gdy użytkownicy przesyłają formularze;

 • określając, czy po przesłaniu formularza ma on pozostać otwarty, zostać zamknięty czy ma zostać otwarty kolejny pusty formularz.

Początek strony

Dodawanie połączenia danych do przesyłania

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje przesyłania.

 2. W oknie dialogowym Opcje przesyłania zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na przesyłanie tego formularza.

 3. Kliknij opcję Wysyłaj dane formularza do pojedynczego miejsca docelowego, a następnie kliknij na liście pozycję E-mail.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

 5. W Kreatorze połączenia danych wpisz w odpowiednich polach adresy e-mail adresatów, temat, który ma być wyświetlany w wiadomości e-mail, oraz tekst wprowadzający, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Porada: Można też określić pole lub użyć formuły w celu utworzenia wartości każdego pola oprócz pola Wprowadzenie.

  Jak?

  1. Kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku .

  2. W oknie dialogowym Wstawianie formuły wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby użyć pola w formule, kliknij przycisk Wstaw pole lub grupę, w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

   • Aby użyć funkcji w formule, kliknij przycisk Wstaw funkcję, w oknie dialogowym Wstawianie funkcji wybierz funkcję, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

    Porada: Jeśli funkcja wymaga parametrów, należy zaznaczyć funkcję w oknie dialogowym Wstawianie funkcji, kliknąć przycisk OK, a następnie w polu Formuła w oknie dialogowym Wstawianie formuły kliknąć dwukrotnie dodaną funkcję i kliknąć pole lub grupę. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do artykułów zawierających więcej informacji o funkcjach.

   • Aby wstawić wartość lub operator matematyczny w formule, w polu Formuła wpisz wartość lub symbol operacji matematycznej.

  Operacja

  Symbol

  Dodawanie

  +

  Odejmowanie

  -

  Mnożenie

  *

  Dzielenie

  /

  • Uwaga: Jeśli w formule występuje operator dzielenia (/), przed nim i po nim musi wystąpić spacja. W przeciwnym przypadku program InfoPath może zinterpretować symbol „/” jako separator kroków położenia XPath, a nie jako operator dzielenia.

  • Aby sprawdzić, czy formuła ma poprawną składnię, kliknij przycisk Weryfikuj formułę w oknie dialogowym Wstawianie formuły.

   W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do artykułów zawierających więcej informacji o formułach.

 6. Na następnej stronie kreatora wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby wyświetlić formularz w treści wiadomości e-mail, kliknij opcję Wyślij tylko aktywny widok formularza bez załącznika.

  2. Aby wysyłać dane formularza jako załącznik do wiadomości e-mail, kliknij opcję Wyślij dane formularza w postaci załącznika, zaznacz pole wyboru Dołącz szablon formularza, aby umożliwić użytkownikom otwieranie formularza, a następnie wpisz nazwę formularza w polu Nazwa załącznika. Aby zagwarantować, że każda nazwa formularza będzie unikatowa, można też określić pole lub użyć formuły.

   Jak?

   1. Kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku .

   2. W oknie dialogowym Wstawianie formuły wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby użyć pola w formule, kliknij przycisk Wstaw pole lub grupę, w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

    • Aby użyć funkcji w formule, kliknij przycisk Wstaw funkcję, w oknie dialogowym Wstawianie funkcji wybierz funkcję, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

     Porada: Jeśli funkcja wymaga parametrów, należy zaznaczyć funkcję w oknie dialogowym Wstawianie funkcji, kliknąć przycisk OK, a następnie w polu Formuła w oknie dialogowym Wstawianie formuły kliknąć dwukrotnie dodaną funkcję i kliknąć pole lub grupę. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do artykułów zawierających więcej informacji o funkcjach.

    • Aby wstawić wartość lub operator matematyczny w formule, w polu Formuła wpisz wartość lub symbol operacji matematycznej.

   Operacja

   Symbol

   Dodawanie

   +

   Odejmowanie

   -

   Mnożenie

   *

   Dzielenie

   /

   • Uwaga: Jeśli w formule występuje operator dzielenia (/), przed nim i po nim musi wystąpić spacja. W przeciwnym przypadku program InfoPath może zinterpretować symbol „/” jako separator kroków położenia XPath, a nie jako operator dzielenia.

   • Aby sprawdzić, czy formuła ma poprawną składnię, kliknij przycisk Weryfikuj formułę w oknie dialogowym Wstawianie formuły.

    W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do artykułów zawierających więcej informacji o formułach.

   Uwaga: Osoby, które odbiorą dane formularza w formie załącznika w wiadomości e-mail, muszą mieć zainstalowany program InfoPath, aby móc otworzyć załącznik.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. Na następnej stronie kreatora w polu Wprowadź nazwę dla tego połączenia danych wpisz opisową nazwę dla tego przedstawia połączenia danych.

 9. Sprawdź, czy informacje w sekcji Podsumowanie są poprawne, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  1. Aby zmienić nazwę przycisku Prześlij, który pojawia się na pasku narzędzi Standardowy, a polecenie Prześlij, który pojawia się w menu plik, podczas wypełniania formularza, wpisz nową nazwę w polu Podpis w przesyłania Opcje okno dialogowe.

   Porada: Jeśli chcesz przypisać skrót klawiaturowy do tego przycisku i polecenia, wpisz handlowe "i" (&) przed znakiem, który ma być używany jako skrót klawiaturowy. Na przykład aby przypisać klawisze ALT + B, jako skrót klawiaturowy dla przycisku Prześlij i polecenia, wpisz & przycisk Prześlij.

 10. Jeśli nie chcesz używać polecenia Prześlij lub przycisk Zatwierdź na pasku narzędzi Standardowy, podczas wypełniania formularza użytkownicy, wyczyść pole wyboru Pokaż polecenie Prześlij i przycisk Prześlij.

  1. Domyślnie po użytkownikom przesyłanie formularzy programu InfoPath zachowuje formularz otwarty i zostanie wyświetlony komunikat, aby wskazać, jeśli formularz został pomyślnie przesłany. Aby zmienić to zachowanie domyślne, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby zamknąć formularz lub Utwórz nowy pusty formularz po przesłaniu wypełniony formularz, kliknij opcję, która ma na liście po przesyłanie.

   • Aby utworzyć niestandardowe wiadomości, który wskazuje, jeśli formularz został pomyślnie przesłany, zaznacz pole wyboru Użyj niestandardowych wiadomości, a następnie wpisz wiadomości w polach w przypadku powodzenia i niepowodzenia.

    Porada: Poinstruuj użytkowników za pomocą wiadomości w polu w przypadku awarii co należy zrobić, jeśli nie można ich przesłać formularz. Na przykład można sugerują, że użytkownicy zapisywać formularze i skontaktować się z osobą Aby uzyskać dodatkowe instrukcje.

   • Jeśli nie chcesz wyświetlać wiadomości, gdy użytkownik przesyła formularz, wyczyść pole wyboru Pokaż sukcesów i porażek wiadomości.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×