Przesyłanie danych formularza do usługi sieci Web

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli użytkownicy powinni przesyłać dane formularza do usługi sieci Web, można dodać do szablonu formularza połączenie danych do przesyłania jako pomocnicze połączenie danych. Zależnie od typów danych akceptowanych przez usługę sieci Web można skonfigurować połączenie danych do przesyłania tak, aby przesyłało dane z określonego pola, dane ze wszystkich pól w grupie lub wszystkie dane z formularza.

Po dodaniu połączenia danych do przesyłania można skonfigurować szablon formularza tak, aby umożliwić użytkownikom przesyłanie danych formularza do usługi sieci Web. Dzięki temu program InfoPath doda przycisk Prześlij do paska narzędzi Standardowy oraz polecenie Prześlij do menu Plik w formularzu. Można też dostosować opcje przesyłania szablonu formularza:

 • zmieniając tekst pojawiający się na przycisku Prześlij na pasku narzędzi Standardowy i na poleceniu Prześlij w menu Plik;

 • zmieniając skrót klawiaturowy dotyczący przycisku Prześlij na pasku narzędzi Standardowy i polecenia Prześlij w menu Plik;

 • tworząc niestandardowe komunikaty wyświetlane, gdy użytkownicy przesyłają formularze;

 • określając, czy po przesłaniu formularza ma on pozostać otwarty, zostać zamknięty czy ma zostać otwarty kolejny pusty formularz.

Dodawanie połączenia danych do przesyłania

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje przesyłania.

 2. W oknie dialogowym Opcje przesyłania zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na przesyłanie tego formularza.

 3. Kliknij opcję Wysyłaj dane formularza do pojedynczego miejsca docelowego, a następnie kliknij na liście pozycję Usługa sieci Web.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

 5. W Kreatorze połączenia danych wpisz lokalizację usługi sieci Web, do której użytkownicy będą przesyłać dane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Porada: Aby przeszukać serwer UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) w poszukiwaniu usługi sieci Web, należy kliknąć opcję Przeszukaj zasoby UDDI, wprowadzić adres serwera UDDI do przeszukania, określić, czy należy wyszukiwać według dostawcy czy według dostępnych usług, wprowadzić słowo kluczowe wyszukiwania, a następnie kliknąć przycisk Szukaj. Usługi sieci Web pasujące do słowa kluczowego wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście Wynik wyszukiwania.

 6. Na liście Wybierz operację na następnej stronie kreatora kliknij operację usługi sieci Web, której chcesz użyć do odbierania danych formularza, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Aby wybrać dane z formularza do przesyłania dla każdego parametru usługi sieci Web, na następnej stronie kreatora wykonaj jedną z następujących czynności:

  Przesyłanie danych do pola lub grupy

  1. Na liście Parametry kliknij parametr usługi sieci Web, która będzie odbierać dane z formularza.

  2. W oknie Opcje parametru kliknij przycisk Pole lub grupa.

  3. Kliknij przycisk Modyfikuj Obraz przycisku .

  4. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole lub grupę, których dane chcesz przesyłać, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. W polu Dołącz kliknij pozycję Tylko tekst i elementy podrzędne, aby przesyłać tylko dane z tego pola i elementy podrzędne pola lub grupy, albo kliknij pozycję Poddrzewo XML, włącznie z zaznaczonym elementem, aby przesyłać nazwę pola, dane z pola i elementy podrzędne w wybranej grupie lub polu.

  Przesyłanie wszystkich danych w formularzu

  1. Na liście Parametry kliknij parametr usługi sieci Web, która będzie odbierać dane z formularza.

  2. W obszarze Opcje parametrów kliknij cały formularz (dokument XML włącznie z instrukcjami przetwarzania).

  Przesyłanie danych w postaci ciągu

  1. Na liście Parametry kliknij parametr usługi sieci Web, która będzie odbierać dane z formularza.

  2. W obszarze Opcje parametrów kliknij cały formularz (dokument XML włącznie z instrukcjami przetwarzania).

  3. Zaznacz pole wyboru Prześlij dane jako ciąg.

   Uwaga: Najczęściej to pole wyboru jest zaznaczane w celu przesłania danych podpisanych cyfrowo. W większości przypadków należy wyczyścić to pole wyboru.

  Szczegółowe informacje techniczne dotyczące obiektów DataSet ADO.NET firmy Microsoft

  Jeśli usługa sieci Web wymaga obiektu DataSet technologii ADO.NET, należy wybrać węzeł zestawu danych podczas konfigurowania tego połączenia danych. W przypadku korzystania z węzła innego typu dla połączenia danych z usługą sieci Web, która wymaga obiektu ADO DataSet, akcja przesyłania nie powiedzie się.

 8. Kliknij przycisk Dalej.

 9. Na następnej stronie kreatora w polu Wprowadź nazwę dla tego połączenia danych wpisz opisową nazwę dla tego przedstawia połączenia danych.

  1. Aby zmienić nazwę przycisku Prześlij, który pojawia się na pasku narzędzi Standardowy, a polecenie Prześlij, który pojawia się w menu plik, podczas wypełniania formularza, wpisz nową nazwę w polu Podpis w przesyłania Opcje okno dialogowe.

   Porada: Jeśli chcesz przypisać skrót klawiaturowy do tego przycisku i polecenia, wpisz handlowe "i" (&) przed znakiem, który ma być używany jako skrót klawiaturowy. Na przykład aby przypisać klawisze ALT + B, jako skrót klawiaturowy dla przycisku Prześlij i polecenia, wpisz & przycisk Prześlij.

 10. Sprawdź, czy informacje w sekcji Podsumowanie są poprawne, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 11. Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z polecenia Prześlij i przycisku Prześlij na pasku zadań Standardowy przy wypełnianiu formularza, zaznacz pole wyboru Pokaż element menu Prześlij i przycisk paska narzędzi Prześlij.

  1. Domyślnie po użytkownikom przesyłanie formularzy programu InfoPath zachowuje formularz otwarty i zostanie wyświetlony komunikat, aby wskazać, jeśli formularz został pomyślnie przesłany. Aby zmienić to zachowanie domyślne, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   1. Aby zamknąć formularz lub Utwórz nowy pusty formularz po przesłaniu wypełniony formularz, kliknij opcję, która ma na liście po przesyłanie.

   2. Aby utworzyć niestandardowe wiadomości, który wskazuje, jeśli formularz został pomyślnie przesłany, zaznacz pole wyboru Użyj niestandardowych wiadomości, a następnie wpisz wiadomości w polach w przypadku powodzenia i niepowodzenia.

    Porada: Poinstruuj użytkowników za pomocą wiadomości w polu w przypadku awarii co należy zrobić, jeśli nie można ich przesłać formularz. Na przykład można sugerują, że użytkownicy zapisywać formularze i skontaktować się z osobą Aby uzyskać dodatkowe instrukcje.

   3. Jeśli nie chcesz wyświetlać wiadomości, gdy użytkownik przesyła formularz, wyczyść pole wyboru Pokaż sukcesów i porażek wiadomości.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×