Przesyłanie danych formularza do usługi sieci Web

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli przesyłanie ich danych formularza do usługi sieci Web, możesz dodać połączenia przesyłania danych do szablonu formularza jako pomocniczego połączenia danych. W zależności od typów danych, które akceptuje usługi sieci Web można skonfigurować połączenie danych przesyłania przesyłanie danych w określonym polu, dane w wszystkie pola w grupie lub wszystkich danych w formularzu.

Po dodaniu połączenia przesyłania danych, możesz skonfigurować szablon formularza, aby umożliwić użytkownikom przesyłanie ich danych formularza do usługi sieci Web. W wyniku programu Microsoft Office InfoPath dodaje przycisk Prześlij do przesyłania poleceń z menu plik w formularzu i pasku narzędzi Standardowy. Można także dostosować opcje przesyłania dla szablonu formularza w następujący sposób:

 • Zmienianie tekstu wyświetlanego na przycisk Zatwierdź na pasku narzędzi Standardowy i polecenie Prześlij w menu plik.

 • Zmienianie skrótu klawiaturowego dla przycisku Wyślij na pasku narzędzi Standardowy i polecenie Prześlij w menu plik.

 • Tworzenie niestandardowego wiadomości do wyświetlenia dla użytkowników, podczas przesyłania formularzy.

 • Określ, czy Pozostaw formularz otwarty, zamknij formularz, lub Otwórz inny pusty formularz po przesłaniu formularza.

Dodawanie połączenia przesyłania danych

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje przesyłania.

 2. W oknie dialogowym Opcje przesyłania zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na przesyłanie tego formularza.

 3. Kliknij przycisk Wyślij danych formularza do jednego miejsca docelowego, a następnie kliknij usługi sieci Web na liście.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

 5. W Kreatorze połączenia danych wpisz lokalizację usługi sieci Web miejsce, w którym użytkownicy będą przesyłanie ich danych, a następnie kliknij Dalej.

  Porada: Jeśli chcesz przeszukać Universal Description, odnajdowanie i usług UDDI serwera usługi sieci Web, kliknij przycisk Przeszukaj zasoby, wprowadź adres serwera UDDI, który chcesz wyszukać, określ, czy wyszukiwanie według dostawcy lub usługi, które są dostarczane, Wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj. Usługi sieci Web, które są zgodne z słowo kluczowe wyszukiwania pojawią się na liście wyników wyszukiwania.

 6. Na następnej stronie kreatora na liście Wybierz operacja kliknij operację usługi sieci Web, który ma być używany w celu odbioru danych formularza, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora Aby zaznaczyć danych w formularzu, aby przesłać dla każdego parametru usługę sieci Web, wykonaj jedną z następujących czynności:

  Przesyłanie danych do pola lub grupy

  1. Na liście parametrów kliknij parametr usługi sieci Web, która pobiera dane z formularza.

  2. W oknie dialogowym Opcje parametrów kliknij pola lub grupy.

  3. Kliknij przycisk Modyfikuj Obraz przycisku .

  4. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole lub grupę, których chcesz przesłać dane, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. W oknie dialogowym Dołączanie kliknij pozycję tekst i elementy podrzędne, aby przesłać tylko dane w tej dziedzinie oraz elementy podrzędne pola lub grupy, lub kliknij pozycję poddrzewo XML, włącznie z zaznaczonym elementem przesłania nazwę pola danych w polu, a elementy podrzędne w wybranej grupie lub polu.

  Przesyłanie wszystkich danych w formularzu

  1. Na liście parametrów kliknij parametr usługi sieci Web, która pobiera dane z formularza.

  2. W obszarze Opcje parametrów kliknij cały formularz (dokument XML włącznie z instrukcjami przetwarzania).

  Przesyłanie danych w postaci ciągu

  1. Na liście parametrów kliknij parametr usługi sieci Web, która pobiera dane z formularza.

  2. W obszarze Opcje parametrów kliknij cały formularz (dokument XML włącznie z instrukcjami przetwarzania).

  3. Zaznacz pole wyboru Prześlij dane jako ciąg.

   Uwaga: Zazwyczaj możesz wybrać tego pola wyboru umożliwia przesyłanie danych podpisanych cyfrowo. W większości przypadków wyczyść to pole wyboru.

  Szczegółowe informacje techniczne dotyczące obiektów DataSet ADO.NET firmy Microsoft

  Jeśli usługa sieci Web wymaga obiektu zestawu danych ADO.NET, wybierz węzeł zestawu danych podczas konfigurowania tego połączenia danych. Jeśli używasz innego typu węzeł do połączenia danych usługi sieci Web, która wymaga zestaw ADO Akcja przesyłania nie powiedzie się.

 8. Kliknij przycisk Dalej.

 9. Na następnej stronie kreatora w polu Wprowadź nazwę dla tego połączenia danych wpisz opisową nazwę dla tego przedstawia połączenia danych.

  1. Aby zmienić nazwę przycisku Prześlij, który pojawia się na pasku narzędzi Standardowy, a polecenie Prześlij, który pojawia się w menu plik, podczas wypełniania formularza, wpisz nową nazwę w polu Podpis w przesyłania Opcje okno dialogowe.

   Porada: Jeśli chcesz przypisać skrót klawiaturowy do tego przycisku i polecenia, wpisz handlowe "i" (&) przed znakiem, który ma być używany jako skrót klawiaturowy. Na przykład aby przypisać klawisze ALT + B, jako skrót klawiaturowy dla przycisku Prześlij i polecenia, wpisz & przycisk Prześlij.

 10. Sprawdź, że informacje są prawidłowe, w sekcji Podsumowanie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 11. Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z polecenie Prześlij lub przycisk Prześlij na pasku narzędzi Standardowy podczas wypełniania formularza, zaznacz pole wyboru Pokaż polecenie Prześlij i przycisk Prześlij.

  1. Domyślnie po użytkownikom przesyłanie formularzy programu InfoPath zachowuje formularz otwarty i zostanie wyświetlony komunikat, aby wskazać, jeśli formularz został pomyślnie przesłany. Aby zmienić to zachowanie domyślne, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   1. Aby zamknąć formularz lub Utwórz nowy pusty formularz po przesłaniu wypełniony formularz, kliknij opcję, która ma na liście po przesyłanie.

   2. Aby utworzyć niestandardowe wiadomości, który wskazuje, jeśli formularz został pomyślnie przesłany, zaznacz pole wyboru Użyj niestandardowych wiadomości, a następnie wpisz wiadomości w polach w przypadku powodzenia i niepowodzenia.

    Porada: Poinstruuj użytkowników za pomocą wiadomości w polu w przypadku awarii co należy zrobić, jeśli nie można ich przesłać formularz. Na przykład można sugerują, że użytkownicy zapisywać formularze i skontaktować się z osobą Aby uzyskać dodatkowe instrukcje.

   3. Jeśli nie chcesz wyświetlać wiadomości, gdy użytkownik przesyła formularz, wyczyść pole wyboru Pokaż sukcesów i porażek wiadomości.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×