Przesyłanie danych formularza do bazy danych programu Microsoft Access

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Omówienie

Krok 1. Włączanie połączenia danych do przesyłania

Krok 2. Konfigurowanie opcji przesyłania

Omówienie

Podczas projektowania szablonu formularza programu Microsoft Office InfoPath, opartej na programie Microsoft Office Access (MDB) lub bazy danych programu Microsoft Office Access 2007 (accdb), Kreatora połączenia danych tworzy połączenie przesyłania danych do bazy danych, jeśli są spełnione następujące warunki.

 • Szablon formularza zaprojektowano tak, aby użytkownicy muszą wypełnij go za pomocą programu InfoPath. Jeśli formularz zostanie wypełnione przy użyciu przeglądarki sieci Web, formularz nie przesyłanie danych bezpośrednio do bazy danych. Aby skonfigurować szablon formularza zgodny z przeglądarką do przesyłania danych do bazy danych, należy użyć połączenia danych, które przesyła dane do usługi sieci Web, która działa z bazą danych.

 • Tabela podstawowa bazy danych, która jest używana w głównym połączeniu danych, zawiera klucz podstawowy, ograniczenie unikatowe lub indeks unikatowy.

 • Innych tabel bazy danych, które korzystają z tego połączenia danych głównym posiadać proste, hierarchicznych relacji do tabeli podstawowej bazy danych.

 • Baza danych nie zawiera pola, które mogą zawierać typu dużych danych binarnych, takich jak obrazy, obrazy, OLE obiektów, plików załączników, typ danych Nota Office Access lub typ danych tekst SQL.

Bazy danych, która spełnia tych wymagań, InfoPath tworzy połączenia przesyłania danych i dodaje przycisk Prześlij do przesyłania poleceń z menu plik w formularzu i pasku narzędzi Standardowy.

Uwaga : Pomocniczych połączeń danych nie można przesyłać dane do bazy danych. Jeśli chcesz używać połączenie przesyłania danych do bazy danych jako pomocniczego połączenia danych, identyfikowanie działającego w programie bazy danych usługi sieci Web, a następnie dodaj połączenia przesyłania danych do usługi sieci Web.

Po włączeniu połączenia przesyłania danych, możesz dostosować opcje przesyłania dla szablonu formularza w następujący sposób.

 • Zmienianie tekstu wyświetlanego na przycisk Zatwierdź na pasku narzędzi Standardowy, a polecenie Prześlij w menu plik.

 • Zmienianie skróty klawiaturowe przycisk Zatwierdź na pasku narzędzi Standardowy, a polecenie Prześlij w menu plik.

 • tworząc niestandardowe komunikaty wyświetlane, gdy użytkownicy przesyłają formularze;

 • określając, czy po przesłaniu formularza ma on pozostać otwarty, zostać zamknięty czy ma zostać otwarty kolejny pusty formularz.

Początek strony

Krok 1. Włączanie połączenia danych do przesyłania

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

 2. W oknie dialogowym Połączenia danych kliknij główne połączenie danych, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

 3. W oknie Kreatora połączenia danych kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie kreatora zaznacz pole wyboru Włącz przesyłanie dla tego połączenia, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Krok 2. Konfigurowanie opcji przesyłania

Po włączeniu połączenia przesyłania danych InfoPath dodaje przycisk Prześlij pasku narzędzi Standardowy i polecenie Prześlij z menu plik. Program InfoPath konfiguruje również formularze, które są oparte na tym szablonie formularza, aby użytkownicy otrzymywali wiadomości, po ich przesyłanie ich wypełnionych formularzy. Ten komunikat informujący o tym, czy formularz został pomyślnie przesłany. Domyślnie programu InfoPath zachowanie formularz otwarty po przesłaniu przez użytkownika. Aby zmienić tekst, który pojawia się w przycisk Prześlij, a także zachowanie, które występuje po użytkownikom przesyłanie formularzy, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje przesyłania.

  1. Aby zmienić nazwę przycisk Prześlij, który pojawia się na pasku narzędzi Standardowy, a polecenie Prześlij, który pojawia się w menu plik, podczas wypełniania formularza, wpisz nową nazwę w polu Podpis w oknie dialogowym Opcje przesyłania.

   Porada : Jeśli chcesz przypisać skrót klawiaturowy do tego przycisku i polecenia, wpisz handlowe "i" (&) przed znakiem, który ma być używany jako skrót klawiaturowy. Na przykład aby przypisać klawisze ALT + B, jako skrót klawiaturowy dla przycisku Prześlij i polecenia, wpisz Su & przycisk Prześlij.

 2. Jeśli nie chcesz używać polecenia Prześlij lub przycisk Zatwierdź na pasku narzędzi Standardowy, podczas wypełniania formularza użytkownicy, wyczyść pole wyboru Pokaż polecenie Prześlij i przycisk Prześlij.

  1. Domyślnie po użytkownikom przesyłanie formularzy programu InfoPath zachowuje formularz otwarty i zostanie wyświetlony komunikat, aby wskazać, jeśli formularz został pomyślnie przesłany. Aby zmienić to zachowanie domyślne, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby zamknąć formularz lub Utwórz nowy pusty formularz po przesłaniu wypełniony formularz, kliknij opcję, która ma na liście po przesyłanie.

   • Aby utworzyć niestandardowe wiadomości, który wskazuje, jeśli formularz został pomyślnie przesłany, zaznacz pole wyboru Użyj niestandardowych wiadomości, a następnie wpisz wiadomości w polach w przypadku powodzenia i niepowodzenia.

    Porada : Poinstruuj użytkowników za pomocą wiadomości w polu w przypadku awarii co należy zrobić, jeśli nie można ich przesłać formularz. Na przykład można sugerują, że użytkownicy zapisywać formularze i skontaktować się z osobą Aby uzyskać dodatkowe instrukcje.

   • Jeśli nie chcesz wyświetlać wiadomości, gdy użytkownik przesyła formularz, wyczyść pole wyboru Pokaż sukcesów i porażek wiadomości.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×