Przestawianie danych w raporcie w formie tabeli przestawnej lub w formie wykresu przestawnego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W Microsoft Excel 2010 można przestawianie danych w raporcie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego przez zmianę układu pól danych. Za pomocą listy pól tabeli przestawnej, możesz dodać, zmienić lub usunąć pola w celu wyświetlenia danych w tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego identyczny sposób, który ma.

Domyślnie zmiany wprowadzane na liście pól tabeli przestawnej są automatycznie uwzględniane w układzie raportu. Aby zwiększyć wydajność w przypadku dostępu do dużej ilości danych zewnętrznych, można tymczasowo włączyć aktualizację ręczną.

W tym artykule

Praca z listy pól tabeli przestawnej

Dodawanie pól do tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego

Ponowne rozmieszczanie pól w tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego

Usuwanie pola z tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego

Przełączanie się między automatyczne i ręczne aktualizowanie układ raportu

Praca z listą pól tabeli przestawnej

Podczas tworzenia tabeli przestawnej w programie Excel jest wyświetlana lista pól tabeli przestawnej, która umożliwia dodawanie pól do tabeli przestawnej, ponowne ich rozmieszczanie oraz zmienianie ich położenia odpowiednio do potrzeb lub usuwanie ich z tabeli przestawnej. Domyślnie na liście pól tabeli przestawnej są wyświetlane dwie sekcje:

 • Sekcja pól u góry, umożliwiająca dodawanie i usuwanie pól w tabeli przestawnej

 • Sekcja układu u dołu, umożliwiająca ponowne rozmieszczanie pól i zmienianie ich położenia

  Lista pól tabeli przestawnej

Można dokować listę pól tabeli przestawnej po dowolnej stronie okna programu Excel i zmieniać jej rozmiar w poziomie. Listę pól tabeli przestawnej można również oddokować i w ten sposób umożliwić zmienianie jej rozmiaru zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Jeśli lista pól tabeli przestawnej nie jest widoczna, należy upewnić się, że zostało kliknięte dowolne miejsce tabeli przestawnej.

W przypadku zamknięcia listy pól tabeli przestawnej można wyświetlić ją ponownie. Tabelę przestawną należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Pokaż listę pól. Można także kliknąć pozycję Lista pól na Wstążce (obszar Narzędzia tabel przestawnych, karta Opcje, grupa Pokazywanie w przypadku tabeli przestawnej albo obszar Narzędzia wykresów przestawnych, karta Analiza, grupa Pokazywanie/ukrywanie w przypadku wykresu przestawnego).

Jeśli nie widzisz pól, które chcesz użyć w Lista pól tabeli przestawnej, refresh tabeli przestawnej lub raportu wykresu przestawnego, aby wyświetlić wszystkie nowe pola, pola obliczeniowe, miary, miary obliczeniowe lub wymiary, które zostały dodane po ostatniej operacji (obszarNarzędzia tabel przestawnych, karta Opcje, grupa dane ).

Sposób działania listy pól tabeli przestawnej

Ważne jest dobre zrozumienie sposobu działania listy pól tabeli przestawnej oraz sposobów rozmieszczania różnych typów pól, tak aby podczas tworzenia układu pól raportu w formie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego uzyskać odpowiednie rezultaty.

Sposób działania listy pól tabeli przestawnej

1. Zewnętrzne źródło danych zawiera strukturalne dane zorganizowane jako jedno lub większa liczba pól (nazywanych też kolumnami), które są wyświetlane na liście pól.

2. Przeniesienie pola do obszaru filtru raportu na liście pól powoduje jednoczesne przeniesienie tego pola do obszaru filtru raportu w raporcie w formie tabeli przestawnej.

3. Przeniesienie pola do obszaru etykiet kolumn na liście pól powoduje jednoczesne przeniesienie tego pola do obszaru etykiet kolumn w raporcie w formie tabeli przestawnej.

4. Przeniesienie pola do obszaru etykiet wierszy na liście pól powoduje jednoczesne przeniesienie tego pola do obszaru etykiet wierszy w raporcie w formie tabeli przestawnej.

5. Przeniesienie pola do obszaru wartości na liście pól powoduje jednoczesne przeniesienie tego pola do obszaru wartości w raporcie w formie tabeli przestawnej.

Wskazówki dotyczące przenoszenia pól na liście pól tabeli przestawnej

Aby utworzyć układ pól, należy skorzystać z poniższych wskazówek dotyczących przenoszenia pól wartości, nazw i wymiarów z sekcji pól do czterech obszarów raportu w sekcji układu.

 • Pola wartości    Po zaznaczeniu pola wyboru wyłącznie dla pola liczbowego zostanie ono domyślnie przeniesione do obszaru wartości.

 • Pola wierszy i kolumn    Pole można dodać tylko raz do obszaru Filtr raportu, Etykiety wierszy lub Etykiety kolumn (zarówno w przypadku liczbowego, jak i nieliczbowego typu danych). W przypadku próby dodania tego samego pola więcej niż raz — na przykład do obszarów Etykiety wierszy i Etykiety kolumn w sekcji układu — pole jest automatycznie usuwane z oryginalnego obszaru i umieszczane w nowym.

 • Miary    W źródle danych przetwarzania OLAP (Online Analytical) są często wiele pól (lub miary) zorganizowane w hierarchii różnych wymiarów, hierarchie i poziomy. Kliknij przycisk Rozwiń Pole plus i zwijanie przyciski Pole minus do momentu znalezienia pola, które mają.

  Do obszarów etykiet wierszy, etykiet kolumn i filtrów raportu można przenosić tylko hierarchie, atrybuty i nazwane zestawy.

  Do obszaru wartości można przenosić tylko miary, miary obliczeniowe i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).

Zmienianie widoku listy pól tabeli przestawnej

Lista pól tabeli przestawnej ma pięć różnych widoków, zaprojektowanych i zoptymalizowanych dla różnego typu zadań związanych z tabelą przestawną.

 1. Aby zmienić widok, kliknij przycisk widoków Listy pól u góry listy pól tabeli przestawnej.

  Przycisk widoku listy pól tabeli przestawnej

 2. Z listy wybierz jeden z następujących widoków:

Sekcja pól i sekcja obszarów spiętrzone

To jest widok domyślny przeznaczony dla niewielkiej liczby pól.

Sekcja pól i sekcja obszarów sąsiadująco

Ten widok służy do dodawania i usuwania pól, jeśli liczba pól w każdym obszarze przekracza cztery.

Tylko sekcja pól

Ten widok jest przeznaczony do dodawania i usuwania wielu pól.

Tylko sekcja obszarów (2 na 2)

Ten widok jest przeznaczony do ponownego rozmieszczania wielu pól.

Tylko sekcja obszarów (1 na 4)

Ten widok jest przeznaczony do ponownego rozmieszczania wielu pól.

Porada    W sekcji pól i skumulowany sekcji obszarów i sekcji pól i obszary sekcji Side-By-Side widoki można dostosować szerokość i wysokość każdej sekcji, umieszczając wskaźnik na linii podziału sekcji, aż wskaźnik zmieni się na pionowa Podwójna strzałka Pionowa podwójna strzałka lub pozioma Podwójna strzałka Pozioma podwójna strzałka , przez przeciąganie Podwójna strzałka w górę lub w dół lub z lewej lub prawej w odpowiednie miejsce , a następnie klikając podwójną strzałkę lub naciskając klawisz ENTER.

Początek strony

Dodawanie pól do tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego

Po utworzeniu raportu w formie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego można dodawać pola zawierające dane, które mają być wyświetlane w raporcie. Zwykle w sekcji układu jest wybierane jedno pole dla każdego obszaru. Można też dodać wiele kopii pola do obszaru Wartości, aby wyświetlić różne wartości dla określonego pola.

Jeśli raport w formie tabeli przestawnej jest połączony z zewnętrznym źródłem danych zawierającym dużą ilość danych, można przefiltrować jedno lub większą liczbę pól przed ich dodaniem do raportu, aby skrócić czas aktualizacji raportu.

Dodawanie pól przeznaczonych do wyświetlenia

Na liście pól tabeli przestawnej można dodawać pola do tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, wykonując co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Aby umieścić pole w wyznaczonym obszarze sekcji układu, w polu Wybierz pola, które chcesz dodać do raportu zaznacz pole wyboru dotyczące odpowiedniego pola. Rozmieszczenie pól można następnie zmieniać odpowiednio do potrzeb.

  Uwaga    Domyślnie pola nieliczbowe są dodawane do obszaru Etykiety wierszy, pola liczbowe są dodawane do obszaru wartości i daty przetwarzania OLAP (Online Analytical) i hierarchie czasu są dodawane do obszaru Etykiety kolumn.

 • Aby umieścić pole w określonym obszarze sekcji układu, w polu Wybierz pola, które chcesz dodać do raportu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pola, a następnie kliknij polecenie Dodaj do filtru raportu, Dodaj do etykiet kolumn, Dodaj do etykiet wierszy lub Dodaj do wartości.

 • Aby przeciągnąć pole do obszaru w sekcji układu, w polu Wybierz pola, które chcesz dodać do raportu kliknij i przytrzymaj pole, a następnie przeciągnij je z sekcji pól do odpowiedniej sekcji układu.

Dodawanie wielu kopii pola w obszarze wartości

W raporcie tabeli przestawnej na podstawie danych w arkuszu programu Excel lub dane zewnętrzne źródła danych nie Online Analytical Processing OLAP można dodać tego samego pola więcej niż jeden raz do obszaru wartości. Można to zrobić, czy typem danych jest wartością liczbową lub wartością liczbową. Na przykład można porównać obliczeń przez siebie, takie jak marże zysku brutto i netto, wartości minimalne i maksymalne sprzedaży, lub liczników klienta i procent sumy klientów.

 1. Na liście pól tabeli przestawnej w polu Wybierz pola, które chcesz dodać do raportu kliknij i przytrzymaj pole, a następnie przeciągnij je do obszaru Wartości w sekcji układu.

 2. Powtarzaj krok 1, aby utworzyć tyle kopii pola, ile chcesz wyświetlić w obszarze Wartości.

 3. W tabeli przestawnej odpowiednio zmień funkcję podsumowania lub obliczenia niestandardowe w poszczególnych kopiach pola.

  Porada    W tabeli przestawnej można również zmieniać nazwy skopiowanych pól odpowiednio do potrzeb.

Uwagi    

 • Po dodaniu dwóch lub większej liczby pól do obszaru Wartości (zarówno w przypadku różnych pól, jak i kopii tego samego pola) na liście pól jest automatycznie dodawana etykieta Kolumna wartości do obszaru Wartości. Za pomocą tego pola można przenosić pola w górę lub w dół w obszarze Wartości. Można nawet przenieść etykietę Kolumna wartości do obszaru Etykiety kolumn lub obszarów Etykiety wierszy. Nie jest jednak możliwe przenoszenie etykiety Kolumna wartości do obszaru Filtry raportu.

 • Pole można dodać tylko raz do obszaru Filtr raportu, Etykiety wierszy lub Etykiety kolumn (zarówno w przypadku liczbowego, jak i nieliczbowego typu danych). W przypadku próby dodania tego samego pola więcej niż raz — na przykład do obszarów Etykiety wierszy i Etykiety kolumn w sekcji układu — pole jest automatycznie usuwane z oryginalnego obszaru i umieszczane w nowym.

 • Innym sposobem dodania tego samego pola do obszaru Wartości jest zastosowanie formuły (nazywanej również kolumną obliczeniową) używającej tego samego pola.

Filtrowanie danych przed dodaniem pól

 • Na liście pól tabeli przestawnej w polu Wybierz pola, które chcesz dodać do raportu zatrzymaj wskaźnik na nazwie pola, a następnie kliknij strzałkę listy rozwijanej filtru obok nazwy pola.

  W menu Filtr wybierz odpowiednie opcje filtru.

Początek strony

Zmienianie rozmieszczenia pól w tabeli przestawnej lub na wykresie przestawnym

Na liście pól tabeli przestawnej można ponownie rozmieszczać istniejące pola lub zmieniać ich położenie, używając jednego z czterech obszarów znajdujących się u dołu sekcji układu:

Tabela przestawna

Opis

Wartości

Ten obszar jest przeznaczony do wyświetlania podsumowujących danych liczbowych.

Etykiety wierszy

Ten obszar jest przeznaczony do wyświetlania podsumowujących danych liczbowych.

Etykiety kolumn

Ten obszar służy do wyświetlania pól jako kolumn u góry raportu. Kolumna położona niżej jest zagnieżdżona w kolumnie bezpośrednio ją poprzedzającej.

Filtr raportu

Ten obszar służy do filtrowania całego raportu na podstawie wybranego elementu w filtrze raportu.

Wykresy przestawne

Opis

Wartości

Ten obszar jest przeznaczony do wyświetlania podsumowujących danych liczbowych.

Pola osi (kategorie)

Ten obszar służy do wyświetlania pól jako osi na wykresie.

Pola legendy (serie danych)

Ten obszar służy do wyświetlania pól w legendzie wykresu.

Filtr raportu

Ten obszar służy do filtrowania całego raportu na podstawie wybranego elementu w filtrze raportu.

Aby ponownie rozmieścić pola raportu w formie tabeli przestawnej, kliknij nazwę pola w jednym z obszarów, a następnie wybierz jedno z następujących poleceń:

Przenieś w górę

Powoduje przeniesienie pola o jedną pozycję w górę w obrębie obszaru.

Przenieś w dół

Powoduje przeniesienie pola o jedną pozycję w dół w obrębie obszaru.

Przenieś na początek

Powoduje przeniesienie pola na początek obszaru.

Przenieś na koniec

Powoduje przeniesienie pola na koniec obszaru.

Przenieś do filtru raportu

Powoduje przeniesienie pola do obszaru filtru raportu.

Przenieś do etykiet wierszy

Powoduje przeniesienie pola do obszaru etykiet wierszy.

Przenieś do etykiet kolumn

Powoduje przeniesienie pola do obszaru etykiet kolumn.

Przenieś do wartości

Powoduje przeniesienie pola do obszaru wartości.

Ustawienia pola wartości, Ustawienia pola

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia pola lub Ustawienia pola wartości. Aby uzyskać więcej informacji o każdym ustawieniu, kliknij przycisk Pomoc obraz przycisku u góry okna dialogowego.

Porada    Można też kliknąć i przytrzymać nazwę pola, a następnie przeciągnąć pole między sekcją pól a sekcją układu albo między różnymi obszarami.

Początek strony

Usuwanie pól z tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego

Aby usunąć pole, na liście pól tabeli przestawnej należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • W polu Wybierz pola, które chcesz dodać do raportu wyczyść pole wyboru odpowiadające polu, które chcesz usunąć.

  Uwaga    Wyczyszczenie pola wyboru powoduje usunięcie wszystkich wystąpień danego pola z raportu.

 • W obszarze układu kliknij pole, które chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń pole.

 • W obszarze układu kliknij i przytrzymaj pole, które chcesz usunąć, a następnie przeciągnij je poza listę pól tabeli przestawnej.

Początek strony

Przełączanie między automatycznym i ręcznym aktualizowaniem układu raportu

Domyślnie zmiany wprowadzane na liście pól tabeli przestawnej są automatycznie aktualizowane w układzie raportu. Aby zwiększyć wydajność w przypadku dostępu do dużej ilości danych zewnętrznych, można tymczasowo włączyć tryb aktualizacji ręcznej. Ten tryb umożliwia szybkie dodawanie, przenoszenie i usuwanie pól na liście pól tabeli przestawnej. Jednak korzystanie z raportu jest możliwe dopiero po ponownym przełączeniu do trybu aktualizacji automatycznej.

 1. Aby włączyć ręczną aktualizację raportu w formie tabeli przestawnej, u dołu listy pól tabeli przestawnej zaznacz pole wyboru Opóźnij aktualizację układu.

  Przestroga    W przypadku ustawienia ręcznej aktualizacji układu raportu zamknięcie listy pól tabeli przestawnej, zmiana na widok Tylko pola lub zakończenie działania programu Excel powoduje, że wszystkie wprowadzone zmiany układu raportu w formie tabeli przestawnej są odrzucane bez potwierdzenia.

 2. Na liście pól tabeli przestawnej wprowadź zmiany układu pól, a następnie kliknij pozycję Aktualizuj, aby ręcznie zaktualizować układ w raporcie w formie tabeli przestawnej.

 3. Gdy zakończysz zmienianie układu raportu na liście pól, możesz wyczyścić pole wyboru Opóźnij aktualizację układu, aby ponownie włączyć aktualizację automatyczną.

Uwaga    Raport w formie tabeli przestawnej jest automatycznie aktualizowany po każdym otwarciu skoroszytu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×