Przerywanie łącza do odwołania zewnętrznego w programie Excel

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ważne : 

 • Po przerwaniu łącza do odwołania zewnętrznego skoroszyt źródłowy, wszystkie formuły, które należy użyć wartości w skoroszycie źródłowym są konwertowane na ich bieżące wartości. Na przykład jeśli przerywanie łącza do odwołania zewnętrznego = Suma ([Budżet.xls] Roczny! C10: C25), formuła SUMA są zastępowane przez wartości obliczeniowych, niezależnie od może to być. (Również, ponieważ tej akcji nie można cofnąć, warto zapisać kopię skoroszytu docelowego jako kopii zapasowej.)

 • Jeśli korzystasz z zakresu danych zewnętrznych, parametr kwerendy może używać również danych z innego skoroszytu. Być może zechcesz wyszukać i usunąć dowolne z tych typów łączy.

Przerywanie linku

 1. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Edytuj łącza.

  Grupa Połączenia na karcie Dane

  Uwaga : Polecenie Edytuj łącza jest niedostępne, jeśli plik nie zawiera informacji połączonych.

 2. Na liście Źródło kliknij łącze, które chcesz przerwać.

  • Aby zaznaczyć wiele obiektów połączonych, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl, a następnie kliknij każdy obiekt połączony.

  • Aby zaznaczyć wszystkie łącza, naciśnij klawisze Ctrl+A.

 3. Kliknij pozycję Przerwij łącze.

Usuwanie nazwy zdefiniowanego linku

Jeśli łącze używa zdefiniowanej nazwa, nazwa nie jest usuwana automatycznie. Można usunąć również nazwę.

 1. Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij pozycję Menedżer nazw.

 2. W oknie dialogowym Menedżer nazw kliknij nazwę, którą chcesz zmienić.

 3. Kliknij nazwę, aby ją zaznaczyć.

 4. Kliknij pozycję Usuń.

 5. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×