Przeprowadzenie migracji do usługi SharePoint Online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas planowania wdrożenia Office 365 powinni sprawdzić, które funkcje programu SharePoint wykona w środowisku Office 365.

Analiza środowisko istniejącego programu SharePoint

Przed podjęciem decyzji dotyczącej strategii migracji jest ważne, aby przeprowadzić analizę bieżącego środowiska. Analiza powinna skoncentrowanie się na tych zadań programu SharePoint i zawartości, którą chcesz przenieść do SharePoint Online.

Jako wynik analizy powinien mieć świadomość na zawartość i dostosowań czy masz w środowisku lokalnym.

Następnie należy utworzyć zawartość i dostosowywania plan, obejmujący jakie zawartość i dostosowania, które ma zostać przeniesiona do SharePoint Online i jak zostanie przeniesiony.

Dla każdego dostosowania należy wybrać umożliwiają korzystanie z tej funkcji w środowisku SharePoint Online. Następny krok należy sprawdzić poprawność Jeśli dostosowań może być wykonany jako rozwiązania w trybie piaskownicy.

Migracja zawartości

Aby znaleźć informacje o przechowywaniu plików w SharePoint Online, zobacz Przenoszenie dokumentów i plików do witryny usługi SharePoint Online.

Jednym ze sposobów ręczne przenoszenie zawartości do SharePoint Online jest za pomocą połączenia z biblioteki programu SharePoint w programie SharePoint Workspace. Następnie można przekazać zawartość w programie SharePoint Workspace i automatycznie zsynchronizuje te pliki do SharePoint Online. Inną metodą ręcznych jest przekazywanie wielu plików za pomocą funkcji programu SharePoint. Dzięki temu będzie można przekazywać partie plików jednocześnie.

Uwaga : Jeśli używasz ręczna migracja metod opisanych powyżej, przekazane pliki zostaną wyświetleni tworzone przez użytkownika, który je przekazać. Sygnatura czasowa pliku będą również podczas przekazywania i nie oryginalny godzinę utworzenia.

Office 365 zawiera następujących metod migrowania wielu plików do SharePoint Online.

Metoda migracji

Opis

Protokołem firmy Microsoft

Za pomocą usługi dla wskazówki dotyczące uzyskiwania danych i narzędzia do migracji w chmurze firmy Microsoft szybki dostęp.

Łącza w interfejsie API migracji usługi SPO znajdują się w temacie Przewodnik dotyczący zawartości migracji usługi SPO .

Migracji usługi SPO interfejsu API umożliwia tworzenie zadania importu migracji do Office 365 i kolejki go do późniejszego przetworzenia przez zadanie osobnego zaplanowanego.

Polecenia cmdlet programu Windows PowerShell dla usługi SPO migracji Public Preview

Aby przeprowadzić migrację zawartości z lokalizacji lokalnego lub lokalnej witryny programu SharePoint Server do Office 365 za pomocą polecenia cmdlet programu Windows PowerShell dla usługi SPO migracji Public Preview.

Przed wybraniem narzędzia do migracji przeprowadzić migrację zawartości programu SharePoint, należy sprawdzić, czy narzędzie spełnia wymagań dotyczących migracji oraz czy obsługuje wszystkie artefaktów programu SharePoint, którą chcesz przeprowadzić migrację. Zapoznaj się z dokumentacją narzędzia innej firmy i jakie czynności przygotowawczych organizacji będą musieli wykonania ocena.

Partnerów firmy Microsoft są również dostępne z migracji zawartości programu SharePoint do SharePoint Online za pomocą narzędzi innych firm. Sklep Office 365 także nazwy partnerów wdrażania zalecane, które może pomóc migracji zawartości programu SharePoint.

Tematy pokrewne

Usługa Office 365 importu

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×