Przeprowadzanie migracji jednorazowej za pomocą Kreatora konfiguracji usługi Office 365

Jeśli Kreator konfiguracji usługi Office 365 wykryje, że masz serwer z oprogramowaniem Exchange 2013, Exchange 2010 lub Exchange 2007 (wersją lokalną) i mniej niż 151 skrzynek pocztowych, zaleci skopiowanie danych i jednoczesne dodanie użytkowników za pomocą narzędzia Kreator konfiguracji usługi Office 365. Usługa Office 365 wykorzystuje w tym celu proces nazywany migracją jednorazową.

W artykule Co należy wiedzieć o jednorazowej migracji poczty e-mail do usługi Office 365 przedstawiono omówienie tego procesu migracji, które może się przydać, jeśli potrzebujesz więcej informacji przed rozpoczęciem działania.

Do przeprowadzenia migracji jednorazowej służy Centrum administracyjne programu Exchange. Zobacz Przeprowadzanie jednorazowej migracji poczty e-mail do usługi Office 365 za pomocą Centrum administracyjnego programu Exchange.

Szukasz poleceń programu Windows PowerShell? Zobacz Przeprowadzanie jednorazowej migracji do usługi Office 365 za pomocą programu PowerShell.

Zadania w ramach migracji jednorazowej

Oto zadania do wykonania, gdy wszystko będzie gotowe do rozpoczęcia:

Zanim Kreator konfiguracji usługi Office 365 będzie mógł skopiować Twoje dane poczty e-mail i utworzyć użytkowników, musisz wprowadzić kilka zmian w lokalnym środowisku programu Exchange Server.

Uwaga: Jeśli została włączona synchronizacja katalogów, należy wyłączyć tę funkcję, aby można było wykonać migrację jednorazową. Umożliwia to stare centrum administracyjne usługi Office 365: UŻYTKOWNICY > Aktywni użytkownicy > Synchronizacja z usługą Active Directory > Zarządzaj.

 1. Skonfiguruj funkcję Outlook Anywhere w lokalnym programie Exchange Server   . Usługa migracji poczty e-mail używa funkcji Outlook Anywhere (znanej także jako RPC przez HTTP) do nawiązania połączenia z lokalnym programem Exchange Server. Funkcja Outlook Anywhere jest automatycznie konfigurowana w programach Exchange 2013 i Exchange Server 2016. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji funkcji Outlook Anywhere w programach Exchange 2010 i Exchange 2007, zobacz następujące artykuły:

 2. Z konfiguracją programu Outlook Anywhere należy użyć certyfikatu wystawionego przez zaufany urząd certyfikacji, aby usługa Office 365 mogła przeprowadzić migrację jednorazową. W celu wykonania migracji jednorazowej dodasz do certyfikatu usługi programu Outlook Anywhere i usługi wykrywania automatycznego. Aby uzyskać instrukcje dotyczące konfigurowania certyfikatów, zobacz:

 3. Opcjonalnie: sprawdź, czy możesz połączyć się ze swoją organizacją programu Exchange za pomocą funkcji Outlook Anywhere   . Możesz sprawdzić ustawienia połączenia, korzystając z jednej z następujących metod:

 4. Ustaw uprawnienia   . Lokalne konto użytkownika, którego używasz do łączenia się ze swoją lokalną organizacją programu Exchange (nazywane również administratorem migracji), musi mieć odpowiednie uprawnienia dostępu do lokalnych skrzynek pocztowych, które mają być migrowane do usługi Office 365. To konto jest używane do połączenia usługi Office 365 z systemem poczty e-mail w dalszej części tej procedury.

 5. Aby przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych, administrator musi mieć jedno z następujących uprawnień:

  • Administrator migracji musi być członkiem grupy Administratorzy domeny w usłudze Active Directory w lokalnej organizacji.

   lub

  • Administrator migracji musi mieć przypisane uprawnienie FullAccess dla każdej lokalnej skrzynki pocztowej.

   lub

  • Administrator migracji musi mieć przypisane uprawnienie Receive As do bazy danych lokalnych skrzynek pocztowych, w której są przechowywane skrzynki pocztowe użytkowników.

  Aby uzyskać instrukcje dotyczące ustawiania tych uprawnień, zobacz Przypisywanie uprawnień programu Exchange do migrowania skrzynek pocztowych do usługi Office 365.

 6. Wyłącz funkcję Unified Messaging (UM)   . Jeśli funkcja UM jest włączona dla lokalnych skrzynek pocztowych, które będą objęte migracją, wyłącz ją przed rozpoczęciem migracji. Włącz funkcję UM dla tych skrzynek pocztowych po zakończeniu migracji. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Wyłączanie funkcji Unified Messaging dla użytkowników programu Exchange 2007.

 7. Tworzenie grup zabezpieczeń i oczyszczanie pełnomocników.    Ponieważ usługa migracji poczty e-mail nie może wykryć, czy lokalne grupy usługi Active Directory są grupami zabezpieczeń, nie może ona zainicjować obsługi administracyjnej żadnych poddawanych migracji grup jako grup zabezpieczeń w usłudze Office 365. Aby mieć grupy zabezpieczeń w usłudze Office 365, przed rozpoczęciem migracji jednorazowej musisz zainicjować obsługę administracyjną pustej grupy zabezpieczeń z obsługą poczty w usłudze Office 365.

  Ponadto ta metoda migracji przenosi tylko skrzynki pocztowe, użytkowników poczty, kontakty poczty i grupy z obsługą poczty. Obiekty, między którymi istnieje relacja typu menedżer lub pełnomocnik, należy przenieść razem, aby dana relacja nadal obowiązywała. Jeśli nie zamierzasz przenosić wszystkich obiektów przypisanych do innego obiektu jako menedżer lub pełnomocnik, usuń daną relację przed rozpoczęciem migracji.

Na stronie Strona główna obszaru centrum administracyjne usługi Office 365 kliknij pozycję Przejdź do starego centrum administracyjnego.

Następnie wybierz pozycję KONFIGURACJA > Rozpocznij konfigurację teraz.

Pierwszym krokiem jest potwierdzenie, że jesteś właścicielem domen wprowadzanych do usługi Office 365.

 1. Na stronie Spersonalizujmy konfigurację wybierz pozycję Tak, chcę skopiować dane moich użytkowników, a następnie w polu Jaki jest Twój bieżący system poczty e-mail? wybierz wersję programu Exchange. W polu Ilu masz użytkowników? podaj liczbę użytkowników (mniej niż 151).

 2. W kreatorze konfiguracji na stronie Co należy wiedzieć o domenach i systemie DNS wybierz pozycję Rozpocznij.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat domen, obejrzyj klip wideo dostępny na stronie.

 3. Na stronie Jakiej domeny chcesz używać? wpisz swoją domenę, na przykład contoso.com.

 4. Na stronie Dodaj ten rekord TXT, aby pokazać, że jesteś właścicielem domeny <nazwa domeny> jest wyświetlany specyficzny dla Ciebie rekord TXT w formacie „MS=ms########”. Dodaj go na swoim hoście DNS. Aby uzyskać odpowiednie instrukcje, zobacz Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w przypadku samodzielnego zarządzania rekordami DNS.

  Po dodaniu rekordu TXT u hosta DNS poczekaj kilka minut, a następnie wybierz pozycję Rekord został dodany, aby przejść do następnego kroku.

  Dodawanie rekordu TXT w celu zweryfikowania własności domeny.

  Uwaga: Rekord TXT jest zazwyczaj weryfikowany szybko, ale jeśli zostanie zwrócony błąd, poczekaj chwilę, a następnie wybierz ponownie pozycję Rekord został dodany.

 5. Na stronie Potwierdziliśmy, że domena <nazwa domeny> należy do Ciebie kliknij pozycję Dalej.

Zamiast dodawania użytkowników Kreator konfiguracji usługi Office 365 doda nowych użytkowników w ramach procesu kopiowania danych. Na stronie Pomijanie dodawania użytkowników kliknij pozycję Dalej.

Teraz możesz rozpocząć kopiowanie danych.

 1. Przeczytaj informacje na stronie Przygotuj się do skopiowania danych do usługi Office 365 i kliknij pozycję Dalej.

 2. Na stronie Połączmy się wprowadź następujące dane:

  • W polu Adres e-mail wpisz adres e-mail dowolnego użytkownika korzystającego z lokalnej skrzynki pocztowej.

  • W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika administratora migracji dla lokalnej wersji programu Exchange Server.

  • W polu Hasło wpisz hasło administratora migracji dla lokalnej wersji programu Exchange Server.

 3. Wybierz pozycję Rozpocznij kopiowanie.

  Wprowadzanie informacji o koncie w celu nawiązania połączenia z serwerem Exchange.
 4. Podczas kopiowania danych zostanie wyświetlona strona Kopiowanie w toku. Możesz również kliknąć link Centrum administracyjne programu Exchange, aby wyświetlić stan partii migracji i postęp migracji. Może być konieczne kliknięcie przycisku odświeżenia w celu wyświetlenia obecnego stanu, jak to pokazano na poniższym rysunku.

  Kliknięcie pozycji Odśwież spowoduje wyświetlenie informacji o synchronizowanych skrzynkach pocztowych.

Kiedy Kreator konfiguracji usługi Office 365 ukończy działanie, zakończ konfigurowanie swojej domeny. Aby uzyskać instrukcje odpowiednie dla danego hosta DNS, zobacz Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w przypadku samodzielnego zarządzania rekordami DNS.

Kreator konfiguracji usługi Office 365 tworzy użytkowników i ich skrzynki pocztowe w usłudze Office 365, jednak licencje poszczególnym użytkownikom trzeba przypisać samodzielnie. W przypadku nieprzypisania licencji skrzynka pocztowa zostanie wyłączona po upływie okresu prolongaty (30 dni). Aby przypisać licencje w obszarze centrum administracyjne usługi Office 365, zobacz Przypisywanie licencji użytkownikom w usłudze Office 365 dla firm.

Zobacz też

Co należy wiedzieć o jednorazowej migracji poczty e-mail do usługi Office 365

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×