Przeprowadzanie inspekcji skoroszytów w poszukiwaniu danych ukrytych i informacji osobistych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli użytkownik chce udostępnić elektroniczną kopię skoroszytu programu Microsoft Excel, zaleca się przejrzenie skoroszytu pod kątem danych ukrytych lub informacji osobistych, które mogą być przechowywane w skoroszycie lub we właściwościach dokumentu (metadane). Ponieważ ukryte informacje mogą zawierać szczegóły związane z organizacją lub skoroszytem, które nie powinny być ujawnione publicznie, można usunąć te dane przed udostępnieniem skoroszytu.

W tym artykule wyjaśniono, jak funkcja Inspektora dokumentów w programie Microsoft Office Excel 2007 może pomóc w znalezieniu i usunięciu danych ukrytych oraz informacji osobistych zawartych w skoroszytach programu Excel.

Uwaga : Możesz usunąć danych ukrytych i informacji osobistych z skoroszytów, które udostępniasz innym osobom. Jednak jeśli skoroszyt został zapisany jako skoroszyt udostępniony (kartaRecenzja, polecenie Udostępnij skoroszyt ), nie można usunąć komentarze, adnotacje, właściwości dokumentu i informacje osobiste. Aby usunąć te informacje ze skoroszytu udostępnionego, najpierw skopiować, a następnie wyłącz udostępnianie skoroszytu.

W tym artykule

Jakie typy danych ukrytych i informacji osobistych są przechowywane w skoroszytach?

Jakie informacje można Inspektora dokumentów Znajdowanie i usuwanie ze skoroszytów?

Jak znaleźć i usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych w skoroszytach?

Jakie typy danych ukrytych i informacji osobistych są przechowywane w skoroszytach?

W skoroszycie programu Excel mogą być zapisane dane ukryte i informacje osobiste kilku typów. Te informacje mogą nie być od razu widoczne podczas przeglądania skoroszytu w programie Office Excel 2007, ale może się zdarzyć, że inni użytkownicy będą mogli je wyświetlić lub pobrać.

Informacje ukryte mogą zawierać dane, które program Office Excel 2007 dodaje do skoroszytu, aby umożliwić tworzenie go we współpracy z innymi użytkownikami. Mogą to być także dane, które użytkownik celowo zdefiniował jako ukryte.

Skoroszyty programu Excel mogą zawierać następujące typy danych ukrytych i informacji osobistych:

 • Komentarze i adnotacje odręczne    Skoroszyt współtworzony przez kilka osób może zawierać komentarze lub adnotacje odręczne. Te informacje umożliwiają innym zapoznanie się z nazwiskami osób, które współtworzyły skoroszyt, komentarzami recenzentów oraz zmianami wprowadzonymi do skoroszytu.

 • Właściwości dokumentu i informacje osobiste    Właściwości dokumentu, nazywane także metadane, to szczegóły dotyczące skoroszytu, takie jak autor, temat i tytuł. Właściwości dokumentu zawierają również informacje automatycznie zachowywane przez programy pakietu Office, takie jak imię, nazwisko osoby, która ostatnio zapisany skoroszyt oraz Data utworzenia dokumentu. Jeśli użyto specjalnych funkcji, dokument może również zawierać dodatkowe rodzaje identyfikowalne dane Osobowe, takie jak nagłówki wiadomości e-mail, informacje o wysyłaniu do przeglądu wysyłkowe, ścieżek drukarki i informacje o ścieżce pliku do publikowania stron sieci Web.

 • Nagłówki i stopki    Skoroszyty programu Excel mogą zawierać informacje w nagłówkach i stopkach.

 • Ukryte wiersze, kolumny i arkusze    Wiersze, kolumny oraz całe arkusze w skoroszycie programu Excel mogą być ukryte. Jeśli użytkownik rozpowszechnia kopię skoroszytu zawierającego ukryte wiersze, kolumny lub arkusze, inne osoby mogą je odkryć i wyświetlić zawarte w nich dane.

 • Właściwości serwera dokumentów    Jeśli skoroszyt został zapisany w lokalizacji na serwerze zarządzania dokumentami, np. w witrynie obszaru roboczego dokumentu lub bibliotece opartej na programie Microsoft Windows SharePoint Services, skoroszyt może zawierać dodatkowe właściwości dokumentu lub informacje dotyczące lokalizacji serwera.

 • Niestandardowe dane XML    Skoroszyty mogą zawierać niestandardowe dane XML, które są niewidoczne w samym dokumencie. Inspektor dokumentów może znaleźć i usunąć takie dane XML.

 • Niewidoczna zawartość    Skoroszyt może zawierać obiekty, które nie są widoczne, ponieważ zostały sformatowane jako niewidoczne.

Początek strony

Jakie informacje zawarte w skoroszytach może znaleźć i usunąć Inspektor dokumentów?

W programie Office Excel 2007 Inspektor dokumentów wyświetla kilku różnych inspektorów umożliwiających znalezienie i usunięcie danych ukrytych oraz informacji osobistych charakterystycznych dla skoroszytów programu Excel. W poniższej tabeli przedstawiono listę różnych typów danych ukrytych oraz informacji osobistych, które mogą zostać znalezione w skoroszytach programu Excel i usunięte z nich przez Inspektora dokumentów.

Uwaga : Jeśli organizacja użytkownika dostosowała Inspektora dokumentów, dodając moduły inspektorów, użytkownik może sprawdzić swoje skoroszyty pod kątem dodatkowych typów informacji.

Office Excel 2007

Nazwa inspektora

Znajduje i usuwa

Komentarze i adnotacje

 • Komentarze

 • Adnotacje odręczne

Właściwości dokumentu i informacje osobiste

 • Właściwości dokumentu, w tym informacje znajdujące się na kartach Podsumowanie, Statystyka i Niestandardowe w oknie dialogowym Właściwości dokumentu

 • Nagłówki wiadomości e-mail

 • Listy wysyłkowe

 • Informacje o wysyłaniu do przeglądu

 • Właściwości serwera dokumentów

 • Informacje o zasadach zarządzania dokumentami

 • Informacje o typie zawartości

 • Nazwa użytkownika

 • Informacje o ścieżce drukarki

 • Komentarze scenariusza

 • Ścieżka pliku do publikowania stron sieci Web

 • Komentarze dotyczące zdefiniowanych nazw i nazw tabel

 • Nieaktywne połączenia danych zewnętrznych

Nagłówki i stopki

 • Informacje w nagłówkach arkuszy

 • Informacje w stopkach arkuszy

Ukryte wiersze i kolumny

 • Ukryte wiersze

 • Ukryte kolumny zawierające dane

  Uwagi : 

  • Jeśli w skoroszycie znajdują się ukryte kolumny, które nie zawierają danych, i są one umieszczone między kolumnami zawierającymi dane, wówczas puste kolumny ukryte także zostaną wykryte i usunięte.

  • Jeśli ukryte wiersze lub kolumny w skoroszycie zawierają dane, można zmienić wyniki obliczeń lub formuł, usuwając je. Jeśli nie wiadomo, jakie informacje znajdują się w ukrytych wierszach lub kolumnach, należy zamknąć Inspektora dokumentów, odkryć ukryte wiersze i kolumny, a następnie sprawdzić ich zawartość.

  • Inspektor nie wykrywa kształtów, wykresów, formantów, obiektów i formantów Microsoft ActiveX, obrazów ani grafik SmartArt, które mogą znajdować się w ukrytych kolumnach.

Ukryte arkusze

 • Ukryte arkusze

  Uwaga : Jeśli ukryte arkusze w skoroszycie zawierają dane, można zmienić wyniki obliczeń lub formuł w skoroszycie, usuwając je. Jeśli nie wiadomo, jakie informacje znajdują się w ukrytych arkuszach, należy zamknąć Inspektora dokumentów, odkryć ukryte arkusze, a następnie sprawdzić ich zawartość.

Niestandardowe dane XML

 • Niestandardowe dane XML, które mogą być przechowywane w skoroszycie

Niewidoczna zawartość

 • Obiekty, które nie są widoczne, ponieważ zostały sformatowane jako niewidoczne

  Uwaga : Ten inspektor nie wykrywa obiektów, które są zakryte innymi obiektami.

Początek strony

Jak można znaleźć i usunąć dane ukryte i informacje osobiste zawarte w skoroszytach?

Inspektor dokumentów może znaleźć dane ukryte oraz informacje osobiste w skoroszytach programu Excel, które zostały utworzone w programie Office Excel 2007 i wersjach wcześniejszych, i je usunąć z tych skoroszytów. Warto użyć Inspektora dokumentów przed udostępnieniem elektronicznej kopii skoroszytu (np. załącznika wiadomości e-mail).

 1. Otwórz skoroszyt, który chcesz sprawdzić pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych.

 2. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie wpisz nazwę w polu Nazwa pliku, aby zapisać kopię oryginalnego skoroszytu.

  Ważne : Zaleca się używanie Inspektora dokumentów na kopii oryginalnego skoroszytu, ponieważ przywrócenie danych usuniętych przez Inspektora dokumentów nie zawsze jest możliwe.

 3. Pracując na kopii oryginalnego skoroszytu kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij Przeprowadź inspekcję dokumentu.

 4. W oknie dialogowym Inspektor dokumentów zaznacz pola wyboru, aby wybrać typy ukrytej zawartości, które chcesz sprawdzić. Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych inspektorów, zobacz informacji, jakie można Inspektora dokumentów Znajdowanie i usuwanie ze skoroszytów?

 5. Kliknij opcję Inspekcja.

 6. Przejrzyj wyniki inspekcji w oknie dialogowym Inspektor dokumentów.

 7. Kliknij opcję Usuń wszystko obok wyników inspekcji dla typów ukrytej zawartości, które chcesz usunąć z dokumentu.

  Ważne : 

  • Po usunięciu ukrytej zawartości z dokumentu przywrócenie jej przez kliknięcie przycisku Cofnij może nie być możliwe.

  • Jeśli użytkownik usunie ukryte wiersze, kolumny lub arkusze zawierające dane, może zmienić wyniki obliczeń lub formuł w skoroszycie. Jeśli nie wiadomo, jakie informacje znajdują się w ukrytych wierszach lub kolumnach, należy zamknąć Inspektora dokumentów, odkryć ukryte wiersze, kolumny lub arkusze, a następnie sprawdzić ich zawartość.

  • Nie można używać inspektorów komentarze i adnotacje, Właściwości dokumentu i informacje osobiste i nagłówków i stopek w arkuszu, który został zapisany jako skoroszyt udostępniony (kartaRecenzja, polecenie Skoroszyt udostępniony ). Jest to spowodowane skoroszytów udostępnionych za pomocą informacji osobistych Aby umożliwić innym osobom wspólna praca nad tym samym skoroszycie. Aby usunąć te informacje z udostępnionego skoroszytu, możesz skopiować skoroszyt i anulować jego udostępnianie. Aby anulować udostępnianie skoroszytu, na karcie Recenzja kliknij pozycję Udostępnionego skoroszytu. Na karcie Edycja wyczyść pole wyboru Zezwalaj na zmiany wprowadzane przez więcej niż jednego użytkownika, w tym samym czasie.

  • Jeśli chcesz usunąć danych ukrytych i informacji osobistych z arkuszy kalkulacyjnych zapisywanych w formacie arkusz kalkulacyjny OpenDocument (ODS), należy uruchomić Inspektora dokumentów za każdym razem, zapisywanie arkusza kalkulacyjnego w tym formacie.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×