Przeprowadzanie inspekcji prezentacji w poszukiwaniu danych ukrytych i informacji osobistych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli użytkownik chce udostępnić elektroniczną kopię prezentacji programu Microsoft Office PowerPoint lub opublikować prezentację w sieci Web, zaleca się przejrzenie prezentacji pod kątem danych ukrytych lub informacji osobistych, które mogą być przechowywane w prezentacji lub we właściwościach dokumentu (metadane). Ponieważ ukryte informacje mogą zawierać szczegóły związane z organizacją lub dokumentem, które nie powinny być ujawnione publicznie, można usunąć te dane przed udostępnieniem prezentacji.

W tym artykule wyjaśniono, jak funkcja Inspektora dokumentów w programie Microsoft Office PowerPoint 2007 może pomóc w znalezieniu i usunięciu danych ukrytych oraz informacji osobistych zawartych w prezentacjach użytkownika.

W tym artykule

Jakie typy danych ukrytych i informacji osobistych są przechowywane w prezentacjach?

Jakie informacje można Inspektora dokumentów znaleźć i usunąć z prezentacji?

Jak znaleźć i usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych w prezentacjach?

Jakie typy danych ukrytych i informacji osobistych są przechowywane w prezentacjach?

W prezentacji programu PowerPoint mogą być zapisane dane ukryte i informacje osobiste kilku typów. Te informacje nie musza być od razu widoczne podczas przeglądania prezentacji w programie Office PowerPoint 2007 lub jako pokazu slajdów, ale może się zdarzyć, że inni użytkownicy będą mogli je wyświetlić lub pobrać.

Informacje ukryte mogą zawierać dane, które program Office PowerPoint 2007 dodaje do prezentacji, aby umożliwić tworzenie prezentacji we współpracy z innymi użytkownikami. Mogą to być także dane, które użytkownik celowo zdefiniował jako ukryte.

Prezentacje programu PowerPoint mogą zawierać następujące typy danych ukrytych i informacji osobistych:

 • Komentarze i adnotacje odręczne    Prezentacja współtworzona przez kilka osób może zawierać komentarze lub adnotacje odręczne. Te informacje umożliwiają innym zapoznanie się z nazwiskami osób, które współtworzyły prezentację, komentarzami recenzentów oraz zmianami wprowadzonymi do prezentacji.

 • Właściwości dokumentu i informacje osobiste    Właściwości dokumentu, nazywane także metadane, to szczegóły dotyczące prezentacji, takie jak autor, temat i tytuł. Właściwości dokumentu zawierają również informacje automatycznie zachowywane przez programy pakietu Office, takie jak imię, nazwisko osoby, która ostatnio zapisany dokument oraz Data utworzenia dokumentu. Jeśli użyto specjalnych funkcji, dokument może również zawierać dodatkowe rodzaje identyfikowalne dane Osobowe, takie jak nagłówki wiadomości e-mail, informacje o wysyłaniu do przeglądu wysyłkowe i informacje o ścieżce pliku do publikowania stron sieci Web.

 • Niewidoczna zawartość    Prezentacje mogą zawierać obiekty, które nie są widoczne, ponieważ zostały sformatowane jako niewidoczne.

 • Zawartość poza slajdami    Prezentacje programu PowerPoint mogą zawierać obiekty, które nie są od razu widoczne, ponieważ zostały przeciągnięte poza slajd, do obszaru znajdującego się poza slajdami. Zawartości poza slajdami może obejmować pola tekstowe, obiekty clip art, elementy graficzne oraz tabele.

 • Notatki do prezentacji    Sekcja Notatki w prezentacji programu PowerPoint może zawierać tekst, który nie powinien być udostępniany publicznie, zwłaszcza jeśli notatki są wyłącznie przeznaczone dla osoby przedstawiającej prezentację.

 • Właściwości serwera dokumentów    Jeśli prezentacja została zapisana w lokalizacji na serwerze zarządzania dokumentami, np. w witrynie obszaru roboczego dokumentu lub bibliotece opartej na programie Microsoft Windows SharePoint Services, prezentacja może zawierać dodatkowe właściwości dokumentu lub informacje dotyczące lokalizacji serwera.

 • Niestandardowe dane XML    Prezentacje mogą zawierać niestandardowe dane XML, które są niewidoczne w samym dokumencie. Inspektor dokumentów może znaleźć i usunąć takie dane XML.

Początek strony

Jakie informacje zawarte w prezentacjach może znaleźć i usunąć Inspektor dokumentów?

W programie Office PowerPoint 2007 Inspektor dokumentów wyświetla kilku różnych inspektorów umożliwiających znalezienie i usunięcie danych ukrytych oraz informacji osobistych charakterystycznych dla prezentacji programu PowerPoint. W poniższej tabeli przedstawiono listę różnych typów danych ukrytych oraz informacji osobistych, które mogą zostać znalezione w prezentacjach i usunięte z nich przez Inspektora dokumentów.

Uwaga : Jeśli organizacja użytkownika dostosowała Inspektora dokumentów, dodając moduły inspektorów, użytkownik może sprawdzić swoje prezentacje pod kątem dodatkowych typów informacji.

Office PowerPoint 2007

Nazwa inspektora

Znajduje i usuwa

Komentarze i adnotacje

 • Komentarze

 • Adnotacje odręczne

Właściwości dokumentu i informacje osobiste

 • Właściwości dokumentu, w tym informacje znajdujące się na kartach Podsumowanie, Statystyka i Niestandardowe w oknie dialogowym Właściwości dokumentu

 • Nagłówki wiadomości e-mail

 • Listy wysyłkowe

 • Informacje o wysyłaniu do przeglądu

 • Właściwości serwera dokumentów

 • Informacje o zasadach zarządzania dokumentami

 • Informacje o typie zawartości

 • Ścieżka pliku do publikowania stron sieci Web

Niewidoczna zawartość na slajdach

 • Obiekty, które nie są widoczne, ponieważ zostały sformatowane jako niewidoczne

  Uwaga : Ten inspektor nie wykrywa obiektów, które są zakryte innymi obiektami.

Zawartość poza slajdami

 • Zawartość lub obiekty, które nie są od razu widoczne w prezentacji, ponieważ są umieszczone poza obszarem slajdów, to między innymi:

  • Obiekty clipart

  • Pola tekstowe

  • Grafika

  • Tabele

   Uwaga : Inspektor dokumentów nie wykrywa ani nie usuwa obiektów z efektami animacji znajdujących się poza slajdami.

Notatki do prezentacji

 • Tekst dodany do sekcji Notatki prezentacji

Uwaga : Inspektor dokumentów nie może usuwać obrazów dodanych do sekcji Notatki prezentacji.

Niestandardowe dane XML

 • Niestandardowe dane XML, które mogą być przechowywane w prezentacji

Początek strony

Jak można znaleźć i usunąć dane ukryte i informacje osobiste zawarte w prezentacjach?

Inspektor dokumentów może znaleźć dane ukryte oraz informacje osobiste w prezentacjach programu PowerPoint, które zostały utworzone w programie Office PowerPoint 2007 i wersjach wcześniejszych, i je usunąć z tych prezentacji. Warto użyć Inspektora dokumentów przed udostępnieniem elektronicznej kopii prezentacji (np. w postaci załącznika wiadomości e-mail lub przez opublikowanie prezentacji w sieci Web).

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz sprawdzić pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych.

 2. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie wpisz nazwę w polu Nazwa pliku, aby zapisać kopię oryginalnej prezentacji.

  Ważne : Zaleca się używanie Inspektora dokumentów na kopii oryginalnego dokumentu, ponieważ przywrócenie danych usuniętych przez Inspektora dokumentów nie zawsze jest możliwe.

 3. W kopii oryginalnej prezentacji kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij pozycję Przeprowadź inspekcję dokumentu.

 4. W oknie dialogowym Inspektor dokumentów zaznacz pola wyboru, aby wybrać typy ukrytej zawartości, które chcesz sprawdzić. Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych inspektorów, zobacz informacji, jakie można Inspektora dokumentów Znajdowanie i usuwanie z prezentacji?

 5. Kliknij opcję Inspekcja.

 6. Przejrzyj wyniki inspekcji w oknie dialogowym Inspektor dokumentów.

 7. Kliknij opcję Usuń wszystko obok wyników inspekcji dla typów ukrytej zawartości, które chcesz usunąć z dokumentu.

  Ważne : 

  • Po usunięciu ukrytej zawartości z prezentacji przywrócenie jej przez kliknięcie przycisku Cofnij może nie być możliwe.

  • Usunięcie ukrytych danych i informacji osobistych z prezentacji zapisywanych w formacie OpenDocument (odp) wymaga uruchamiania inspektora dokumentów za każdym razem, gdy prezentacja jest zapisywana w tym formacie.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×