Przeprowadzanie inspekcji prezentacji w celu usunięcia danych ukrytych i informacji osobistych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli planujesz udostępnić kopię prezentacji PowerPoint lub opublikować go w sieci Web, jest dobrym pomysłem jest przejrzenie prezentacji pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych, które mogą być przechowywane w prezentacji lub jego metadane. Czasami może występować szczegóły może nie chcesz udostępnić publicznie, że możesz usunąć przed udostępnieniem prezentacji.

Jednym ze sposobów można wyszukać i usunąć informacje ukryte w prezentacji jest przy użyciu funkcji Inspektor dokumentów w PowerPoint.

W tym artykule

Znajdowanie i usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych

Typy danych ukrytych i informacji osobistych

Informacje znajdowane przez Inspektora dokumentów i usuwa

Znajdowanie i usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz sprawdzić pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych.

 2. Na karcie plik wybierz polecenie Zapisz jako, a następnie wpisz nazwę w polu Nazwa pliku, aby zapisać kopię oryginalnej prezentacji.

  Ważne:    Jest zaleca się używanie Inspektora dokumentów na kopii oryginalnej prezentacji, ponieważ nie zawsze jest możliwe przywrócenie danych usuniętych przez Inspektora dokumentów.

 3. W kopii oryginalnej prezentacji, na karcie plik wybierz pozycję informacje.

 4. Kliknij przycisk Wyszukaj problemy, a następnie Przeprowadź inspekcję dokumentu.

 5. W oknie dialogowym Inspektor dokumentów zaznacz pola wyboru, aby wybrać typy ukrytej zawartości, które chcesz sprawdzić. Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych inspektorów zobacz znajdowane i usuwane przez Inspektora dokumentów informacji.

 6. Kliknij opcję Inspekcja.

 7. Przejrzyj wyniki inspekcji w oknie dialogowym Inspektor dokumentów.

 8. Kliknij opcję Usuń wszystko obok wyników inspekcji dla typów ukrytej zawartości, które chcesz usunąć z dokumentu.

  • Po usunięciu ukrytej zawartości z prezentacji przywrócenie jej przez kliknięcie przycisku Cofnij może nie być możliwe.

  • Usunięcie ukrytych danych i informacji osobistych z prezentacji zapisywanych w formacie OpenDocument (odp) wymaga uruchamiania inspektora dokumentów za każdym razem, gdy prezentacja jest zapisywana w tym formacie.

Typy danych ukrytych i informacji osobistych

W prezentacji PowerPoint można zapisywać kilku typów danych ukrytych i informacji osobistych. Gdy te informacje mogą nie być widoczne natychmiast, nadal może być dostępne i można pobrać z prezentacji.

Informacje ukryte mogą zawierać dane tego PowerPoint dodaje do prezentacji, co umożliwia współpracę nad tworzeniem prezentacji z innymi osobami. Również mogą zawierać informacje, które celowo wyznaczyć jako ukryty.

PowerPoint prezentacje mogą zawierać następujące typy danych ukrytych i informacji osobistych:

 • Komentarze i adnotacje odręczne    Jeśli możesz współpracować z innymi osobami do tworzenia prezentacji, prezentacje mogą zawierać elementy, takie jak komentarze i adnotacje odręczne. Te informacje umożliwiają innych osób wyświetlić nazwy osób, które pracowano prezentację, komentarzami recenzentów oraz zmiany wprowadzone do prezentacji.

 • Śledzenie danych poprawek    Podczas pracy nad udostępnionym dokumentem przechowywanym w chmurze, PowerPoint 2016 dla Office 365 są przechowywane dane o który wprowadzi zmiany w dokumencie i zmiany zostały wprowadzone.

 • Właściwości dokumentu i informacje osobiste     Właściwości dokumentu, nazywane także metadane, to szczegóły dotyczące prezentacji, takie jak autor, temat i tytuł. Właściwości dokumentu zawierają również informacje automatycznie zachowywane przez programy pakietu Office, takie jak imię, nazwisko osoby, która ostatnio zapisany dokument oraz Data utworzenia dokumentu. Jeśli użyto specjalnych funkcji, dokument może również zawierać dodatkowe rodzaje identyfikowalne dane osobowe, takie jak nagłówki wiadomości e-mail, informacje o wysyłaniu do przeglądu wysyłkowe i informacje o ścieżce pliku do publikowania stron sieci Web.

 • Niewidoczna zawartość na slajdach     Prezentacje mogą zawierać obiekty, które nie są widoczne, ponieważ zostały sformatowane jako niewidoczne.

 • Zawartość poza slajdami   PowerPoint prezentacje mogą zawierać obiekty, które nie są od razu widoczne, ponieważ zostały przeciągnięte poza obszar slajdu w obszarze poza slajdami. To zawartość poza slajdami może zawierać pól tekstowych, obiektów clipart, grafiki i tabel. 

 • Notatki do prezentacji     W sekcji Notatki prezentacji PowerPoint może zawierać tekst, który może nie chcesz udostępnić publicznie, zwłaszcza jeśli notatki są wyłącznie przeznaczone dla osoby, która jest przedstawiania prezentacji.

 • Właściwości serwera dokumentów     Jeśli prezentacja została zapisana w lokalizacji na serwerze zarządzania dokumentami, na przykład w witrynie obszaru roboczego dokumentu lub bibliotece opartej na programie Microsoft Windows SharePoint Services, może zawierać dodatkowe właściwości dokumentu lub informacje dotyczące lokalizacji serwera.

 • Niestandardowe dane XML    Prezentacje mogą zawierać niestandardowe dane XML, które są niewidoczne w samym dokumencie. Inspektor dokumentów może znaleźć i usunąć takie dane XML.

Początek strony

Informacje znajdowane i usuwane przez Inspektora dokumentów

W PowerPoint Inspektor dokumentów wyświetla kilku różnych inspektorów, które umożliwiają znajdowanie i usuwanie danych ukrytych oraz informacji osobistych, które są specyficzne dla prezentacji programu PowerPoint. Aby uzyskać listę różnych typów danych ukrytych i informacji osobistych, które Inspektor dokumentów może znaleźć i usunąć z prezentacji Przejrzyj poniższej tabeli.

Użytkownik, którego organizacja dostosowała Inspektora dokumentów, dodając moduły inspektorów, może sprawdzić swoje prezentacje pod kątem dodatkowych typów informacji.

Nazwa inspektora

Znajduje i usuwa

Komentarze i adnotacje

 • Komentarze

 • Adnotacje odręczne

Właściwości dokumentu i informacje osobiste

 • Właściwości dokumentu, w tym informacje znajdujące się na kartach Podsumowanie, Statystyka i Niestandardowe w oknie dialogowym Właściwości dokumentu

 • Nagłówki wiadomości e-mail

 • Listy wysyłkowe

 • Informacje o wysyłaniu do przeglądu

 • Właściwości serwera dokumentów

 • Informacje o zasadach zarządzania dokumentami

 • Informacje o typie zawartości

 • Ścieżka pliku do publikowania stron sieci Web

Dane śledzenia poprawek

Dane dotyczące osób, które ma edytować plik i było edytowane.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy subskrypcji usługi Office 365, którzy dołączyli do niejawnego programu testów pakietu Office. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Niewidoczna zawartość na slajdach

 • Obiekty, które nie są widoczne, ponieważ zostały sformatowane jako niewidoczne

  Ten inspektor nie wykrywa obiektów, które są zakryte innymi obiektami.

Zawartość poza slajdami

 • Zawartość lub obiekty, które nie są od razu widoczne w prezentacji, ponieważ są umieszczone poza obszarem slajdów, to między innymi:

  • Obiekty clipart

  • Pola tekstowe

  • Elementy graficzne

  • Tabele

   Inspektor dokumentów nie wykrywa ani nie usuwa obiektów z efektami animacji znajdujących się poza slajdami.

Notatki do prezentacji

 • Tekst dodany do sekcji Notatki prezentacji

Inspektor dokumentów nie może usuwać obrazów dodanych do sekcji Notatki prezentacji.

Niestandardowe dane XML

 • Niestandardowe dane XML, które mogą być przechowywane w prezentacji

Informacje, które znajduje Inspektor dokumentów, ale których nie może usunąć

Inspektor dokumentów wykrywa następujące elementy, które mogą zawierać dane, które nie jest widoczna w prezentacji. Nie można go usunąć tych elementów dla Ciebie, ponieważ może spowodować, że prezentacja może nie działać prawidłowo. Można sprawdzić każdy element, który znajduje się i określanie, czy chcesz ręcznie usunąć lub zastąpić elementu, który nie ma ukrytych danych, takich jak statycznego obrazu.

Elementy skoroszytu:

Informacje znajdowane przez Inspektora dokumentów:

Osadzone pliki lub obiekty

Pliki osadzone (na przykład dokument pakietu Office lub dokument tekstowy) lub obiekty osadzone (na przykład wykres lub równanie) zawierające dane, które nie są widoczne w skoroszycie. Poniżej przedstawiono przykłady niektórych typów obiektów:

 • Obiekty obrazów map bitowych

 • Obiekty programu Microsoft Equation 3.0

 • Obiekty wykresów programu Microsoft Graph

 • Obiekty prezentacji programu Microsoft PowerPoint

 • Obiekty rysunków programu Microsoft Visio

 • Obiekty dokumentów programu Microsoft Word

 • Obiekty tekstowe OpenDocument

Makra lub kod języka VBA

Elementy makr lub języka VBA, które mogą zawierać ukryte dane w prezentacji. Ta opcja uwzględnia:

 • Makra

 • Moduły VBA

 • Kontrolki COM lub ActiveX

Inspektor dokumentów i danych osobistych

Śledzenie danych wprowadzeniem w kompilacji PowerPoint 2016 8403 dla Office 365 wewnętrznych, poprawek ilustruje ograniczenia Inspektora dokumentów. Na przykład załóżmy powiedz Kelly i Anna współpraca nad prezentacją A w Office 365. Śledzenie danych (oznacza to, że nazwy użytkowników i godzin, gdy one edycje) poprawek jest dodawany do prezentacji. Jeśli później Mohammed zostanie otwarta prezentacja odpowiedzi w PowerPoint 2013 i wykonuje Inspektor dokumentów w pliku, aby usunąć dane osobowe, Inspektor dokumentów w tej wersji PowerPoint nie będą mogli wykrywanie i usuwanie śledzenie danych dodany do prezentacji przez nowszą, wersję Office 365PowerPoint używane przez Kelly i Anna poprawek. Mohammed nie można usunąć poprawek dane śledzenia bez uaktualniania do bieżącej wersji PowerPoint, a następnie uruchamiając Inspektor dokumentów

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×