Przeprowadzanie inspekcji dokumentów w celu usunięcia danych ukrytych i informacji osobistych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Gdy planuje się udostępnić elektroniczną kopię dokumentu programu Microsoft Word klientom lub współpracownikom, warto przejrzeć dokument pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych, które mogą być przechowywane w samym dokumencie lub we właściwościach dokumentu (metadane). Ponieważ ukryte informacje mogą zawierać szczegóły związane z organizacją lub dokumentem, które nie powinny być ujawnione publicznie, przed udostępnieniem dokumentu innym osobom warto je usunąć.

W tym artykule opisano, jak funkcja Inspektor dokumentów w programie Word może pomóc w znalezieniu i usunięciu danych ukrytych oraz informacji osobistych zawartych w dokumentach użytkownika.

W tym artykule

Znajdowanie i usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych

Typy danych ukrytych i informacji osobistych

Informacje znajdowane i usuwane przez Inspektora dokumentów

Znajdowanie i usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych

Inspektor dokumentów może znaleźć i usunąć dane ukryte oraz informacje osobiste w dokumentach programu Word. Inspektora dokumentów warto użyć przed udostępnieniem elektronicznej kopii dokumentu programu Word (np. załącznika wiadomości e-mail).

 1. Otwórz dokument programu Word, który chcesz sprawdzić pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych.

 2. Kliknij kartę Plik, kliknij polecenie Zapisz jako, a następnie wpisz nazwę w polu Nazwa pliku, aby zapisać kopię oryginalnego dokumentu.

  W Word 2007: kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie wpisz nazwę w polu Nazwa pliku, aby zapisać kopię oryginalnego dokumentu.

  Ważne : Zaleca się używanie Inspektora dokumentów na kopii, a nie na oryginalnym dokumencie, ponieważ przywrócenie danych usuniętych przez Inspektora dokumentów nie zawsze jest możliwe.

 3. Pracując na kopii oryginalnego dokumentu, kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Informacje.

  W Word 2007: pracując na kopii oryginalnego dokumentu, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij Przeprowadź inspekcję dokumentu. Pomiń krok 4, a następnie przejdź do kroku 5.

 4. Kliknij przycisk Wyszukaj problemy, a następnie kliknij pozycję Przeprowadź inspekcję dokumentu.

 5. W oknie dialogowym Inspektor dokumentów zaznacz pola wyboru, aby wybrać typy ukrytej zawartości, które chcesz sprawdzić.

 6. Kliknij opcję Inspekcja.

 7. Przejrzyj wyniki inspekcji w oknie dialogowym Inspektor dokumentów.

 8. Kliknij opcję Usuń wszystko obok wyników inspekcji dla typów ukrytej zawartości, które chcesz usunąć z dokumentu.

  Ważne : 

  • Po usunięciu ukrytej zawartości z dokumentu przywrócenie jej przez kliknięcie przycisku Cofnij może nie być możliwe.

  • Usunięcie ukrytych danych i informacji osobistych z dokumentów zapisywanych w formacie OpenDocument (odt) wymaga uruchamiania inspektora dokumentów za każdym razem, gdy dokument jest zapisywany w tym formacie.

Początek strony

Typy danych ukrytych i informacji osobistych

W dokumencie programu Word mogą być zapisane dane ukryte i informacje osobiste kilku typów. Te informacje nie muszą być od razu widoczne podczas przeglądania dokumentu w programie Word, ale może się zdarzyć, że inni użytkownicy będą mogli je wyświetlić lub pobrać.

Informacje ukryte mogą zawierać dane, które program Word dodaje do dokumentu, aby umożliwić pisanie i edytowanie dokumentu we współpracy z innymi użytkownikami. Mogą to być także dane, które użytkownik celowo zdefiniował jako ukryte.

Dokumenty programu Word mogą zawierać następujące typy danych ukrytych i informacji osobistych:

 • Komentarze, poprawki naniesione w trybie śledzenia zmian, wersje i adnotacje odręczne     Dokument utworzony we współpracy z innymi osobami może zawierać poprawki naniesione w trybie śledzenie zmian, komentarze, adnotacje odręczne lub wersje. Te informacje umożliwiają innym zapoznanie się z nazwiskami osób, które pracowały nad dokumentem, z komentarzami recenzentów oraz wprowadzonymi zmianami.

 • Właściwości dokumentu oraz informacje osobiste     Właściwości dokumentu, nazywane także metadane, to szczegóły dotyczące dokumentu, takie jak autor, temat i tytuł. Właściwości dokumentu zawierają również informacje automatycznie zachowywane przez programy pakietu Office, takie jak nazwa osoby, która ostatnio zapisała dokument, oraz data utworzenia dokumentu. Jeśli użyto specjalnych funkcji, dokument może również zawierać dodatkowe rodzaje identyfikowalnych danych osobowych (personally identifiable information, PII), na przykład nagłówki wiadomości e-mail, informacje wysłane do przeglądu, listy wysyłkowe oraz nazwy szablonów.

 • Nagłówki, stopki i znaki wodne     Dokumenty programu Word mogą zawierać informacje w nagłówkach i stopkach. Można do nich także dodawać znaki wodne.

 • Tekst ukryty     Dokumenty programu Word mogą zawierać tekst sformatowany jako tekst ukryty. Jeśli nie wiadomo, czy dokument zawiera tekst ukryty, można skorzystać z Inspektora dokumentów, aby wyszukać taki tekst.

 • Właściwości serwera dokumentów     Jeśli dokument został zapisany w lokalizacji na serwerze zarządzania dokumentami, na przykład w witrynie obszaru roboczego dokumentu lub bibliotece opartej na programie Microsoft Windows SharePoint Services, może zawierać dodatkowe właściwości dokumentu lub informacje dotyczące lokalizacji serwera.

 • Niestandardowe dane XML     Dokumenty mogą zawierać niestandardowe dane XML, które są niewidoczne w samym dokumencie. Inspektor dokumentów może znaleźć i usunąć takie dane XML.

Początek strony

Informacje znajdowane i usuwane przez Inspektora dokumentów

W programie Word Inspektor dokumentów wyświetla kilku różnych inspektorów umożliwiających znalezienie i usunięcie danych ukrytych oraz informacji osobistych charakterystycznych dla dokumentów programu Word. W poniższej tabeli przedstawiono listę różnych typów danych ukrytych oraz informacji osobistych, które mogą zostać znalezione w dokumentach programu Word i usunięte z nich przez Inspektora dokumentów.

Uwagi : 

 • Użytkownik, którego organizacja dostosowała Inspektora dokumentów, dodając moduły inspektorów, może sprawdzić swoje dokumenty pod kątem dodatkowych typów informacji.

 • W przypadku korzystania z programu Microsoft Word Starter 2010 należy pamiętać, że nie wszystkie funkcje podane dla programu Word są obsługiwane w programie Word Starter. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach dostępnych w programie Word Starter, zobacz Obsługa funkcji w programie Word Starter.

Nazwa inspektora

Znajduje i usuwa

Komentarze, poprawki, wersje i adnotacje

Uwaga : W programie Word Starter 2010 narzędzie Inspektor dokumentów usuwa tylko wersje i adnotacje.

 • Komentarze

 • Poprawki naniesione w trybie śledzenie zmian

 • Informacje o wersji dokumentu

 • Adnotacje odręczne

Właściwości dokumentu i informacje osobiste

 • Właściwości dokumentu, w tym informacje znajdujące się na kartach Podsumowanie, Statystyka i Niestandardowe w oknie dialogowym Właściwości dokumentu

 • Nagłówki wiadomości e-mail

 • Listy wysyłkowe

 • Informacje o wysyłaniu do przeglądu

 • Właściwości serwera dokumentów

 • Informacje o zasadach zarządzania dokumentami

 • Informacje o typie zawartości

 • Informacje dotyczące łączy wiązania danych dla pól powiązanych z danymi (ostatnia wartość zostanie przekonwertowana na tekst)

 • Nazwa użytkownika

 • Nazwa szablonu

Nagłówki, stopki i znaki wodne

 • Informacje w nagłówkach dokumentów

 • Informacje w stopkach dokumentów

 • Znaki wodne

Tekst ukryty

 • Tekst sformatowany jako ukryty (efekt dla czcionki dostępny w oknie dialogowym Czcionka)

  Uwaga : Ten inspektor nie wykrywa tekstu ukrytego w inny sposób (na przykład białego tekstu na białym tle).

Niestandardowe dane XML

 • Niestandardowe dane XML, które mogą być przechowywane w dokumencie

Niewidoczna zawartość

 • Obiekty, które nie są widoczne, ponieważ zostały sformatowane jako niewidoczne.

  Uwaga : Ten inspektor nie może wykryć obiektów, które są zakryte innymi obiektami.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×