Przepływów danych i prywatności dla pakietu Office 2016

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Poniżej opisano bieżącej przepływów danych między aplikacjami pakietu Office 2016 dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows 10 i usług, w tym danych od użytkowników, zarówno domowej i służbowej klientów, do usług firmy Microsoft. Dane z aplikacji firmy Microsoft, które można zainstalować na urządzeniu przechodzi na innym serwerze Microsoft services (punkty końcowe) i obejmuje różne prywatności. Poniższy wyjaśniono funkcji każdego z tych punkty końcowe są i jak Microsoft zarządza prywatności dla tych danych.

Prywatności i przepływu sterowania informacje o danych opisane tutaj dotyczy następujących aplikacji komputerowych pakietu Office 2016:

 • Word

 • Excel

 • PowerPoint

 • OneNote

Istnieją różne typy przepływów danych rozpoczynające się dane, które pozostają na tym urządzeniu i rozszerzenia na danych z urządzenia do firmy Microsoft. Dostępne prywatności są zależne od miejsce, w którym dane są wczytywane.

Uwaga: To jest lista bieżącego kontrolek dla pakietu Office 2016 i systemu Windows 10. Pracujemy nad podanie dodatkowych informacji i szczegółowe informacje, aby zachować aktualność ze zmianami, które zostały wprowadzone do produktów i usług wymienionych powyżej. Aby uzyskać dodatkowe informacje skontaktuj się z administratorem lub Microsoft.

Aby zapewnić przezroczystości o przepływów danych pakietu Office, informacje jest podzielony na scenariuszy, które dotyczą konsumentów, scenariuszy, które dotyczą użytkowników komercyjnych i scenariuszy, które dotyczą zarówno. Łącza w tabelach prowadzą bezpośrednio do istotnych informacji.

Następujące przepływów danych pakietu Office są wspólne dla wszystkich pakietu Office dla użytkowników domowych i Office dla firm instalacji:

Dodatkowe przepływów danych pakietu Office zależy od rodzaju instalacji pakietu Office, masz i opisane w poniższej tabeli. Aby określić typ instalacji pakietu Office, które posiadasz, przejdź do pozycji plik > konto w aplikacji pakietu Office, takich jak Word i Szukaj w sekcji Informacje o produkcie.

Typ instalacji pakietu Office

Przepływów danych pakietu Office, które zastosować*

Microsoft Office

Microsoft Office 365

Aplikacje pakietu Office i serwery Microsoft lub usług — zarządzane przez firmę Microsoft

Microsoft Office 365 Business

Aplikacje pakietu Office oraz pakiet Office dla serwerów firm lub usługi — zarządzane przez klienta

Aplikacje pakietu Office i serwery Microsoft lub usług — zarządzane przez firmę Microsoft

Aplikacje pakietu Office i usługi firmy Microsoft

Microsoft Office 365 ProPlus*

Microsoft Office Professional Plus 2016*

Aplikacje pakietu Office oraz pakiet Office dla serwerów firm lub usługi — zarządzane przez klienta

Aplikacje pakietu Office i serwery Microsoft lub usług — zarządzane przez firmę Microsoft

Aplikacje pakietu Office i usługi firmy Microsoft

Microsoft Office Standard 2016*

Aplikacje pakietu Office oraz pakiet Office dla serwerów firm lub usługi — zarządzane przez klienta

Aplikacje pakietu Office i usługi firmy Microsoft

* Aby określić, jeśli usług są zarządzane przez firmę Microsoft, lub nie, skontaktuj się z administratorem IT. Jeśli nie masz IT administrator usług są podawane przez firmę Microsoft.

** Przepływy danych pakietu Office są oprócz przepływów danych pakietu Office, które dotyczą zarówno domowej i służbowej instalacji pakietu Office.

Wszystkie przepływy danych pakietu Office

W poniższych scenariuszach prywatności Zastosuj do wszystkich wersji pakietu Office. Dodatkowe przepływów danych pakietu Office zależy od rodzaju instalacji pakietu Office. Przepływów danych zależy od typu instalacji znajdują się w tabeli powyżej.

Aplikacje pakietu Office oraz urządzeniem lokalnym

Przepływu danych między aplikacje oraz system operacyjny urządzenia:    Dane używane na urządzenie, takie jak lokalne przechowywanie fotografii.

Dla tego przepływu danych prywatności dostępne są następujące:

 • Możesz i Administratorzy urządzenia, można zarządzać dostęp do danych na swoje urządzenie, takie jak uprawnienia do zdjęcia przechowywane na jego urządzeniu.

 • Możesz sterować przepływów danych za pomocą kontrolek platformę, takie jak kontakty przedstawionych w systemie operacyjnym uzyskiwanie dostępu do formantów.

 • Po odinstalowaniu aplikacji dane lokalne zainstalowano jako część aplikacji zostanie usunięty, ale zawartości przechowywanej poza aplikacją pozostaną na urządzeniu w obszarze kontrolę. Na przykład jeśli odinstalować program Word usuwa plik wykonywalny programu Word, ale dokumenty pozostaną, gdzie zostały zapisane.

Aplikacje pakietu Office i usługi firmy Microsoft

Przepływu danych między aplikacjami pakietu Office za pomocą usług firmy Microsoft:    Dane klienta używane przez program Microsoft cloud services, takie jak inteligentne wyszukiwanie, tłumaczenia i Bing pogody. Istnieją dodatkowe dane przepływu między aplikacjami pakietu Office i usługi firmy Microsoft na podstawie typu instalacji, której masz. Są one opisane w odpowiednich sekcjach specyficzne dla instalacji.

Dla tego przepływu danych prywatności dostępne są następujące:

Telemetrycznego pakietu Office

Telemetrycznego przepływów danych między klientami pakietu Office i w programie Microsoft:    Firma Microsoft używa danych wydajności i użycia do poprawienia jakości pakietu Office i pakietu Office usług. Korzystanie z danych telemetrycznych jest ograniczony, zgodnie z opisem w Zasady zachowania poufności informacji w programie Microsoft. W szczególności zobacz sekcje osobiste dane zbierane i jak możemy użycia danych osobowych. W wyniku są mniej formantów zarządzanie.

Zbieranie danych telemetrycznych jest zarządzane przez specjalistów wyszkolonych prywatności i jest zgodny z zasady zachowania poufności informacji firmy i zobowiązań. Te dane są następnie przetwarzane do anonimowe dane telemetryczne użycia i aktywności. Następnie telemetrycznego zagregowane dane są dostępne dla firmy Microsoft do śledzenia naszych ogólną wydajność i wdrażania w naszym raportu publicznej Zarobki kwartalne oparte na danych dotyczących użycia zagregowane. Jest to typ danych, który może być używany dla bez dostosowania reklamami i kontrolek istnieje na tym zastosowania także. Tylko danych dotyczących użycia-osobiste, Anuluj zidentyfikowanych jest dostępna dla klientów indywidualnych reklamami przy użyciu tylko reklamę identyfikatorów, a nie nazw lub wiadomości e-mail. Pakiet Office nie używać dowolnego z tych danych reklamami dla przedsiębiorstw.

Dla tego przepływu danych prywatności dostępne są następujące:

 • Można kontrolować, jak Microsoft Marketing używa danych użycia i działania komunikacji promocyjnych jako sterowane przez preferencje w sposób dostępu i danych osobistych kontrolki.

 • Poza zakresem co to jest objęta w tym dokumencie, ale możesz i Administratorzy można także ograniczać przepływów danych telemetrycznych nad uniwersalny aplikacji, takich jak poczta, kalendarz i Uzyskiwanie pakietu Office, opisane w artykule na https://technet.microsoft.com/itpro/windows/manage/disconnect-your-organization-from-microsofttelemetrycznego systemu Windows 10.

W pakiecie Office dla scenariuszy przepływu danych Narzędzia główne

Następującym scenariuszu prywatności jest specyficzne dla użytkowników domowych wersji pakietu Office. Dodatkowe przepływów danych pakietu Office zależy od rodzaju instalacji pakietu Office. W tabeli znaleźć w tym artykule opisano przepływów danych zależy od typu instalacji.

Aplikacje pakietu Office i serwery Microsoft lub usług — zarządzane przez firmę Microsoft

Przepływu danych między aplikacjami i serwery Microsoft lub usług, które są zarządzane przez firmę Microsoft:    Typ instalacji pakietu Office można sprawdzić, wyświetlając plik > konto. Na przykład instalacji subskrypcji zostanie wywołana usługi Microsoft Office 365. Serwery te są zazwyczaj dostępne za pomocą konta usługi Microsoft. Przykłady usług w chmurze usługi Office 365 zawiera tożsamości, licencjonowanie, OneDrive, usług i ostatnio używanych dokumentów. Niektóre usługi cloud są wymagane do działania aplikacji, takich jak synchronizacji programu OneNote z usług w chmurze programu OneNote.

Dla tego przepływu danych prywatności dostępne są następujące:

W pakiecie Office dla scenariuszy przepływu danych biznesowych

W poniższych scenariuszach prywatności są specyficzne dla pakietu Office dla firm instalacji. Dodatkowe przepływów danych pakietu Office zależy od rodzaju instalacji pakietu Office. W tabeli znaleźć w tym artykule opisano przepływów danych zależy od typu instalacji.

Aplikacje pakietu Office i serwery Microsoft lub usług — zarządzane przez firmę Microsoft

Przepływu danych między aplikacjami i serwery Microsoft lub usług, które są zarządzane przez firmę Microsoft:    Typ instalacji pakietu Office można sprawdzić, wyświetlając plik > konto. Na przykład instalacji subskrypcji zostanie wywołana Microsoft Office 365 Business lub Microsoft Office 365 ProPlus. Przykładami instalacji bez subskrypcji Microsoft Office Professional Plus 2016 lub Microsoft Office Standard 2016. Serwery te są zazwyczaj dostępne za pomocą konta organizacji. Przykłady usług w chmurze usługi Office 365 obejmują Licencjonowanie, aktywacji, OneDrive i ostatnio używanych dokumentów. Niektóre usługi cloud są wymagane do działania aplikacji, takich jak synchronizacja z programem Outlook w usłudze Exchange.

Dla tego przepływu danych prywatności dostępne są następujące:

 • Można zapisać i usuwanie danych w chmurze, takich jak w usłudze OneDrive dla firm.

 • Administratorzy IT mogą używać Włącza lub wyłącza administrator wyłączenia działania usługi w chmurze i powiązanych operacji usług firmy Microsoft.

 • Niektóre z tych przepływów danych można wyłączyć kontrolki usługi połączone opisanego w Centrum zaufania.

 • Możesz usunąć konto, uzyskując dane konto planowany do usunięcia. Więcej informacji dla firm

Aplikacje pakietu Office oraz pakiet Office dla serwerów firm lub usługi — zarządzane przez klienta

Danych przepływał między aplikacjami i Microsoft Office dla usług, które są zarządzane przez klienta przedsiębiorstwa lub serwerów firm:    Służbowe pozwala administratorom systemów informatycznych można poinformować użytkowników czy aplikacji i usług są obsługiwane przez firmę Microsoft lub nie. Serwery te są zazwyczaj dostępne za pomocą konta służbowego. Typ instalacji pakietu Office można sprawdzić, wyświetlając plik > konto. Na przykład instalacji subskrypcji zostanie wywołana usługi Microsoft Office 365 ProPlus lub Microsoft Office 365 Business. Przykładami usług w chmurze usługi Office 365 Exchange Online, usłudze SharePoint Online i OneDrive dla firm. Niektóre usługi cloud są wymagane do działania aplikacji, takich jak synchronizacji programu OneNote z usług w chmurze programu OneNote.

Dla tego przepływu danych prywatności dostępne są następujące:

Aplikacje pakietu Office i usługi firmy Microsoft

Przepływu danych między aplikacjami a serwerami lub usług nie jest obsługiwana przez firmę Microsoft:    Służbowe pozwala administratorom systemów informatycznych można poinformować użytkowników czy aplikacji i usług są obsługiwane przez firmę Microsoft lub nie. Dane użytkownika może przechodzić do lokalnych serwerów, takie jak serwerach programu Exchange Server lub SharePoint Server. Skontaktuj się z administratorem IT Aby uzyskać szczegółowe informacje o tych przepływów danych. Niektóre usługi lokalnego są wymagane do działania aplikacji, takich jak wiadomości e-mail z programu Outlook z serwerem Exchange.

Dla tego przepływu danych prywatności dostępne są następujące:

 • Możesz i pozwala administratorom systemów informatycznych sterować dostępem najbardziej ostatnio używanych dokumentów, które zawiera listę użytkownika jest lista ostatnio używanych dokumentów.

 • IT administrator lokalnych zarządzanych usług, takich jak uzyskiwanie dostępu do formantów w lokalnego programu SharePoint.

 • Użytkownicy końcowi mają dostęp do ich zawartości danych serwera, takich jak Word pliki zapisane w lokalnego programu SharePoint

Istnieje przeciwległych Formant prywatności pakietu Office , która wyłącza niektóre z tych przepływów danych użytkownika końcowego.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×