Przenoszenie się do aplikacji Poczta Outlook z usługi Gmail

Przenieś się z usługi Gmail do aplikacji Poczta programu Outlook i rozpocznij współpracę, korzystając z tych prostych instrukcji dotyczących wysyłania, czytania i organizowania wiadomości e-mail w programie Outlook.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Uwaga : Opisy funkcji i informacje w tym przewodniku dotyczą aplikacji Poczta Outlook dostępnej za pośrednictwem usługi Office 365.

Różnice*

Najłatwiej dostrzegalne różnice między pocztą e-mail w programie Outlook i usłudze Gmail:

 • W programie Outlook do organizowania wiadomości używa się folderów. W usłudze Gmail używa się etykiet.

 • W programie Outlook do automatyzowania akcji wykonywanych dla wiadomości przychodzących używa się reguł (zobacz, jak to zrobić), a do sortowania i filtrowania wiadomości używa się filtrów (zobacz, jak to zrobić). W usłudze Gmail do automatyzowania akcji wykonywanych dla wiadomości przychodzących używa się filtrów.

 • Jeśli w usłudze Gmail skonfigurowano podpis lub odpowiadanie w trakcie nieobecności, w programie Outlook trzeba odtworzyć te funkcje przy użyciu funkcji Podpis e-mail i Odpowiedzi automatyczne (zobacz, jak to zrobić).

Zadanie

Outlook

Gmail

Organizowanie wiadomości

 • Grupowanie wiadomości za pomocą folderów

 • Automatyzowanie akcji wykonywanych dla wiadomości przychodzących za pomocą reguł (zobacz, jak to zrobić)

 • Sortowanie i filtrowanie wiadomości za pomocą filtrów (zobacz, jak to zrobić)

 • Definiowanie i stosowanie kategorii niestandardowych

 • Grupowanie wiadomości za pomocą etykiet

 • Automatyzowanie akcji wykonywanych dla wiadomości przychodzących za pomocą filtrów

 • Wstępnie zdefiniowane kategorie

Współpraca

 • Wysyłanie linków do plików w usłudze Dysk

 • Przyciąganie uwagi za pomocą @wzmianek

Oczyszczanie skrzynki odbiorczej

 • Usuwanie wiadomości.

 • Archiwizowanie wiadomości

Korzystanie z poczty e-mail na dowolnym urządzeniu

 • Przeglądarka

 • Windows

 • Mac

 • iOS/Android

 • Przeglądarka

 • iOS/Android

* Te różnice dotyczą usługi G-Suite Basic Edition i planu E3 usługi Office 365 firmy Microsoft w maju 2017 r.

Aby uzyskać informacje o różnicach między wersjami klasyczną, internetową i mobilną programu Outlook, zobacz Porównanie programu Outlook 2016, aplikacji Outlook w sieci Web oraz aplikacji Outlook dla systemów iOS i Android.

Aby uzyskać informacje o różnicach między wersjami programu Outlook dla systemu Windows i dla komputerów Mac, zobacz Porównanie programu Outlook 2016 dla komputerów Mac z programem Outlook 2016 dla systemu Windows.

Udostępnienie pliku w wiadomości

 1. Wybierz pozycję Nowy > Wiadomości e-mail.

 2. Wybierz pozycję Dołączanie obrazu lub pliku .

 3. Wybierz plik do udostępnienia, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 4. Jeśli plik znajduje się na dysku C:, wybierz pozycję Przekaż i udostępnij jako link usługi OneDrive, aby przekazać go do usługi OneDrive i wysłać link.

  Jeśli plik znajduje się w usłudze OneDrive, wybierz pozycję Udostępnij jako link usługi OneDrive, aby wysłać link.

Dołączanie plików do wiadomości e-mail i zdarzeń kalendarza w usłudze Outlook.com lub aplikacji Outlook w sieci Web

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Załącznik z wyświetloną opcją Przekaż i dołącz jako plik usługi OneDrive.

Przyciąganie uwagi za pomocą @wzmianek

 1. W treści wiadomości e-mail lub zaproszenia w kalendarzu wprowadź symbol @ i kilka pierwszych liter imienia lub nazwiska kontaktu.

 2. Wybierz z listy kontakt, który chcesz wzmiankować.

  Domyślnie uwzględniane jest imię i nazwisko kontaktu. Część wzmianki można usunąć, na przykład wszystko z wyjątkiem imienia danej osoby.

 3. Wzmiankowany kontakt zostanie dodany do wiersza Do wiadomości e-mail lub zaproszenia na spotkanie.

Uwaga: @wzmianki są dostępne tylko dla adresatów używających programu Exchange Server 2016 albo usługi Exchange Online lub Outlook.com.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe nowej wiadomości e-mail programu Outlook ze @wzmianką w tekście wiadomości.

Rozpocznij od aplikacji Outlook Online w przeglądarce. Jeśli potrzebujesz dodatkowych funkcji programu Outlook, otwórz wersję klasyczną programu Outlook i wyświetl Przewodnik Szybki Start programu Outlook 2016.

Jeśli jesteś użytkownikiem komputera Mac, zobacz Outlook 2016 dla komputerów Mac — Pomoc.

Wyświetlanie wiadomości według konwersacji lub w widoku wiadomości

 • Wybierz pozycję Filtr > Pokaż jako > Konwersacje, aby wyświetlić powiązane wiadomości jako jedną konwersację lub wątek.

 • Wybierz pozycję Filtr > Pokaż jako > Wiadomości, aby wyświetlić powiązane wiadomości osobno.

Zrzut ekranu przedstawiający skrzynkę odbiorczą z wybraną pozycją Filtr > Pokaż jako > Konwersacje.

Sortowanie i wyświetlanie wiadomości za pomocą filtrów

Filtry usługi Gmail i filtry programu Outlook nieco się różnią:

 • Podczas filtrowania elementów w programie Outlook wybierzesz poszczególne elementy do wyświetlania, ale nie stosujesz do nich żadnych akcji, takich jak przenoszenie ich do innego folderu czy przesyłanie ich dalej. Do automatyzowania akcji wykonywanych dla wiadomości przychodzących służą reguły programu Outlook.

 • W usłudze Gmail filtrów używa się do automatyzowania akcji wykonywanych dla wiadomości przychodzących.

Aby użyć filtru w programie Outlook:

 1. Wybierz pozycję Filtr, a następnie określ kryteria filtrowania, kryteria funkcji Sortuj według oraz to, czy wiadomości mają być wyświetlane w widoku konwersacji, czy w widoku wiadomości.

Zrzut ekranu przedstawiający skrzynkę odbiorczą z wybraną pozycją Filtr > Sortuj według > Od.

Tworzenie reguły w celu przetwarzania i filtrowania przychodzących wiadomości e-mail

W usłudze Gmail i w programie Outlook używany jest ten sam model Warunki/Czynność na potrzeby przetwarzania i wykonywania czynności dotyczących przychodzących wiadomości e-mail. W usłudze Gmail ta funkcja jest nazywana „filtrem”, a w programie Outlook — „regułą”.

 1. Tworzenie reguły:

  • Aby utworzyć regułę opartą na określonej wiadomości e-mail, wybierz ją, a następnie wybierz pozycję Ikona Więcej akcji Więcej akcji > Utwórz regułę.

  • Aby utworzyć nową regułę lub edytować istniejącą, wybierz pozycję Przycisk Ustawienia > Poczta > Automatyczne przetwarzanie > Skrzynka odbiorcza i reguły oczyszczania, a następnie wybierz pozycję + w oknie Reguły skrzynki odbiorczej.

 2. Nadaj regule nazwę.

 3. Określ, jakie czynności ma wykonywać reguła, a następnie wybierz przycisk OK.

Zrzut ekranu przedstawiający wiadomość e-mail z wybraną pozycją Więcej poleceń > Utwórz regułę.

Wysyłanie odpowiedzi automatycznej

 1. Wybierz pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia > Odpowiedzi automatyczne.

 2. Wybierz pozycję Wysyłaj odpowiedzi automatyczne.

 3. Wprowadź czas rozpoczęcia i czas zakończenia wysyłania odpowiedzi, a następnie wpisz tekst odpowiedzi.

  Możesz określić, czy chcesz automatycznie zablokować czas w kalendarzu i odrzucać wszelkie spotkania zaplanowane podczas Twojej nieobecności.

 4. Wybierz przycisk OK.

Zrzut ekranu Pomoc z wybraną opcją Autoodpowiedzi.

Tworzenie podpisu

 1. Wybierz pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia > Poczta > Układ > Podpis wiadomości e-mail.

 2. Utwórz podpis.

  Zastosuj formatowanie lub dodaj link i grafiki przy użyciu przycisków u góry okna wiadomości.

 3. Wybierz pozycję Automatycznie dodawaj mój podpis do wysyłanych wiadomości.

 4. Wybierz przycisk Zapisz.

Zrzut ekranu przedstawiający ekran podpisu.

Nadawanie priorytetu najważniejszym wiadomościom za pomocą Priorytetowej skrzynki odbiorczej

Priorytetowa skrzynka odbiorcza dzieli skrzynkę odbiorczą na dwie karty — Priorytetowe i Inne. Najważniejsze wiadomości e-mail znajdują się na karcie Priorytetowe. Pozostałe zaś są ukryte, ale nadal łatwo dostępne, na karcie Inne.

 • Aby włączyć Priorytetową skrzynkę odbiorczą, wybierz pozycję Przycisk Ustawienia > Ustawienia wyświetlania > Priorytetowa skrzynka odbiorcza.

 • Aby zmienić sposób zorganizowania wiadomości, w skrzynce odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe lub Inne, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

  W przypadku przenoszenia z folderu Priorytetowe do folderu Inne wybierz opcję Przenieś na kartę Inne, jeśli chcesz przenieść tylko zaznaczoną wiadomość. Wybierz pozycję Zawsze przenoś na kartę Inne, jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę Inne.

  W przypadku przenoszenia z folderu Inne do folderu Priorytetowe wybierz opcję Przenieś na kartę Priorytetowe, jeśli chcesz przenieść tylko zaznaczoną wiadomość. Wybierz pozycję Zawsze przenoś na kartę Priorytetowe, jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę Priorytetowe.

Zrzut ekranu skrzynki odbiorczej z wybraną pozycją Filtr > Pokaż priorytetową skrzynkę odbiorczą.

Archiwizowanie wiadomości

Za pomocą funkcji archiwizacji można oczyszczać skrzynkę odbiorczą z wiadomości, na które już odpowiedziano lub odpowiednio zareagowano, ale które nie powinny zostać usunięte ani przeniesione do określonego folderu. Zarchiwizowane elementy pozostają łatwe do znalezienia za pomocą pola wyszukiwania lub przez przejście do folderu Archiwum i są nadal dostępne na telefonie lub innych urządzeniach za pomocą folderu Archiwum.

 1. Wybierz co najmniej jedną wiadomość w skrzynce odbiorczej, a następnie wybierz pozycję Archiwum na pasku narzędzi.

Zrzut ekranu przedstawiający skrzynkę odbiorczą z wybraną pozycją Archiwum w menu wyświetlanym po kliknięciu wiadomości prawym przyciskiem myszy.
Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×