Przenoszenie się do aplikacji Kalendarz Outlook z kalendarza usługi G Suite

Przenieś się z kalendarza usługi G Suite do aplikacji Kalendarz Outlook i rozpocznij współpracę, korzystając z tych prostych instrukcji dotyczących zarządzania kalendarzem i planowania spotkań za pomocą programu Outlook.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Uwaga : Opisy funkcji i informacje w tym przewodniku dotyczą aplikacji Kalendarz Outlook dostępnej za pośrednictwem usługi Office 365.

Różnice*

Funkcje

Outlook

Kalendarz usługi G Suite

Wyświetlanie kalendarza

 • Dzień

 • Tydzień roboczy

 • Tydzień

 • Miesiąc

 • Wybrany zakres (tylko wersja klasyczna)

 • Widok harmonogramu (tylko wersja klasyczna)

Zobacz, jak to zrobić

 • Dzień

 • Tydzień

 • Miesiąc

 • 4 dni

 • Wybrany zakres

 • Plan

Planowanie spotkań

 • Informacje o czasie wolnym/zajętym osób zapraszanych

 • Opcja spotkania online

 • Wyszukiwanie pomieszczeń

Zobacz, jak to zrobić

 • Informacje o czasie wolnym/zajętym osób zapraszanych

 • Opcja spotkania online

Udostępnianie kalendarzy

 • Udostępnianie w organizacji

 • Publikowanie na potrzeby dostępu zewnętrznego

Zobacz, jak to zrobić

 • Udostępnianie użytkownikom kalendarza usługi G Suite

 • Udostępnianie publiczne dla innych osób

Poziomy uprawnień udostępniania

 • 10 poziomów i pełny dostęp do wszystkich uprawnień w programie Outlook na pulpicie

 • 5 poziomów w aplikacji Outlook w sieci Web

 • 2 poziomy (wyświetlanie wszystkich szczegółów zdarzenia, wyświetlanie tylko informacji o czasie wolnym/zajętym)

Udzielanie pełnomocnictw

Outlook w sieci Web:

 • Wyświetlanie wezwań na spotkania i odpowiedzi:

  • Tylko pełnomocnik. Wyślij mi powiadomienia.

  • Tylko pełnomocnicy

  • Mój pełnomocnik i ja

 • Zezwalanie pełnomocnikowi na wyświetlanie zdarzeń prywatnych

Outlook na pulpicie:

 • Recenzent (może czytać elementy)

 • Autor (może czytać i tworzyć elementy)

 • Edytor (może czytać, tworzyć i zmieniać elementy)

 • Zezwalanie pełnomocnikowi na wyświetlanie zdarzeń prywatnych

Zobacz, jak to zrobić

 • Wprowadzanie zmian ORAZ zarządzanie udostępnianiem

 • Wprowadzanie zmian w zdarzeniach

 • Wyświetlanie wszystkich szczegółów zdarzenia

 • Wyświetlanie tylko informacji o czasie wolnym/zajętym

Integracje

 • Dodatki (automatyzowanie zadań)

 • Łączniki (zawartość i aktualizacje z innych usług, takich jak Twitter, GitHub itp.) — tylko w aplikacji Outlook w sieci Web

Zobacz, jak to zrobić

Dostęp mobilny

 • iOS

 • Android

 • Telefon Windows Phone

 • iOS

 • Android

 • Windows Phone (za pomocą przeglądarki dla urządzeń przenośnych)

* Te różnice dotyczą usługi G-Suite Basic Edition i planu E3 usługi Office 365 firmy Microsoft w maju 2017 r.

Aby uzyskać informacje o różnicach między wersjami klasyczną, internetową i mobilną programu Outlook, zobacz Porównanie programu Outlook 2016, aplikacji Outlook w sieci Web oraz aplikacji Outlook dla systemów iOS i Android.

Aby uzyskać informacje o różnicach między wersjami programu Outlook dla systemu Windows i dla komputerów Mac, zobacz Porównanie programu Outlook 2016 dla komputerów Mac z programem Outlook 2016 dla systemu Windows.

Udostępnianie kalendarza

 1. W aplikacji Kalendarz wybierz pozycję Udostępnij > Kalendarz.

 2. Wpisz nazwisko lub adres e-mail osoby, której chcesz udzielić dostępu, a następnie wybierz ją z listy.

 3. Wybierz menu rozwijane obok imienia i nazwiska tej osoby, a następnie wybierz dla niej poziom dostępu.

  Udzielanie pełnomocnictw: Pełnomocnicy mogą wyświetlać, tworzyć, modyfikować i usuwać elementy. Mogą także tworzyć wezwania na spotkania oraz odpowiadać na zaproszenia w Twoim imieniu.

  Zaznacz odpowiednie pole wyboru, jeśli chcesz umożliwić pełnomocnikowi wyświetlanie zawartości elementów oznaczonych przez Ciebie jako prywatne.

 4. Wybierz pozycję Udostępnij.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko udostępniania kalendarza z wyświetlonymi opcjami dostępu

Udostępnianie plików wraz ze spotkaniem

 1. Otwórz nowe lub istniejące spotkanie.

 2. Wybierz pozycję Dołączanie obrazu lub pliku .

 3. Wybierz plik do udostępnienia, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 4. Jeśli plik znajduje się na dysku C:, wybierz pozycję Przekaż i udostępnij jako link usługi OneDrive, aby przekazać go do usługi OneDrive i wysłać link.

  Jeśli plik znajduje się już w usłudze OneDrive, wybierz pozycję Udostępnij jako link usługi OneDrive, aby wysłać link.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Nowe zdarzenie kalendarza z wybraną pozycją Dołącz.

Rozpocznij od aplikacji Outlook Online w przeglądarce. Jeśli potrzebujesz dodatkowych funkcji programu Outlook, otwórz wersję klasyczną programu Outlook i wyświetl Przewodnik Szybki Start programu Outlook 2016.

Jeśli jesteś użytkownikiem komputera Mac, zobacz Outlook 2016 dla komputerów Mac — Pomoc.

Planowanie zdarzenia w kalendarzu przy użyciu aplikacji Outlook w sieci Web

 1. Zaloguj się w witrynie portal.office365.com.

 2. Wybierz pozycję Kalendarz w obszarze uruchamiania aplikacji pakietu Office Ikona Uruchamianie aplikacji .

 3. Wybierz pozycję Nowy > Zdarzenie kalendarza i wypełnij formularz szczegółów zdarzenia.

 4. Jeśli jest to spotkanie, dodaj nazwiska lub adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić.

  Wybierz pozycję Wybierz, aby otworzyć okienko Asystent planowania w aplikacji Outlook w sieci Web. Asystent planowania, aby sprawdzić czas wolny/zajęty wszystkich osób (wyświetlone zostaną informacje o czasie wolnym/zajętym tylko tych osób zaproszonych, które również korzystają z programu Exchange).

 5. Jeśli chcesz, aby uczestnicy mogli dołączać, dzwoniąc, zaznacz pole wyboru Logo programu Skype Dodaj spotkanie programu Skype.

 6. Aby powtarzać spotkanie cyklicznie, wybierz pozycję Powtórz, a następnie określ, jak często spotkanie ma być powtarzane.

 7. Wybierz pozycję Wyślij.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Nowe zdarzenie kalendarza

Importowanie kalendarza Google

 1. Wyeksportuj kalendarz z konta Google, a następnie zapisz go na dysku twardym (będzie to plik skompresowany).

 2. Na dysku twardym wypakuj kalendarz z pliku skompresowanego.

 3. W aplikacji Outlook w sieci Web wybierz pozycję Kalendarz.

 4. Wybierz pozycję Dodaj kalendarz > Z pliku.

 5. Przejrzyj dysk twardy w poszukiwaniu zapisanego pliku kalendarza.

 6. Wybierz przycisk Zapisz.

Dodaj inne kalendarze, wybierając pozycję Dodaj kalendarz i pozycję Kalendarz z urodzinami lub Kalendarz świąt.

Zrzut ekranu przedstawiający listę Dodaj kalendarz z wybraną pozycją Z pliku.

Dodawanie sali konferencyjnej do istniejącego spotkania

 1. W aplikacji Kalendarz wybierz spotkanie.

 2. Wybierz pozycję Edytuj. W przypadku spotkania cyklicznego wybierz pozycję Edytuj serię, aby edytować wszystkie wystąpienia, lub pozycję Edytuj wystąpienie, aby edytować tylko to wystąpienie.

 3. Wybierz pole Dodaj lokalizację lub pokój, a następnie wybierz salę konferencyjną na spotkanie.

 4. Wybierz przycisk Zapisz.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Nowe zdarzenie kalendarza z wyświetlonym polem Dodaj lokalizację lub pokój.

Ustawianie cykliczności dla istniejącego spotkania

 1. W aplikacji Kalendarz wybierz spotkanie i wybierz pozycję Edytuj.

  Edytować możesz tylko te spotkania, które organizujesz. Aby poprosić o zmianę czasu spotkania, na które Cię zaproszono, wybierz spotkanie i wybierz pozycję Zaproponuj nowy termin.

 2. Wybierz pozycję Więcej opcji, a następnie zaznacz pole Powtórz i określ, jak często spotkanie ma być powtarzane.

 3. Wybierz przycisk Zapisz.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Nowe zdarzenie kalendarza z wyświetlonym polem Powtórz.
Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×