Przenoszenie połączonego elementu historii komunikacji w dodatku Business Contact Manager

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przenoszenie element historii komunikacji z jednego rekord do innego to proces dwuetapowy.

Dlaczego?

notatka biznesowa, szansa sprzedaży lub dziennik rozmów telefonicznych muszą być połączone z rekordem. Po usunięciu Notatka biznesowa, szansy sprzedaży lub dziennik rozmów telefonicznych z rekordu tego łącza będą wysyłane do folderu Elementy usunięte w Business Contact Manager dla programu Outlook. Jeśli notatki biznesowego, szansy sprzedaży lub dziennik rozmów telefonicznych jest połączony z innym rekordem, nadal można korzystać z informacji. Jednak jeśli firmy Zwróć uwagę, szansy sprzedaży lub dziennik rozmów telefonicznych nie jest połączony z innym rekordem i chcesz, aby informacje, Przywracanie łącza z folderu Elementy usunięte i łączenie Notatka biznesowa, szansy sprzedaży lub dziennik rozmów telefonicznych do innego rekordu.

Uwaga: Jeśli właściciel bazy danych opróżnił folder Elementy usunięte, przywrócenie tego elementu nie będzie możliwe.

Jeśli z rekordu zostanie usunięte połączenie z projekt biznesowy, zadanie, wiadomością e-mail, terminem lub plikiem, to oryginalny projekt biznesowy, zadanie, wiadomość e-mail, termin lub plik pozostanie nienaruszony i będzie można później utworzyć do niego połączenie.

 • Najpierw połącz element historii komunikacji z innym rekordem.

 • Następnie usuń element historii komunikacji z oryginalnego rekordu.

Łączenie elementu historii komunikacji z innym rekordem

Łączenie istniejącego elementu historii komunikacji z więcej niż jednym rekordem w folderze Historia komunikacji

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Historia komunikacji.

 2. Otwórz element historii komunikacji, który chcesz połączyć z innym rekordem.

 3. W obszarze Połączony klient, kontakt biznesowy, szansa sprzedaży lub raport kliknij przycisk Połącz z.

 4. W oknie dialogowym Połącz z rekordem dodatku Business Contact Manager na liście folderów zaznacz grupy rekordów.

 5. W polu listy zaznacz rekordy, które chcesz połączyć z tym elementem. Możesz również wyszukać odpowiedni rekord, wpisując jego nazwę w polu Wyszukaj.

 6. Kliknij przycisk Połącz z w celu połączenia elementu historii komunikacji, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W komunikacji historii elementu formularz, na Wstążce w grupie Akcje kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Uwaga: Niektóre elementy historii komunikacji, takie jak notatki biznesowe i dzienniki rozmów telefonicznych, nie mogą być połączone z więcej niż 50 rekordami.

Łączenie istniejącego elementu historii komunikacji z więcej niż jednym rekordem z poziomu rekordu

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Klienci, Kontakty biznesowe, Szanse sprzedaży lub Projekty biznesowe.

 2. Otwórz rekord zawierający element historii komunikacji, który chcesz połączyć z innym rekordem.

 3. Na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Historia.

 4. Otwórz element historii komunikacji, który chcesz połączyć z innym rekordem, a następnie w obszarze Połączony klient, kontakt biznesowy, szansa sprzedaży lub projekt kliknij przycisk Połącz z.

 5. W oknie Łączenie z rekordem dodatku Business Contact Manager na liście Folder wybierz grupę rekordów.

 6. W polu listy zaznacz rekordy, które chcesz połączyć z tym elementem. Możesz również wyszukać odpowiedni rekord, wpisując jego nazwę w polu Wyszukaj.

 7. Kliknij przycisk Połącz z w celu połączenia elementu historii komunikacji, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. W formularzu elementu historii komunikacji na Wstążce w grupie Akcje kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Usuwanie elementu historii komunikacji

Usuwanie elementu historii komunikacji z folderu Historia komunikacji

Elementy historii komunikacji połączone z więcej niż jednym rekordem są wyświetlane w folderze Historia komunikacji więcej niż raz. Usunięcie pojedynczej kopii elementu historii komunikacji występującej wielokrotnie powoduje, że pozostałe kopie pozostają w folderze Historia komunikacji. Nazwy rekordów, z którymi jest połączony dany element, są wyświetlane w kolumnie Połączone z na stronie folderu Historia komunikacji.

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Historia komunikacji.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy element historii komunikacji, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Usuwanie elementu historii komunikacji z oryginalnego rekordu

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Klienci, Kontakty biznesowe, Szanse sprzedaży lub Projekty biznesowe.

 2. Otwórz rekord, z którego chcesz usunąć element historii komunikacji.

 3. Na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Historia.

 4. Zaznacz element, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×