Przenoszenie plików usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint Server 2013 do usługi Office 365

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby przenieść wszystkie zawartość z programu SharePoint Server 2013 do usługi Office 365, najlepiej zacząć jest Narzędzia do migracji programu SharePoint.

Aby przenieść pliki ręcznie, przeczytaj w tym artykule. Możesz także Przenoszenie plików bibliotek witryny Moja witryna programu SharePoint Server 2010 do usługi Office 365.

Biblioteka usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint 2013

Biblioteki witryny Moja witryna programu SharePoint 2010

Usługa OneDrive dla Firm w programie SharePoint 2013

Witryna Moja witryna programu SharePoint 2010

Dlaczego warto przenosić pliki do usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365?

Usługa OneDrive dla Firm w usłudze Office 365 zapewnia dostęp do dokumentów służbowych w chmurze. Oznacza to, że można uzyskiwać dostęp do plików przy użyciu dowolnego komputera lub urządzenia przenośnego z dostępem do Internetu. Ponadto organizacja zmieniła konfigurację tak, aby wybranie usługi OneDrive na pasku nawigacyjnym powodowało przejście do usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365.

Przekierowywanie z usługi OneDrive w programie SharePoint do usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365

Początek strony

W tym artykule

Przejście do usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365 wymaga wykonania kilku jednorazowych zadań. Niektóre z nich zależą od plików i działań stosowanych w usłudze OneDrive dla Firm w programie SharePoint 2013. Poniższa tabela zawiera zestawienie tych zadań, a w poniższych sekcjach przedstawiono szczegóły.

Akcja

Opis

Ikona przenoszenia dokumentów

Przenoszenie plików

Biblioteka usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365 jest skonfigurowana i gotowa do użycia. Jednak prawdopodobnie w programie SharePoint znajdują się pliki, które chcesz przenieść do biblioteki usługi Office 365.

Logo programu OneNote

Przenoszenie notesów programu OneNote

Aby przenieść notesy programu OneNote, musisz wykonać inną procedurę.

Ikona dokumentu udostępnionego

Udostępnianie plików

Prawdopodobnie udostępniono na różne sposoby pliki w starej bibliotece usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint. Pliki przeniesione do nowej biblioteki usługi Office 365 to nowe pliki. Dlatego warto ponownie skonfigurować połączenia udostępniania dla niektórych plików.

Przenoszenie plików z programu SharePoint do usługi Office 365

Aby przenieść pliki, wykonaj następujące zadania w podanej kolejności:

 1. Przechodzenie do biblioteki usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint

 2. Synchronizowanie biblioteki usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint Server 2013 z komputerem

 3. Wykonywanie kopii zapasowej folderu zsynchronizowanej biblioteki na komputerze

 4. Zatrzymywanie synchronizacji biblioteki usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint Server 2013

 5. Synchronizowanie biblioteki usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365 z komputerem

 6. Przekazywanie plików do zsynchronizowanej biblioteki usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365

Procedura przenoszenia plików programu SharePoint 2013 do usługi Office 365

Przechodzenie do biblioteki usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint Server 2013

Wybranie usługi OneDrive na pasku nawigacyjnym w programie SharePoint Server 2013 powoduje przejście do usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365. Aby jednak przenieść pliki do usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365, musisz przejść do usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint 2013.

 1. Zaloguj się do programu SharePoint.

 2. Wybierz swoją nazwę na pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz pozycję O mnie.
  Wybieranie strony O mnie w programie SharePoint

 3. Wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Zawartość witryny.
  Wybieranie pozycji Zawartość witryny z menu z ikoną koła zębatego na stronie O mnie

 4. Na stronie zawartość witryny wybierz pozycję dokumenty.
  Wybieranie pozycji Dokumenty na stronie Zawartość witryny
  Powoduje przejście do swojej biblioteki usługi OneDrive dla firm w programie SharePoint Server 2013.

Synchronizowanie biblioteki usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint Server 2013 z komputerem

Aplikacja do synchronizacji OneDrive dla Firm umożliwia wydajne przenoszenie plików, ponieważ pozwala pracować z plikami na komputerze lokalnym bez konieczności przenoszenia plików za pośrednictwem sieci. Zwróć uwagę na poniższe istotne kwestie podczas korzystania z aplikacji do synchronizacji na potrzeby tego zadania:

Aby zsynchronizować usługę OneDrive dla Firm z komputerem:

 1. Przejdź do usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint Server 2013.

 2. Wybierz pozycję Synchronizuj w górnej części strony.
  Synchronizowanie usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint 2013

  Zostanie wyświetlona aplikacja OneDrive dla firm synchronizacji.

  Uwaga:  Jeśli aplikacja ma nazwę „SkyDrive Pro”, a nie OneDrive dla Firm, oznacza to, że nie używasz najnowszej wersji aplikacji do synchronizacji.

 3. Wybierz pozycję Synchronizuj teraz.

  Jeśli potrzebujesz najnowszej wersji usługi OneDrive dla firm, kliknij pozycję Pobieranie aplikacji OneDrive dla firm jest dla mnie odpowiednia w oknie dialogowym synchronizacji.

 4. Wybierz pozycję Pokaż Moje pliki, aby przejść do folderu zsynchronizowanej biblioteki. Folder zostanie wyświetlona na liście ulubionych systemu Windows i ma nazwę "OneDrive dla firm".
  Zsynchronizowany folder usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint

  Jeśli ta biblioteka była już synchronizowana przed rozpoczęciem tego zadania, po wybraniu pozycji Synchronizuj teraz przejdziesz bezpośrednio do folderu synchronizowanej biblioteki.

Wykonywanie kopii zapasowej folderu zsynchronizowanej biblioteki na komputerze

Dlaczego warto wykonać kopię folderu synchronizowanej biblioteki? Stanowi ona kopię zapasową biblioteki usługi OneDrive dla Firm oraz ułatwia późniejsze znalezienie biblioteki w Eksploratorze plików.

 1. W Eksploratorze plików utwórz nowy folder na potrzeby kopiowania folderu synchronizowanej biblioteki. Przykład:
  Folder tymczasowych plików, które mają zostać przeniesione do usługi Office 365

 2. Wybierz zsynchronizowany folder usługi OneDrive dla Firm z listy ulubionych.

 3. Zaznacz wszystkie pliki i foldery, a następnie naciśnij klawisze Ctrl-C, aby je skopiować.

 4. Wybierz pozycję Nowy folder została utworzona i naciśnij klawisze Ctrl-V, aby wkleić wszystkie pliki i foldery.
  Ponieważ pliki w tym folderze nie można zsynchronizować z programem SharePoint, powinien pojawić się bez dowolnego wskaźniki synchronizacji ( Ikona pliku ze wskaźnikiem synchronizacji ) na ich ikony.
  Folder tymczasowy po przeniesieniu plików z zsynchronizowanego folderu usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint

Początek strony

Zatrzymywanie synchronizacji biblioteki usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint

Po utworzeniu folderu kopii zapasowej, który zawiera bibliotekę, należy zatrzymać synchronizację biblioteki programu SharePoint.

 1. W obszarze powiadomień kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji do synchronizacji OneDrive dla Firm, a następnie wybierz polecenie Zatrzymaj synchronizację folderu.
  Zatrzymywanie synchronizacji usługi OneDrive dla Firm

 2. Wybierz pozycję OneDrive dla Firm, a następnie wybierz pozycję Zatrzymaj synchronizację.

 3. Wybierz przycisk Tak, aby potwierdzić zamiar zatrzymania synchronizacji tej biblioteki.

Uwaga: Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, w tym kroku trwale przestaje synchronizacji, ale zawsze wystarczy kliknąć synchronizacji w usłudze OneDrive dla firm, aby uruchomić synchronizację później.

Synchronizowanie biblioteki usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365 z komputerem

 1. Wybierz pozycję OneDrive na pasku nawigacyjnym.
  Łącze usługi OneDrive kierujące do usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365
  Spowoduje to otwarcie nowego okna przeglądarki z usługi Office 365 biblioteki usługi OneDrive dla firm.
  Biblioteka usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365

 2. Wybierz pozycję Synchronizuj.
  Zostanie otwarty Kreator aplikacji OneDrive dla firm synchronizacji aplikacji.

  Uwaga:  Jeśli aplikacja ma nazwę „SkyDrive Pro”, a nie „OneDrive dla Firm”, oznacza to, że nie używasz najnowszej wersji aplikacji do synchronizacji. Aby uzyskać informacje na temat aktualizowania aplikacji, zobacz Aktualizowanie aplikacji do synchronizacji OneDrive dla Firm w dalszej części tego artykułu.

 3. Wybierz pozycję Synchronizuj teraz.

 4. Wybierz pozycję Pokaż Moje pliki, aby przejść do folderu zsynchronizowanej biblioteki. Folder zostanie wyświetlona na liście ulubionych systemu Windows i ma nazwę "OneDrive @nazwa_organizacji"na przykład:
  Zsynchronizowana biblioteka usługi OneDrive dla Firm na liście ulubionych systemu Windows
  Nie można wyświetlać żadnych plików w folderze zsynchronizowanej biblioteki. Ile tylko skonfigurowaniu połączenie synchronizacji między folder i biblioteki usługi Office 365.

Początek strony

Przekazywanie plików do folderu zsynchronizowanej biblioteki usługi Office 365

 1. W Eksploratorze plików otwórz folder, do którego skopiowano pliki pobrane z biblioteki programu SharePoint.

 2. Przenieś wszystkie pliki z tego folderu do folderu synchronizowanej biblioteki usługi Office 365.

  Porada:  Jeśli chcesz, możesz przeciągnąć pliki do folderu zsynchronizowanej biblioteki usługi Office 365 na liście ulubionych.

Ważne:  W przypadku przenoszenia dużej liczby plików w celu uzyskania najlepszych wyników zdecydowanie zalecane jest przenoszenie plików w partiach zawierających nie więcej niż 100 plików.

Pliki przeniesione do folderu zsynchronizowanej biblioteki są automatycznie przekazywane do usługi Office 365. Podczas przekazywania ikony plików zmieniają się, jak pokazano poniżej.

Ikony plików zmieniające się podczas ich przekazywania i synchronizowania z usługą OneDrive dla Firm w usłudze Office 365

Teraz powinny one być widoczne po otwarciu usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365 w przeglądarce sieci Web.

Porada:  Możesz szybko przejść do biblioteki w przeglądarce sieci Web. W folderze zsynchronizowanej biblioteki kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny plik, wybierz pozycję OneDrive dla Firm, a następnie wybierz pozycję Przejdź do przeglądarki.

Wyświetlanie pliku w zsynchronizowanym folderze w przeglądarce sieci Web

Początek strony

Moja biblioteka usługi OneDrive dla Firm zawiera więcej niż 20 000 elementów

Jeśli Twoja biblioteka usługi OneDrive dla Firm zawiera więcej niż 20 000 elementów, nie możesz za pomocą aplikacji do synchronizacji przenosić plików do usługi Office 365, jak to opisano w tym artykule.

Liczba elementów w usłudze OneDrive dla Firm obejmuje pliki i foldery w bibliotece oraz wszystkie pliki w koszu programu SharePoint.

Ile elementów mam w usłudze OneDrive dla Firm?

Aby wyświetlić liczbę elementów w usłudze OneDrive dla Firm, możesz utworzyć widok, który zlicza elementy. Możesz również zliczyć pliki i foldery w usłudze OneDrive dla Firm za pomocą opcji Otwórz w Eksploratorze:

 1. Przechodzenie do biblioteki usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint Server 2013.

 2. Na karcie Biblioteka wybierz pozycję Otwórz w Eksploratorze.

 3. W Eksploratorze plików kliknij prawym przyciskiem myszy na liście plików, a następnie wybierz pozycję Właściwości.
  Na karcie Ogólne w oknie dialogowym właściwości wyświetla liczbę plików i folderów.

Zalecenia

Jeśli jest to możliwe, zmniejsz liczbę elementów przechowywanych w usłudze OneDrive dla Firm, aby można było przenosić pliki za pomocą aplikacji do synchronizacji, jak to opisano w tym artykule.

Jeśli naprawdę chcesz przenieść więcej niż 20 000 elementów, można Otwórz z opcją Eksploratora, chociaż może potrwać długo wykonaj następujące czynności. Aby uzyskać szczegółowe informacje zobacz przekazywanie plików do biblioteki. Możesz też programisty można utworzyć skrypt, aby szybciej przenoszenie plików.

Uwagi dotyczące przenoszenia plików do usługi Office 365

Zwróć uwagę na poniższe kwestie podczas przenoszenia plików z programu SharePoint Server 2013 do usługi Office 365:

 • Pliki nie zachowują ich oryginalne metadane.

  Pliki, które przechodzenie z programu SharePoint Server 2013 do usługi Office 365 zasadniczo są uznawane za nowych plików. W wyniku tych plików nie zachowuje metadanych szczegóły, takie jak zmodyfikowany i zmodyfikowany przez.

 • Usługa OneDrive dla Firm w usłudze Office 365 ma limit magazynowania wynoszący 1 TB.

 • W usłudze OneDrive dla Firm w usłudze Office 365 występują ograniczenia dotyczące następujących typów plików: ASHX, ASMX, JSON, SOAP, SVC, XAMLX.

Początek strony

Przenoszenie notesów programu OneNote do usługi Office 365

Aplikacja do synchronizacji OneDrive dla Firm nie obsługuje notesów programu OneNote. Aby można było przenieść notesy z programu SharePoint do usługi Office 365, zaleca się utworzenie nowych notesów w usłudze Office 365, a następnie skopiowanie sekcji z oryginalnych notesów do nowych notesów.

 1. Utwórz nowy notes w usłudze OneDrive dla Firm w usłudze Office 365.

  Ważne:  Notes powinien mieć taką samą nazwę jak oryginalny notes w programie SharePoint.

 2. W programie SharePoint zsynchronizuj notes, który chcesz przenieść, a następnie skopiuj wszystkie sekcje.

 3. W usłudze OneDrive dla Firm w usłudze Office 365 otwórz nowy notes i wklej sekcje z oryginalnego notesu.

 4. Usuń oryginalny notes z biblioteki programu SharePoint.

Udostępnianie plików w bibliotece usługi Office 365

Prawdopodobnie udostępniono na różne sposoby pliki w starej bibliotece usługi OneDrive dla Firm w programie SharePoint. Na przykład:

Pliki przeniesione do nowej biblioteki usługi Office 365 to nowe pliki. Dlatego można skonfigurować połączenia z wybranymi plikami przez ich udostępnienie.

Ponadto po upewnieniu się, że pliki zostały pomyślnie przeniesione do usługi Office 365, zaleca się usunięcie ich ze starej biblioteki w programie SharePoint Server 2013. Dzięki temu użytkownicy nie będą mogli używać nieaktualnych kopii dokumentów udostępnionych wcześniej.

Początek strony

Aktualizowanie aplikacji do synchronizacji OneDrive dla Firm

Jeśli Twoja aplikacja do synchronizacji OneDrive dla Firm korzysta z technologii Szybka instalacja (jest to najbardziej typowy przypadek), prawdopodobnie otrzymujesz aktualizacje automatycznie. Aby sprawdzić aktualizacje, wybierz pozycję Plik > Konto pakietu Office w dowolnym programie pakietu Office, na przykład w programie Word lub Excel. Jeśli nie korzystasz z pakietu Microsoft Office, automatycznie otrzymujesz wszystkie aktualizacje aplikacji do synchronizacji.

Jeśli nie widzisz informacji na temat aktualizacji pakietu Office na stronie konta programu pakietu Office, oznacza to, że masz instalacji msi pakietu aplikacji OneDrive dla firm. W tym przypadku Sprawdź aktualizacje za pomocą Usługi Windows Update.


Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×